Browsing Category

Aktualności

Mniejszość niemiecka
Aktualności, Historia Polski, Niemcoznawstwo,

Mniejszość niemiecka w III Rzeczypospolitej Pols(...)

 • Autor:  Paweł  Popieliński
 • Wydawca:  Instytut  Studiów  Politycznych  PAN,  Warszawa  2020
 • ISBN:  978-83-65972-93-4
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  514

Jak przebiega integracja mniejszości niemieckiej ze społeczeństwem większościowym w Polsce w ostatnich 30 latach i co na nią wpływa? Odpowiedzi na to pytanie poszukuje socjolog i politolog z Instytutu Studiów Politycznych PAN, autor monografii Mniejszość niemiecka w III Rzeczypospolitej Polskiej .

Paweł Popieliński przedstawia politykę Polski oraz Niemiec wobec mniejszości niemieckiej w państwie polskim. Autor analizuje profil społeczno-demograficzny, działalność kulturalną i oświatową oraz prawa językowe mniejszości niemieckiej w Polsce, ukazując zarazem ewolucję relacji i wzajemnych postaw społecznych mających znaczenie dla procesu integracji.

Lider w zadyszce
Aktualności, Niemcoznawstwo, Problematyka europejska,

Lider w zadyszce. Polityka klimatyczna Niemiec

 • Autorzy:  Michał  Kędzierski,  Rafał  Bajczuk
 • Wydawca:  Ośrodek  Studiów  Wschodnich  im.  Marka  Karpia,  Warszawa  2020
 • Współwydane w kierunku przeciwstawnym:The lider is gasping for breth. Germany’s climate policy
 • Seria:  „Raport OSW”
 • ISBN:  978-83-7972-290-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  33, [1], 33, [1]

Przez lata Niemcy, kojarzone na całym świecie z zaawansowaną transformacją ku odnawialnym źródłom energii, pretendowały do roli lidera światowej polityki klimatycznej. Michał Kędzierski i Rafał Bajczuk  zauważają jednak, że w ostatnich latach realizacja ambitnych celów została spowolniona przez brak determinacji we wdrażaniu niezbędnych rozwiązań.

Według autorów publikacji Lider w zadyszce asekuracyjna postawa władz RFN kosztowała Niemcy utratę przewodnictwa w międzynarodowej polityce klimatycznej. Warunkiem niezbędnym do odzyskania pozycji lidera będzie uporanie się z problemami Energiewende i powrót na ścieżkę redukcji emisji zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami.

Skrajna prawica
Aktualności, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego, Niemcoznawstwo,

Skrajna prawica we współczesnych Niemczech. Uję(...)

 • Autor:  Agata  Kałabunowska
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań  2021
 • Seria:  „Studium  Niemcoznawcze”,  nr  97
 • ISBN:  978-83-66412-13-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  429

Współczesna niemiecka myśl skrajnie prawicowa tworzy spójną strukturę ideologiczną. Dostrzegalne są w niej powiązania pomiędzy poszczególnymi ideami oraz wynikanie konkretnych propozycji politycznych z przyjętych idei. Autorka książki Skrajna prawica we współczesnych Niemczech. Ujęcie ideologiczne podjęła się systematyzacji wiedzy na temat ekstremizmu prawicowego we współczesnych Niemczech zarówno w systemie administracyjno-prawnym, jak i w obszarze nauk o polityce.

Agata Kałabunowska analizuje programy ideowo-polityczne pięciu wybranych organizacji skrajnie prawicowych, działających w Niemczech w okresie kryzysu migracyjnego (NPD, Die Rechte, Pro Bewegung, Identitäre Bewegung, AfD). Autorka ukazuje ich wizję państwa i społeczeństwa, a także potencjał do aktywizacji szerszych grup społecznych, głównie ze względu na zdolność do przeobrażania wyznawanych przez siebie poglądów w chwytliwe tematy, odpowiadające potrzebom aktualnej dyskusji politycznej.

Zaproponowane ujęcie badawcze pozwoliło na zerwanie z rozpatrywaniem skrajnej prawicy w odniesieniu do politycznego centrum lub do innych skrajności oraz na objęcie w jednym badaniu ugrupowań o odmiennych formach organizacyjnych – zarówno partii, jak i ruchów społecznych.

Loth_Europas Einigung
Aktualności, Historia powszechna, Problematyka europejska,

Europas Einigung. Eine unvollendete Geschichte

 • Autor:  Wilfried  Loth
 • Wydawca:  Campus  Verlag,  Frankfurt am Main,  New York  2020
 • Wydanie:  2., aktualisierte und erweiterte Auflage
 • ISBN:  978-3-593-51302-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  572

Brexit zakończył burzliwą dekadę w historii integracji europejskiej. Kryzys grecki, kryzys uchodźczy i wzrost populizmu zasadniczo zmieniły Unię Europejską.

Zmiany te odnotowuje Wilfried Loth, badacz historii najnowszej, który analizuje wydarzenia w Europie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. W wydanej w 2020 r. zaktualizowanej i rozszerzonej edycji książki Europas Einigung. Eine unvollendete Geschichte  autor śledzi rozwój Unii Europejskiej od jej początków aż do chwili obecnej. Loth uważa, że procesy zjednoczeniowe w Europie są wciąż sprawą otwartą – zasugerowaną w tytule niedokończoną historią.

Denk Mal
Aktualności, Historia Niemiec, Historia Polski,

Denk mal an Polen. Eine deutsche Debatte

 • Autor:  Dieter  Bingen
 • Wydawca:  Edition.fotoTAPETA,  Berlin  2020
 • Seria:  „Edition.fotoTAPETA-Essay”
 • ISBN:  978-3-940524-98-0
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  82

Jesienią 2020 r. niemiecki parlament przyjął wniosek wzywający do utworzenia w Berlinie miejsca pamięci poświęconego polskim ofiarom II wojny światowej i niemieckiej okupacji w Polsce. Bundestag zobowiązał rząd Niemiec do utworzenia miejsca pamięci, które stałoby się miejscem spotkań, wymiany i konfrontacji z historią.

Jednym z orędowników upamiętnienia polskich ofiar wojny i okupacji jest Dieter Bingen, wieloletni dyrektor Niemiecko-Polskiego Instytutu w Darmstadt. W publikacji Denk mal an Polen  Bingen opisuje długą tradycję antypolskich stereotypów, które po części pokutują do dziś i utrudniają przebicie się z projektem pomnika, a także podsumowuje niemiecką debatę na temat upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej.

Walka o najzdolniejszych
Aktualności, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego,

Walka o najzdolniejszych. Wpływ kompetencji i ksz(...)

 • Autor:  Gunnar  Heinsohn
 • Tłumaczenie:  Adam  Pietraszkiewicz
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań  2021
 • Seria:  „Przekłady Instytutu Zachodniego”,  nr 3
 • ISBN:  978-83-66412-16-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  230, [1]

Pytanie o źródło bogactwa i sukcesu narodów od lat nurtuje ekspertów. Niemiecki socjolog, ekonomista i historyk Gunnar Heinsohn dowodzi, że ich podstawą jest potencjał kognitywny społeczeństwa oraz solidne wykształcenie w dziedzinie abstrakcyjnego myślenia. Państwa europejskie obecnie znajdują się w tym obszarze w defensywie, wyprzedzone przez narody azjatyckie. Do rosnącej przewagi technologicznej Dalekiego Wschodu przyczyniła się w znacznej mierze lepsza edukacja w dziedzinie nauk ścisłych i kontrolowana imigracja.

Polska w tym wyścigu o najzdolniejszych zajmuje na tle innych państw europejskich przodujące miejsce. Dzieje się tak m. in. dzięki prowadzonej w przeszłości powszechnej i rzetelnej edukacji matematycznej.

Handbuch EuU
Aktualności, Historia powszechna, Problematyka europejska,

Handbuch Europäische Union, 2 Bde. / Peter Becker(...)

 • Redakcja:  Peter  Becker,  Barbara  Lippert
 • Wydawca:  Springer VS,  Wiesbaden  2020
 • ISBN:  978-3-658-17408-8
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  XIII, 994

Handbuch Europäische Union, kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, zawiera teksty kilkudziesięciu ekspertów z różnych dziedzin, którzy przedstawiają problemy unijne z punktu widzenia niemieckiego oraz międzynarodowego.

Dwutomowa publikacja omawia przeszłość i teraźniejszość Unii, jej instytucje i podmioty, kompetencje i procedury oraz obszary polityki i prowadzone projekty. Autorzy tekstów łączą perspektywy polityczne i prawne, ukazując ich wzajemne relacje w różnych dziedzinach życia w Unii Europejskiej.

Deutsche Bank
Aktualności, Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Deutsche Bank. The global hausbank 1870-2020

 • Autorzy:  Werner  Plumpe,  Alexander  Nützenadel,  Catherine  R.  Schenk
 • Wydawca:  Bloomsbury,  London  2020
 • ISBN:  978-1-4729-7732-8
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  XVI,  736

W ciągu 150 lat swego istnienia Deutsche Bank budował pozycję jednego z głównych graczy w świecie finansów międzynarodowych. Jednak wydarzenia, które zmieniły oblicze Europy: dwie wojny światowe, powstanie i upadek komunizmu, nie mogły pozostać bez wpływu na działalność Banku, która w latach 1914-1989  ograniczała się głównie do ram krajowych.

Werner Plumpe, Alexander Nützenadel i Catherine R. Schenk w książce poświęconej dziejom Banku przedstawiają środki, jakie bankowcy podejmowali, aby stawić czoła głębokim wstrząsom zachodzącym w Europie i na świecie. Autorzy ukazują też, jak w ostatnich 30 latach Deutsche Bank powracał na rynek europejski i globalny, wytyczając nowe ścieżki w światowym biznesie kapitałowym.

The end
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

The end of European security institutions? The EU&(...)

 • Autor:  Benjamin  Zyla
 • Wydawca:  Springer,  Cham  2020
 • Seria:  „Springer Briefs in Political Science”
 • ISBN:  978-3-030-42159-5
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XI, [1], 102

W obliczu Brexitu w refleksję nad jego konsekwencjami dla dwóch najważniejszych instytucji bezpieczeństwa w Europie czyli Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej (WPZiB) oraz NATO włączył się Benjamin Zyla, kanadyjski politolog i socjolog.

Autor pracy The end of European security institutions?  dokonał przeglądu ewolucji stosunków między Wielką Brytanią a NATO i Unią Europejską. Druga część publikacji dotyczy kontekstów geopolitycznych i potencjalnych skutków Brexitu, ukazując perspektywy, jakie ma Unia Europejska w przypadku zawarcia porozumienia z Wielką Brytanią. B.Zyla przedstawił prawdopodobne scenariusze przyszłych wydarzeń, wnosząc ważny wkład w debatę polityczną w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie i na świecie.

Dynamiki nierównowagi
Aktualności, Stosunki międzynarodowe,

Dynamiki (nie)równowagi. Jak Polacy i Niemcy komu(...)

 • Autorzy:  Waldemar  Czachur,  Peter  Oliver  Loew,  Agnieszka  Łada
 • Wydawcy:  Instytut  Spraw  Publicznych,  Warszawa;  Deutsches  Polen-Institut,  Darmstadt  2020
 • Seria:  „Ekspertyzy,  Rekomendacje,  Raporty  z  Badań”
 • ISBN:  978-83-7689-352-5
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  31

Proces komunikacji jest nieodłącznym elementem stosunków międzynarodowych, mającym wpływ na kształtowanie postaw społecznych oraz sposobów postrzegania siebie nawzajem. Dotyczy to również stosunków polsko-niemieckich. Autorzy szkicu Dynamiki (nie)równowagi  przedstawiają specyficzne cechy komunikacji między Polakami a Niemcami, bezpośredniej i pośredniej, prywatnej i instytucjonalnej, ukazując tło historyczne, społeczne i medialne, na którym ta komunikacja się odbywa i które ją kształtuje.

Publikacja, która powstała w ramach projektu „Aktorzy, obszary, sposoby – komunikacja polsko-niemiecka: ze sobą i o sobie”, jest dostępna w Internecie zarówno w wersji polskiej, jak i niemieckiej: Das Dynamische (Un-) Gleichgewich. Wie die Deutschen und Polen miteinander und übereinander kommunizieren, Darmstadt / Warszawa 2020.