Browsing Category

Niemcoznawstwo

Unser Ns
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Unser Nationalsozialismus. Reden in der deutschen (...)

 • Autor:  Götz  Aly  (mit einem Aufsatz von  Anne  Prior)
 • Wydawca:  S. Fischer Verlag,  Frankfurt am Main  2023
 • ISBN:  978-3-10-397196-5
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  300, [1]

Götz Aly w swoich wystąpieniach zebranych w publikacji Unser Nationalsozialismus, ukazuje praktyki zrzucania winy za zbrodnie hitlerowskie na różnych sprawców lub niezidentyfikowanych narodowych socjalistów. Niemiecki historyk dowodzi, że setki tysięcy Niemców aktywnie dopuściło się zbrodni przeciw ludzkości na ogromną skalę, ale wiele milionów je aprobowało lub przynajmniej na nie przyzwalało.

W książce poświęconej kwestii, kim byli owi narodowi socjaliści, zamieszczony został także tekst autorstwa Anne Prior, stanowiący biografię Irmgard Kroymann, po II wojnie światowej kreującej się na ofiarę nazizmu.

Deutschland 1923
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Deutschland 1923. Das Jahr am Abgrund

 • Autor:  Volker  Ullrich
 • Wydawca:  Verlag  C.H. Beck,  München  2023 (2. Auflage)
 • ISBN:  978-3-406-79103-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  441

Niemiecki dziennikarz i historyk Volker Ullrich przedstawia dzieje Niemiec sprzed 100 lat, tworząc kronikę pełnego ekstremalnych wydarzeń roku 1923.

W 1923 roku Niemcy przeżywają upadek: wojska francuskie i belgijskie wkraczają do Zagłębia Ruhry, a hiperinflacja osiąga szczyt, pogrążając szerokie rzesze ludności w nędzy. Kwitnie branża rozrywkowa, jednocześnie panuje stan wyjątkowy, prawicowi i lewicowi ekstremiści przygotowują się do ataku na republikę, a w Monachium Adolf Hitler planuje próbę zamachu stanu.

Braune Wirtschaftselite
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Die braune Wirtschaftselite. Unternehmer und Manag(...)

 • Autorzy:  Paul  Windolf,  Christian  Marx
 • Wydawca:  Campus  Verlag,  Frankfurt,  New York  2022
 • ISBN:  978-3-593-51559-5
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  457

Paul Windolf i Christian Marx w swoich badaniach nad społeczeństwem III Rzeszy uznali przynależność do NSDAP za wskaźnik, który pozwala ocenić bliskość danej osoby od reżimu nazistowskiego. Autorzy książki Die braune Wirtschaftselite poddali analizie grupę przedsiębiorców i menedżerów, ukazując ich na tle innych grup społecznych.

Według Windolfa i Marxa przywódcy niemieckiego biznesu nie oparli się narodowemu socjalizmowi – 37 procent niemieckich menedżerów zostało członkami NSDAP. Odsetek ten był trzykrotnie wyższy niż średnia dla populacji, choć znacznie niższy niż odsetek członków NSDAP wśród lekarzy i wyższych urzędników służby cywilnej. Autorzy starają się ukazać motywy, jakimi kierowali się biznesmeni składający deklarację lojalności wobec reżimu nazistowskiego i tym samym przyczyniający się do jego stabilizacji.

Polskie ślady
Aktualności, Historia Niemiec, Historia Polski, Niemcoznawstwo,

Polskie ślady w Niemczech. Kalejdoskop

 • Redakcja:  Dieter  Bingen,  Andrzej  Kaluza,  Basil  Kerski,  Peter  Oliver  Loew
 • Wydawca:  Bundeszentrale  für  Politische  Bildung,  Bonn  2022
 • Seria:  „Zeitbilder”
 • ISBN:  978-3-8389-7236-7
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  464

Bogato ilustrowany leksykon prezentuje świadectwo wpływów polskiej kultury na Niemcy. Kilkunastu autorów w krótszych i dłuższych esejach odkrywa ciekawe i najczęściej nieznane szczegóły dotyczące stosunków polsko-niemieckich. Polska edycja niemieckiej publikacji Polnische Spuren in Deutschland. Ein Lesebuchlexikon (Bonn 2018) ukazuje ponad 250 mniej znanych, niespodziewanych lub zapomnianych śladów obecności Polski i Polaków w Niemczech.

Struktur
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Strukturpolitik und Subventionen. Debatten und ind(...)

 • Autor:  Ralf  Ahrens
 • Wydawca:  Wallstein  Verlag,  Göttingen  2022
 • Seria:  „Geschichte  der  Gegenwart”,  Bd. 29
 • ISBN:  978-3-8353-5168-4
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  312

Wraz z wygaśnięciem powojennego boomu w latach sześćdziesiątych XX wieku zachodnioniemiecki przemysł znalazł się w kryzysie. Apele przemysłowców o wsparcie ze strony państwa zaowocowały dotacjami, które pozwoliły złagodzić bieżące problemy. Ustanowienie nowej dziedziny polityki zwanej polityką strukturalną miało na celu zarówno legitymizację, jak i ograniczenie interwencji państwa w gospodarcze zmiany strukturalne.

Ralf Ahrens analizuje debaty na temat zasadności i form interwencji polityki przemysłowej w RFN do początku lat dziewięćdziesiątych. Analizując przykładowe przypadki przemysłu stalowego, budowy samolotów i przemysłu komputerowego niemiecki historyk zauważa, że dotacje w ramach zmian rządowych były determinowane przede wszystkim układami branżowymi.

Streitbar
Aktualności, Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Streitbar. Was Deutschland jetzt lernen muss

 • Autor:  Marie-Agnes  Strack-Zimmermann
 • Wydawca:  Deutscher  Taschenbuch-Verlag,  München  2022
 • ISBN:  978-3-423-26346-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  133, [2]

Niemiecka parlamentarzystka Marie-Agnes Strack-Zimmermann zastanawia się, czego społeczeństwo niemieckie powinno się nauczyć w dzisiejszych trudnych czasach. Przewodnicząca Komisji Obrony Bundestagu zauważa, że Niemcy znajdują się pod presją, zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Jeśli chcą zachować to, co dla nich cenne, nie wystarczy unowocześnienie i rozbudowa armii. Autorka przekonuje, że potrzebne jest także przebudzenie społeczne i bardziej zdeterminowana postawa, aby stawić czoła nadchodzącym problemom.

Vom Hoffnungstrager
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Vom Hoffnungsträger zum Prügelknaben. Die Treuha(...)

 • Autor:  Andreas  Malycha
 • Wydawca:  Christoph  Links  Verlag,  Berlin  2022
 • Seria:  „Studien  zur  Geschichte  der  Treuhandanstalt”
 • ISBN:  978-3-96289-153-4
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  749

Jakie oczekiwania i idee polityki gospodarczej wiązały się z założeniem Treuhandanstalt? Jaka była polityka personalna, struktura organizacyjna i sposób pracy? Andreas Malycha przedstawia strukturę, rozwój i rolę niemieckiej agencji państwowej, która w Niemczech wschodnich przejmowała własność państwową w celu jej prywatyzacji.

Autor ukazuje działalność badanej instytucji, istniejące możliwości i ograniczenia, relacje z ministerstwami federalnymi w Bonn, a także kontakty z różnymi siłami politycznymi. Malycha analizuje okres od jesieni 1989 roku, przez fazę restrukturyzacji następującej po unii gospodarczej, walutowej i społecznej, aż do grudnia 1994 roku.

Morozowski
Aktualności, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego, Niemcoznawstwo, Stosunki międzynarodowe,

Współkształtowanie globalizacji. Polityka Repub(...)

 • Autor:  Tomasz  Morozowski
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań  2022
 • Seria:  „Studium  Niemcoznawcze  Instytutu  Zachodniego”,  nr 101
 • ISBN:  978-83-66412-50-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  462

Postępująca od początku XXI wieku dynamiczna transformacja globalnego porządku przejawiała się w spadku znaczenia dotychczasowych ośrodków siły, przede wszystkim USA i Europy, przy jednoczesnym wzroście znaczenia nowych aktorów – szerokiej grupy państw określanych jako mocarstwa wschodzące. Niemcy odpowiedziały na globalne przemiany, angażując się na rzecz intensyfikacji stosunków z nowymi partnerami, określanymi w terminologii niemieckiej jako mocarstwa modelujące.

Tomasz Morozowski podjął rozważania na temat współczesnej polityki RFN w wymiarze globalnym: powstawania jej fundamentów koncepcyjnych od lat 90. XX wieku, wewnętrznego procesu wypracowywania interesów, uwarunkowań polityczno-gospodarczych oraz sposobów realizacji założeń koncepcyjnych w praktyce. Autor dokonał także analizy porównawczej przykładów współpracy Niemiec z wybranymi mocarstwami wschodzącymi: Arabią Saudyjską, Brazylią, Chinami, Indiami, Indonezją, Meksykiem, Nigerią, Republiką Południowej Afryki, Wietnamem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Książka powstała na podstawie pracy doktorskiej, nagrodzonej w konkursie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych jako najlepsza praca doktorska z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych obroniona w 2021 r.

Zwischen
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Zwischen Aufschwung und Anpassung. Eine kleine Ges(...)

 • Autorzy:  Marcus  Böick,  Christoph  Lorke
 • Wydawca:  Bundeszentrale  für  politische  Bildung,  Bonn  2022
 • Seria:  „Schriftenreihe  der  Bundeszentrale  für  Politische  Bildung”,  Bd. 10798
 • ISBN:  978-3-7425-0798-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  140

Od 1990 roku w Republice Federalnej Niemiec stosowano różne środki w celu dostosowania warunków życia we wschodnich Niemczech do warunków na Zachodzie. Jednak ten proces nie przebiegał tak łatwo, jak tego oczekiwano po ustanowieniu formalnej jedności prawnej.

Marcus Böick i Christoph Lorke śledzą restrukturyzację gospodarczą, próby społecznej integracji i kulturową reorientację NRD po zjednoczeniu Niemiec. Historycy ukazują Aufbau Ost jako sprzeczny, często bardzo ostrożny i niepewny proces poszukiwania oraz uczenia się, który trwa do dziś.

Fuhrung
Aktualności, Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Führung und Verantwortung. Angela Merkels Außenp(...)

 • Autor:  Christoph  Heusgen
 • Wydawca:  Siedler  Verlag,  München  2023
 • ISBN:  978-3-8275-0169-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  251

Christoph Heusgen, były doradca Angeli Merkel ds. bezpieczeństwa i ambasador Niemiec przy ONZ w latach 2017-2021, uczestniczył w niemieckiej polityce zagranicznej przez ostatnich kilkanaście lat. Teraz Heusgen, od lutego 2022 roku szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, przedstawia w swojej książce nowe kierunki działań, które jego zdaniem umożliwią Niemcom odgrywanie aktywnej roli we współczesnym świecie.

Autor opisuje działania pod rządami kanclerz Angeli Merkel, a jednocześnie prognozuje obraz przyszłej polityki, sugerując konieczność zmian w czasach, gdy rywalizacja nie odbywa się już między Zachodem i Wschodem, ale między praworządnością i siłą. W obliczu przełomu spowodowanego wojną w Ukrainie Heusgen wzywa Niemcy do obrania nowego kursu w polityce zagranicznej.