Browsing Category

Historia Niemiec

Zbrodnie niemieckie
Historia Niemiec, Historia Polski, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego,

Zbrodnie niemieckie na inteligencji polskiej w pie(...)

 • Redakcja:  Bogumił  Rudawski
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań  2023
 • Seria:  „Prace  Instytutu  Zachodniego”,  nr 100
 • ISBN:  978-83-66412-57-6
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  174

Publikacja Zbrodnie niemieckie na inteligencji polskiej w pierwszym okresie okupacji (1939-1940) jest pokłosiem konferencji popularnonaukowej zorganizowanej w Berlinie w 2021 roku. W dwóch pierwszych tekstach autorzy przedstawili genezę niemieckiej polityki okupacyjnej na przykładzie kolonialnych i imperialnych tradycji polityki niemieckiej oraz ewolucję stanowiska Hitlera w odniesieniu do Polski. Kolejne artykuły omawiają przebieg eksterminacji inteligencji polskiej w poszczególnych regionach – od Pomorza Gdańskiego, poprzez Wielkopolskę i Łódzkie oraz Górny Śląsk, po ziemie wchodzące w skład Generalnego Gubernatorstwa.

Die Wiederkehr
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Die Wiederkehr. Die AfD und der neue deutsche Nati(...)

 • Autor:  Patrick  Bahners
 • Wydawca:  Klett-Cotta,  Stuttgart  2023
 • ISBN:  978-3-608-98689-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  539

Niemiecki historyk, dziennikarz i publicysta wskazuje, jak wszechobecny nowy nacjonalizm trwale zmienia kulturę demokracji w Niemczech.  Wraz z powstaniem partii AfD od dziesięciu lat nacjonalizm powraca na polityczną arenę, wykorzystując wzburzone nastroje społeczne, by stać się – według Patricka Bahnersa – populistyczną, antyrządową i antypaństwową ideologią.

Migration
Aktualności, Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Migration and the Construction of German Identitie(...)

 • Autor:  Bethany  Erin  Hicks
 • Wydawca:  De  Gruyter  Oldenbourg,  Berlin  2023
 • Seria:  „Migrations in History”,  vol. 2
 • ISBN:  978-3-11-071612-2
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  VI, 162

Problem migracji od dawna znajduje się w centrum niemieckiego publicznego i prywatnego dyskursu dotyczącego tożsamości. Powojenne zmiany ludnościowe, a także późniejszy napływ zagranicznych pracowników oraz poszukujących lepszego życia  uchodźców wzbogaciły krajobraz etniczny obu państw niemieckich. Po zjednoczeniu Niemiec nastąpiła migracja mieszkańców byłej NRD na zachód. Amerykańska historyczka Bethany E. Hicks analizuje, jak te wszystkie zmiany ludnościowe oddziałują na niemiecką tożsamość.

Ernstfall
Aktualności, Historia Niemiec, Niemcoznawstwo, Stosunki międzynarodowe,

Ernstfall. Regieren in Zeiten des Krieges. Report (...)

 • Autor:  Stephan  Lamby
 • Wydawca:  Verlag  C.H.  Beck,  München  2023
 • ISBN:  978-3-406-80776-3
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  400

Od czasu rosyjskiego ataku na Ukrainę rząd niemiecki znajduje się pod maksymalną presją. Rządzenie w czasie wojny wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością – błędne decyzje mogą prowadzić nie tylko do niepokojów we własnym kraju, ale nawet do eskalacji wojny.

Podczas tych dramatycznych miesięcy Stephan Lamby obserwował z bliska niemieckich polityków: Olafa Scholza, Annalenę Baerbock, Roberta Habecka, Christiana Lindnera, Wolfganga Schmidta i innych. Widział, jak Olaf Scholz i jego rząd podejmowali przełomowe decyzje. Publicysta i reżyser przedstawia raport przybliżający działania rządu Niemiec podczas najgorszego kryzysu międzynarodowego od czasów II wojny światowej.

Nazi Germany
Historia Niemiec, Historia Polski, Historia powszechna,

Nazi Germany, annexed Poland, and colonial rule. R(...)

 • Autor:  Rachel  O’Sullivan
 • Wydawca:  Bloomsbury  Publishing,  London – New York  2023
 • Seria:  „Modern  Histories  of  Politics  and  Violence”
 • ISBN:  978-1-3503-7722-6
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  [12], 252, [4]

Publikacja Nazi Germany, annexed Poland, and colonial rule  przedstawia ekspansję nazistowskich Niemiec w dwóch okręgach – Kraju Warty i Gdańsku-Prusach Zachodnich, ukazując ją przez pryzmat kolonializmu.

Autorka bada idee i dyskursy związane z ekspansją, osadnictwem i propagowaną misją cywilizacyjną, uznając je za nieodłączny element rządów III Rzeszy w Polsce. Rachel O’Sullivan porównuje metody stosowane przez nazistów z kolonialnymi metodami asymilacji, ujarzmienia i przemocy stosowanymi przez Niemców w Afryce.

Wśród źródeł i ilustracji wykorzystanych w książce brytyjskiej historyczki znalazły się m. in. dokumenty z Archiwum II wojny światowej ze zbiorów Instytutu Zachodniego.

Juliusz Dinder
Historia Niemiec, Historia Polski,

Juliusz Dinder 1830-1890, arcybiskup gnieźnieńsk(...)

 • Autor:  Robert  Romuald  Kufel
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Archidiecezji  Lubelskiej  „Gaudium”,  Lublin  2023
 • ISBN:  978-83-7548-355-0
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  517

W 1886 roku urodzony na Warmii niemiecki duchowny został powołany jako pierwszy od średniowiecza nie-Polak na urzędy arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i poznańskiego. Nominację tę poparł kanclerz Otton Bismarck, który spodziewał się od Dindera współpracy w dziele germanizacji.

Robert R. Kufel prezentuje postać i działalność dziewiętnastowiecznego arcybiskupa na tle ówczesnej sytuacji Kościoła katolickiego w zaborze pruskim. Julius Dinder dobrze rozumiał swoją sytuację – musiał godzić oczekiwania wrogo nastawionego do katolików kanclerza z postawą wiernych i duchowieństwa obu diecezji. Gdy po kilku latach zmarł, prasa polska we wspomnieniu pośmiertnym doceniła arcybiskupa za jego poczucie sprawiedliwości i życzliwość, która jednała mu serca i umysły.

Arcybiskup Dinder został pochowany w katedrze poznańskiej, co upamiętnia epitafium wykonane przez Władysława Marcinkowskiego, znajdujące się przy wejściu do kruchty południowej.

Czas bestii
Historia Niemiec, Historia Polski,

Czas bestii. Terror w okupowanej Polsce 1939-1945

 • Autor:  Adam  Pleskaczyński
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Instytutu  Pamięci  Narodowej,  Poznań – Warszawa  2023
 • ISBN:  978-83-8229-830-7
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  495

Liczący 1200 archiwalnych zdjęć album ukazuje oblicza niemieckiego i sowieckiego terroru na okupowanych w latach II wojny światowej ziemiach polskich. Opublikowane fotografie przedstawiają eksterminację polskiej inteligencji i ponurą codzienność okupowanej Polski: masowe egzekucje, aresztowania, pacyfikacje polskich wsi, ale również zagładę ludności żydowskiej, deportacje, wywózki na roboty przymusowe do Niemiec i do sowieckiego Gułagu, funkcjonowanie więzień i wszelkiego rodzaju obozów.

Materiał ikonograficzny został wybrany z liczących kilkadziesiąt tysięcy zdjęć zbiorów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i wielu innych instytucji w Polsce i za granicą, m. in. ze zbiorów Instytutu Zachodniego w Poznaniu.

Marx Wagner
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Marx, Wagner, Nietzsche. Welt im Umbruch

 • Autor:  Herfried  Münkler
 • Wydawca:  Rowohlt  Taschenbuch  Verlag,  Hamburg  2023
 • Seria:  „Rororo”
 • ISBN:  978-3-499-00587-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  718

Marks, Wagner i Nietzsche wywarli głęboki wpływ na XIX i XX wiek. Wszyscy trzej przełamywali konwencje świata burżuazyjnego i kształtowali mentalność pokoleń, wpływając na wejście dziewiętnastowiecznych Niemiec w epokę skrajności i katastrof politycznych.

Marx, Wagner, Nietzsche. Welt im Umbruch  to publikacja nie tylko o trzech niemieckich myślicielach, ale także o mentalności Niemców i o cechach współczesnego świata. Politolog Herfried Münkler podąża śladem trzech ważnych postaci, doszukując się podobieństw w ich życiu i obserwując, jak oddziaływali na kształt swojej epoki.

Raus Ego
Aktualności, Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Raus aus dem Ego-Kapitalismus. Für eine Wirtschaf(...)

 • Autor:  Patrick  Kaczmarczyk
 • Wydawca:  Westend,  Frankfurt  am  Main  2023
 • ISBN:  978-3-86489-418-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  204, [1]

Patrick Kaczmarczyk obserwuje w Niemczech nadchodzącą katastrofę społeczno-gospodarczą i ekologiczną. Niemiecki ekonomista szuka rozwiązań sytuacji kryzysowych takich jak postępująca bieda, rosnąca brutalizacja i podziały w społeczeństwie. Poszukiwania możliwych dróg wyjścia prowadzą Kaczmarczyka do konkluzji o konieczności odejścia od opierającego się na radykalnym egoizmie neoliberalizmu, a zwróceniu się ku współdziałaniu w walce z przejawami kryzysu.

Powst wlkp
Historia Niemiec, Historia Polski,

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

 • Redakcja:  Olaf  Bergmann
 • Wydawcy:  Wielkopolskie  Muzeum  Niepodległości – Poznań,  Muzeum  Historii  Polski, Instytut  Pamięci  Narodowej – Warszawa  2022
 • Seria:  „Wokół  Niepodległej”
 • ISBN:  978-83-953434-9-0 (WMN) ; 978-83-65248-68-8 (MHP) ; 978-83-8229-579-5 (IPN)
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  311

Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 zadecydowało o powrocie kolebki państwa polskiego w granice odrodzonej Rzeczypospolitej. Zryw mieszkańców Poznańskiego to akt niepowtarzalny, choć przez długie lata mało znany poza Wielkopolską. Obchodzony 27 grudnia Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego podkreśla i docenia triumf, który w ogromnym stopniu wpłynął na dzieje naszego narodu.

Praca zbiorowa pod redakcją Olafa Bergmanna ukazuje Powstanie Wielkopolskie w szerokiej perspektywie. Genezę wydarzeń z przełomu lat 1918-1919 autorzy 15 tekstów widzą w wydarzeniach i procesach poprzedniego stulecia, zaś skutki – w dziesięcioleciach po jego zwycięstwie.