Browsing Category

Stosunki międzynarodowe

Między przyjaźnią
Aktualności, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego, Stosunki międzynarodowe,

Między przyjaźnią a frustracją. Polska i Niemc(...)

 • Redakcja:  Justyna  Schulz,  Ernst  Hillebrand
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań;  Fundacja  im.  Friedricha  Eberta.  Przedstawicielstwo  w  Polsce,  Warszawa  2021
 • Seria:  „Studium  Niemcoznawcze  Instytutu  Zachodniego”,  nr  98
 • ISBN:  978-83-66412-29-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  210

Zespół ekspertów z Polski i Niemiec, reprezentujących różne dyscypliny badawcze oraz organizacje społeczne,  dokonuje próby oceny stosunków polsko-niemieckich w ostatnich latach. Publikacja wydana przez Instytut Zachodni oraz Fundację im. Friedricha Eberta ukazuje międzynarodowy kontekst wzajemnych relacji, a także towarzyszących im wyzwań. Okazją do podjęcia dyskusji była przypadająca w 2021 roku 30. rocznica polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Książkę wydano również w wersji niemieckojęzycznej: Zwischen Freundschaft und Frust. Deutschland und Polen 30 Jahre nach dem Nachbarschaftsvertrag (2021).

Bogensee
Historia Niemiec, Stosunki międzynarodowe,

Bogensee. Weltrevolution in der DDR 1961-1989

 • Autor:  Detlef  Siegfried
 • Wydawca  Wallstein  Verlag,  Göttingen  2021
 • ISBN:  978-3-8353-5011-3
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  296

W lesie przy Bogensee na północ od Berlina do przełomu lat 1989/90 działała Jugendhochschule Wilhelm Pieck – młodzieżowa szkoła wyższa im. Wilhelma Piecka. Od końca lat pięćdziesiątych XX wieku przybywały tam delegacje młodzieży z całego świata, aby na kursach rocznych kształcić się w marksizmie-leninizmie.

Detlef Siegfried przedstawia szkołę z perspektywy studentów zagranicznych, koncentrując się na wyobrażeniach i praktykach młodych Duńczyków przybywających do NRD na naukę w latach 1961-1989. Historyk ukazuje, jak propagowano internacjonalizm, a następnie jak wcielano go w życie w zróżnicowanym narodowo środowisku studenckim.

Kiwerska_Sojusz
Aktualności, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego, Stosunki międzynarodowe,

Sojusz w kryzysie. Prezydentura Donalda Trumpa i r(...)

 • Autor:  Jadwiga  Kiwerska
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań  2021
 • Seria:  „Prace Instytutu Zachodniego”,  nr 99
 • ISBN:  978-83-66412-22-4
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  259

Publikacja podsumowuje prezydenturę Donalda Trumpa i jego politykę wobec Europy.  J. Kiwerska analizuje przyczyny kryzysu, w jakim znalazł się istniejący od ponad 70 lat alians transatlantycki, tak ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak i krajów europejskich.

Następca Trumpa zastał wiele problemów wynikających z działań poprzedniej ekipy rządzącej w USA. Autorka książki Sojusz w kryzysie  zastanawia się, jak Joe Biden i jego administracja podejmą dalszą współpracę we wspólnocie transatlantyckiej.

Westbindung
Historia Niemiec, Stosunki międzynarodowe,

Westbindung oder Gleichgewicht? Die nukleare Siche(...)

 • Autor:  Andreas  Lutsch
 • Wydawca:  De  Gruyter  Oldenbourg,  Berlin – Boston  2020
 • Seria:  „Sicherheitspolitik  und  Streitkräfte  der  Bundesrepublik  Deutschland”, 14
 • ISBN:  978-3-11-053577-8
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  VII, [1], 878

Andreas Lutsch, historyk z Uniwersytetu w Würzburgu, stawia pytania o pozycję Republiki Federalnej Niemiec w NATO do końca lat siedemdziesiątych XX wieku. Autor książki  Westbindung oder Gleichgewicht?  zastanawia się,  jaką rolę odegrywał tutaj status Niemiec jako państwa, które nie posiadało broni jądrowej.

Wykorzystując obecnie dostępne dokumenty z archiwów Andreas Lutsch prezentuje strategiczne i wojskowo-polityczne podstawy obrazu wojny w erze nuklearnej od traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej a tzw. podwójną decyzją NATO z końca 1979 roku o dozbrojeniu Europy Zachodniej przez Stany Zjednoczone.

Aftershocks
Aktualności, Stosunki międzynarodowe,

Aftershocks. Pandemic politics and the end of the (...)

 • Autorzy:  Colin  Kahl,  Thomas  Wright
 • Wydawca:  St.  Martin’s  Press,  New  York  2021
 • ISBN:  978-1-250-27574-5
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  viii, [4], 448

Amerykańscy eksperci ds. bezpieczeństwa narodowego przedstawiają wyczerpujący opis globalnego wpływu pandemii COVID-19 na całym świecie. Kahl i Wright przewidują, że wywoła ona falę wstrząsów politycznych, tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w porządku światowym. W obliczu rosnącego nacjonalizmu, odchodzącej demokracji, spadku zaufania publicznego do rządów, narastającego buntu przeciwko nierównościom spowodowanym przez globalizację, odradzającej się rywalizacji wielkich mocarstw i załamującej się współpracy międzynarodowej, krach gospodarczy spowodowany pandemią pogłębi warunki sprzyjające konfliktom i masowym migracjom.

Autorzy zauważają jednak pewne oznaki nadziei. Kryzys związany z rozprzestrzenianiem COVID-19 przypomina nam o naszym wspólnym człowieczeństwie i wspólnym losie. Według Kahla i Wrighta Stany Zjednoczone mogą wyjść z kryzysu skupiając się na walce z nowym zagrożeniem, jakim jest pandemia, a także domagając się skutecznego współdziałania z innymi demokratycznymi państwami.

The end
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

The end of European security institutions? The EU&(...)

 • Autor:  Benjamin  Zyla
 • Wydawca:  Springer,  Cham  2020
 • Seria:  „Springer Briefs in Political Science”
 • ISBN:  978-3-030-42159-5
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XI, [1], 102

W obliczu Brexitu w refleksję nad jego konsekwencjami dla dwóch najważniejszych instytucji bezpieczeństwa w Europie czyli Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej (WPZiB) oraz NATO włączył się Benjamin Zyla, kanadyjski politolog i socjolog.

Autor pracy The end of European security institutions?  dokonał przeglądu ewolucji stosunków między Wielką Brytanią a NATO i Unią Europejską. Druga część publikacji dotyczy kontekstów geopolitycznych i potencjalnych skutków Brexitu, ukazując perspektywy, jakie ma Unia Europejska w przypadku zawarcia porozumienia z Wielką Brytanią. B.Zyla przedstawił prawdopodobne scenariusze przyszłych wydarzeń, wnosząc ważny wkład w debatę polityczną w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie i na świecie.

Dynamiki nierównowagi
Aktualności, Stosunki międzynarodowe,

Dynamiki (nie)równowagi. Jak Polacy i Niemcy komu(...)

 • Autorzy:  Waldemar  Czachur,  Peter  Oliver  Loew,  Agnieszka  Łada
 • Wydawcy:  Instytut  Spraw  Publicznych,  Warszawa;  Deutsches  Polen-Institut,  Darmstadt  2020
 • Seria:  „Ekspertyzy,  Rekomendacje,  Raporty  z  Badań”
 • ISBN:  978-83-7689-352-5
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  31

Proces komunikacji jest nieodłącznym elementem stosunków międzynarodowych, mającym wpływ na kształtowanie postaw społecznych oraz sposobów postrzegania siebie nawzajem. Dotyczy to również stosunków polsko-niemieckich. Autorzy szkicu Dynamiki (nie)równowagi  przedstawiają specyficzne cechy komunikacji między Polakami a Niemcami, bezpośredniej i pośredniej, prywatnej i instytucjonalnej, ukazując tło historyczne, społeczne i medialne, na którym ta komunikacja się odbywa i które ją kształtuje.

Publikacja, która powstała w ramach projektu „Aktorzy, obszary, sposoby – komunikacja polsko-niemiecka: ze sobą i o sobie”, jest dostępna w Internecie zarówno w wersji polskiej, jak i niemieckiej: Das Dynamische (Un-) Gleichgewich. Wie die Deutschen und Polen miteinander und übereinander kommunizieren, Darmstadt / Warszawa 2020.

Akcja Wisła
Historia Polski, Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

Międzynarodowe aspekty akcji „Wisła”

 • Autorzy:  Grzegorz  Motyka,  Tomasz  Stryjek,  Mariusz  Zajączkowski
 • Wydawca:  Instytut  Studiów  Politycznych  PAN,  Warszawa  2020
 • ISBN:  978-83-65972-91-0 
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  604

Operacja „Wisła” z 1947 roku do dziś wzbudza wiele kontrowersji. Autorzy publikacji  Międzynarodowe aspekty akcji „Wisła”  wydanej przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk zajęli się międzynarodowym oglądem tamtych wydarzeń w latach czterdziestych XX wieku oraz po 1989 roku.

Poruszone wątki z wcześniejszego z dwóch wymienionych okresów dotyczą stosunku władz ZSRR i Czechosłowacji do akcji „Wisła”, a także obrazu operacji ukazywanego w prasie polskiej i państw ościennych. Pod koniec XX wieku na pierwszy plan wysuwa się kwestia historiografii i polityki historycznej Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji oraz ich wpływu na pojednanie polsko-ukraińskie.

Aufsteiger
Historia Niemiec, Historia powszechna, Niemcoznawstwo, Stosunki międzynarodowe,

Der Aufsteiger. Eine Geschichte Deutschlands von 1(...)

 • Autor:  Edgar  Wolfrum
 • Wydawca:  Klett-Cotta,  Stuttgart 2020
 • ISBN:  978-3-608-98317-3
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  368

Republika Federalna Niemiec znacznie zmieniła się od zjednoczenia w 1990 roku. Nie tylko zwiększyło się terytorium i wzrosła liczba ludności, ale Niemcy zaczęły być postrzegane przez inne kraje jako państwo o wielkim znaczeniu politycznym w świecie, a przez migrantów jako wymarzony punkt docelowy.

Edgar Wolfrum, historyk i politolog z Uniwersytetu w Heidelbergu, podsumowuje wydarzenia ostatnich 30 lat historii Niemiec. Autor książki Der Aufsteiger  odnotowuje wzrost znaczenia RFN w polityce światowej, ale zauważa również problemy podzielonego społeczeństwa i rozprzestrzeniający się pesymizm. Wolfrum zadaje pytanie, czy RFN jest nadal „udaną demokracją”, oraz ukazuje nowe wyzwania stojące przed państwem niemieckim we współczesnym świecie.

Wersal_2020
Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

Die grosse Illusion. Versailles 1919 und die Neuo(...)

 • Autor:  Eckart  Conze
 • Wydawca:  Pantheon,  München  2020
 • ISBN:  978-3-570-55423-4
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  559

Po zakończeniu I wojny światowej wszyscy mieli nadzieję na ustanowienie stabilnego porządku i nastanie trwałego pokoju. Jednak nadzieja ta okazała się iluzją, gdyż ani zwycięzcy, ani przegrani nie byli gotowi na prawdziwy pokój. Historyk Eckhart Conze twierdzi, że nawet po zawieszeniu broni wojna nadal trwała w umysłach wszystkich stron konfliktu.

Autor książki Die grosse Illusion  uważa, że skutki traktatu wersalskiego sięgają XXI wieku. Conze dowodzi, że patrząc przez pryzmat Wersalu można lepiej zrozumieć współczesny świat, szczególnie w wymiarze polityki międzynarodowej i globalnego ładu.