Centrala Przesiedleńcza

12 stycznia 2018
Fot. 3. Pocztówka Jan Strusia do córki. Źródło: I.Z.Dok. I-658.

Wysiedlenia ludności polskiej na Zamojszczyźnie

W nocy z 27 na 28 listopada 1942 r. Niemcy rozpoczęli na Zamojszczyźnie brutalną akcję wysiedlania ludności polskiej. Do sierpnia 1943 r. spacyfikowano ok. 300 polskich […]