Browsing Category

Aktualności

Mniejszość niemiecka
Aktualności, Historia Polski,

Mniejszość niemiecka w życiu społeczno-polityc(...)

 • Autor:  Marek  Mazurkiewicz
 • Wydawca:  Instytut  Śląski,  Opole  2022
 • ISBN:  978-83-7126-408-5
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  297, [3]

Zachodnią granicę województwa opolskiego i granicę polsko-niemiecką dzieli dystans niemal 200 km. Jednak region ten jako część Górnego Śląska stanowi w wymiarze mentalno-kulturowym pogranicze Polski i Niemiec. Decyduje o tym zapewne obecność obywateli polskich niemieckiego pochodzenia.

Książka Marka Mazurkiewicza to zbiór tekstów poświęconych różnym wymiarom działalności mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie. Autor sięga do wydarzeń po przełomie 1989 roku, a także do lat wcześniejszych, aby ukazać proces instytucjonalizacji organizacji mniejszości niemieckiej. Na przykładzie mieszkańców Śląska Opolskiego publikacja przybliża stosunek państwa polskiego do mniejszości narodowych i etnicznych, ich aktywność na polu społeczno-politycznym i niełatwą kwestię poszukiwania własnego nurtu kultury pamięci.

Trójkąt Weimarski (2)
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Współpraca Polski, Niemiec i Francji w ramach Tr(...)

 • Redakcja  naukowa:  Józef  M.  Fiszer
 • Wydawca:  Dom  Wydawniczy  Elipsa,  Warszawa  2022
 • ISBN:  978-83-8017-440-5
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  284

Najważniejszym celem polskiej polityki zagranicznej na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku było zapewnienie Polsce suwerenności i bezpieczeństwa poprzez włączenie do NATO i Unii Europejskiej. Dzięki utworzeniu w 1991 roku Trójkąta Weimarskiego Polska uzyskała możliwość spotkań trilateralnych z przedstawicielami Niemiec i Francji – dwu dominujących sił Europy Zachodniej, co ułatwiło późniejsze procesy integracyjne.

Publikacja pod redakcją Józefa M. Fiszera prezentuje genezę Trójkąta Weimarskiego oraz analizę jego działalności, sukcesów i porażek, ale przede wszystkim szuka odpowiedzi na pytanie, czy formuła Trójkąta Weimarskiego już się wyczerpała. Autorzy sugerują konieczność intensyfikacji współpracy pomiędzy trzema państwami, co w przyszłości będzie miało wpływ nie tylko na relacje pomiędzy Polską, Niemcami i Francją, ale również na funkcjonowanie Unii Europejskiej i NATO.

Machtwechsel
Aktualności, Niemcoznawstwo,

Machtwechsel. Wie eine neue Politikergeneration da(...)

 • Autor:  Anna  Sauerbrey
 • Wydawca:  Rowohlt  Verlag,  Berlin  2022
 • ISBN:  978-3-7371-0144-8
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  320

Skończyła się epoka, w której urząd kanclerza sprawowała Angela Merkel. Na scenę polityczną wkroczyło pokolenie reprezentujące nowy styl polityki. Anna Sauerbrey zadaje pytanie, co to oznacza dla demokracji w RFN.

Niemiecka dziennikarka przygląda się politykom nowego pokolenia, którzy obecnie wyznaczają kurs. Sauerbrey próbuje wyjaśnić, co nimi kieruje, co ich łączy, a co dzieli. Pokazując w książce Machtwechsel, jak działa nowa elita polityczna, autorka stawia diagnozy, które sięgają w przyszłość Niemiec.

Global gescheitert
Aktualności, Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

Global gescheitert? Der Westen zwischen Anmaßung (...)

 • Autor:  Susanne  Schröter
 • Wydawca:  Verlag  Herder,  Freiburg – Basel – Wien  2022
 • ISBN:  978-3-451-39367-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  234

Zachód rzadko wydawał się tak zjednoczony, jak na początku wojny w Ukrainie, gdy wolności i demokracji trzeba było bronić przed autokratycznym systemem. Ale za początkową jednością szybko ujawniły się pierwsze pęknięcia.

Jak pogodzić ograniczenia ekonomiczne z celami politycznymi? Ile warte są własne ideały Zachodu? W swojej książce politolog, etnolog i znawczyni islamu Susanne Schröter pokazuje, że jest to poważny problem.

XX-lecie wojny
Aktualności, Historia powszechna,

XX-lecie wojny z terroryzmem. Bilans i konsekwencj(...)

 • Redakcja  naukowa:  Barbara  Wiśniewska-Paź,  Damian  Szlachter
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Adam  Marszałek,  Toruń  2022
 • Seria:  „Przestrzeń  Publiczna,  Terroryzm,  Bezpieczeństwo”
 • ISBN:  978-83-8180-643-5 ; 978-83-8180-644-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  307 + 244

Zamachy z 11 września 2001 r. w USA były katalizatorem procesów społecznych i politycznych, które doprowadziły do zupełnej przemiany środowiska bezpieczeństwa. Dwadzieścia lat po tych wydarzeniach na Uniwersytecie Wrocławskim zorganizowano konferencję naukową „20-lecie wojny z terroryzmem – bilans i perspektywy”.

Dwutomowa publikacja XX-lecie walki z terroryzmem – bilans i konsekwencje  komentuje aktualne wyzwania związane z bezpieczeństwem państwa, które omawiano na konferencji 10 września 2021 r.  Autorzy tekstów, m. in. prof. Sebastian Wojciechowski z Instytutu Zachodniego, ukazują współczesne zagrożenia oraz podejmowane rozwiązania w zakresie zapobiegania aktom terrorystycznym, a także przyglądają się edukacji do bezpieczeństwa.

Staatsfeinde in Uniform
Aktualności, Niemcoznawstwo,

Staatsfeinde in Uniform. Wie militante Rechte unse(...)

 • Autor:  Dirk  Laabs
 • Wydawca:  Econ,  Berlin  2021  /  Bundeszentrale  für  politische  Bildung,  Bonn  2022
 • ISBN:  978-3-430-21032-4  /  978-3-7425-0803-4
 • Oprawa:  twarda  /  miękka
 • Liczba stron:  445  /  448

Dirk Laabs, który bada terroryzm od prawie 20 lat, analizuje obecność prawicowych ekstremistów w niemieckich służbach mundurowych. Niemiecki dziennikarz zauważa, że ekstremiści stanowią bardzo niewielką mniejszość w organach bezpieczeństwa. Laabs przestrzega jednak przed ryzykiem związanym z dostępem prawicowych radykałów do szkoleń, broni, kontaktów oraz informacji.

Merkel_Kiwerska
Aktualności, Historia Niemiec, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego, Niemcoznawstwo,

Interesy – wartości – kompromisy. Pol(...)

 • Redakcja:  Karol  Janoś,  Agata  Kałabunowska,  Jadwiga  Kiwerska,  Tomasz  Morozowski
 • Wydawca:  Instytut Zachodni,  Poznań  2022
 • Seria:  „Studium  Niemcoznawcze”,  nr  99
 • ISBN:  978-83-66412-39-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  445

W publikacji podjęto próbę oceny działań kanclerz Angeli Merkel w zakresie niemieckiej polityki zagranicznej. Autorzy zastanawiają się, czy skala i charakter zaangażowania Niemiec na arenie międzynarodowej w latach 2005-2021 odpowiadały potencjałowi państwa niemieckiego oraz czy były one adekwatne do oczekiwań i potrzeb społeczności międzynarodowej.

Analizując różne aktywności RFN w latach 2005-2021, badacze ukazują, jak zmieniała się w tym czasie rola Niemiec w Europie i świecie oraz jaki był w tym udział kanclerz Angeli Merkel.

Syrienkrieg
Aktualności, Historia powszechna, Niemcoznawstwo,

Blutige Enthaltung. Deutschlands Rolle im Syrienkr(...)

 • Autorzy:  Sönke  Neitzel,  Bastian  Matteo  Scianna
 • Wydawca:  Verlag  Herder,  Freiburg,  Basel,  Wien  2021
 • ISBN:  978-3-451-07343-4
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  160

Sönke Neitzel i Bastian Matteo Scianna analizują politykę niemiecką wobec Syrii od wybuchu wojny domowej w 2011 roku. Historycy z Uniwersytetu w Poczdamie ukazują problemy polityki zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec w obliczu katastrofalnej sytuacji w Syrii. Autorzy publikacji Blutige Enthaltung zwracają uwagę na rozbieżność między potęgą gospodarczą Niemiec a niechęcią do przyjmowania większej odpowiedzialności politycznej w zarządzaniu kryzysowym na skalę międzynarodową.

Migration
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Migration – the challenge of European states(...)

 • Redakcja:  Jaroslav  Mihálik,  Jakub  Bardovič
 • Wydawca:  ibidem-Verlag,  Stuttgart  2019
 • ISBN:  978-3-8382-1344-6
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  233

Politolodzy z instytucji akademickich z całej Europy analizują rolę polityki migracyjnej wobec kryzysu uchodźczego, z jakim borykają się poszczególne państwa. Autorzy tomu Migration – the challenge of European states przedstawiają krytyczny przegląd dyskursu na temat migracji z krajów Trzeciego Świata, koncentrując się na skutkach migracji odczuwanych przez państwa Unii Europejskiej.

Badacze odnotowują rozszerzanie się radykalnej prawicy w państwach europejskich oraz wzrost populizmu i wyobcowanie obywateli z formalnej polityki. Całość publikacji uzupełnia zestawienie i omówienie polityki imigracyjnej krajów spoza Europy: Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych.

Berliner Mauer
Aktualności, Historia Niemiec, Historia powszechna,

Die Berliner Mauer in der Welt

 • Redakcja:  Anna Kaminsky,  Lena  Ens,  Moritz  Reininghaus
 • Wydawca:  Berlin  Story  Verlag,  Berlin  2021  (3. aktualisierte und erweiterte Auflage)
 • ISBN:  978-3-95723-184-0
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  343

Po upadku muru berlińskiego liczne jego fragmenty rozproszyły się po całym świecie, upamiętniając czasy zimnej wojny. Album Die Berliner Mauer in der Welt  lokalizuje 170 miejsc w ponad 50 krajach, w których znalazło się ponad 280 segmentów muru.

Niektóre fragmenty trafiły do Polski. Autorzy albumu odnaleźli je w Warszawie i Gdańsku, w Krzyżowej na Dolnym Śląsku, w okolicach Terespola, a także w Sosnówce w powiecie oleśnickim, gdzie dr Ludwik Wasecki, pracujący niegdyś w Berlinie Zachodnim, zgromadził  i wystawił kilkadziesiąt segmentów muru berlińskiego.