Browsing Category

Historia powszechna

Żerko Polityka
Historia Niemiec, Historia powszechna, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego,

Niemiecka polityka zagraniczna 1933-1939

 • Autor:  Stanisław  Żerko
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań  2022  (wyd. 2 uzupełnione)
 • Seria:  „Studium  Niemcoznawcze  Instytutu  Zachodniego”  nr  100
 • ISBN:  978-83-66412-42-2
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  463, [1]

Oparta na wnikliwej kwerendzie źródłowej publikacja ukazuje nazistowskie koncepcje polityki zagranicznej przed dojściem Hitlera do władzy oraz kolejne etapy polityki zagranicznej Trzeciej Rzeszy w latach 1933-1939.

Autor przedstawia główne kierunki aktywności niemieckiej dyplomacji w okresie konsolidacji reżimu hitlerowskiego, a także późniejsze wysiłki budowania mocarstwowej pozycji Rzeszy. Ważne miejsce zajmują relacje z Polską, w tym zabiegi o włączenie naszego kraju do grupy państw-sprzymierzeńców Rzeszy. Szczegółowo zostały też ukazane stosunki Niemiec z mocarstwami, zwłaszcza próby pozyskania Wielkiej Brytanii jako sojusznika, a także polityka Trzeciej Rzeszy wobec mniejszych państw.

Aust Erinnerungs
Historia Niemiec, Historia Polski, Historia powszechna,

Erinnerungsverantwortung. Deutschlands Vernichtung(...)

 • Autor:  Martin  Aust
 • Wydawca:  Bundeszentrale  für  politische  Bildung,  Bonn  2021
 • Seria:  „Schriftenreihe  der  Bundeszentrale  für  Politische  Bildung”,  Bd. 10658
 • ISBN:  978-3-7425-0658-0
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  219 s.,  [3] s. tablic

Niemcy zaatakowały Polskę 1 września 1939 roku, a Związek Radziecki 22 czerwca 1941 roku. Według Martina Austa te dwie daty wyznaczają początek i nasilenie niemieckiej wojny na wyniszczenie w Europie Wschodniej.

W jaki sposób i na jakich ideologicznych podstawach dokonała się radykalizacja narodowosocjalistyczna w Niemczech? Jakie są korzenie przemocy niemieckiej na wschodzie? Jak kształtowały się wspomnienia o tragicznych wydarzeniach wojny? Szukając odpowiedzi na te pytania, historyk oddaje głos m. in. niemieckim krytykom wojny eksterminacyjnej oraz ludziom z krajów okupowanych. Martin Aust podkreśla też kwestię odpowiedzialności Niemiec za pamięć o zbrodniach dokonanych w Polsce, Białorusi, Ukrainie i Rosji i komentuje nowe wyzwania współczesnej kultury pamięci.

Osteuropa_a
Historia powszechna, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Osteuropa zwischen Mauerfall und Ukrainekrieg. Bes(...)

 • Autorzy:  Martin  Aust,  Andreas  Heinemann-Grüder,  Angelika  Nußberger,  Ulrich  Schmid
 • Wydawca:  Suhrkamp  Verlag,  Berlin  2022
 • Seria:  „edition suhrkamp”,  2777
 • ISBN:  978-3-518-12777-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  254

Wraz z upadkiem muru berlińskiego na horyzoncie pojawiła się nowa era, która oprócz  liberalizacji w gospodarce miała nieść demokrację, wolność i rządy prawa dla całej Europy. Jednak od czasu agresji Rosji na Ukrainę wszystko się zmieniło. 24 lutego 2022 roku stał się punktem zwrotnym, który nie tylko ma konsekwencje dla przyszłości, ale skłania do ponownej oceny niedawnej przeszłości.

Trzydzieści lat po zakończeniu konfliktu Wschód-Zachód, przepaść dzieląca Rosję od jej zachodnich sąsiadów jest głębsza niż kiedykolwiek. Także w Unii Europejskiej bardziej widoczne stają się linie podziałów. Spoglądający krytycznie w przeszłość autorzy publikacji  Osteuropa zwischen Mauerfall und Ukrainekrieg  analizują najważniejsze aspekty epoki, która w 2022 roku dobiegła końca.

Global gescheitert
Aktualności, Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

Global gescheitert? Der Westen zwischen Anmaßung (...)

 • Autor:  Susanne  Schröter
 • Wydawca:  Verlag  Herder,  Freiburg – Basel – Wien  2022
 • ISBN:  978-3-451-39367-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  234

Zachód rzadko wydawał się tak zjednoczony, jak na początku wojny w Ukrainie, gdy wolności i demokracji trzeba było bronić przed autokratycznym systemem. Ale za początkową jednością szybko ujawniły się pierwsze pęknięcia.

Jak pogodzić ograniczenia ekonomiczne z celami politycznymi? Ile warte są własne ideały Zachodu? W swojej książce politolog, etnolog i znawczyni islamu Susanne Schröter pokazuje, że jest to poważny problem.

XX-lecie wojny
Aktualności, Historia powszechna,

XX-lecie wojny z terroryzmem. Bilans i konsekwencj(...)

 • Redakcja  naukowa:  Barbara  Wiśniewska-Paź,  Damian  Szlachter
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Adam  Marszałek,  Toruń  2022
 • Seria:  „Przestrzeń  Publiczna,  Terroryzm,  Bezpieczeństwo”
 • ISBN:  978-83-8180-643-5 ; 978-83-8180-644-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  307 + 244

Zamachy z 11 września 2001 r. w USA były katalizatorem procesów społecznych i politycznych, które doprowadziły do zupełnej przemiany środowiska bezpieczeństwa. Dwadzieścia lat po tych wydarzeniach na Uniwersytecie Wrocławskim zorganizowano konferencję naukową „20-lecie wojny z terroryzmem – bilans i perspektywy”.

Dwutomowa publikacja XX-lecie walki z terroryzmem – bilans i konsekwencje  komentuje aktualne wyzwania związane z bezpieczeństwem państwa, które omawiano na konferencji 10 września 2021 r.  Autorzy tekstów, m. in. prof. Sebastian Wojciechowski z Instytutu Zachodniego, ukazują współczesne zagrożenia oraz podejmowane rozwiązania w zakresie zapobiegania aktom terrorystycznym, a także przyglądają się edukacji do bezpieczeństwa.

Zwycięski pokój
Historia Polski, Historia powszechna,

Zwycięski pokój czy rozejm na pokolenie? Traktat(...)

 • Redakcja  naukowa:  Zbigniew  Girzyński,  Jarosław  Kłaczkow
 • Wydawca:  Instytut  De  Republica,  Warszawa  2022
 • Seria:  „Monografie  Instytutu  De  Republica. Historia”
 • ISBN:  978-83-67253-22-2
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  510, [1] s., 1 k. tabl. złożona

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku odrodzone po 123 latach niewoli państwo stanęło przed szeregiem wyzwań. Jednym z nich była wojna z Rosją bolszewicką. Zakończył ją traktat ryski zawarty 18 marca 1921 roku.

Traktat ryski, który stanowił naturalne przedłużenie traktatu wersalskiego z czerwca 1919 roku, miał przede wszystkim charakter graniczny, ale jego skutki polityczne były dalece szersze. Autorzy publikacji  Zwycięski pokój czy rozejm na pokolenie  szukają odpowiedzi na pytania dotyczące traktatu z 1921 r. Jak zapatrywał się na traktat Zachód, a jak odbierano go w Polsce? Czy konsekwencje zawartego wówczas pokoju skończyły się w roku 1939?

1989 Jesień
Historia Polski, Historia powszechna,

1989. Jesień Narodów

 • Autorzy:  Adam  Burakowski,  Aleksander  Gubrynowicz,  Paweł  Ukielski
 • Wydawca:  Państwowy  Instytut  Wydawniczy,  Warszawa  2021
 • ISBN:  978-83-8196-327-5
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  695 s., [40] s. tablic

W 1989 roku na oczach zdumionego świata zawalił się system komunistyczny. Od rozpoczęcia rokowań Okrągłego Stołu w Polsce w lutym 1989 r. Europa Środkowo-Wschodnia przeszła przez burzliwy proces wyzwalania się spod reżimu komunistycznego.

Główne wydarzenia analizowane przez autorów książki miały miejsce jesienią 1989 r. Uczestniczyły w nich narody wybijające się na niepodległość po latach zniewolenia. Rozważania dotyczące każdego z omawianych państw: Polski, Czechosłowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii i NRD – zostały podzielone na trzy części, prezentujące ostatnie lata komunizmu, bezpośredni proces upadku reżimu oraz efekty tego procesu z perspektywy 30 lat.

Zwei plus Vier
Historia Niemiec, Historia powszechna, Niemcoznawstwo,

Zwei plus Vier. Die internationale Gründungsgesch(...)

 • Redakcja:  Tim  Geiger,  Jürgen  Lillteicher,  Hermann Wentker
 • Wydawca:  De  Gruyter  Oldenbourg,  Berlin,  Boston  2021
 • Seria:  „Schriftenreihe  der  Vierteljahrshefte  für  Zeitgeschichte”,  Bd. 123
 • ISBN:  978-3-11-072790-6
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  VI, 251

12 września 1990 r. w Moskwie został podpisany traktat, który umożliwił zjednoczenie Niemiec. Układ zwany powszechnie traktatem „2+4”, regulował międzynarodowo-prawne ramy włączenia terytorium NRD do Republiki Federalnej Niemiec. Traktat stwierdzał, że zjednoczone Niemcy będą obejmowały obszar RFN, NRD i całego Berlina, a granice te będą ostateczne.

Publikacja  Zwei plus Vier  omawia bezpośrednie warunki zjednoczenia Niemiec w 1990 r., ale także analizuje sposoby radzenia sobie z ciężarami przeszłości, takimi jak problem reparacji i odszkodowań czy sprawa granicy polsko-niemieckiej. Wobec zakończenia konfrontacji Wschód-Zachód postawiona została również kwestia nowego projektu przebudowy Europy oraz podjęta dyskusja nad rolą Niemiec w tym procesie.

Deutsch - Russische
Historia Niemiec, Historia powszechna, Niemcoznawstwo,

Das deutsch-russische Jahrhundert. Geschichte eine(...)

 • Autor:  Stefan  Creuzberger
 • Wydawca:  Rowohlt  Verlag,  Hamburg  2022
 • ISBN:  978-3-498-04703-0
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  670 s., 24 s. tablic

Stefan Creuzberger przedstawia dzieje stosunków niemiecko-rosyjskich od I wojny światowej do czasów współczesnych. Niemiecki historyk ukazuje, w jaki sposób od początku XX wieku tworzyły się trwające do dziś wzajemne połączenia i zależności między Niemcami i Rosją.

Syrienkrieg
Aktualności, Historia powszechna, Niemcoznawstwo,

Blutige Enthaltung. Deutschlands Rolle im Syrienkr(...)

 • Autorzy:  Sönke  Neitzel,  Bastian  Matteo  Scianna
 • Wydawca:  Verlag  Herder,  Freiburg,  Basel,  Wien  2021
 • ISBN:  978-3-451-07343-4
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  160

Sönke Neitzel i Bastian Matteo Scianna analizują politykę niemiecką wobec Syrii od wybuchu wojny domowej w 2011 roku. Historycy z Uniwersytetu w Poczdamie ukazują problemy polityki zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec w obliczu katastrofalnej sytuacji w Syrii. Autorzy publikacji Blutige Enthaltung zwracają uwagę na rozbieżność między potęgą gospodarczą Niemiec a niechęcią do przyjmowania większej odpowiedzialności politycznej w zarządzaniu kryzysowym na skalę międzynarodową.