Browsing Category

Historia Niemiec

Odpowiedzialność_Rosenburg
Historia Niemiec, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego, Niemcoznawstwo,

Odpowiedzialność państwa za zbrodnie międzynar(...)

 • Redakcja:  Magdalena  Bainczyk,  Agnieszka  Kubiak-Cyrul
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań  2021
 • Seria:  „Prace Instytutu Zachodniego”,  nr 98
 • ISBN:  978-83-66412-20-0
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron: 315, [1] s., [12] s. tablic

Publikacja powstała w związku z pokazywaną w Polsce wystawą Rosenburg – Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości RFN w cieniu narodowosocjalistycznej przeszłości. Autorzy poszczególnych rozdziałów piszą o zbrodniach popełnionych przez III Rzeszę oraz o przyczynach i tragicznych skutkach braku ich rozliczenia. Badacze przedstawiają analizy z zakresu historii, historii prawa, ale także prawa międzynarodowego publicznego, prawa cywilnego, karnego i filmoznawstwa, ukazując mało znaną w Polsce historię uwikłania elit Niemiec Zachodnich w brunatną przeszłość, co miało znaczący wpływ na brak rozliczenia zbrodni III Rzeszy.

Książka ukazała się również w wersji angielskiej: State’s responsibility for international crimes. Reflections upon the Rosenburg Exhibition, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2021.

Die Kanzlerin
Aktualności, Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Die Kanzlerin. Porträt einer Epoche

 • Autor:  Ursula  Weidenfeld
 • Wydawca:  Rowohlt  Verlag,  Berlin  2021
 • ISBN:  978-3-7371-0123-3
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  347, [1]

Ursula Weidenfeld w publikacji  Die Kanzlerin. Porträt einer Epoche  dokonuje bilansu rządów kanclerz Angeli Merkel. Niemiecka dziennikarka ekonomiczna i komentatorka zadaje pytania o przemiany w Republice Federalnej Niemiec w ostatnich 16 latach.

Czy pragmatyzm Angeli Merkel pomógł zmienić Niemcy? Jakie dziedzictwo pozostawia po sobie pierwsza kobieta-kanclerz RFN? Zdaniem autorki wykracza ono poza teraźniejszość, a jego wpływy będą widoczne w przyszłości.

Benedykt XVI
Aktualności, Historia Niemiec, Historia powszechna,

Benedykt XVI. Życie / Peter Seewald

 • Autor:  Peter  Seewald
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Znak,  Kraków  2021
 • ISBN:  978-83-240-6096-2
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  1102, [1] s., [16] s. tablic

Peter Seewald przeprowadzał wcześniej rozmowy z kardynałem Josephem Ratzingerem, a później z papieżem Benedyktem XVI, w wyniku których powstało kilka książek-wywiadów o wierze i Kościele. Tym razem niemiecki dziennikarz i pisarz spotkał się ze świadkami wydarzeń, przyjaciółmi i współpracownikami papieża. W publikacji podsumowującej odbyte rozmowy autor ukazuje portret Benedykta XVI jako wybitnego teologa, odważnego zwierzchnika Kościoła, niezwykle otwartego na drugiego człowieka.

Westbindung
Historia Niemiec, Stosunki międzynarodowe,

Westbindung oder Gleichgewicht? Die nukleare Siche(...)

 • Autor:  Andreas  Lutsch
 • Wydawca:  De  Gruyter  Oldenbourg,  Berlin – Boston  2020
 • Seria:  „Sicherheitspolitik  und  Streitkräfte  der  Bundesrepublik  Deutschland”, 14
 • ISBN:  978-3-11-053577-8
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  VII, [1], 878

Andreas Lutsch, historyk z Uniwersytetu w Würzburgu, stawia pytania o pozycję Republiki Federalnej Niemiec w NATO do końca lat siedemdziesiątych XX wieku. Autor książki  Westbindung oder Gleichgewicht?  zastanawia się,  jaką rolę odegrywał tutaj status Niemiec jako państwa, które nie posiadało broni jądrowej.

Wykorzystując obecnie dostępne dokumenty z archiwów Andreas Lutsch prezentuje strategiczne i wojskowo-polityczne podstawy obrazu wojny w erze nuklearnej od traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej a tzw. podwójną decyzją NATO z końca 1979 roku o dozbrojeniu Europy Zachodniej przez Stany Zjednoczone.

Górnośląskie miasta
Historia Niemiec, Historia Polski,

Górnośląskie miasta w XIX i XX wieku. Powstanie(...)

 • Autor:  Bernard  Linek
 • Wydawca:  Instytut  Śląski,  Opole  2020
 • ISBN:  978-83-7126-367-5
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  384

Bohaterami wybranych tekstów publikowanych przez Bernarda Linka w ciągu ostatnich 20 lat są mieszkańcy górnośląskich miast, zarówno tych industrialnych, powstałych w XIX wieku, jak i starszych miast lokacyjnych. Przykładowe miasta regionu przejściowego (jak autor chciałby nazywać Górny Śląsk, zamiast używać terminu pogranicze) to Zabrze, Chorzów, Opole i Tarnowskie Góry.

Bernard Linek opisuje zjawiska, w wyniku których w XIX i XX wieku w regionie górnośląskim powstawało nowoczesne społeczeństwo o określonych specyficznych cechach: ze znaczną przewagą robotników, a zarazem osadzone w tradycjonalistycznym systemie wartości.

Hitlers fatal
Historia Niemiec, Historia powszechna,

Hitler’s fatal miscalculation. Why Germany d(...)

 • Autor:  Klaus  H.  Schmider
 • Wydawca:  Cambridge  University  Press,  Cambridge  2021
 • Seria:  „Cambridge  Military  Histories”
 • ISBN:  978-1-108-83491-9
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  XVII, [1], 595

Dlaczego Hitler w grudniu 1941 roku zdecydował się wypowiedzieć wojnę Stanom Zjednoczonym? Klaus H. Schmider stara się odkryć łańcuch zdarzeń, które doprowadziły do tej decyzji.

Autor książki Hitler’s fatal miscalculation  ukazuje wydarzenia tamtego okresu w kontekście polityki wewnętrznej i wojskowej III Rzeszy. Schmider analizuje czynniki, które jego zdaniem wpłynęły na zmianę polityki Hitlera: wojnę ze Związkiem Radzieckim, niepewne stosunki Niemiec z Japonią, kwestie gospodarcze oraz akt Lend-Lease i odchodzenie przez USA od zasady neutralności.

Westfalacy
Historia Niemiec, Historia Polski,

Westfalacy. Wspomnienia, dzieje datami ujęte, bib(...)

 • Koncepcja, opracowanie autorskie i redakcja:  Jan  Papiór
 • Wydawca:  Wydawnictwo  „Rys”,  Poznań  2020
 • ISBN:  978-83-66666-11-5
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  602

Publikacja  Westfalacy  została przygotowana w 150 rocznicę pierwszych migracji Polaków za chlebem do Westfalii i Nadrenii na zachodzie Niemiec. Emigracja Westfalaków była z zamierzenia czasowa. Chcieli tylko zarobić nieco grosza i wrócić w rodzinne strony. Tymczasem przebywając na obczyźnie tworzyli polskie środowisko kulturowe, pielęgnując mowę i wiarę ojców.

Przybyli do Nadrenii i Westfalii polscy robotnicy z wykształceniem zaledwie elementarnym nie byli przygotowani do pracy kulturowej w organizacjach społecznych. Bazując jednak na mowie ojczystej i wierze katolickiej starali się zachować łączność między sobą. Gromadzili się w towarzystwach polsko-katolickich, kołach śpiewu i na zjazdach śpiewackich, w gniazdach sokolich i innych organizacjach.

Jan Papiór, autor i wydawca opracowania, oddał głos samym Westfalakom, przytaczając ich wspomnienia, a także starał się uchwycić datami dzieje Polonii Westfalsko-Nadreńskiej oraz zebrał bibliografię dotychczasowych publikacji na ten temat.

NS-Prozesse
Historia Niemiec, Historia powszechna, Niemcoznawstwo,

NS-Prozesse 1945-2015. Eine Bilanz aus juristische(...)

 • Autor:  Karl-Heinz  Keldungs
 • Wydawca:  Edition Virgines,   Düsseldorf  2020 (2. Auflage)
 • ISBN:  978-3-948229-10-8
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  511

Publikacja  NS-Prozesse 1945-2015  przedstawia historię procesów zbrodniarzy nazistowskich z punktu widzenia sędziego. Autor, były przewodniczący sądu w Düsseldorfie, ukazuje różnice w osądzaniu zbrodni przez przez zwycięskie mocarstwa II wojny światowej, przez niemiecką jurysdykcję w RFN i NRD oraz w strefach okupacyjnych w latach 1945-1949, a także przez państwa okupowane przez III Rzeszę w czasie II wojny światowej.

Keldungs zestawia surowe wyroki wydawane w pierwszych procesach z późniejszym usprawiedliwianiem oskarżonych przez sądy niemieckie m. in. młodym wiekiem lub uwikłaniem w system tyranii. Skutkowało to w Niemczech wydawaniem łagodnych wyroków lub nawet uniewinnieniami. Autor podsumowuje, że sądownictwo niemieckie nie umiało poradzić sobie z osądzaniem zbrodni nazistowskich.

A_Merkel
Aktualności, Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Angela Merkel. Die Kanzlerin und ihre Zeit. Biogr(...)

 • Autor:  Ralph  Bollmann
 • Wydawca:  C. H. Beck,  München  2021
 • ISBN:  978-3-406-74111-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  800

Szesnaście lat Angeli Merkel na stanowisku kanclerza Niemiec skłania do podsumowań. Z tej przyczyny powstało wiele różnych publikacji. Jednym z autorów podejmujących temat czterech kadencji niemieckiej polityk jest Ralph Bollmann, historyk i dziennikarz.

Bollmann ukazuje wcześniejsze losy Angeli Merkel, a następnie z krytyczną sympatią opowiada historię jej urzędu kanclerskiego. Był to czas szczególnych wyzwań: od kryzysu finansowego, przez kwestię migracji, po pandemię COVID-19. Książka Angela Merkel. Die Kanzlerin und ihre Zeit. Biografie  przedstawia niezwykłą kobietę, której polityka miała zdecydowany wpływ na całą epokę.

Dwa narody
Historia Niemiec, Historia Polski,

Dwa narody. Wyłanianie się nowoczesnych narodów(...)

 • Autor:  Bernard  Linek
 • Wydawca:  Instytut  Śląski,  Opole  2020
 • ISBN:  978-83-7126-368-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  376

Tytułowe dwa narody to z jednej strony Polacy i Niemcy. Autor tomu studiów ukazuje, jak obecność różnych grup etnicznych na obszarze Górnego Śląska prowadziła w XIX i XX wieku do unarodowienia regionu. Ponadto Bernard Linek podkreśla drugie zjawisko zachodzące na Górnym Śląsku: dychotomię między nowoczesnym narodem politycznym a narodem etnicznym.

W książce Dwa narody zebrano kilkanaście artykułów opublikowanych w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Autor zamieszczonych tekstów przybliża proces tworzenia nowoczesnych narodów i ukazuje go z różnych perspektyw, przedstawiając meandry wyborów życiowych Górnoślązaków.