Browsing Category

Historia Niemiec

Unser Ns
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Unser Nationalsozialismus. Reden in der deutschen (...)

 • Autor:  Götz  Aly  (mit einem Aufsatz von  Anne  Prior)
 • Wydawca:  S. Fischer Verlag,  Frankfurt am Main  2023
 • ISBN:  978-3-10-397196-5
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  300, [1]

Götz Aly w swoich wystąpieniach zebranych w publikacji Unser Nationalsozialismus, ukazuje praktyki zrzucania winy za zbrodnie hitlerowskie na różnych sprawców lub niezidentyfikowanych narodowych socjalistów. Niemiecki historyk dowodzi, że setki tysięcy Niemców aktywnie dopuściło się zbrodni przeciw ludzkości na ogromną skalę, ale wiele milionów je aprobowało lub przynajmniej na nie przyzwalało.

W książce poświęconej kwestii, kim byli owi narodowi socjaliści, zamieszczony został także tekst autorstwa Anne Prior, stanowiący biografię Irmgard Kroymann, po II wojnie światowej kreującej się na ofiarę nazizmu.

Deutschland 1923
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Deutschland 1923. Das Jahr am Abgrund

 • Autor:  Volker  Ullrich
 • Wydawca:  Verlag  C.H. Beck,  München  2023 (2. Auflage)
 • ISBN:  978-3-406-79103-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  441

Niemiecki dziennikarz i historyk Volker Ullrich przedstawia dzieje Niemiec sprzed 100 lat, tworząc kronikę pełnego ekstremalnych wydarzeń roku 1923.

W 1923 roku Niemcy przeżywają upadek: wojska francuskie i belgijskie wkraczają do Zagłębia Ruhry, a hiperinflacja osiąga szczyt, pogrążając szerokie rzesze ludności w nędzy. Kwitnie branża rozrywkowa, jednocześnie panuje stan wyjątkowy, prawicowi i lewicowi ekstremiści przygotowują się do ataku na republikę, a w Monachium Adolf Hitler planuje próbę zamachu stanu.

Braune Wirtschaftselite
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Die braune Wirtschaftselite. Unternehmer und Manag(...)

 • Autorzy:  Paul  Windolf,  Christian  Marx
 • Wydawca:  Campus  Verlag,  Frankfurt,  New York  2022
 • ISBN:  978-3-593-51559-5
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  457

Paul Windolf i Christian Marx w swoich badaniach nad społeczeństwem III Rzeszy uznali przynależność do NSDAP za wskaźnik, który pozwala ocenić bliskość danej osoby od reżimu nazistowskiego. Autorzy książki Die braune Wirtschaftselite poddali analizie grupę przedsiębiorców i menedżerów, ukazując ich na tle innych grup społecznych.

Według Windolfa i Marxa przywódcy niemieckiego biznesu nie oparli się narodowemu socjalizmowi – 37 procent niemieckich menedżerów zostało członkami NSDAP. Odsetek ten był trzykrotnie wyższy niż średnia dla populacji, choć znacznie niższy niż odsetek członków NSDAP wśród lekarzy i wyższych urzędników służby cywilnej. Autorzy starają się ukazać motywy, jakimi kierowali się biznesmeni składający deklarację lojalności wobec reżimu nazistowskiego i tym samym przyczyniający się do jego stabilizacji.

Polskie ślady
Aktualności, Historia Niemiec, Historia Polski, Niemcoznawstwo,

Polskie ślady w Niemczech. Kalejdoskop

 • Redakcja:  Dieter  Bingen,  Andrzej  Kaluza,  Basil  Kerski,  Peter  Oliver  Loew
 • Wydawca:  Bundeszentrale  für  Politische  Bildung,  Bonn  2022
 • Seria:  „Zeitbilder”
 • ISBN:  978-3-8389-7236-7
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  464

Bogato ilustrowany leksykon prezentuje świadectwo wpływów polskiej kultury na Niemcy. Kilkunastu autorów w krótszych i dłuższych esejach odkrywa ciekawe i najczęściej nieznane szczegóły dotyczące stosunków polsko-niemieckich. Polska edycja niemieckiej publikacji Polnische Spuren in Deutschland. Ein Lesebuchlexikon (Bonn 2018) ukazuje ponad 250 mniej znanych, niespodziewanych lub zapomnianych śladów obecności Polski i Polaków w Niemczech.

Struktur
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Strukturpolitik und Subventionen. Debatten und ind(...)

 • Autor:  Ralf  Ahrens
 • Wydawca:  Wallstein  Verlag,  Göttingen  2022
 • Seria:  „Geschichte  der  Gegenwart”,  Bd. 29
 • ISBN:  978-3-8353-5168-4
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  312

Wraz z wygaśnięciem powojennego boomu w latach sześćdziesiątych XX wieku zachodnioniemiecki przemysł znalazł się w kryzysie. Apele przemysłowców o wsparcie ze strony państwa zaowocowały dotacjami, które pozwoliły złagodzić bieżące problemy. Ustanowienie nowej dziedziny polityki zwanej polityką strukturalną miało na celu zarówno legitymizację, jak i ograniczenie interwencji państwa w gospodarcze zmiany strukturalne.

Ralf Ahrens analizuje debaty na temat zasadności i form interwencji polityki przemysłowej w RFN do początku lat dziewięćdziesiątych. Analizując przykładowe przypadki przemysłu stalowego, budowy samolotów i przemysłu komputerowego niemiecki historyk zauważa, że dotacje w ramach zmian rządowych były determinowane przede wszystkim układami branżowymi.

Zamęt
Historia Niemiec, Historia Polski,

Zamęt. Czas powojnia w Stargardzie i okolicznych (...)

 • Autor:  Jolanta  Aniszewska
 • Wydawcy:  Muzeum  Archeologiczno-Historyczne  w  Stargardzie,  Bogucki  Wydawnictwo  Naukowe,  Poznań  2022
 • ISBN:  Cz. 1: 978-83-7986-434-8 ; 978-83-61456-78-0 ; Cz. 2: 978-83-7986-435-5 ; 978-83-61456-82-7
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  335 + 599

Zamęt  to opowieść o Stargardzie i pobliskich wsiach oraz miasteczkach, a także o zmianach zachodzących w latach 1933-1947. Część pierwsza opisuje przedwojenne niemieckie miasto, które dało się uwieść Hitlerowi i jego losy podczas ostatnich miesięcy wojny. Drugi tom ukazuje trudny czas powojnia, z bezprecedensową w swej skali wymianą ludności oraz proces budowania nowej społeczności.

Autorka wykorzystała liczne źródła odnalezione w kilkudziesięciu instytucjach, w tym w rosyjskich archiwach, a także w zasobach prywatnych. Zebrane w książce opowieści mieszkańców przeplatają się z dokumentami i fotografiami, pozwalając lepiej poznać dzieje miasta i jego obywateli.

Pohl N Verbrechen
Historia Niemiec, Historia Polski, Historia powszechna,

Nationalsozialistische Verbrechen 1939-1945

 • Autor:  Dieter  Pohl
 • Wydawca:  Klett-Cotta,  Stuttgart  2022
 • Seria:  „Handbuch der deutschen Geschichte – Gebhardt”,  Bd. 20
 • ISBN:  978-3-608-60020-9
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  LIII, [1], 406, [1]

Dieter Pohl przedstawia dzieje II wojny światowej, skupiając się szczególnie na polityce okupacyjnej i eksterminacyjnej nazistowskich Niemiec. W publikacji wydanej w serii „Handbuch der deutschen Geschichte – Gebhardt” niemiecki historyk kompleksowo ukazuje zbrodnie narodowego socjalizmu, które miały miejsce na terenach zajmowanych przez III Rzeszę.

Autor Nationalsozialistische Verbrechen 1939-1945  stara się wyśledzić źródła tych zbrodni, przyglądając się prześladowaniom, jakie jeszcze przed wybuchem wojny dotykały różne grupy społeczne i narodowościowe w Niemczech. Według Pohla świadomość wydarzeń z lat wojny nabiera dziś fundamentalnego znaczenia dla zachodniej kultury pamięci.

Gedachtnis
Aktualności, Historia Niemiec, Historia Polski,

Gedächtnistopografien in Grenzräumen. Das Pommer(...)

 • Redakcja:  Miłosława  Borzyszkowska-Szewczyk,  Gertrude  Cepl-Kaufmann,  Jasmin  Grande,  Eliza  Szymańska
 • Wydawca:  fibre,  Osnabrück  2022
 • Seria:  „Einzelveröffentlichungen  des  Deutschen  Historischen  Instituts  Warschau”,  Bd. 44
 • ISBN:  978-3-944870-78-6
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  393

Obszary przygraniczne charakteryzują się współistnieniem, współzależnością, ale też konfrontacją, stanowiąc przykład, jak ludzkie współistnienie może być ponadnarodowe i międzykulturowe.

W publikacji Gedächtnistopografien in Grenzräumen  dwudziestu autorów przygląda się wybranym regionom przygranicznym, koncentrując się na doniesieniach literaturoznawczych oraz kulturoznawczych dotyczących Gdańska, regionu Pomorza, a także Nadrenii. Badacze analizują porównawczo i w sposób interdyscyplinarny zjawiska kulturowe zachodzące na obszarach granicznych, sięgając do pamięci indywidualnej i zbiorowej.

Streitbar
Aktualności, Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Streitbar. Was Deutschland jetzt lernen muss

 • Autor:  Marie-Agnes  Strack-Zimmermann
 • Wydawca:  Deutscher  Taschenbuch-Verlag,  München  2022
 • ISBN:  978-3-423-26346-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  133, [2]

Niemiecka parlamentarzystka Marie-Agnes Strack-Zimmermann zastanawia się, czego społeczeństwo niemieckie powinno się nauczyć w dzisiejszych trudnych czasach. Przewodnicząca Komisji Obrony Bundestagu zauważa, że Niemcy znajdują się pod presją, zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Jeśli chcą zachować to, co dla nich cenne, nie wystarczy unowocześnienie i rozbudowa armii. Autorka przekonuje, że potrzebne jest także przebudzenie społeczne i bardziej zdeterminowana postawa, aby stawić czoła nadchodzącym problemom.

Making Justice
Historia Niemiec, Historia Polski, Historia powszechna,

Making justice visible. War crimes trials, media a(...)

 • Redakcja:  Ruth  Leiserowitz,  Gintarė  Malinauskaitė,  Hektoras  Vitkus
 • Wydawca:  Fibre Verlag,  Osnabrück  2022
 • Seria:  „Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau”,  Bd. 45
 • ISBN:  978-3-944870-80-9
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  352

W jakim stopniu media kształtowały postrzeganie procesów hitlerowskich zbrodniarzy wojennych? Jakie wspomnienia z przeszłości zostały uwypuklone, a jakie wykluczone dzięki przekazom medialnym? Książka Making justice visible  ukazuje złożoną historię procesów po II wojnie światowej, analizując wzajemne relacje między prawem, mediami i pamięcią.

Autorzy omawiają, jak media przedstawiały wybrane procesy zbrodniarzy wojennych w Polsce, Związku Radzieckim, Jugosławii oraz Niemczech Wschodnich i Zachodnich. Koncentrując się na tych procesach jako wydarzeniach medialnych, badacze pokazują, w jaki sposób media relacjonowały je szerszej publiczności i tłumaczyły zasady prawne systemów sądowniczych.