Browsing Category

Historia Niemiec

Obsesja porządku
Historia Niemiec, Historia Polski,

Obsesja porządku. Niemieccy architekci planują w(...)

 • Autor:  Niels  Gutschow
 • Redakcja  naukowa:  Aleksandra  Paradowska,  Annika  Wienert
 • Tłumaczenie:  Małgorzata  Słabicka-Turpeinen
 • Wydawca:  Wydawnictwa  Uniwersytetu  Warszawskiego,  Warszawa  2021
 • ISBN:  978-83-235-5255-0
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  410

Ślady II wojny światowej są do dziś widoczne w przestrzeni polskich miast nie tylko jako pozostałości walk lub wyburzeń, ale również jako efekt niemieckiego planowania przestrzennego. Niemieccy architekci, urbaniści i projektanci wnętrz podczas okupacji proponowali wprowadzenie określonego ładu, który miał przyczynić się do całkowitej germanizacji terenów opanowanych przez III Rzeszę.

Niels Gutschow pokazuje działalność niemieckich planistów i ich obsesję porządku (Ordnungswahn), poddając analizie moralne aspekty ich pracy oraz aktywne zaangażowanie w politykę okupacyjną. Autor przedstawia losy wybranych specjalistów podczas wojny, a także po jej zakończeniu, kiedy wielu z nich otrzymało prominentne stanowiska przy odbudowie niemieckich miast.

Na uboczu
Historia Niemiec, Historia Polski,

Na uboczu. Lamsdorf w czasie powstań śląskich i(...)

 • Autor:  Piotr  Stanek
 • Wydawca:  Centralne  Muzeum  Jeńców  Wojennych,  Instytut  Śląski,  Opole  2021
 • ISBN:  978-83-61801-42-9;  978-83-7126-405-4
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  62, [1]

Na uboczu  ukazuje mało znany okres funkcjonowania zespołu poligonowego w Łambinowicach (Lamsdorf). Obszar ten, pierwotnie przeznaczony na bazę treningową śląskich pułków armii pruskiej i cesarskiej, później stał się obozem dla jeńców wojennych z wojen XIX i XX wieku.

W latach 1919-1921 obóz w Łambinowicach pełnił też rolę miejsca odosobnienia dla działaczy śląskich, a także dla cywilów, którzy po podziale Górnego Śląska musieli zdecydować, po której stronie nowej granicy chcą mieszkać.

Hrabina MD
Historia Niemiec, Historia Polski, Prasa niemiecka,

Życie dla innych Niemiec. Hrabina Marion Dönhoff(...)

 • Autor:  Gunter  Hofmann
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Nauka  i  Innowacje,  Poznań  2021
 • Seria:  „Studia  Brandtiana.  Translationes”,  vol. 7
 • ISBN:  978-83-65988-56-0
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  465, [1] s., [16] s. tablic

Pochodząca z arystokratycznej rodziny z Prus Wschodnich hrabina Marion Dönhoff  po II wojnie światowej zamieszkała w Hamburgu. Tam przez wiele lat współtworzyła pismo „Die Zeit”. Biografię polityczną hrabiny spisał Gunter Hofmann, który współpracował z nią na łamach pisma.

Dziennikarz „Die Zeit” sięga do lat sprzed 1945 r., jednak główną treścią jego książki są czasy powojenne. Marion Dönhoff jako wybitna publicystka o dużym autorytecie utrzymywała kontakty z politykami i intelektualistami w Niemczech i nie tylko. Postać niemieckiej hrabiny dążącej do przybliżania się Polaków i Niemców ukazana została przez Guntera Hofmanna na tle historii Republiki Federalnej Niemiec, a także dziejów hamburskiego tygodnika i jego ewolucji ideologicznej.

Obóz Soldau
Historia Niemiec, Historia Polski,

Wielofunkcyjny niemiecki obóz Soldau 1939-1945. P(...)

 • Autor:  Radosław  Wiśniewski
 • Wydawcy:  Muzeum  Pogranicza,  Działdowo; Instytut  Północny  im. W. Kętrzyńskiego,  Olsztyn,  2021
 • ISBN:  978-83-958423-3-7 ; 978-83-954536-3-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  352

W zajętym w 1939 roku Działdowie hitlerowski okupant utworzył „Wielofunkcyjny niemiecki obóz Soldau”, działający do początku 1945 roku. Miejsce to zostało zdobyte przez Armię Czerwoną, a następnie zmienione w Nakazowo Rozdzielczy Obóz NKWD (styczeń – październik 1945 roku).

Radosław Wiśniewski z Muzeum Pogranicza w Działdowie, opierając się na badaniach źródłowych oraz wynikach prac ekshumacyjnych, przybliża dzieje tego mało znanego niemieckiego nazistowskiego obozu. Autor ukazuje specyfikę tego miejsca, wielofunkcyjny charakter oraz warunki w nim panujące, przedstawia również dalsze funkcjonowanie obozu pod rządami NKWD.

100 Orte
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

100 Orte der DDR-Geschichte

 • Autorzy:  Martin  Kaule,  Stefan  Wolle
 • Wydawca:  Christoph  Links  Verlag,  Berlin  2018
 • ISBN:  978-3-96289-000-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  222

Martin Kaule i Stefan Wolle wybrali 100 lokalizacji z 20 obszarów tematycznych, aby ukazać, jak wyglądała wypełniona symbolami ideologii codzienność w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

Autorzy książki zamieszczają liczne zdjęcia archiwalne i współczesne ośrodków władzy państwowej i partyjnej, budynków należących do organizacji oraz wojska, obiektów Stasi, zakładów przemysłowych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a także szkół, osiedli mieszkaniowych, muzeów, obiektów sportowych i rekreacyjnych. Wiele z tych miejsc zmieniło swoje przeznaczenie w ciągu ostatnich 30 lat, ale w niektórych nadal pozostały elementy nawiązujące do czasów sprzed 1990 roku.

Parallelwelten
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Parallelwelten Ost-West. Fotografien aus Berlin 19(...)

 • Autor  fotografii:  Klaus  Mehner  (1941-2016)
 • Redakcja:  Peter  Wensierski
 • Wydawca:  Jaron  Verlag,  Berlin  2021
 • ISBN:  978-3-89773-888-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  111, [1]

W 2022 roku Muzeum Pankow w Berlinie prezentuje wystawę fotografii autorstwa Klausa Mehnera. Pracujący dla Spiegla berliński fotograf przez wiele lat uwieczniał dwa światy – Berlin Wschodni i Berlin Zachodni.

Album  Parallelwelten Ost-West  zawiera ponad 100 zdjęć wybranych spośród prezentowanych w Muzeum. Publikacja będąca katalogiem wystawy ukazuje niemiecki Wschód i Zachód – dwie równoległe rzeczywistości, odrębne, a jednak podobne.

Die Achse
Historia Niemiec, Historia powszechna,

Die Achse. Berlin-Rom-Tokio 1919-1946

 • Autor:  Daniel  Hedinger
 • Wydawca:  C.H. Beck,  München  2021
 • ISBN:  978-3-406-74153-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  543

Na początku lat czterdziestych XX wieku sojusz między Niemcami, Włochami i Japonią zdominował dużą część świata. Współpraca państw Osi, której kulminacja nastąpiła podczas II wojny światowej, opierała się na podobieństwach ideologicznych i wspólnych światopoglądach.

Daniel Hedinger przedstawia historię sojuszu trzech reżimów. Niemiecki historyk, opierając się na badaniach archiwalnych, ukazuje powiązania łączące państwa Osi – wspólne marzenia o faszystowskim porządku świata.

Richter
Historia Niemiec, Książki,

Richter der eigenen Sache. Die “Selbstexkulp(...)

 • Autor:  Markus  Materna
 • Wydawca:  Nomos,  Baden-Baden  2021
 • ISBN:  978-3-8487-7033-5
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  571

Jak to możliwe, że nazistowscy prawnicy, którzy byli uwikłani w wydawanie wyroków śmierci w procesach politycznych od 1933 r.,  po II wojnie światowej nie tylko zostali przywróceni do pracy, ale często nawet zrobili karierę? Jakie mechanizmy i warunki o tym decydowały? Dlaczego zawiodły próby uporania się z tym problemem w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych?

Markus Materna próbuje znaleźć odpowiedzi na te pytania, posługując się przykładem prawników zaangażowanych w polityczne wyroki śmierci wydawane przez bawarskie sądy od 1933 r. Autor analizuje postępowania prowadzone w Bawarii przeciwko byłym członkom sądu specjalnego, dochodząc do wniosku, że denazyfikację sądownictwa utrudniało powierzanie właśnie prawnikom zadania weryfikacji zarzutów stawianych innym członkom tej grupy zawodowej. W tej sytuacji zdecydowana większość sędziów i prokuratorów otrzymywała możliwość powrotu do wymiaru sprawiedliwości.

Wer waren
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Wer waren die Nationalsozialisten? / Ulrich Herber(...)

 • Autor:  Ulrich  Herbert
 • Wydawca:  C. H. Beck,  München  2021
 • ISBN:  978-3-406-76898-9
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  302, [1]

Kim byli narodowi socjaliści? Kto umożliwił powstanie III Rzeszy i kto wspierał ją swoimi działaniami? Ulrich Herbert śledzi specyfikę dyktatury narodowosocjalistycznej i analizuje ważne zagadnienia historii Niemiec w XX wieku, od źródeł nienawiści do Żydów po kariery byłych funkcjonariuszy nazistowskich w Republice Federalnej Niemiec.

Niemiecki historyk zastanawia się, czy to niewielka grupa przestępców pociągnęła za sobą naród niemiecki, czy też ruch faszystowski był wspierany przez szerokie warstwy społeczeństwa. Poszukując odpowiedzi na zadane pytania, Ulrich Herbert wnika głęboko w charakter nazistowskiej dyktatury oraz ukazuje procesy odgraniczania zbrodni reżimu od własnej odpowiedzialności.

Bogensee
Historia Niemiec, Stosunki międzynarodowe,

Bogensee. Weltrevolution in der DDR 1961-1989

 • Autor:  Detlef  Siegfried
 • Wydawca  Wallstein  Verlag,  Göttingen  2021
 • ISBN:  978-3-8353-5011-3
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  296

W lesie przy Bogensee na północ od Berlina do przełomu lat 1989/90 działała Jugendhochschule Wilhelm Pieck – młodzieżowa szkoła wyższa im. Wilhelma Piecka. Od końca lat pięćdziesiątych XX wieku przybywały tam delegacje młodzieży z całego świata, aby na kursach rocznych kształcić się w marksizmie-leninizmie.

Detlef Siegfried przedstawia szkołę z perspektywy studentów zagranicznych, koncentrując się na wyobrażeniach i praktykach młodych Duńczyków przybywających do NRD na naukę w latach 1961-1989. Historyk ukazuje, jak propagowano internacjonalizm, a następnie jak wcielano go w życie w zróżnicowanym narodowo środowisku studenckim.