Browsing Category

Aktualności

X_European strategy
Aktualności, Problematyka europejska,

European strategy in the 21st century. New future (...)

 • Autor:  Sven Biscop
 • Wydawca:  Routledge, Taylor & Francis Group, London – New York 2018
 • ISBN:  978-1-138-38472-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XI, [1], 153

Autor książki European strategy in the 21st century przedstawia nową teoretyczną narrację na temat globalnej roli Unii Europejskiej. Sven Biscop stawia pytanie: „Czy Europa, stara potęga, zapomniała, czym jest siła?”, a także próbuje określić, w jaki sposób należy kształtować przyszłą strategię bloku.  

Biscop uważa, że egzekwowanie przez Unię Europejską trwałych modeli pokoju i stabilności w niestabilnych i niepewnych społeczeństwach jest warunkiem wstępnym promowania uniwersalnych wartości, takich jak demokracja, prawa człowieka i dobre rządy. Jednak zasadnicze znaczenie dla konceptualizacji przyszłej strategii dla Europy i Unii Europejskiej ma według autora European strategy określenie związku między wartościami a geopolityką oraz długoterminowej wizji międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Publikacja ma zachęcać do nowego spojrzenia na rolę Unii Europejskiej na arenie światowej.

Raport_Ekthesi_1
Aktualności, Historia powszechna,

Ekthesī tīs Diakommatikīs Koinovouleutikīs Epi(...)

 • Wydawca:  Voulī tōn Ellīnōn (Parlament Greków), Athīna (Ateny) 2016
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  [358]
 • Forma:  wydruk komputerowy

Sprawa uzyskania reparacji wojennych od Niemiec po II wojnie światowej powraca w różnych krajach, m.in. w Grecji. W parlamencie greckim powstał raport na ten temat, przygotowany przez Wielostronny Komitet Parlamentarny.

Oprócz samego tekstu stworzonego przez greckich parlamentarzystów publikacja zawiera wiele załączonych dokumentów w języku greckim oraz angielskim.

Do raportu wydawca dołączył także wydrukowany skan książki o niemieckiej okupacji w Grecji, której treść jest zapisana równolegle w językach greckim i niemieckim: Ī maurī vivlos tīs katochīs = Schwarzbuch der Besatzung, Athīna = Athen 2012 (ISBN załączonej książki: 978-960-89102-1-8).

Przemysł 4_0
Aktualności, Książki, Niemcoznawstwo,

Przemysł 4.0. Nowa polityka przemysłowa Niemiec (...)

 • Autorzy:   Konrad Popławski, Rafał Bajczuk
 • Wydawca:  Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2019
 • ISBN:  978-83-65827-33-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  78

Po czasach produkcji mechanicznej napędzanej siłą pary, produkcji masowej z zastosowaniem energii elektrycznej oraz sterowanej komputerowo zautomatyzowanej linii produkcyjnej, nadchodzi czas czwartej rewolucji przemysłowej, nazwanej Przemysł 4.0 (Industry 4.0). W jednorodnym systemie cyber-fizycznym (CPS – cyber-physical system) następuje integracja ludzi i sterowanych cyfrowo maszyn z Internetem oraz technologiami informacyjnymi. Przepływ informacji ma na celu optymalizację procesów produkcji na różnych jej etapach, co pozwala uzyskiwać przewagę nad konkurencją.

Konrad Popławski i Rafał Bajczuk w publikacji Przemysł 4.0. Nowa polityka przemysłowa Niemiec zastanawiają się, jakie są możliwości i kierunki realizacji założeń czwartej rewolucji przemysłowej w RFN. Autorzy analizują przykładowe przedsięwzięcia podejmowane przez władze niemieckie w celu wspierania krajowego przemysłu, aby umożliwić mu przystosowanie do transformującej się gospodarki globalnej, szczególnie w branży motoryzacyjnej, stoczniowej oraz odnawialnych źródeł energii. Opisane w książce działania pokazują na zwiększanie wpływu rządu federalnego na obszary gospodarki uznawane w Niemczech za strategiczne.

Więcej czy mniej Europy
Aktualności, Problematyka europejska,

Więcej czy mniej Europy? UE i integracja europejs(...)

 • Autor:  Styczyńska, Natasza
 • Wydawca:  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018
 • ISBN:  978-83-233-4399-8
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron: 261, [1]

Książka Więcej czy mniej Europy? powstała na podstawie rozprawy doktorskiej Nataszy Styczyńskiej. Autorka analizuje oficjalny dyskurs partii politycznych na tematy związane z integracją europejską i Unią Europejską od referendum akcesyjnego w 2003 roku do wyborów prezydenckich i parlamentarnych w roku 2015. Programy stanowiące oficjalne stanowisko partii są komunikatem do wyborców, a zarazem mają wpływ na kształt debaty publicznej. N. Styczyńska przyjrzała się programom partii politycznych oraz innym oficjalnym dokumentom, np. deklaracjom przedwyborczym, próbując określić wizję organizowania i znaczenia wspólnej Europy dla poszczególnych partii oraz zmienność tej wizji w czasie.

Publikację zamyka Kalendarium 2003-2015, przypominające wydarzenia dotyczące spraw europejskich, zachodzące w tym okresie w Polsce, jak również wydarzenia i zjawiska w Europie, które miały lub mogły mieć wpływ na polską scenę polityczną.

Integracja europejska
Aktualności, Problematyka europejska,

Integracja europejska. Polska perspektywa / red. n(...)

 • Oprawa:  twarda
 • Redakcja naukowa:  Zbigniew Czachór, Tomasz Grzegorz Grosse, Waldemar Paruch
 • Wydawca:  Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018
 • ISBN:  978-83-7666-580-1
 • Liczba stron: 614, [1]

Sprawa aktualnego i przyszłego kształtu integracji europejskiej pozostaje wciąż ważnym problemem, wzbudzającym dyskusję w różnych środowiskach, tak politycznych, jak i naukowych. Prezentowana książka przedstawia diagnozę obecnej sytuacji w Europie oraz poszukuje odpowiedzi na pytanie o przyszłość integracji europejskiej po okresie rozlicznych kryzysów na początku XXI wieku. Celem publikacji jest ukazanie perspektywy polskich naukowców wobec przyszłych losów integracji. Przedstawiono w niej rozważania o tym, jak Polacy prognozują losy Europy, a także jak w naszym kraju jest postrzegana dyskusja europejska o przyszłości Unii Europejskiej.

źródło: materiały wydawcy

Regionalitat_2
Aktualności, Książki,

Regionalität als historische Kategorie : ostmitte(...)

 • Oprawa:  twarda
 • Redakcja:  Sabine Jagodzinski, Aleksandra Kmak-Pamirska, Miloš Řezník
 • Wydawca:  Fibre, Osnabrück, 2019
 • Seria: Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau, 37
 • ISBN:  978-3-944870-62-5
 • Liczba stron: 367

Regiony to nie tylko komponenty geograficzno-terytorialne. Mogą one być także ukonstytuowane kulturowo lub komunikacyjnie, ukształtowane religijnie, wyprowadzone z układów etnicznych albo wyimaginowane. Autorzy publikacji Regionalität als historische Kategorie analizują procesy formowania i rozpadu regionów, przedstawiając je w długiej perspektywie czasowej. Badacze poszukują odpowiedzi na pytania: jakie czynniki konstytuują i modyfikują regiony? W jakich konfiguracjach tożsamościowych powstaje i zanika „regionalność”? Skupiając się głównie na problematyce tworzenia regionów i ukazaniu regionalności, autorzy analizują również możliwości operacjonalizacji regionalności jako historycznie zmiennej figuracji.

źródło: materiały Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie

Z kim ktoredy
Aktualności, Problematyka europejska,

Z kim, którędy i dokąd? Dylematy integracyjne P(...)

 • Oprawa:  miękka
 • Redakcja naukowa:  Jadwiga Nadolska, Tadeusz Wallas, Konstanty Adam Wojtaszczyk
 • Wydawca:  Oficyna Wydawnicza Aspra-JR,  Warszawa 2018.
 • ISBN:  978-83-7545-854-1
 • Liczba stron: 287, [1]

W procesie integracji europejskiej nieuchronnym zjawiskiem są dylematy rozwojowe oraz cząstkowe kryzysy. Zazwyczaj towarzyszą one kolejnym etapom integracyjnym. Problemy te, ze względu na ich dynamiczny charakter i nawarstwienie, stawiają zwiększone wymagania wobec uczonych i analityków. W publikacji Z kim, którędy i dokąd? grupa badaczy zmierza się z tym wyzwaniem, zabierając głos w dyskusji nad stanem integracji europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uczeni odpowiadają na pytania o kierunek, w którym zmierzają społeczeństwa i państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska. Jednak nie na wszystkie pytania autorzy znajdują odpowiedzi. Niektóre tematy badawcze pozostają nadal otwarte.