Browsing Category

Aktualności

Deutsch Verteidigung
Aktualności, Niemcoznawstwo, Stosunki międzynarodowe,

Deutschlands Verteidigungspolitik. Nationale Siche(...)

 • Redakcja:  Malte  Riemann,  Georg  Löfflmann
 • Wydawca:  Verlag  W. Kohlhammer,  Stuttgart  2023
 • ISBN:  978-3-17-043182-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  210

Po agresji Rosji na Ukrainę kanclerz Olaf Scholz ogłosił zmiany w niemieckiej polityce zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, stawiając nowe wyzwania przed politykami oraz społeczeństwem Niemiec.

Malte Riemann i Georg Löfflmann zebrali opinie różnych ekspertów na temat bezpieczeństwa i zagrażających konfliktów. Autorzy tekstów zamieszczonych w publikacji Deutschlands Verteidigungspolitik analizują strategiczne wyzwania stojące przed Niemcami oraz przyglądają się pozycji RFN w Europie i na świecie.

Blackbox Bundeswehr
Aktualności, Niemcoznawstwo, Problematyka europejska,

Blackbox Bundeswehr. Die 100-Milliarden-Illusion. (...)

 • Autorzy:  Achim  Wohlgethan,  Martin  Specht
 • Wydawca:  Econ  Verlag,  Berlin  2023
 • ISBN:  978-3-430-21093-5
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  317

Jak wygląda obecna sytuacja Bundeswehry? Na to pytanie odpowiada Achim Wohlgethan, były spadochroniarz, który służył w niemieckiej armii m. in. w Afganistanie.

Autor książki Blackbox Bundeswehr  uważa, że w obecnej sytuacji międzynarodowej pojawiające się zagrożenia oraz zadania w ramach NATO będą stawiać przed Bundeswehrą coraz większe wymagania. Wohlgethan przedstawia rzeczywiste koszty operacyjne armii i wykazuje, że planowane wydatki w wysokości 100 miliardów to kropla w morzu potrzeb, co nie wystarczy dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Sehenden Auges
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Sehenden Auges. Mut zum strategischen Kurswechsel

 • Autor:  Stefanie  Babst
 • Wydawca:  Deutscher  Taschenbuch-Verlag,  München  2023
 • ISBN:  978-3-423-28329-8
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  286, [1]

Agresywna polityka Rosji, w tym atak na Ukrainę, stawia przed NATO ogromne wyzwania strategiczne. Wieloletni strateg NATO Stefanie Babst przedstawia wewnętrzne funkcjonowanie sojuszu. Analityczka ukazuje kierunek niezbędnej zmiany kursu: Zachód musi w końcu zdobyć się na odwagę, by wspólnie stawić czoła Rosji oraz jej zwolennikom.

Moskiewski łącznik
Aktualności, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego, Niemcoznawstwo, Stosunki międzynarodowe,

Moskiewski łącznik. Sieć Schrödera i droga Nie(...)

 • Autorzy:  Reinhard  Bingener,  Markus  Wehner
 • Przekład:  Joanna  Czudec
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań  2023
 • Seria:  „Speculum”
 • ISBN:  978-83-66412-56-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  237,  [1]

Niemcy przez wiele lat lekceważyły zagrożenie, jakie dla bezpieczeństwa Europy stwarza Rosja rządzona przez Putina. Mimo ostrzeżeń ze strony sąsiadów, wciąż zwiększały swoje uzależnienie od rosyjskich surowców energetycznych. Dziennikarze „Frankfurter Allgemeine Zeitung” w reportażu politycznym udowadniają, że w znacznej mierze odpowiedzialność za ten największy błąd w niemieckiej polityce zagranicznej ponoszą Gerhard Schröder i jego otoczenie.

Reinhard Bingener i Markus Wehner ukazują, jakie powiązania biznesowe i polityczne, a także interesy gospodarcze i strategiczne sprawiły, że Niemcy traktowały Władimira Putina jak partnera. Autorzy pytają, jaką rolę odegrał Gerhard Schröder, kanclerz, a potem lobbysta gazowy wraz ze swoim otoczeniem politycznym i biznesowym. Dziennikarze zastanawiają się także, który z polityków rozpoznał niebezpieczeństwo, a kto był na nie ślepy i dlaczego.

Deutschlands nukleare
Aktualności, Niemcoznawstwo, Stosunki międzynarodowe,

Deutschlands nukleare Interessen nach dem Ukraine-(...)

 • Autor:  Karl-Heinz  Kamp
 • Wydawca:  Nomos  Verlagsgesellschaft,  Baden-Baden  2023
 • Seria:  „ISPK-Studien  zur  Konfliktforschung”,  Bd. 2
 • ISBN:  978-3-7560-0710-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  113

Od inwazji Rosji na Ukrainę w Republice Federalnej Niemiec wraca temat odstraszania nuklearnego. Niemiecki politolog zastanawia się, jak stanąć po stronie Ukrainy, nie ryzykując eskalacji nuklearnej ze strony Rosji oraz jak uniknąć niebezpieczeństwa ze strony coraz bardziej świadomych swojej siły Chin.

Niemcy są i pozostają państwem niejądrowym znajdującym się pod parasolem ochronnym Stanów Zjednoczonych. Karl-Heinz Kamp przedstawia, w jaki sposób Niemcy powinny realizować swoje interesy bezpieczeństwa w świecie zdominowanym przez broń nuklearną, aby przyczyniać się do odstraszania nuklearnego NATO, minimalizując jednocześnie ryzyko nuklearne.

Fragile Sicherheit
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Fragile Sicherheit. Das Ende des Friedens und die (...)

 • Autor:  Christian  Mölling
 • Wydawca:  Verlag  Herder,  Freiburg – Basel – Wien  2023
 • ISBN:  978-3-451-39511-6
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  223

Wojna Rosji z Ukrainą zapoczątkowała epokową zmianę w rozwoju wydarzeń na świecie oraz radykalnie zmieniła Europę. W tej sytuacji Niemcy i Europa potrzebują nowej strategii umożliwiającej ugruntowanie swoich interesów w niespokojnym świecie, uwzględniającej przyszłe konflikty i zmiany władzy.

Ekspert do spraw bezpieczeństwa Christian Mölling analizuje obecną sytuację Europy i Niemiec w zakresie polityki bezpieczeństwa. Według Möllinga Europa musi przygotować się na trwającą dziesięciolecia konfrontację z reżimami autorytarnymi. Zdaniem eksperta Europejczycy nie powinni poprzestawać na ślepym zaufaniu do USA, ale wzmacniać siły, szczególnie w zakresie polityki, technologii i gospodarki.

Raus Ego
Aktualności, Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Raus aus dem Ego-Kapitalismus. Für eine Wirtschaf(...)

 • Autor:  Patrick  Kaczmarczyk
 • Wydawca:  Westend,  Frankfurt  am  Main  2023
 • ISBN:  978-3-86489-418-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  204, [1]

Patrick Kaczmarczyk obserwuje w Niemczech nadchodzącą katastrofę społeczno-gospodarczą i ekologiczną. Niemiecki ekonomista szuka rozwiązań sytuacji kryzysowych takich jak postępująca bieda, rosnąca brutalizacja i podziały w społeczeństwie. Poszukiwania możliwych dróg wyjścia prowadzą Kaczmarczyka do konkluzji o konieczności odejścia od opierającego się na radykalnym egoizmie neoliberalizmu, a zwróceniu się ku współdziałaniu w walce z przejawami kryzysu.

Welt im Umbruch
Aktualności, Stosunki międzynarodowe,

Welt im Umbruch. Was kommt nach dem Krieg?

 • Autor:  Rüdiger  von  Fritsch
 • Wydawca:  Aufbau  Verlag,  Berlin  2023
 • ISBN:  978-3-351-04209-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  207

Inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła krajobraz geopolityczny, wymuszając radykalne zmiany. W tej nowej sytuacji Rüdiger von Fritsch próbuje określić kierunki rozwoju przyszłości.

Autor książki  Welt im Umbruch  szuka odpowiedzi na pytanie, co nastąpi po wojnie. Jak rozwiną się relacje światowych mocarstw z Chinami, co z postępującą globalizacją, i wreszcie – jak Europejczycy, w tym Niemcy, mogą umocnić swoją pozycję w zmieniającym się świecie.

Sojusz 90 Zieloni
Aktualności, Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Od partii protestu do partii u władzy. Sojusz 90/(...)

 • Redakcja naukowa:  Joanna  Trajman
 • Wydawca:  Dom Wydawniczy Elipsa,  Warszawa  2023
 • ISBN:  978-83-8017-485-6
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  269

Sojusz 90/Zieloni po raz drugi w swojej historii współuczestniczy w sprawowaniu władzy na płaszczyźnie federalnej. Ponad cztery dekady działalności partii to okazja do podsumowań i spojrzenia na zachodzące w niej przeobrażenia od partii protestu do partii u władzy.

Autorzy dziesięciu artykułów składających się na publikację zajęli się różnymi aspektami funkcjonowania partii. Opisy i wnikliwe analizy stanowią studia przypadku – niemieckich Zielonych oraz miejsca zajmowanego przez nich na scenie politycznej, a także przemian pod względem aksjologicznym, programowym, personalnym i organizacyjnym.

Europaische Kultur
Aktualności, Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

Europäische Kulturbeziehungen im Weimarer Dreieck(...)

 • Redakcja:  Andrea  Chartier-Bunzel,  Marek  Hałub,  Olivier  Mentz,  Matthias  Weber
 • Wydawca:  Harrassowitz  Verlag,  Wiesbaden  2023
 • Seria:  „Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt”,  Bd. 41
 • ISBN:  978-3-447-11961-0
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  VII, [1], 270

Opublikowane w językach polskim, francuskim i niemieckim materiały z konferencji naukowej w Montpellier (21-24 września 2021 r.) ilustrują, w jakim stopniu dziedzictwo kulturowe i historyczne wpływa na kontakty między Polską, Francją i Niemcami.

Autorzy tekstów przyglądają się mechanizmom i nośnikom trójstronnych relacji kulturowych, w szczególności mediacyjnemu charakterowi historiografii, historii sztuki i idei, literatury, filmu i prasy, a także twórcom oraz materialnym śladom innych kultur we własnym dziedzictwie.