Author

Obsesja porządku
Historia Niemiec, Historia Polski,

Obsesja porządku. Niemieccy architekci planują w(...)

 • Autor:  Niels  Gutschow
 • Redakcja  naukowa:  Aleksandra  Paradowska,  Annika  Wienert
 • Tłumaczenie:  Małgorzata  Słabicka-Turpeinen
 • Wydawca:  Wydawnictwa  Uniwersytetu  Warszawskiego,  Warszawa  2021
 • ISBN:  978-83-235-5255-0
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  410

Ślady II wojny światowej są do dziś widoczne w przestrzeni polskich miast nie tylko jako pozostałości walk lub wyburzeń, ale również jako efekt niemieckiego planowania przestrzennego. Niemieccy architekci, urbaniści i projektanci wnętrz podczas okupacji proponowali wprowadzenie określonego ładu, który miał przyczynić się do całkowitej germanizacji terenów opanowanych przez III Rzeszę.

Niels Gutschow pokazuje działalność niemieckich planistów i ich obsesję porządku (Ordnungswahn), poddając analizie moralne aspekty ich pracy oraz aktywne zaangażowanie w politykę okupacyjną. Autor przedstawia losy wybranych specjalistów podczas wojny, a także po jej zakończeniu, kiedy wielu z nich otrzymało prominentne stanowiska przy odbudowie niemieckich miast.

Na uboczu
Historia Niemiec, Historia Polski,

Na uboczu. Lamsdorf w czasie powstań śląskich i(...)

 • Autor:  Piotr  Stanek
 • Wydawca:  Centralne  Muzeum  Jeńców  Wojennych,  Instytut  Śląski,  Opole  2021
 • ISBN:  978-83-61801-42-9;  978-83-7126-405-4
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  62, [1]

Na uboczu  ukazuje mało znany okres funkcjonowania zespołu poligonowego w Łambinowicach (Lamsdorf). Obszar ten, pierwotnie przeznaczony na bazę treningową śląskich pułków armii pruskiej i cesarskiej, później stał się obozem dla jeńców wojennych z wojen XIX i XX wieku.

W latach 1919-1921 obóz w Łambinowicach pełnił też rolę miejsca odosobnienia dla działaczy śląskich, a także dla cywilów, którzy po podziale Górnego Śląska musieli zdecydować, po której stronie nowej granicy chcą mieszkać.

Cancel Culture
Aktualności, Książki,

Cancel culture. Demokratie in Gefahr

 • Autor:  Kolja  Zydatiss
 • Wydawca:  Solibro  Verlag,  Münster  2021
 • Seria:  „Klarschiff”,  Bd. 17
 • ISBN:  978-3-96079-086-0
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  175

Kolja Zydatiss ukazuje genezę zjawiska cancel culture. Autor książki przedstawia różnorodność stosowanych metod zastraszania, a także ogrom osób, organizacji i dziedzin życia, których ten problem dotyka. Publicysta i psycholog pokazuje, w jaki sposób wykluczenie lub wyciszanie kontrowersyjnych, choć prawnie dopuszczalnych wypowiedzi, przyczynia się w Niemczech do powstawania atmosfery strachu.

Zdaniem autora kultura anulowania (unieważniania) ogranicza wolność wypowiedzi i zachęca do nietolerancji. Zydatiss opowiada się za powrotem do swobodnego przepływu idei i argumentów, uznając go za fundament demokratycznego społeczeństwa.

Hrabina MD
Historia Niemiec, Historia Polski, Prasa niemiecka,

Życie dla innych Niemiec. Hrabina Marion Dönhoff(...)

 • Autor:  Gunter  Hofmann
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Nauka  i  Innowacje,  Poznań  2021
 • Seria:  „Studia  Brandtiana.  Translationes”,  vol. 7
 • ISBN:  978-83-65988-56-0
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  465, [1] s., [16] s. tablic

Pochodząca z arystokratycznej rodziny z Prus Wschodnich hrabina Marion Dönhoff  po II wojnie światowej zamieszkała w Hamburgu. Tam przez wiele lat współtworzyła pismo „Die Zeit”. Biografię polityczną hrabiny spisał Gunter Hofmann, który współpracował z nią na łamach pisma.

Dziennikarz „Die Zeit” sięga do lat sprzed 1945 r., jednak główną treścią jego książki są czasy powojenne. Marion Dönhoff jako wybitna publicystka o dużym autorytecie utrzymywała kontakty z politykami i intelektualistami w Niemczech i nie tylko. Postać niemieckiej hrabiny dążącej do przybliżania się Polaków i Niemców ukazana została przez Guntera Hofmanna na tle historii Republiki Federalnej Niemiec, a także dziejów hamburskiego tygodnika i jego ewolucji ideologicznej.

Inni
Aktualności, Problematyka europejska,

Inni wśród nas. Migracje – polityka –(...)

 • Redakcja naukowa:  Patrycja  Bałdys,  Roman  Kraiński,  Andrzej  Łapa,  Piotr  Stocki
 • Wydawca:  Akademia  Marynarki  Wojennej,  Gdynia  2021
 • ISBN:  978-83-961549-7-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  139

Publikacja Inni wśród nas to kolejny głos w dyskusji na temat migracji do Europy, jej roli w poszczególnych społeczeństwach oraz kwestii polityki migracyjnej państw członkowskich Unii Europejskiej. Zróżnicowanie tematyczne artykułów odzwierciedla złożoność zagadnienia, jakim jest kryzys migracyjny.

Podjęte w poszczególnych tekstach rozważania mają w zamierzeniu stanowić punkt wyjścia do dalszej debaty nad problemami migracji, obowiązujących przepisów prawnych, procedur związanych z przyjmowaniem migrantów, przyznawaniem im prawa do pobytu czy ochrony międzynarodowej, ale również roli, jaką odgrywają imigranci w państwach przyjmujących.

Obóz Soldau
Historia Niemiec, Historia Polski,

Wielofunkcyjny niemiecki obóz Soldau 1939-1945. P(...)

 • Autor:  Radosław  Wiśniewski
 • Wydawcy:  Muzeum  Pogranicza,  Działdowo; Instytut  Północny  im. W. Kętrzyńskiego,  Olsztyn,  2021
 • ISBN:  978-83-958423-3-7 ; 978-83-954536-3-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  352

W zajętym w 1939 roku Działdowie hitlerowski okupant utworzył „Wielofunkcyjny niemiecki obóz Soldau”, działający do początku 1945 roku. Miejsce to zostało zdobyte przez Armię Czerwoną, a następnie zmienione w Nakazowo Rozdzielczy Obóz NKWD (styczeń – październik 1945 roku).

Radosław Wiśniewski z Muzeum Pogranicza w Działdowie, opierając się na badaniach źródłowych oraz wynikach prac ekshumacyjnych, przybliża dzieje tego mało znanego niemieckiego nazistowskiego obozu. Autor ukazuje specyfikę tego miejsca, wielofunkcyjny charakter oraz warunki w nim panujące, przedstawia również dalsze funkcjonowanie obozu pod rządami NKWD.

100 Orte
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

100 Orte der DDR-Geschichte

 • Autorzy:  Martin  Kaule,  Stefan  Wolle
 • Wydawca:  Christoph  Links  Verlag,  Berlin  2018
 • ISBN:  978-3-96289-000-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  222

Martin Kaule i Stefan Wolle wybrali 100 lokalizacji z 20 obszarów tematycznych, aby ukazać, jak wyglądała wypełniona symbolami ideologii codzienność w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

Autorzy książki zamieszczają liczne zdjęcia archiwalne i współczesne ośrodków władzy państwowej i partyjnej, budynków należących do organizacji oraz wojska, obiektów Stasi, zakładów przemysłowych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a także szkół, osiedli mieszkaniowych, muzeów, obiektów sportowych i rekreacyjnych. Wiele z tych miejsc zmieniło swoje przeznaczenie w ciągu ostatnich 30 lat, ale w niektórych nadal pozostały elementy nawiązujące do czasów sprzed 1990 roku.

Żołnierze zapomniani
Historia Polski, Książki,

Żołnierze zapomniani. Wojsko Ochotnicze Ziem Zac(...)

 • Autor:  Bolesław  Rejer-Tarłowski
 • Wydawca:  Agencja  Wydawnicza „Torpress”,  Poznań  2021
 • ISBN:  978-83-960689-0-3
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  346

Bolesław Rejer-Tarłowski odtwarza historię powstania i działalności wielkopolskiej konspiracyjnej organizacji wojskowej, utworzonej 8 grudnia 1939 r. po zjednoczeniu pięciu organizacji  działających wcześniej w Poznaniu.

Autor, oficer Września 1939, po ucieczce z transportu jenieckiego podjął działalność konspiracyjną, stając się jednym z pięciu założycieli Wojska Ochotniczego Ziem Zachodnich. Po latach Rejer-Tarłowski sięga nie tylko do własnych wspomnień, ale także do relacji swoich współtowarzyszy oraz do niemieckich dokumentów sądowych. Uczestnik tamtych wydarzeń przypomina różne formy działania członków organizacji liczącej ponad 1500 konspiratorów oraz ukazuje ich dalsze losy: aresztowania, wyroki, egzekucje, przywracając pamięć o tych, którzy zginęli za Ojczyznę.

Między przyjaźnią
Aktualności, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego, Stosunki międzynarodowe,

Między przyjaźnią a frustracją. Polska i Niemc(...)

 • Redakcja:  Justyna  Schulz,  Ernst  Hillebrand
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań;  Fundacja  im.  Friedricha  Eberta.  Przedstawicielstwo  w  Polsce,  Warszawa  2021
 • Seria:  „Studium  Niemcoznawcze  Instytutu  Zachodniego”,  nr  98
 • ISBN:  978-83-66412-29-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  210

Zespół ekspertów z Polski i Niemiec, reprezentujących różne dyscypliny badawcze oraz organizacje społeczne,  dokonuje próby oceny stosunków polsko-niemieckich w ostatnich latach. Publikacja wydana przez Instytut Zachodni oraz Fundację im. Friedricha Eberta ukazuje międzynarodowy kontekst wzajemnych relacji, a także towarzyszących im wyzwań. Okazją do podjęcia dyskusji była przypadająca w 2021 roku 30. rocznica polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Książkę wydano również w wersji niemieckojęzycznej: Zwischen Freundschaft und Frust. Deutschland und Polen 30 Jahre nach dem Nachbarschaftsvertrag (2021).

Parallelwelten
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Parallelwelten Ost-West. Fotografien aus Berlin 19(...)

 • Autor  fotografii:  Klaus  Mehner  (1941-2016)
 • Redakcja:  Peter  Wensierski
 • Wydawca:  Jaron  Verlag,  Berlin  2021
 • ISBN:  978-3-89773-888-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  111, [1]

W 2022 roku Muzeum Pankow w Berlinie prezentuje wystawę fotografii autorstwa Klausa Mehnera. Pracujący dla Spiegla berliński fotograf przez wiele lat uwieczniał dwa światy – Berlin Wschodni i Berlin Zachodni.

Album  Parallelwelten Ost-West  zawiera ponad 100 zdjęć wybranych spośród prezentowanych w Muzeum. Publikacja będąca katalogiem wystawy ukazuje niemiecki Wschód i Zachód – dwie równoległe rzeczywistości, odrębne, a jednak podobne.