(Sygnatura I.Z. Dok. III, 183 pozycje inwentarzowe)

To unikatowy zbiór relacji świadków dotyczących dziejów Poznania, Wielkopolski, Pomorza oraz Ziemi Łódzkiej podczas niemieckiej okupacji. Są to relacje i zeznania członków organizacji konspiracyjnych - m.in. Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, Szarych Szeregów, Akademickiego Koła Harcerskiego; uczestników konspiracyjnych organizacji oświatowych i kulturalnych, działających w Poznaniu i Wielkopolsce.

Ponadto zeznania dotyczące dywersji niemieckiej w Polsce w 1939 r. kampanii wrześniowej, obozów jenieckich, niemieckiej polityki narodowościowej w stosunku do Polaków oraz eksterminacji Żydów. Do znaczących w tym dziale należy zbiór uwierzytelnionych odpisów ankiety sądów grodzkich z 1946 r. dotyczących egzekucji w Wielkopolsce jesienią 1939 r.

Pobierz .pdf: Inwentarz zbiorów archiwalnych - Dział III - Protokoły