(Sygnatura IZ Dok. IV, 186 pozycji inwentarzowych)

To kolekcja licząca 7 569 fotografii. Powstała dzięki darom instytucji oraz osób prywatnych; niewielką jej część pozyskano drogą zakupu. W jej składzie jest około 90% zdjęć pochodzenia niemieckiego, pozostałe 10% jest pochodzenia polskiego. Około 70% zgromadzonych fotografii ukazuje wojnę i okupację niemiecką na terenach Polski, z których ok. 60% dotyczy Generalnego Gubernatorstwa, a 40% ziem polskich wcielonych do Rzeszy. Pozostałe 30% zdjęć przedstawia obszary III Rzeszy i innych okupowanych krajów europejskich.

Cały zbiór można podzielić na 9 podstawowych grup tematycznych:

  • kampanii wrześniowej 1939 r. oraz działań wojennych na obszarach Polski w 1945 r.
  • warunków życia ludności polskiej, ukraińskiej oraz Niemców w Generalnym Gubernatorstwie;
  • zbrodni sowieckiej w Katyniu;
  • działań wojennych w Europie w latach 1939-1944;
  • życia w III Rzeszy;
  • ludności niemieckiej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy;
  • ludności polskiej, w tym wysiedlenia Polaków i Żydów do Generalnego Gubernatorstwa;
  • niemieckich zbrodni na ludności polskiej;
  • powstania warszawskiego.

Pobierz .pdf: Inwentarz zbiorów archiwalnych - Dział IV - Fotografie

1. Polskie zdjęcia z Powstania Warszawskiego.

2. Niemieckie zdjęcia z czasu kapitulacji Powstania Warszawskiego.

3. Zdjęcia z archiwum fotograficznego Alfreda Mensebacha, członka Sprengkommando, oddziałów wysadzających popowstaniową Warszawę.

5. Niemieckie zdjęcia dokumentujące ekshumację zwłok polskich oficerów zamordowanych przez NKWD w Katyniu.

6. Niemieckie zdjęcia propagandowa dokumentujące życie Polaków w Generalnym Gubernatorstwie

7.Niemieckie zdjęcia propagandowa dokumentujące rekrutację do pracy przymusowej.

8.Niemieckie zdjęcia propagandowe dokumentujące akt objęcia Poznania.

9. Nielegalny ślub w Ostrzeszowie.

10. Egzekucja w Kutnie w czerwcu 1941 r.

11. Zdjęcia niemieckie przedstawiające zbiornicę książek w kościele św. Michała w Poznaniu w r.1942.

12. Dokumentacja zniszczeń dokonanych w dniu 1.9.1939 przez nalot hitlerowski w Wieluniu.

13. Fotografie z albumu żołnierza niemieckiego z lat 1939 – 1940.

14. Fotografie z albumu żołnierza niemieckiego z urlopu w Zakopanem, 15-31 maja 1941 r.