Browsing Category

Historia Polski

Tobie Polsko_1
Historia Polski, Książki,

Tobie, Polsko, na śmierć i na życie! Mogiły po(...)

 • Oprawa:  twarda
 • Redakcja naukowa:  Adam Pleskaczyński
 • Wydawca:  Wojewoda Wielkopolski, Instytut Pamięci Narodowej, Poznań – Warszawa, 2018
 • ISBN:  978-83-8098-540-7
 • Liczba stron: 407, [1]

Od wybuchu Powstania Wielkopolskiego minęło już ponad 100 lat. Nie żyje już nikt z uczestników tamtych wydarzeń, dlatego pamięć o nich pozostaje zadaniem dla kolejnych pokoleń. Pomocą może służyć książka Tobie, Polsko, na śmierć i na życie! zawierająca ewidencję grobów wojennych, w których spoczywają powstańcy wielkopolscy polegli w latach 1918-1920, do rozwiązania frontu wielkopolskiego 8 marca 1920 r. Publikacja jest efektem prac nad zgromadzonym materiałem źródłowym, zweryfikowanym w badaniach terenowych. W wyniku prac ujawniono istnienie 568 grobów, w których spoczywa 1197 powstańców.

Informacje o zachowanych mogiłach powstańczych usystematyzowano według 9 okręgów wojskowych w Wielkopolsce, a w ich ramach alfabetycznie według miejscowości, w których zlokalizowane są cmentarze. Dodatkowo zamieszczono informację o powstańcach zmarłych w niewoli i pochowanych w Berlinie. Ewidencji towarzyszą bogato ilustrowane komentarze dotyczące historii obiektów, osób oraz liczne cytaty ze źródeł archiwalnych i prasy. Książkę zamyka wykaz nazwisk odczytanych z inskrypcji nagrobnych, pełniący de facto rolę indeksu.

Twórcy opublikowanej ewidencji grobów powstańców wielkopolskich zdają sobie sprawę, że nie ma ona charakteru ostatecznego. Autorzy sugerują, że praca winna stać się impulsem do dalszych poszukiwań oraz weryfikacji zebranych danych.

Sprawiedliwosc i polityka
Historia Polski, Książki,

Sprawiedliwość i polityka : Działalność Głó(...)

 • Oprawa:  miękka
 • Autor:  Jasiński, Łukasz (1985- )
 • Wydawca:  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk – Warszawa 2018
 • ISBN:  978-83-65972-28-6
 • Liczba stron:  506

Książka Sprawiedliwość i polityka przedstawia szczegółowo działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce do roku 1989. Prace Komisji zostały przedstawione w kontekście powojennych rozliczeń, które miały miejsce w innych krajach europejskich. Autor zauważa, że w Polsce na proces rozliczeń zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej negatywnie wpływały ingerencje polityczne. Jednak niezależnie od ograniczeń zaistniałych w konsekwencji braku demokratycznego państwa prawa Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich starała się realizować polskie interesy i działać na korzyść Polski.

Patroni naszych ulic
Historia Polski, Książki,

Patroni naszych ulic / red. Iwona Gałęzowska [et(...)

 • Oprawa:  twarda
 • Redakcja:  Iwona Gałęzowska, Magdalena Jagielska, Anna Mirecka, Izabela Szufa
 • Wydawca:  Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2018
 • ISBN:  978-83-8098-345-8
 • Liczba stron:  375, [1]

Instytut Pamięci Narodowej w serii broszur „Patroni Naszych Ulic” przypomina osoby, które w wyjątkowy sposób zapisały się w historii Polski. W książce Patroni naszych ulic (wyd. 2018) IPN prezentuje teksty 12 wcześniej wydanych zeszytów serii. Przybliżają one czytelnikom dokonania wybranych bohaterów walk o wolność Polski, poczynając od Kazimierza Sosnkowskiego i innych generałów, a kończąc na obrońcach Poczty Polskiej w Gdańsku. Niektóre z opisanych postaci są patronami ulic i placów, inne również zasługują na upamiętnienie.

powrot_do_Lwowa_1
Historia Polski, Książki,

Powrót do Lwowa : o genezie „ludobójstwa” i (...)

 • Oprawa:  twarda
 • Autor:   Sands, Philippe Joseph (1960- ).
 • Wydawca:  Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa, 2018.
 • ISBN:  978-83-7545-809-1
 • Liczba stron: 500, [1]

Książka profesora prawa międzynarodowego Philippe Josepha Sandsa Powrót do Lwowa nie jest ani kolejną monografią miasta Lwowa, ani też wywodem naukowym dotyczącym zagadnień prawnych, pomimo może nieco przerażającego dla osób nie zajmujących się prawem podtytułu. Publikacja zawiera pasjonującą historię ludzi – sprawców i ofiar II wojny światowej, którzy byli na różny sposób związani z tytułowym Lwowem. Bohaterami książki są Hersch Lauterpacht i Rafał Lemkin, absolwenci Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego i twórcy międzynarodowego prawa karnego oraz Hans Frank, prezes Akademii Prawa Niemieckiego, generalny gubernator w okupowanej Polsce. Dzięki prof. Sandsowi, idącemu tropem urodzonego we Lwowie swojego dziadka Leona Buchholza, odżywa pamięć o zniszczonym świecie Żydów galicyjskich, wiedeńskich i paryskich, a prawo jawi się jako instrument wykorzystywany zarówno w służbie zła, jak i dobra.