plakaty propagandowe

10 grudnia 2017
Fot. 4. Plakat pt. „Oskubany ptaszek”. Źródło: I.Z. Dok. I – 255.

Niemieckie afisze propagandowe

We wrześniu 1944 r. okręgowy urząd do spraw narodowościowych (Gauamt für Volkstumsfragen) zlecił druk dwujęzycznych polsko–niemieckich afiszy propagandowych, których adresatami byli Polacy w Kraju Warty. Seria […]