Biblioteka

Biblioteka Instytutu Zachodniego, istniejąca od 1945 r., posiada zbiory specjalistyczne z zakresu niemcoznawstwa, historii Polski i powszechnej, stosunków międzynarodowych i problematyki europejskiej. W jej zasobach znajdują się również unikatowe zespoły archiwalne i dokumentacja prasowa. Biblioteka jest publicznie dostępna – z jej zasobów korzystają studenci, pracownicy naukowi, dziennikarze oraz inni, zainteresowani problematyką czytelnicy. Oprócz udostępniania zbiorów Biblioteka służy też informacją naukową.

Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 110 tys. pozycji – książek, czasopism, zeszytów naukowych. Obecnie gromadzone są w niej publikacje z zakresu najnowszej historii Niemiec, stosunków polsko-niemieckich, współczesnych procesów politycznych, gospodarczych i społecznych w Polsce, Europie i świecie. Biblioteka jest jedną z nielicznych w Polsce, której udało się zebrać tak bogatą literaturę, polską i obcojęzyczną, dotyczącą problematyki niemieckiej i międzynarodowej. Katalog Biblioteki jest dostępny także on-line.

KATALOG BIBLIOTEKI ON-LINE

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640