Browsing Category

Aktualności

The EUs Common
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

The EU’s Common Foreign and Security Policy (...)

 • Autor:  Nicolas  Wright
 • Wydawca:  Palgrave  Macmillan,  Cham, Switzerland  2019
 • Seria:  „New Perspectives in German Political Studies”
 • ISBN:  978-3-319-93469-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XVII, 309

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) to jeden z obszarów działalności Unii Europejskiej. Politolog Nicholas Wright analizuje wpływ, jaki do 2019 roku wywierała na państwa członkowskie długoterminowa współpraca w dziedzinie polityki zagranicznej Unii w ramach WPZiB.

Koncentrując się na przykładzie Niemiec i Wielkiej Brytanii, autor The EU’s Common Foreign and Security Policy bada tradycje i instytucje polityki zagranicznej w obu państwach oraz przedstawia sposoby radzenia sobie z przykładowymi kryzysami politycznymi. Ma to znaczenie dla zrozumienia istoty współpracy międzypaństwowej w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz jej znaczenia dla zaangażowanych państw.

Wieczny początek
Aktualności, Historia Niemiec, Historia Polski,

Wieczny początek. Warmia i Mazury / Beata Szady

 • Autor:  Beata  Szady
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Czarne,  Wołowiec  2020
 • Seria:  „Sulina”
 • ISBN:  978-83-8049-984-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  403, [3]

Gdy po II wojnie światowej Warmia i Mazury wróciły do Polski, mieszkańcy tych ziem, będący wcześniej obywatelami Niemiec,  musieli odnaleźć się w nowej, polskiej rzeczywistości.

Autorka Wiecznego początku, dziennikarka i wykładowczyni akademicka Beata Szady przemierza Warmię i Mazury, szukając odpowiedzi na pytanie o tożsamość. Rozmawia z różnymi ludźmi, których łączy jedno – wciąż muszą zaczynać od nowa.

Mutter sprechen
Aktualności, Książki,

Mütter sprechen – Erziehung mit Herkunftssprach(...)

 • Autor:  Hanna  Pułaczewska  unter  Mitarbeit  von  Rupert  Hochholzer
 • Wydawca:  Verlag  Dr.  Kovač,  Hamburg  2018
 • Seria:  „Philologia : Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse”,  Bd. 231
 • ISBN:  978-3-8300-9965-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  273

Kwestia osób dorastających w rodzinach dwujęzycznych była już przedstawiana w różnych opracowaniach z dziedziny socjolingwistyki, psycholingwistyki i psychologii wychowawczej. Autorzy tych prac zwykle kładli nacisk na sytuację wielojęzycznego dziecka i jego umiejętności językowe, nie zajmując się problemami wychowania dwujęzycznego z perspektywy rodziców.

Hanna Pułaczewska przedstawia wyniki badań nad przekazywaniem języka polskiego w rodzinach z perspektywy matek polskojęzycznych. Badanie opiera się na serii wywiadów z matkami, które uczyły swoje dzieci języka polskiego. Chociaż autorka skupia się na sytuacji Polaków w Ratyzbonie, wyciągnięte wnioski mogą służyć jako punkt wyjścia do bardziej ogólnych koncepcji przekazywania języków pochodzenia w rodzinie.

Książka Mütter sprechen  jest niemiecką wersją publikacji Wychowanie do języka polskiego w Niemczech na przykładzie Ratyzbony. Dwujęzyczność dzieci z perspektywy rodziców (Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2017).

Kryzys uchodźczy
Aktualności, Problematyka europejska,

Kryzys uchodźczy – przyczyny, skutki, konflikty(...)

 • Autor:  Stefan  Luft
 • Tłumaczenie:  Tomasz  Gabiś
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Nauka  i  Innowacje,  Poznań  2019
 • Seria:  „Studia Brandtiana. Translationes”,  vol. 8
 • ISBN:  978-83-65988-20-1
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  153

Kryzys migracyjny w Europie stał się w ostatnich latach czynnikiem, który pogłębił inne procesy kryzysowe w Unii Europejskiej, przynosząc kolejne podziały i hamując integrację państw UE. Stefan Luft, wykładowca nauk politycznych na Uniwersytecie w Bremie, w swojej publikacji podjął próbę syntetycznego opisu kryzysu uchodźczego i ruchów migracyjnych do Europy.

Wykorzystując dane zbierane przez urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców autor Kryzysu uchodźczego  szuka motywów migracji i przyczyn wyboru konkretnego jej kierunku. Stefan Luft opisuje obecną sytuację dotyczącą zarządzania granicami Unii Europejskiej, w tym politykę poszczególnych państw członkowskich, a zarazem zastanawia się nad możliwościami efektywnego sterowania imigracją oraz skuteczną integracją imigrantów w nowych środowiskach.

Europa 2030_miękka
Aktualności, Problematyka europejska,

Europa 2030. Wie wir in zehn Jahren leben / Werner(...)

 • Redaktor:  Werner  Reichel
 • Wydawca:  Frank&Frei, Wiedeń  2020
 • ISBN:  978-3-903236-36-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  227

Dzisiejsza Unia Europejska ugina się pod naporem sytuacji kryzysowych. W jakim kierunku zatem zmierza Europa? Jak my, Europejczycy, będziemy żyć za 10 lat?

Na te pytania próbuje odpowiedzieć publikacja Europa 2030. Wie wir in zehn Jahren leben. Dwunastu autorów, reprezentujących różne poglądy, od konserwatywnych po liberalne, przedstawia swoje scenariusze przyszłości Europy. Książkę rozpoczyna tekst De profundis – Europa in den 2030ern  autorstwa prof. Davida Engelsa z Instytutu Zachodniego.

Sakson_Nowe społeczeństwo
Aktualności, Historia Polski, Książki,

Nowe społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnyc(...)

 • Autor:  Andrzej  Sakson
 • Wydawca:  Wydawnictwo Naukowe Wydziału  Nauk  Politycznych  i  Dziennikarstwa  UAM,  Poznań  2020
 • ISBN:  978-83-65817-29-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  225, [1]

Autor publikacji analizuje 75 lat tworzenia się społeczeństwa Ziem Zachodnich i Północnych, począwszy od migracji przez powstawanie polskiej administracji i zagospodarowanie, aż po kwestię rodzenia się nowego społeczeństwa postmigracyjnego. Andrzej Sakson przedstawia specyfikę przemian społecznych poszczególnych ziem pogranicza, uwzględniając też odmienności wynikające z różnego sąsiedztwa: Niemiec, Czech i Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego). Książka nawiązuje do pamięci o przeszłości i polityki historycznej, w tym rozrachunków z II wojną światową, a także prezentuje przemiany etosu Ziem Odzyskanych od 1945 roku do dziś.

Angela Merkel_twarda
Aktualności, Niemcoznawstwo,

Angela Merkel. Das Requiem / Gertrud Höhler

 • Autor:  Gertrud  Höhler
 • Wydawca:  Econ  2019
 • ISBN:  978-3-430-21027-0
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  351

Biografia polityczna Angeli Merkel została spisana 14 lat po przejęciu urzędu kanclerskiego przez niemiecką polityk. Autorka publikacji, Gertrud Höhler, która już w poprzednich swoich tekstach ostro atakowała Angelę Merkel, tym razem również bardzo krytycznie postrzega działania urzędującej kanclerz. Höhler twierdzi, że państwo niemieckie wychodzi osłabione z ery Merkel trwającej kilkanaście ostatnich lat.

Książka prezentująca kontrowersyjne poglądy autorki ukazuje odmienne spojrzenie na Angelę Merkel i politykę Niemiec na początku XXI wieku.

Jager Das Ende_miękka
Aktualności, Niemcoznawstwo, Stosunki międzynarodowe,

Das Ende des amerikanischen Zeitalters. Deutschlan(...)

 • Autor:  Thomas  Jäger
 • Wydawca:  Orell  Füssli  Verlag,  Zürich  2019
 • ISBN:  978-3-280-05694-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  191

Zmiany zachodzące w okresie prezydentury Donalda Trumpa w relacjach Stanów Zjednoczonych i Europy mają wpływ także na politykę zagraniczną Niemiec. Autor publikacji Das Ende des amerikanischen Zeitalters. Deutschland und die neue Weltordnung  sugeruje jednak, że sojusz między USA a Unią Europejską jest nadal koniecznością, szczególnie wobec najważniejszych problemów, które wciąż stoją przed Europą.

Relacje z Rosją i Chinami, kwestie migracyjne oraz konflikty na Bliskim Wschodzie nadal pozostają wyzwaniem tak dla Niemiec, jak i dla Unii Europejskiej. Pamiętając o tych problemach, a także o zmianach w polityce USA, państwo niemieckie – jak uważa autor książki – powinno na nowo zdefiniować swoją rolę w polityce europejskiej i światowej.

X_European strategy
Aktualności, Problematyka europejska,

European strategy in the 21st century. New future (...)

 • Autor:  Sven Biscop
 • Wydawca:  Routledge, Taylor & Francis Group, London – New York 2018
 • ISBN:  978-1-138-38472-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XI, [1], 153

Autor książki European strategy in the 21st century przedstawia nową teoretyczną narrację na temat globalnej roli Unii Europejskiej. Sven Biscop stawia pytanie: „Czy Europa, stara potęga, zapomniała, czym jest siła?”, a także próbuje określić, w jaki sposób należy kształtować przyszłą strategię bloku.  

Biscop uważa, że egzekwowanie przez Unię Europejską trwałych modeli pokoju i stabilności w niestabilnych i niepewnych społeczeństwach jest warunkiem wstępnym promowania uniwersalnych wartości, takich jak demokracja, prawa człowieka i dobre rządy. Jednak zasadnicze znaczenie dla konceptualizacji przyszłej strategii dla Europy i Unii Europejskiej ma według autora European strategy określenie związku między wartościami a geopolityką oraz długoterminowej wizji międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Publikacja ma zachęcać do nowego spojrzenia na rolę Unii Europejskiej na arenie światowej.

Raport_Ekthesi_1
Aktualności, Historia powszechna,

Ekthesī tīs Diakommatikīs Koinovouleutikīs Epi(...)

 • Wydawca:  Voulī tōn Ellīnōn (Parlament Greków), Athīna (Ateny) 2016
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  [358]
 • Forma:  wydruk komputerowy

Sprawa uzyskania reparacji wojennych od Niemiec po II wojnie światowej powraca w różnych krajach, m.in. w Grecji. W parlamencie greckim powstał raport na ten temat, przygotowany przez Wielostronny Komitet Parlamentarny.

Oprócz samego tekstu stworzonego przez greckich parlamentarzystów publikacja zawiera wiele załączonych dokumentów w języku greckim oraz angielskim.

Do raportu wydawca dołączył także wydrukowany skan książki o niemieckiej okupacji w Grecji, której treść jest zapisana równolegle w językach greckim i niemieckim: Ī maurī vivlos tīs katochīs = Schwarzbuch der Besatzung, Athīna = Athen 2012 (ISBN załączonej książki: 978-960-89102-1-8).