Browsing Category

Książki

Cancel Culture
Aktualności, Książki,

Cancel culture. Demokratie in Gefahr

 • Autor:  Kolja  Zydatiss
 • Wydawca:  Solibro  Verlag,  Münster  2021
 • Seria:  „Klarschiff”,  Bd. 17
 • ISBN:  978-3-96079-086-0
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  175

Kolja Zydatiss ukazuje genezę zjawiska cancel culture. Autor książki przedstawia różnorodność stosowanych metod zastraszania, a także ogrom osób, organizacji i dziedzin życia, których ten problem dotyka. Publicysta i psycholog pokazuje, w jaki sposób wykluczenie lub wyciszanie kontrowersyjnych, choć prawnie dopuszczalnych wypowiedzi, przyczynia się w Niemczech do powstawania atmosfery strachu.

Zdaniem autora kultura anulowania (unieważniania) ogranicza wolność wypowiedzi i zachęca do nietolerancji. Zydatiss opowiada się za powrotem do swobodnego przepływu idei i argumentów, uznając go za fundament demokratycznego społeczeństwa.

Żołnierze zapomniani
Historia Polski, Książki,

Żołnierze zapomniani. Wojsko Ochotnicze Ziem Zac(...)

 • Autor:  Bolesław  Rejer-Tarłowski
 • Wydawca:  Agencja  Wydawnicza „Torpress”,  Poznań  2021
 • ISBN:  978-83-960689-0-3
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  346

Bolesław Rejer-Tarłowski odtwarza historię powstania i działalności wielkopolskiej konspiracyjnej organizacji wojskowej, utworzonej 8 grudnia 1939 r. po zjednoczeniu pięciu organizacji  działających wcześniej w Poznaniu.

Autor, oficer Września 1939, po ucieczce z transportu jenieckiego podjął działalność konspiracyjną, stając się jednym z pięciu założycieli Wojska Ochotniczego Ziem Zachodnich. Po latach Rejer-Tarłowski sięga nie tylko do własnych wspomnień, ale także do relacji swoich współtowarzyszy oraz do niemieckich dokumentów sądowych. Uczestnik tamtych wydarzeń przypomina różne formy działania członków organizacji liczącej ponad 1500 konspiratorów oraz ukazuje ich dalsze losy: aresztowania, wyroki, egzekucje, przywracając pamięć o tych, którzy zginęli za Ojczyznę.

Richter
Historia Niemiec, Książki,

Richter der eigenen Sache. Die “Selbstexkulp(...)

 • Autor:  Markus  Materna
 • Wydawca:  Nomos,  Baden-Baden  2021
 • ISBN:  978-3-8487-7033-5
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  571

Jak to możliwe, że nazistowscy prawnicy, którzy byli uwikłani w wydawanie wyroków śmierci w procesach politycznych od 1933 r.,  po II wojnie światowej nie tylko zostali przywróceni do pracy, ale często nawet zrobili karierę? Jakie mechanizmy i warunki o tym decydowały? Dlaczego zawiodły próby uporania się z tym problemem w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych?

Markus Materna próbuje znaleźć odpowiedzi na te pytania, posługując się przykładem prawników zaangażowanych w polityczne wyroki śmierci wydawane przez bawarskie sądy od 1933 r. Autor analizuje postępowania prowadzone w Bawarii przeciwko byłym członkom sądu specjalnego, dochodząc do wniosku, że denazyfikację sądownictwa utrudniało powierzanie właśnie prawnikom zadania weryfikacji zarzutów stawianych innym członkom tej grupy zawodowej. W tej sytuacji zdecydowana większość sędziów i prokuratorów otrzymywała możliwość powrotu do wymiaru sprawiedliwości.

Kaszebe
Historia Polski, Książki,

Kaszëbë / Tomasz Słomczyński

 • Autor:  Tomasz  Słomczyński
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Czarne,  Wołowiec  2021
 • Seria:  „Sulina”
 • ISBN:  978-83-8191-276-1
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  443, [5]

Kaszuby są regionem wyjątkowym, świadomym swej odmienności i mocno zanurzonym w historii. Powtarzane jest tu przez kolejne pokolenia: ni ma Kaszëb bez Pòlonii, a bez Kaszëb Pòlsczi, co brzmi jak pochwała jedności, a zarazem podkreśla odrębność.

Tomasz Słomczyński, który od lat przemierza Pomorze, ukazuje lokalne historie zbierane podczas swoich wędrówek. Spotkania autora z miejscowymi i przyjezdnymi stają się punktem wyjścia do opowieści o złożonej tożsamości Kaszubów, ich burzliwej przeszłości i aktualnych problemach.

Powstania śląskie
Historia Polski, Książki,

Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski w p(...)

 • Redakcja:  Maciej  Fic,  Mirosław  Węcki
 • Wydawca:  Instytut  Pamięci  Narodowej,  Katowice – Warszawa 2020
 • ISBN:  978-83-8229-043-1
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  207

Powstania śląskie i plebiscyt, niezwykle ważne w tradycji górnośląskiej, były i nadal są wspominane w literaturze i sztuce. Jak wygląda obraz tych wydarzeń prezentowany w przestrzeni publicznej? Czy skłania się w kierunku historii, czy mitu?

Na te pytania próbują odpowiedzieć autorzy reprezentujący różne dyscypliny naukowe: historię, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki teologiczne oraz sztuki muzyczne. Badacze ukazują obraz powstań śląskich i plebiscytu górnośląskiego w literaturze, muzyce, kinematografii oraz dawnej prasie.

Wielojęzyczność
Aktualności, Historia Polski, Książki,

Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej. Ślą(...)

 • Redakcja  naukowa:  Monika  Choroś,  Piotr  Pałys
 • Wydawca:  Instytut  Śląski,  Opole  2020
 • ISBN:  978-83-7126-359-0
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  299

Problem wielojęzyczności i związanej z nią wielokulturowości stanowi ważny element historii i współczesności wielu regionów, w tym sąsiadujących ze sobą Śląska i Łużyc. Regiony te położone na styku Polski, Niemiec i Czech były pod względem językowym różnie traktowane przez władze państwowe.

Publikacja pod redakcją Moniki Choroś i Piotra Pałysa zawiera kilkanaście artykułów na temat funkcjonowania różnorodnych aspektów wielojęzyczności w przestrzeni publicznej z perspektywy historycznej, socjologicznej, politologicznej i onomastycznej. Autorzy tekstów najwięcej miejsca poświęcają zjawiskom zachodzącym na Górnym Śląsku, Łużycach i Śląsku Cieszyńskim, ale omawiają też nazewnictwo na Podlasiu i dwujęzyczność serbsko-słowacką w Wojwodinie, przypominając, że temat wielojęzyczności jest wciąż aktualny i niezmiernie ważny dla mieszkańców wielu regionów Europy.

Polish Church
Historia Polski, Książki,

The Polish Catholic Church under German occupation(...)

 • Autor:  Jonathan  Huener
 • Wydawca:  Indiana  University  Press,  Bloomington  2021
 • ISBN:  978-0-253-05404-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XVII, [3], 352, [1]

Jonathan Huener przybliża anglojęzycznemu czytelnikowi losy Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce pod okupacją niemiecką. Amerykański historyk skupia się na prześladowaniach Kościoła w latach 1939-1945 w Kraju Warty, regionie włączonym przez okupanta do Rzeszy.

Na podstawie źródeł zebranych w polskich archiwach państwowych i kościelnych autor ukazuje szeroką gamę prześladowań, które spotykały duchowieństwo i wiernych w Kraju Warty: aresztowania, przetrzymywanie w obozach koncentracyjnych i w więzieniach, egzekucje, zamykanie kościołów, niszczenie i konfiskatę mienia kościelnego oraz ograniczenie publicznego wyrażania wiary. Huener bada też sposoby reakcji polskich katolików na represyjne środki reżimu nazistowskiego.

W publikacji wykorzystano m. in. dokumenty oraz fotografie ze zbiorów archiwalnych Instytutu Zachodniego.

Ostpreussens
Historia Polski, Książki,

Ostpreußens Kriegsbeute. Der Regierungsbezirk Zic(...)

 • Redakcja:  Christhardt  Henschel
 • Wydawca:  Fibre,  Osnabrück  2021
 • Seria:  „Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau”,  42
 • ISBN:  978-3-944870-75-5
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  416

Po niemieckiej agresji na Polskę w 1939 roku północna część Mazowsza została włączona do prowincji Prusy Wschodnie jako Regierungsbezirk Zichenau. Stolicą rejencji zostało miasteczko Ciechanów, przemianowane na Zichenau. Podobnie jak na innych terenach polskich włączonych do Rzeszy, niemieccy okupanci traktowali ten region jako obszar kolonizacji, pozbawiając zamieszkałą tu ludność polską i żydowską praw obywatelskich.

Publikacja Ostpreußens Kriegsbeute. Der Regierungsbezirk Zichenau 1939–1945  zawiera referaty historyków z Polski, Niemiec i Francji wygłoszone na konferencji w Niemieckim Instytucie Historycznym w maju 2017 roku. Zebrani w Warszawie badacze skupili się na różnych aspektach okupacji niemieckiej na północnym Mazowszu, pytając nie tylko o ideologię, strukturę i charakter reżimu okupacyjnego, ale także o życie codzienne i strategie przetrwania okupowanej ludności wobec różnorodnych form masowej przemocy wobec mieszkańców Regierungsbezirk Zichenau.

Migawki
Historia Polski, Książki,

Migawki z okupowanej Warszawy : 1939

 • Redakcja:  Robert  Spałek
 • Wydawca:  Instytut  Pamięci  Narodowej,  Warszawa  2021
 • Seria:  „Migawki z okupowanej Warszawy”,  t. 1
 • ISBN:  978-83-8229-137-7
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  318 s., [32] s. tablic

Książka Migawki z okupowanej Warszawy : 1939  jest pierwszym z siedmiu tomów serii omawiającej sytuację stolicy w latach okupacji hitlerowskiej.  Publikację otwiera tekst Droga do Września 39 ukazujący Polskę u schyłku lat trzydziestych XX wieku.

Autorzy kolejnych kilkunastu rozdziałów poruszają tematy związane z różnymi aspektami życia społecznego i politycznego w Warszawie w pierwszym roku II wojny światowej: od obrony miasta, przez działalność różnych ugrupowań i organizacji oraz przypomnienie postaci ważnych dla dziejów stolicy, po obraz Warszawy we Wrześniu 1939 w polskim filmie fabularnym.

Centrum_peryferia
Historia Niemiec, Historia Polski, Książki,

Centrum – peryferia – naród. Uwarunkowani(...)

 • Autor:  Aleksandra  Kmak-Pamirska
 • Wydawca:  Wydawnictwa Uniwersytetu  Warszawskiego,  Warszawa  2020
 • ISBN:  978-83-235-4327-5
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  391

Dolne Łużyce to region postrzegany jako peryferyjny w Niemczech, Podlasie – w Polsce. Te dwa obszary przywołuje w swojej publikacji Aleksandra Kmak-Pamirska, badając tworzenie wizerunku regionów peryferyjnych przez ośrodek centralny. Według autorki wpływ na obraz peryferii w oczach centrum mają uwarunkowania kulturowe, społeczne i polityczne, religijne i językowe, oświatowe i socjalne, a także komunikacyjne, przemysłowe i modernizacyjne.

Na podstawie zebranego bogatego materiału badawczego dotyczącego XIX i początków XX wieku A. Kmak-Pamirska stawia tezę, że wizerunek regionów peryferyjnych tworzony w regionach centralnych nabierał cech narodowych, a proces ten był nakierowany na stworzenie spójnego, jednolitego obrazu państwa w dyskursie ogólnokrajowym, zarówno w przypadku Podlasia, jak i Dolnych Łużyc.