Author

Sehenden Auges
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Sehenden Auges. Mut zum strategischen Kurswechsel

 • Autor:  Stefanie  Babst
 • Wydawca:  Deutscher  Taschenbuch-Verlag,  München  2023
 • ISBN:  978-3-423-28329-8
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  286, [1]

Agresywna polityka Rosji, w tym atak na Ukrainę, stawia przed NATO ogromne wyzwania strategiczne. Wieloletni strateg NATO Stefanie Babst przedstawia wewnętrzne funkcjonowanie sojuszu. Analityczka ukazuje kierunek niezbędnej zmiany kursu: Zachód musi w końcu zdobyć się na odwagę, by wspólnie stawić czoła Rosji oraz jej zwolennikom.

Moskiewski łącznik
Aktualności, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego, Niemcoznawstwo, Stosunki międzynarodowe,

Moskiewski łącznik. Sieć Schrödera i droga Nie(...)

 • Autorzy:  Reinhard  Bingener,  Markus  Wehner
 • Przekład:  Joanna  Czudec
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań  2023
 • Seria:  „Speculum”
 • ISBN:  978-83-66412-56-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  237,  [1]

Niemcy przez wiele lat lekceważyły zagrożenie, jakie dla bezpieczeństwa Europy stwarza Rosja rządzona przez Putina. Mimo ostrzeżeń ze strony sąsiadów, wciąż zwiększały swoje uzależnienie od rosyjskich surowców energetycznych. Dziennikarze „Frankfurter Allgemeine Zeitung” w reportażu politycznym udowadniają, że w znacznej mierze odpowiedzialność za ten największy błąd w niemieckiej polityce zagranicznej ponoszą Gerhard Schröder i jego otoczenie.

Reinhard Bingener i Markus Wehner ukazują, jakie powiązania biznesowe i polityczne, a także interesy gospodarcze i strategiczne sprawiły, że Niemcy traktowały Władimira Putina jak partnera. Autorzy pytają, jaką rolę odegrał Gerhard Schröder, kanclerz, a potem lobbysta gazowy wraz ze swoim otoczeniem politycznym i biznesowym. Dziennikarze zastanawiają się także, który z polityków rozpoznał niebezpieczeństwo, a kto był na nie ślepy i dlaczego.

Deutschlands nukleare
Aktualności, Niemcoznawstwo, Stosunki międzynarodowe,

Deutschlands nukleare Interessen nach dem Ukraine-(...)

 • Autor:  Karl-Heinz  Kamp
 • Wydawca:  Nomos  Verlagsgesellschaft,  Baden-Baden  2023
 • Seria:  „ISPK-Studien  zur  Konfliktforschung”,  Bd. 2
 • ISBN:  978-3-7560-0710-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  113

Od inwazji Rosji na Ukrainę w Republice Federalnej Niemiec wraca temat odstraszania nuklearnego. Niemiecki politolog zastanawia się, jak stanąć po stronie Ukrainy, nie ryzykując eskalacji nuklearnej ze strony Rosji oraz jak uniknąć niebezpieczeństwa ze strony coraz bardziej świadomych swojej siły Chin.

Niemcy są i pozostają państwem niejądrowym znajdującym się pod parasolem ochronnym Stanów Zjednoczonych. Karl-Heinz Kamp przedstawia, w jaki sposób Niemcy powinny realizować swoje interesy bezpieczeństwa w świecie zdominowanym przez broń nuklearną, aby przyczyniać się do odstraszania nuklearnego NATO, minimalizując jednocześnie ryzyko nuklearne.

Wdowiński_A my
Historia Polski, Książki,

A my nie jesteśmy wybawieni

 • Autor:  Dawid  Wdowiński  (1895-1970)
 • Redakcja: Martyna Grądzka-Rejak
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Instytutu  Pamięci  Narodowej,  Warszawa  2023
 • ISBN:  978-83-8229-708-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  237, [3] s., [48] s. tablic

W 2023 roku obchodzono 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W nawiązaniu do tych wydarzeń wydano przekład wspomnień Dawida Wdowińskiego, zaangażowanego w działalność Żydowskiego Związku Wojskowego. Jego zapiski stanowią ważne źródło do studiów nad dziejami getta warszawskiego oraz toczącego się tam powstania.

Wspomnienia Wdowińskiego po raz pierwszy opublikowano w Stanach Zjednoczonych (And We Are Not Saved, 1963), a w 1970 roku ukazało się ich tłumaczenie na język hebrajski. Obecne wydanie jest pierwszą publikacją tekstu w języku polskim.

Die dreckige
Książki, Stosunki międzynarodowe,

Die dreckige Seidenstraße. Wie Chinas Wirtschafts(...)

 • Autor:  Philipp  Mattheis
 • Wydawca:  Wilhelm  Goldmann  Verlag,  München  2023
 • ISBN:  978-3-442-31715-8
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  281, [1]

Choć chiński system polityczny i łamanie w nim praw człowieka są nie do pogodzenia z zachodnimi wartościami demokratycznymi, Niemcy wprowadziły zasadę zmiany poprzez handel, spodziewając się, że Chiny zmienią się wraz ze wzrostem dobrobytu. Stało się jednak odwrotnie: Chiny zamykają się na świat zewnętrzny, jednocześnie zyskując ogromne wpływy gospodarcze i polityczne. Partia Komunistyczna podważa demokratyczne rządy i zachodnie liberalne normy kapitalistyczne oraz wspiera reżimy autorytarne, a prawa człowieka i ochrona środowiska nie odgrywają w Chinach żadnej roli.

Philipp Mattheis podróżował po krajach, przez które przebiegają nowe Jedwabne Szlaki: od Kazachstanu po Węgry, od Sri Lanki po Gruzję, od Grecji po Niemcy. Dziennikarz, wieloletni korespondent prasy niemieckiej specjalizujący się w kwestiach dalekowschodnich, obnaża mechanizmy oraz konsekwencje chińskiej gospodarki i geopolityki, wzywając do ponownego przemyślenia relacji z Chinami.

Fragile Sicherheit
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Fragile Sicherheit. Das Ende des Friedens und die (...)

 • Autor:  Christian  Mölling
 • Wydawca:  Verlag  Herder,  Freiburg – Basel – Wien  2023
 • ISBN:  978-3-451-39511-6
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  223

Wojna Rosji z Ukrainą zapoczątkowała epokową zmianę w rozwoju wydarzeń na świecie oraz radykalnie zmieniła Europę. W tej sytuacji Niemcy i Europa potrzebują nowej strategii umożliwiającej ugruntowanie swoich interesów w niespokojnym świecie, uwzględniającej przyszłe konflikty i zmiany władzy.

Ekspert do spraw bezpieczeństwa Christian Mölling analizuje obecną sytuację Europy i Niemiec w zakresie polityki bezpieczeństwa. Według Möllinga Europa musi przygotować się na trwającą dziesięciolecia konfrontację z reżimami autorytarnymi. Zdaniem eksperta Europejczycy nie powinni poprzestawać na ślepym zaufaniu do USA, ale wzmacniać siły, szczególnie w zakresie polityki, technologii i gospodarki.

Raus Ego
Aktualności, Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Raus aus dem Ego-Kapitalismus. Für eine Wirtschaf(...)

 • Autor:  Patrick  Kaczmarczyk
 • Wydawca:  Westend,  Frankfurt  am  Main  2023
 • ISBN:  978-3-86489-418-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  204, [1]

Patrick Kaczmarczyk obserwuje w Niemczech nadchodzącą katastrofę społeczno-gospodarczą i ekologiczną. Niemiecki ekonomista szuka rozwiązań sytuacji kryzysowych takich jak postępująca bieda, rosnąca brutalizacja i podziały w społeczeństwie. Poszukiwania możliwych dróg wyjścia prowadzą Kaczmarczyka do konkluzji o konieczności odejścia od opierającego się na radykalnym egoizmie neoliberalizmu, a zwróceniu się ku współdziałaniu w walce z przejawami kryzysu.

Sakson Mazur
Historia Polski, Książki,

Andrzej Sakson. Mazur z wyboru

 • Autor:  Martyna  Siudak
 • Wydawca:  Oficyna  Retman,  Dąbrówno  2023
 • ISBN:  978-83-62552-43-6
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  189, [3]

Publikacja  Andrzej Sakson. Mazur z wyboru  to reportaż biograficzny, w którym losy głównego bohatera stają się drogą do przybliżenia czytelnikom sprawy mazurskiej. Autorka porusza temat mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Ziemie Zachodnie i Północne.

Oparta na rzetelnej kwerendzie tekstów naukowych oraz wywiadach z bohaterem i jego otoczeniem książka ukazuje nie tylko biografię i drogę naukową związanego przez wiele lat z Instytutem Zachodnim profesora Andrzeja Saksona, ale także jego ustalenia naukowe. Interesująca opowieść o tożsamości Mazurów wybrzmiewa tu przez pryzmat badacza tej społeczności.

Powst wlkp
Historia Niemiec, Historia Polski,

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

 • Redakcja:  Olaf  Bergmann
 • Wydawcy:  Wielkopolskie  Muzeum  Niepodległości – Poznań,  Muzeum  Historii  Polski, Instytut  Pamięci  Narodowej – Warszawa  2022
 • Seria:  „Wokół  Niepodległej”
 • ISBN:  978-83-953434-9-0 (WMN) ; 978-83-65248-68-8 (MHP) ; 978-83-8229-579-5 (IPN)
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  311

Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 zadecydowało o powrocie kolebki państwa polskiego w granice odrodzonej Rzeczypospolitej. Zryw mieszkańców Poznańskiego to akt niepowtarzalny, choć przez długie lata mało znany poza Wielkopolską. Obchodzony 27 grudnia Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego podkreśla i docenia triumf, który w ogromnym stopniu wpłynął na dzieje naszego narodu.

Praca zbiorowa pod redakcją Olafa Bergmanna ukazuje Powstanie Wielkopolskie w szerokiej perspektywie. Genezę wydarzeń z przełomu lat 1918-1919 autorzy 15 tekstów widzą w wydarzeniach i procesach poprzedniego stulecia, zaś skutki – w dziesięcioleciach po jego zwycięstwie.

Die Fluten des Pruth
Historia Niemiec, Historia powszechna, Niemcoznawstwo,

Die Fluten des Pruth. Deutschland vor unbekannten (...)

 • Autor:  Jochen  Thies
 • Wydawca:  Lau  Verlag,  Reinbek  2023
 • Seria:  „Olzog  Edition”
 • ISBN:  978-3-95768-252-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  149

Inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku zmieniła krajobraz geopolityczny. W tej sytuacji  Jochen Thies  udaje się w polityczno-historyczną podróż po Niemczech. Obserwuje kraj, który w wielu obszarach odkłada nieprzyjemne decyzje i gorączkowo reaguje, gdy stają się one nieuniknione.

Niemiecki dziennikarz zastanawia się, czy globalna sytuacja polityczna może się jeszcze pogorszyć. A jeśli tak, jak daleko w historii trzeba się cofnąć, aby znaleźć porównywalny moment w historii świata? Thies znajduje go na rzece Prut, na granicy między Rumunią a Ukrainą.