DWM

1 grudnia 2023

Zakłady przemysłowe w niemieckiej fotografii propagandowej

W zbiorach archiwalnych IZ znajduje się obszerny zbiór fotografii wykonanych przez Okręgowy Urząd Prasy (Gaupresseamt) w celach propagandowych. Część z nich poświęcona jest różnym zakładom przemysłowym […]