album

25 listopada 2021

„Aktion Saybusch” w obiektywie Józefa Macikowskiego

  Między wrześniem 1940 r. a styczniem 1941 r. niemieckie władze administracyjne i policyjne przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję wysiedleńczą polskiej ludności. Wysiedleniem objęto obszar powiatu żywieckiego, […]