Browsing Category

Aktualności

Europa 2030_miękka
Aktualności, Problematyka europejska,

Europa 2030. Wie wir in zehn Jahren leben / Werner(...)

 • Redaktor:  Werner  Reichel
 • Wydawca:  Frank&Frei, Wiedeń  2020
 • ISBN:  978-3-903236-36-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  227

Dzisiejsza Unia Europejska ugina się pod naporem sytuacji kryzysowych. W jakim kierunku zatem zmierza Europa? Jak my, Europejczycy, będziemy żyć za 10 lat?

Na te pytania próbuje odpowiedzieć publikacja Europa 2030. Wie wir in zehn Jahren leben. Dwunastu autorów, reprezentujących różne poglądy, od konserwatywnych po liberalne, przedstawia swoje scenariusze przyszłości Europy. Książkę rozpoczyna tekst De profundis – Europa in den 2030ern  autorstwa prof. Davida Engelsa z Instytutu Zachodniego.

Sakson_Nowe społeczeństwo
Aktualności, Historia Polski, Książki,

Nowe społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnyc(...)

 • Autor:  Andrzej  Sakson
 • Wydawca:  Wydawnictwo Naukowe Wydziału  Nauk  Politycznych  i  Dziennikarstwa  UAM,  Poznań  2020
 • ISBN:  978-83-65817-29-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  225, [1]

Autor publikacji analizuje 75 lat tworzenia się społeczeństwa Ziem Zachodnich i Północnych, począwszy od migracji przez powstawanie polskiej administracji i zagospodarowanie, aż po kwestię rodzenia się nowego społeczeństwa postmigracyjnego. Andrzej Sakson przedstawia specyfikę przemian społecznych poszczególnych ziem pogranicza, uwzględniając też odmienności wynikające z różnego sąsiedztwa: Niemiec, Czech i Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego). Książka nawiązuje do pamięci o przeszłości i polityki historycznej, w tym rozrachunków z II wojną światową, a także prezentuje przemiany etosu Ziem Odzyskanych od 1945 roku do dziś.

Angela Merkel_twarda
Aktualności, Niemcoznawstwo,

Angela Merkel. Das Requiem / Gertrud Höhler

 • Autor:  Gertrud  Höhler
 • Wydawca:  Econ  2019
 • ISBN:  978-3-430-21027-0
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  351

Biografia polityczna Angeli Merkel została spisana 14 lat po przejęciu urzędu kanclerskiego przez niemiecką polityk. Autorka publikacji, Gertrud Höhler, która już w poprzednich swoich tekstach ostro atakowała Angelę Merkel, tym razem również bardzo krytycznie postrzega działania urzędującej kanclerz. Höhler twierdzi, że państwo niemieckie wychodzi osłabione z ery Merkel trwającej kilkanaście ostatnich lat.

Książka prezentująca kontrowersyjne poglądy autorki ukazuje odmienne spojrzenie na Angelę Merkel i politykę Niemiec na początku XXI wieku.

Jager Das Ende_miękka
Aktualności, Niemcoznawstwo, Stosunki międzynarodowe,

Das Ende des amerikanischen Zeitalters. Deutschlan(...)

 • Autor:  Thomas  Jäger
 • Wydawca:  Orell  Füssli  Verlag,  Zürich  2019
 • ISBN:  978-3-280-05694-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  191

Zmiany zachodzące w okresie prezydentury Donalda Trumpa w relacjach Stanów Zjednoczonych i Europy mają wpływ także na politykę zagraniczną Niemiec. Autor publikacji Das Ende des amerikanischen Zeitalters. Deutschland und die neue Weltordnung  sugeruje jednak, że sojusz między USA a Unią Europejską jest nadal koniecznością, szczególnie wobec najważniejszych problemów, które wciąż stoją przed Europą.

Relacje z Rosją i Chinami, kwestie migracyjne oraz konflikty na Bliskim Wschodzie nadal pozostają wyzwaniem tak dla Niemiec, jak i dla Unii Europejskiej. Pamiętając o tych problemach, a także o zmianach w polityce USA, państwo niemieckie – jak uważa autor książki – powinno na nowo zdefiniować swoją rolę w polityce europejskiej i światowej.

X_European strategy
Aktualności, Problematyka europejska,

European strategy in the 21st century. New future (...)

 • Autor:  Sven Biscop
 • Wydawca:  Routledge, Taylor & Francis Group, London – New York 2018
 • ISBN:  978-1-138-38472-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XI, [1], 153

Autor książki European strategy in the 21st century przedstawia nową teoretyczną narrację na temat globalnej roli Unii Europejskiej. Sven Biscop stawia pytanie: „Czy Europa, stara potęga, zapomniała, czym jest siła?”, a także próbuje określić, w jaki sposób należy kształtować przyszłą strategię bloku.  

Biscop uważa, że egzekwowanie przez Unię Europejską trwałych modeli pokoju i stabilności w niestabilnych i niepewnych społeczeństwach jest warunkiem wstępnym promowania uniwersalnych wartości, takich jak demokracja, prawa człowieka i dobre rządy. Jednak zasadnicze znaczenie dla konceptualizacji przyszłej strategii dla Europy i Unii Europejskiej ma według autora European strategy określenie związku między wartościami a geopolityką oraz długoterminowej wizji międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Publikacja ma zachęcać do nowego spojrzenia na rolę Unii Europejskiej na arenie światowej.

Raport_Ekthesi_1
Aktualności, Historia powszechna,

Ekthesī tīs Diakommatikīs Koinovouleutikīs Epi(...)

 • Wydawca:  Voulī tōn Ellīnōn (Parlament Greków), Athīna (Ateny) 2016
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  [358]
 • Forma:  wydruk komputerowy

Sprawa uzyskania reparacji wojennych od Niemiec po II wojnie światowej powraca w różnych krajach, m.in. w Grecji. W parlamencie greckim powstał raport na ten temat, przygotowany przez Wielostronny Komitet Parlamentarny.

Oprócz samego tekstu stworzonego przez greckich parlamentarzystów publikacja zawiera wiele załączonych dokumentów w języku greckim oraz angielskim.

Do raportu wydawca dołączył także wydrukowany skan książki o niemieckiej okupacji w Grecji, której treść jest zapisana równolegle w językach greckim i niemieckim: Ī maurī vivlos tīs katochīs = Schwarzbuch der Besatzung, Athīna = Athen 2012 (ISBN załączonej książki: 978-960-89102-1-8).

Przemysł 4_0
Aktualności, Książki, Niemcoznawstwo,

Przemysł 4.0. Nowa polityka przemysłowa Niemiec (...)

 • Autorzy:   Konrad Popławski, Rafał Bajczuk
 • Wydawca:  Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2019
 • ISBN:  978-83-65827-33-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  78

Po czasach produkcji mechanicznej napędzanej siłą pary, produkcji masowej z zastosowaniem energii elektrycznej oraz sterowanej komputerowo zautomatyzowanej linii produkcyjnej, nadchodzi czas czwartej rewolucji przemysłowej, nazwanej Przemysł 4.0 (Industry 4.0). W jednorodnym systemie cyber-fizycznym (CPS – cyber-physical system) następuje integracja ludzi i sterowanych cyfrowo maszyn z Internetem oraz technologiami informacyjnymi. Przepływ informacji ma na celu optymalizację procesów produkcji na różnych jej etapach, co pozwala uzyskiwać przewagę nad konkurencją.

Konrad Popławski i Rafał Bajczuk w publikacji Przemysł 4.0. Nowa polityka przemysłowa Niemiec zastanawiają się, jakie są możliwości i kierunki realizacji założeń czwartej rewolucji przemysłowej w RFN. Autorzy analizują przykładowe przedsięwzięcia podejmowane przez władze niemieckie w celu wspierania krajowego przemysłu, aby umożliwić mu przystosowanie do transformującej się gospodarki globalnej, szczególnie w branży motoryzacyjnej, stoczniowej oraz odnawialnych źródeł energii. Opisane w książce działania pokazują na zwiększanie wpływu rządu federalnego na obszary gospodarki uznawane w Niemczech za strategiczne.

Więcej czy mniej Europy
Aktualności, Problematyka europejska,

Więcej czy mniej Europy? UE i integracja europejs(...)

 • Autor:  Styczyńska, Natasza
 • Wydawca:  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018
 • ISBN:  978-83-233-4399-8
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron: 261, [1]

Książka Więcej czy mniej Europy? powstała na podstawie rozprawy doktorskiej Nataszy Styczyńskiej. Autorka analizuje oficjalny dyskurs partii politycznych na tematy związane z integracją europejską i Unią Europejską od referendum akcesyjnego w 2003 roku do wyborów prezydenckich i parlamentarnych w roku 2015. Programy stanowiące oficjalne stanowisko partii są komunikatem do wyborców, a zarazem mają wpływ na kształt debaty publicznej. N. Styczyńska przyjrzała się programom partii politycznych oraz innym oficjalnym dokumentom, np. deklaracjom przedwyborczym, próbując określić wizję organizowania i znaczenia wspólnej Europy dla poszczególnych partii oraz zmienność tej wizji w czasie.

Publikację zamyka Kalendarium 2003-2015, przypominające wydarzenia dotyczące spraw europejskich, zachodzące w tym okresie w Polsce, jak również wydarzenia i zjawiska w Europie, które miały lub mogły mieć wpływ na polską scenę polityczną.

Integracja europejska
Aktualności, Problematyka europejska,

Integracja europejska. Polska perspektywa / red. n(...)

 • Oprawa:  twarda
 • Redakcja naukowa:  Zbigniew Czachór, Tomasz Grzegorz Grosse, Waldemar Paruch
 • Wydawca:  Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018
 • ISBN:  978-83-7666-580-1
 • Liczba stron: 614, [1]

Sprawa aktualnego i przyszłego kształtu integracji europejskiej pozostaje wciąż ważnym problemem, wzbudzającym dyskusję w różnych środowiskach, tak politycznych, jak i naukowych. Prezentowana książka przedstawia diagnozę obecnej sytuacji w Europie oraz poszukuje odpowiedzi na pytanie o przyszłość integracji europejskiej po okresie rozlicznych kryzysów na początku XXI wieku. Celem publikacji jest ukazanie perspektywy polskich naukowców wobec przyszłych losów integracji. Przedstawiono w niej rozważania o tym, jak Polacy prognozują losy Europy, a także jak w naszym kraju jest postrzegana dyskusja europejska o przyszłości Unii Europejskiej.

źródło: materiały wydawcy

Regionalitat_2
Aktualności, Książki,

Regionalität als historische Kategorie : ostmitte(...)

 • Oprawa:  twarda
 • Redakcja:  Sabine Jagodzinski, Aleksandra Kmak-Pamirska, Miloš Řezník
 • Wydawca:  Fibre, Osnabrück, 2019
 • Seria: Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau, 37
 • ISBN:  978-3-944870-62-5
 • Liczba stron: 367

Regiony to nie tylko komponenty geograficzno-terytorialne. Mogą one być także ukonstytuowane kulturowo lub komunikacyjnie, ukształtowane religijnie, wyprowadzone z układów etnicznych albo wyimaginowane. Autorzy publikacji Regionalität als historische Kategorie analizują procesy formowania i rozpadu regionów, przedstawiając je w długiej perspektywie czasowej. Badacze poszukują odpowiedzi na pytania: jakie czynniki konstytuują i modyfikują regiony? W jakich konfiguracjach tożsamościowych powstaje i zanika „regionalność”? Skupiając się głównie na problematyce tworzenia regionów i ukazaniu regionalności, autorzy analizują również możliwości operacjonalizacji regionalności jako historycznie zmiennej figuracji.

źródło: materiały Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie