Małgorzata Bukiel

11 sierpnia 2023

Materiały robocze do Wystawy Ziem Odzyskanych we Wrocławiu w 1948 r.

Od 21 lipca do 31 października 1948 r., dokładnie przez 100 dni, we Wrocławiu dostępna była dla zwiedzających imponujących rozmiarów Wystawa Ziem Odzyskanych. Celem wystawy było […]
26 sierpnia 2022

Materiały pamiątkowe
z Kongresu Polaków w Berlinie

W obliczu zaostrzających się działań antypolskich w Niemczech końca lat 30. XX w., władze Związku Polaków w Niemczech (ZPwN) postanowiły zamanifestować swoje znaczenie i liczebność zwołując […]