Browsing Category

Niemcoznawstwo

100 Orte
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

100 Orte der DDR-Geschichte

 • Autorzy:  Martin  Kaule,  Stefan  Wolle
 • Wydawca:  Christoph  Links  Verlag,  Berlin  2018
 • ISBN:  978-3-96289-000-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  222

Martin Kaule i Stefan Wolle wybrali 100 lokalizacji z 20 obszarów tematycznych, aby ukazać, jak wyglądała wypełniona symbolami ideologii codzienność w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

Autorzy książki zamieszczają liczne zdjęcia archiwalne i współczesne ośrodków władzy państwowej i partyjnej, budynków należących do organizacji oraz wojska, obiektów Stasi, zakładów przemysłowych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a także szkół, osiedli mieszkaniowych, muzeów, obiektów sportowych i rekreacyjnych. Wiele z tych miejsc zmieniło swoje przeznaczenie w ciągu ostatnich 30 lat, ale w niektórych nadal pozostały elementy nawiązujące do czasów sprzed 1990 roku.

Parallelwelten
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Parallelwelten Ost-West. Fotografien aus Berlin 19(...)

 • Autor  fotografii:  Klaus  Mehner  (1941-2016)
 • Redakcja:  Peter  Wensierski
 • Wydawca:  Jaron  Verlag,  Berlin  2021
 • ISBN:  978-3-89773-888-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  111, [1]

W 2022 roku Muzeum Pankow w Berlinie prezentuje wystawę fotografii autorstwa Klausa Mehnera. Pracujący dla Spiegla berliński fotograf przez wiele lat uwieczniał dwa światy – Berlin Wschodni i Berlin Zachodni.

Album  Parallelwelten Ost-West  zawiera ponad 100 zdjęć wybranych spośród prezentowanych w Muzeum. Publikacja będąca katalogiem wystawy ukazuje niemiecki Wschód i Zachód – dwie równoległe rzeczywistości, odrębne, a jednak podobne.

S John Europaische
Aktualności, Niemcoznawstwo, Problematyka europejska,

Europäische Themen in deutschen Parteiorganisatio(...)

 • Autor:  Stefanie  John
 • Wydawca:  Springer  VS,  Wiesbaden  2021
 • Seria:  „Empirische Studien zur Parteienforschung”
 • ISBN:  978-3-658-34796-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XXV, [1], 490

Ostatnie kryzysy i konflikty polityczne w Unii Europejskiej dały nowy impuls debacie politycznej na temat integracji europejskiej podejmowanej w mediach, parlamentach oraz w partiach. Ma to wpływ nie tylko na ożywienie i wzbogacenie dyskursu, ale także na konkurencję międzypartyjną.

Stefanie John z Fundacji im. Heinricha Bölla sprawdza, jak niemieckie partie polityczne prezentują poszczególne kwestie europejskie. Niemiecka politolog dokonuje analizy dokumentów partyjnych wytworzonych w ciągu ostatnich 10 lat na różnych szczeblach: zjazdu partii, kierownictwa oraz grup parlamentarnych, ukazując istnienie wewnątrzpartyjnych podziałów zadań w artykulacji polityki.

Wer waren
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Wer waren die Nationalsozialisten? / Ulrich Herber(...)

 • Autor:  Ulrich  Herbert
 • Wydawca:  C. H. Beck,  München  2021
 • ISBN:  978-3-406-76898-9
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  302, [1]

Kim byli narodowi socjaliści? Kto umożliwił powstanie III Rzeszy i kto wspierał ją swoimi działaniami? Ulrich Herbert śledzi specyfikę dyktatury narodowosocjalistycznej i analizuje ważne zagadnienia historii Niemiec w XX wieku, od źródeł nienawiści do Żydów po kariery byłych funkcjonariuszy nazistowskich w Republice Federalnej Niemiec.

Niemiecki historyk zastanawia się, czy to niewielka grupa przestępców pociągnęła za sobą naród niemiecki, czy też ruch faszystowski był wspierany przez szerokie warstwy społeczeństwa. Poszukując odpowiedzi na zadane pytania, Ulrich Herbert wnika głęboko w charakter nazistowskiej dyktatury oraz ukazuje procesy odgraniczania zbrodni reżimu od własnej odpowiedzialności.

Odpowiedzialność_Rosenburg
Historia Niemiec, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego, Niemcoznawstwo,

Odpowiedzialność państwa za zbrodnie międzynar(...)

 • Redakcja:  Magdalena  Bainczyk,  Agnieszka  Kubiak-Cyrul
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań  2021
 • Seria:  „Prace Instytutu Zachodniego”,  nr 98
 • ISBN:  978-83-66412-20-0
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron: 315, [1] s., [12] s. tablic

Publikacja powstała w związku z pokazywaną w Polsce wystawą Rosenburg – Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości RFN w cieniu narodowosocjalistycznej przeszłości. Autorzy poszczególnych rozdziałów piszą o zbrodniach popełnionych przez III Rzeszę oraz o przyczynach i tragicznych skutkach braku ich rozliczenia. Badacze przedstawiają analizy z zakresu historii, historii prawa, ale także prawa międzynarodowego publicznego, prawa cywilnego, karnego i filmoznawstwa, ukazując mało znaną w Polsce historię uwikłania elit Niemiec Zachodnich w brunatną przeszłość, co miało znaczący wpływ na brak rozliczenia zbrodni III Rzeszy.

Książka ukazała się również w wersji angielskiej: State’s responsibility for international crimes. Reflections upon the Rosenburg Exhibition, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2021.

Die Kanzlerin
Aktualności, Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Die Kanzlerin. Porträt einer Epoche

 • Autor:  Ursula  Weidenfeld
 • Wydawca:  Rowohlt  Verlag,  Berlin  2021
 • ISBN:  978-3-7371-0123-3
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  347, [1]

Ursula Weidenfeld w publikacji  Die Kanzlerin. Porträt einer Epoche  dokonuje bilansu rządów kanclerz Angeli Merkel. Niemiecka dziennikarka ekonomiczna i komentatorka zadaje pytania o przemiany w Republice Federalnej Niemiec w ostatnich 16 latach.

Czy pragmatyzm Angeli Merkel pomógł zmienić Niemcy? Jakie dziedzictwo pozostawia po sobie pierwsza kobieta-kanclerz RFN? Zdaniem autorki wykracza ono poza teraźniejszość, a jego wpływy będą widoczne w przyszłości.

Armee ohne
Aktualności, Niemcoznawstwo,

Armee ohne Auftrag. Die Bundeswehr und die deutsch(...)

 • Autor:  Wilfried von Bredow
 • Wydawca:  Orell  Füssli  Verlag,  Zürich  2020
 • ISBN:  978-3-280-05728-5
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  199

Jakie jest miejsce Bundeswehry we współczesnej polityce bezpieczeństwa Niemiec? Nad tym pytaniem pochyla się Wifried von Bredow. Niemiecki politolog zastanawia się, czy armia w RFN ma służyć obronie własnego państwa, czy też stanowić międzynarodową siłę interwencyjną.

Jak stwierdza autor książki Armee ohne Auftrag,  w kwestiach wojskowych Niemcy nadal próbują wykorzystywać wzorce z epoki zimnej wojny do rozwiązywania bieżących wyzwań, balansując między powściągliwością a zdecydowanymi działaniami. Rozwój Bundeswehry utrudniają przy tym cięcia budżetowe, a także brak akceptacji społecznej dla działań zewnętrznych niemieckiej armii wynikający z pamięci o narodowosocjalistycznej przeszłości.

Wifried von Bredow uważa, że w dobie kryzysu demokracji i oddalenia Europy od Ameryki zmiany w armii są konieczne, nawet jeśli w publicznym dyskursie przygłuszają je kwestie walki z pandemią oraz zmianami klimatycznymi na świecie.

NS-Prozesse
Historia Niemiec, Historia powszechna, Niemcoznawstwo,

NS-Prozesse 1945-2015. Eine Bilanz aus juristische(...)

 • Autor:  Karl-Heinz  Keldungs
 • Wydawca:  Edition Virgines,   Düsseldorf  2020 (2. Auflage)
 • ISBN:  978-3-948229-10-8
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  511

Publikacja  NS-Prozesse 1945-2015  przedstawia historię procesów zbrodniarzy nazistowskich z punktu widzenia sędziego. Autor, były przewodniczący sądu w Düsseldorfie, ukazuje różnice w osądzaniu zbrodni przez przez zwycięskie mocarstwa II wojny światowej, przez niemiecką jurysdykcję w RFN i NRD oraz w strefach okupacyjnych w latach 1945-1949, a także przez państwa okupowane przez III Rzeszę w czasie II wojny światowej.

Keldungs zestawia surowe wyroki wydawane w pierwszych procesach z późniejszym usprawiedliwianiem oskarżonych przez sądy niemieckie m. in. młodym wiekiem lub uwikłaniem w system tyranii. Skutkowało to w Niemczech wydawaniem łagodnych wyroków lub nawet uniewinnieniami. Autor podsumowuje, że sądownictwo niemieckie nie umiało poradzić sobie z osądzaniem zbrodni nazistowskich.

A_Merkel
Aktualności, Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Angela Merkel. Die Kanzlerin und ihre Zeit. Biogr(...)

 • Autor:  Ralph  Bollmann
 • Wydawca:  C. H. Beck,  München  2021
 • ISBN:  978-3-406-74111-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  800

Szesnaście lat Angeli Merkel na stanowisku kanclerza Niemiec skłania do podsumowań. Z tej przyczyny powstało wiele różnych publikacji. Jednym z autorów podejmujących temat czterech kadencji niemieckiej polityk jest Ralph Bollmann, historyk i dziennikarz.

Bollmann ukazuje wcześniejsze losy Angeli Merkel, a następnie z krytyczną sympatią opowiada historię jej urzędu kanclerskiego. Był to czas szczególnych wyzwań: od kryzysu finansowego, przez kwestię migracji, po pandemię COVID-19. Książka Angela Merkel. Die Kanzlerin und ihre Zeit. Biografie  przedstawia niezwykłą kobietę, której polityka miała zdecydowany wpływ na całą epokę.

Mniejszość niemiecka
Aktualności, Historia Polski, Niemcoznawstwo,

Mniejszość niemiecka w III Rzeczypospolitej Pols(...)

 • Autor:  Paweł  Popieliński
 • Wydawca:  Instytut  Studiów  Politycznych  PAN,  Warszawa  2020
 • ISBN:  978-83-65972-93-4
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  514

Jak przebiega integracja mniejszości niemieckiej ze społeczeństwem większościowym w Polsce w ostatnich 30 latach i co na nią wpływa? Odpowiedzi na to pytanie poszukuje socjolog i politolog z Instytutu Studiów Politycznych PAN, autor monografii Mniejszość niemiecka w III Rzeczypospolitej Polskiej .

Paweł Popieliński przedstawia politykę Polski oraz Niemiec wobec mniejszości niemieckiej w państwie polskim. Autor analizuje profil społeczno-demograficzny, działalność kulturalną i oświatową oraz prawa językowe mniejszości niemieckiej w Polsce, ukazując zarazem ewolucję relacji i wzajemnych postaw społecznych mających znaczenie dla procesu integracji.