Browsing Category

Problematyka europejska

Sehenden Auges
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Sehenden Auges. Mut zum strategischen Kurswechsel

 • Autor:  Stefanie  Babst
 • Wydawca:  Deutscher  Taschenbuch-Verlag,  München  2023
 • ISBN:  978-3-423-28329-8
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  286, [1]

Agresywna polityka Rosji, w tym atak na Ukrainę, stawia przed NATO ogromne wyzwania strategiczne. Wieloletni strateg NATO Stefanie Babst przedstawia wewnętrzne funkcjonowanie sojuszu. Analityczka ukazuje kierunek niezbędnej zmiany kursu: Zachód musi w końcu zdobyć się na odwagę, by wspólnie stawić czoła Rosji oraz jej zwolennikom.

Fragile Sicherheit
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Fragile Sicherheit. Das Ende des Friedens und die (...)

 • Autor:  Christian  Mölling
 • Wydawca:  Verlag  Herder,  Freiburg – Basel – Wien  2023
 • ISBN:  978-3-451-39511-6
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  223

Wojna Rosji z Ukrainą zapoczątkowała epokową zmianę w rozwoju wydarzeń na świecie oraz radykalnie zmieniła Europę. W tej sytuacji Niemcy i Europa potrzebują nowej strategii umożliwiającej ugruntowanie swoich interesów w niespokojnym świecie, uwzględniającej przyszłe konflikty i zmiany władzy.

Ekspert do spraw bezpieczeństwa Christian Mölling analizuje obecną sytuację Europy i Niemiec w zakresie polityki bezpieczeństwa. Według Möllinga Europa musi przygotować się na trwającą dziesięciolecia konfrontację z reżimami autorytarnymi. Zdaniem eksperta Europejczycy nie powinni poprzestawać na ślepym zaufaniu do USA, ale wzmacniać siły, szczególnie w zakresie polityki, technologii i gospodarki.

Europa und Europaer
Historia Polski, Historia powszechna, Problematyka europejska,

Europa und die Europäer. Perspektiven der polnisc(...)

 • Redakcja:  Bożena  Gierat-Bieroń,  Janusz  Józef  Węc
 • Wydawca:  Harrassowitz Verlag,  Wiesbaden  2023
 • Seria:  „Polen  in  der  Gegenwart”,  Bd. 2
 • ISBN:  978-3-447-12024-1
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XI,  294

Pierwszą część publikacji Europa und die Europäer  poświęcono analizie myśli politycznej Bronisława Geremka i jego wkładu w reorientację polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa po 1989 roku. Tematem drugiej części jest natomiast bieżąca debata o przyszłości Unii Europejskiej. To dwoiste ujęcie ułatwia całościowe zrozumienie znaczenia postaci Geremka jako polskiego męża stanu, Europejczyka i wizjonera.

Bronisław Geremek czerpał z idei ojców integracji europejskiej, takich jak Jean Monnet, Robert Schuman czy Jacques Delors. Dla polskiego polityka jednym z celów Unii Europejskiej było położenie fundamentów pod trwały, demokratyczny porządek pokojowy w Europie. Geremek podkreślał też obopólną korzyść rozszerzenia Unii Europejskiej o Europę Środkową – zarówno dla UE, jak i dla krajów kandydujących.

Die Gemeinsame
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (...)

 • Autor:  Nicolas  Wright
 • Wydawca:  Springer VS,  Cham  2023
 • ISBN:  978-3-031-28843-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XVII, [1], 293

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) to jeden z obszarów działalności Unii Europejskiej. Politolog Nicholas Wright analizuje wpływ, jaki do 2019 roku wywierała na państwa członkowskie długoterminowa współpraca w dziedzinie polityki zagranicznej Unii w ramach WPZiB.

Koncentrując się na przykładzie Niemiec i Wielkiej Brytanii, autor bada tradycje i instytucje polityki zagranicznej w obu państwach oraz przedstawia sposoby radzenia sobie z przykładowymi kryzysami politycznymi. Ma to znaczenie dla zrozumienia istoty współpracy międzypaństwowej w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz jej znaczenia dla zaangażowanych państw.

Nationsbildung
Historia powszechna, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Nationsbildung und Außenpolitik im Osten Europas.(...)

 • Redakcja:  Bianka  Pietrow-Ennker
 • Wydawca:  Fibre Verlag,  Osnabrück  2022
 • Seria:  „Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau”,  Bd. 41
 • ISBN:  978-3-944870-72-4
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  745 

Autorzy Nationsbildung und Außenpolitik im Osten Europas przyglądają się procesom państwotwórczym wybranych krajów Europy środkowej i wschodniej. Badacze analizują trzy fazy tworzenia lub odradzania państw: reorganizacji po pierwszej wojnie światowej, następnie pod rządami sowieckimi po drugiej wojnie światowej i od początku okresu transformacji pod koniec XX wieku. Eksperci próbują wyjaśnić, jak rozumiano tożsamość narodową we wspomnianych okresach, jak definiowano naród i jakie miało to implikacje dla polityki zagranicznej.

Trójkąt Weimarski (2)
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Współpraca Polski, Niemiec i Francji w ramach Tr(...)

 • Redakcja  naukowa:  Józef  M.  Fiszer
 • Wydawca:  Dom  Wydawniczy  Elipsa,  Warszawa  2022
 • ISBN:  978-83-8017-440-5
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  284

Najważniejszym celem polskiej polityki zagranicznej na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku było zapewnienie Polsce suwerenności i bezpieczeństwa poprzez włączenie do NATO i Unii Europejskiej. Dzięki utworzeniu w 1991 roku Trójkąta Weimarskiego Polska uzyskała możliwość spotkań trilateralnych z przedstawicielami Niemiec i Francji – dwu dominujących sił Europy Zachodniej, co ułatwiło późniejsze procesy integracyjne.

Publikacja pod redakcją Józefa M. Fiszera prezentuje genezę Trójkąta Weimarskiego oraz analizę jego działalności, sukcesów i porażek, ale przede wszystkim szuka odpowiedzi na pytanie, czy formuła Trójkąta Weimarskiego już się wyczerpała. Autorzy sugerują konieczność intensyfikacji współpracy pomiędzy trzema państwami, co w przyszłości będzie miało wpływ nie tylko na relacje pomiędzy Polską, Niemcami i Francją, ale również na funkcjonowanie Unii Europejskiej i NATO.

Osteuropa_a
Historia powszechna, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Osteuropa zwischen Mauerfall und Ukrainekrieg. Bes(...)

 • Autorzy:  Martin  Aust,  Andreas  Heinemann-Grüder,  Angelika  Nußberger,  Ulrich  Schmid
 • Wydawca:  Suhrkamp  Verlag,  Berlin  2022
 • Seria:  „edition suhrkamp”,  2777
 • ISBN:  978-3-518-12777-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  254

Wraz z upadkiem muru berlińskiego na horyzoncie pojawiła się nowa era, która oprócz  liberalizacji w gospodarce miała nieść demokrację, wolność i rządy prawa dla całej Europy. Jednak od czasu agresji Rosji na Ukrainę wszystko się zmieniło. 24 lutego 2022 roku stał się punktem zwrotnym, który nie tylko ma konsekwencje dla przyszłości, ale skłania do ponownej oceny niedawnej przeszłości.

Trzydzieści lat po zakończeniu konfliktu Wschód-Zachód, przepaść dzieląca Rosję od jej zachodnich sąsiadów jest głębsza niż kiedykolwiek. Także w Unii Europejskiej bardziej widoczne stają się linie podziałów. Spoglądający krytycznie w przeszłość autorzy publikacji  Osteuropa zwischen Mauerfall und Ukrainekrieg  analizują najważniejsze aspekty epoki, która w 2022 roku dobiegła końca.

Migration
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Migration – the challenge of European states(...)

 • Redakcja:  Jaroslav  Mihálik,  Jakub  Bardovič
 • Wydawca:  ibidem-Verlag,  Stuttgart  2019
 • ISBN:  978-3-8382-1344-6
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  233

Politolodzy z instytucji akademickich z całej Europy analizują rolę polityki migracyjnej wobec kryzysu uchodźczego, z jakim borykają się poszczególne państwa. Autorzy tomu Migration – the challenge of European states przedstawiają krytyczny przegląd dyskursu na temat migracji z krajów Trzeciego Świata, koncentrując się na skutkach migracji odczuwanych przez państwa Unii Europejskiej.

Badacze odnotowują rozszerzanie się radykalnej prawicy w państwach europejskich oraz wzrost populizmu i wyobcowanie obywateli z formalnej polityki. Całość publikacji uzupełnia zestawienie i omówienie polityki imigracyjnej krajów spoza Europy: Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych.

Inni
Aktualności, Problematyka europejska,

Inni wśród nas. Migracje – polityka –(...)

 • Redakcja naukowa:  Patrycja  Bałdys,  Roman  Kraiński,  Andrzej  Łapa,  Piotr  Stocki
 • Wydawca:  Akademia  Marynarki  Wojennej,  Gdynia  2021
 • ISBN:  978-83-961549-7-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  139

Publikacja Inni wśród nas to kolejny głos w dyskusji na temat migracji do Europy, jej roli w poszczególnych społeczeństwach oraz kwestii polityki migracyjnej państw członkowskich Unii Europejskiej. Zróżnicowanie tematyczne artykułów odzwierciedla złożoność zagadnienia, jakim jest kryzys migracyjny.

Podjęte w poszczególnych tekstach rozważania mają w zamierzeniu stanowić punkt wyjścia do dalszej debaty nad problemami migracji, obowiązujących przepisów prawnych, procedur związanych z przyjmowaniem migrantów, przyznawaniem im prawa do pobytu czy ochrony międzynarodowej, ale również roli, jaką odgrywają imigranci w państwach przyjmujących.

S John Europaische
Aktualności, Niemcoznawstwo, Problematyka europejska,

Europäische Themen in deutschen Parteiorganisatio(...)

 • Autor:  Stefanie  John
 • Wydawca:  Springer  VS,  Wiesbaden  2021
 • Seria:  „Empirische Studien zur Parteienforschung”
 • ISBN:  978-3-658-34796-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XXV, [1], 490

Ostatnie kryzysy i konflikty polityczne w Unii Europejskiej dały nowy impuls debacie politycznej na temat integracji europejskiej podejmowanej w mediach, parlamentach oraz w partiach. Ma to wpływ nie tylko na ożywienie i wzbogacenie dyskursu, ale także na konkurencję międzypartyjną.

Stefanie John z Fundacji im. Heinricha Bölla sprawdza, jak niemieckie partie polityczne prezentują poszczególne kwestie europejskie. Niemiecka politolog dokonuje analizy dokumentów partyjnych wytworzonych w ciągu ostatnich 10 lat na różnych szczeblach: zjazdu partii, kierownictwa oraz grup parlamentarnych, ukazując istnienie wewnątrzpartyjnych podziałów zadań w artykulacji polityki.