Browsing Category

Historia powszechna

Die Achse
Historia Niemiec, Historia powszechna,

Die Achse. Berlin-Rom-Tokio 1919-1946

 • Autor:  Daniel  Hedinger
 • Wydawca:  C.H. Beck,  München  2021
 • ISBN:  978-3-406-74153-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  543

Na początku lat czterdziestych XX wieku sojusz między Niemcami, Włochami i Japonią zdominował dużą część świata. Współpraca państw Osi, której kulminacja nastąpiła podczas II wojny światowej, opierała się na podobieństwach ideologicznych i wspólnych światopoglądach.

Daniel Hedinger przedstawia historię sojuszu trzech reżimów. Niemiecki historyk, opierając się na badaniach archiwalnych, ukazuje powiązania łączące państwa Osi – wspólne marzenia o faszystowskim porządku świata.

Cyprian_Fotografie
Historia Polski, Historia powszechna,

Fotografie 1918-1919 / Tadeusz Cyprian

 • Autor:  Tadeusz  Cyprian
 • Opracowanie zdjęć:  Robert  Andre
 • Redakcja:  Monika  Piotrowska
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Robert  Andre,  Koło  2021
 • ISBN:  978-83-954879-1-0
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  136

Tadeusz Cyprian, wicedyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu w latach 1956–1957, był niekwestionowanym autorytetem nie tylko w dziedzinie prawa, ale i fotografii, jako wybitny przedstawiciel krajowego środowiska fotograficznego. Pasję tę wyniósł z domu, a rozwinął po wydostaniu się z obozu jenieckiego i udaniu się do Francji w roli rekruta do polskiej armii. T. Cyprian fotografował życie codzienne żołnierzy przedostających się z Włoch do Francji, a następnie przebywających w obozie szkoleniowym Błękitnej Armii w bretońskim miasteczku Quintin i okolicach oraz w bazie lotniczej Pars-lès-Romilly w pobliżu Paryża.

133 negatywy zdjęć z tego okresu zostały przechowane przez córkę autora. Dzięki temu obecnie mogła powstać publikacja Fotografie 1918-1919  zawierająca dokument nie tylko biograficzny, ale i historyczny – unikatowy fotoreportaż o drodze przebytej przez hallerczyków, o szkoleniach i zwykłej codzienności w Armii Polskiej.

Cyprian_Notatki jeńca
Historia Polski, Historia powszechna, Zasoby archiwalne,

Notatki jeńca 1917-1918 / Tadeusz Cyprian

 • Autor:  Tadeusz  Cyprian
 • Redakcja:  Monika  Piotrowska,  Magdalena  Knapowska
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Robert  Andre,  Koło  2021
 • ISBN:  978-83-954879-0-3
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  354

Prawnik Tadeusz Cyprian (1898–1979) w 1945 roku jako przedstawiciel Polski brał udział w procesie głównym zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze. Jednak już wcześniej,  jako osiemnastolatek tuż po maturze, trafił w sam środek ważnych wydarzeń. Powołany do armii austriackiej, znalazł się na froncie I wojny światowej. Walczył na froncie włoskim, gdzie dostał się do niewoli. W latach 1917–1918 przebywał w obozach jenieckich w Paduli pod Salerno i Santa Maria Capula w pobliżu Neapolu.

Dzienniki Tadeusza Cypriana z tego okresu przechowuje Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu. Sześć niepozornych zeszytów skrywa intrygujący tekst spisywany na bieżąco we włoskich obozach jenieckich. Zapiski młodego żołnierza opublikowane obecnie jako Notatki jeńca 1917-1918 zawierają m. in. nieznany obraz historii tworzenia armii polskiej we Włoszech.

Budnikowski_Europa
Aktualności, Historia powszechna, Problematyka europejska,

Europa – Niemcy – Polska. Szkice ekonomiczne i(...)

 • Autor:  Tomasz  Budnikowski
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Poznańskie,  Poznań  2021
 • ISBN:  978-83-66981-10-2
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  457, [1]

Książka Europa – Niemcy – Polska  łączy teksty z zakresu historii, ekonomii, polityki i historii sztuki, publikowane przez autora w ostatnich kilkunastu latach. Zagadnienia rynku pracy, bezrobocia, polityki zatrudnienia i polityki społecznej w Europie, szczególnie w Niemczech, zestawiane są z poglądami na ich temat funkcjonującymi w potocznym obiegu.

Posługując się zebranymi przez siebie danymi statystycznymi, Tomasz Budnikowski polemizuje z wieloma tezami dotyczącymi m. in. migracji i spraw emerytalnych, a zarazem ukazuje polsko-niemieckie relacje społeczne w świetle różnych wydarzeń ostatnich lat.

Kaiserdammerung
Historia Niemiec, Historia powszechna,

Kaiserdämmerung. Berlin, London, Paris, St. Peter(...)

 • Autor:  Rainer  F.  Schmidt
 • Wydawca:  Klett-Cotta,  Stuttgart  2021
 • ISBN:  978-3-608-98318-0
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  878

Autor publikacji Kaiserdämmerung opisuje imperium wilhelmińskie i jego najważniejsze struktury działające na przełomie XIX i XX wieku. Rainer F. Schmidt przedstawia ówczesne Niemcy i ich relacje międzynarodowe, osadzając je w kontekście ogólnoeuropejskim.

Niemiecki historyk dokonuje nowej interpretacji epoki, której kulminacją była I wojna światowa oraz ukazuje błędne osądy i strategie, które doprowadziły Berlin do izolacji, a cesarstwo do ostatecznego upadku.

Populismus
Aktualności, Historia powszechna,

Die demokratische Regression. Die politischen Ursa(...)

 • Autorzy:  Armin  Schäfer,  Michael  Zürn
 • Wydawca:  Suhrkamp,  Berlin  2021
 • Seria:  „Edition Suhrkamp”,  2749
 • ISBN:  978-3-518-12749-0
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  246, [1]

Politolodzy Armin Schäfer i Michael Zürn zadają pytanie, jakie są przyczyny rozszerzania wpływów przez autorytarny populizm w wielu krajach na całym świecie. Zjawisko to opisywane jest zazwyczaj z perspektywy ekonomicznej lub kulturowej – jako reakcja ekonomicznych przegranych, których dobrobytowi zagraża globalizacja, albo jako protest przeciwko kosmopolitycznej elicie, która nie rozumie już codzienności i wartości zwykłego człowieka.

Autorzy książki Die demokratische Regression  wybierają inny model wyjaśnień, który nazywają politycznym. Powód sukcesu autorytarnych populistów widzą w tym, że wielu ludzi nie ma już poczucia bycia wysłuchanym i reprezentowanym przez instytucje demokratyczne. Schäfer i Zürn uważają, iż należałoby ludziom dać odczuć, że nie wszystko jest rozstrzygane ponad ich głowami. Politolodzy twierdzą jednak, że wobec nieodwracalności globalizacji nie da się zatrzymać postępującej regresji demokracji.

Regionsmacher
Historia powszechna, Problematyka europejska,

Regionsmacher in Ostmitteleuropa

 • Redakcja:  Maria  Cieśla,  Sabine  Jagodzinski,  Aleksandra  Kmak-Pamirska,  Zdeněk  Nebřenský,  Miloš  Řeznik
 • Wydawca:  Fibre,  Osnabrück  2021
 • Seria:  „Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau”,  Bd. 43
 • ISBN:  978-3-944870-76-2
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  313

Regiony to konstrukty ulegające zmianom, których powstawanie, kształtowanie, utrwalanie czy zachowywanie w pamięci zbiorowej zależy od aktywności osób, nazwanych w niniejszej publikacji  twórcami regionów.

Różnorakiej działalności owych twórców regionów przyjrzeli się badacze z Polski, Niemiec, Czech i Węgier zebrani w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie na konferencji Regionalność i powstawanie regionów w maju 2019 roku. Autorzy referatów opublikowanych obecnie w książce Regionsmacher in Ostmitteleuropa analizują motywacje, strategie i posunięcia poszczególnych osób oraz naświetlają konsekwencje ich działań w procesach powstawania i dekompozycji regionów w Europie Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do połowy XX wieku.

Benedykt XVI
Aktualności, Historia Niemiec, Historia powszechna,

Benedykt XVI. Życie / Peter Seewald

 • Autor:  Peter  Seewald
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Znak,  Kraków  2021
 • ISBN:  978-83-240-6096-2
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  1102, [1] s., [16] s. tablic

Peter Seewald przeprowadzał wcześniej rozmowy z kardynałem Josephem Ratzingerem, a później z papieżem Benedyktem XVI, w wyniku których powstało kilka książek-wywiadów o wierze i Kościele. Tym razem niemiecki dziennikarz i pisarz spotkał się ze świadkami wydarzeń, przyjaciółmi i współpracownikami papieża. W publikacji podsumowującej odbyte rozmowy autor ukazuje portret Benedykta XVI jako wybitnego teologa, odważnego zwierzchnika Kościoła, niezwykle otwartego na drugiego człowieka.

Hitlers fatal
Historia Niemiec, Historia powszechna,

Hitler’s fatal miscalculation. Why Germany d(...)

 • Autor:  Klaus  H.  Schmider
 • Wydawca:  Cambridge  University  Press,  Cambridge  2021
 • Seria:  „Cambridge  Military  Histories”
 • ISBN:  978-1-108-83491-9
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  XVII, [1], 595

Dlaczego Hitler w grudniu 1941 roku zdecydował się wypowiedzieć wojnę Stanom Zjednoczonym? Klaus H. Schmider stara się odkryć łańcuch zdarzeń, które doprowadziły do tej decyzji.

Autor książki Hitler’s fatal miscalculation  ukazuje wydarzenia tamtego okresu w kontekście polityki wewnętrznej i wojskowej III Rzeszy. Schmider analizuje czynniki, które jego zdaniem wpłynęły na zmianę polityki Hitlera: wojnę ze Związkiem Radzieckim, niepewne stosunki Niemiec z Japonią, kwestie gospodarcze oraz akt Lend-Lease i odchodzenie przez USA od zasady neutralności.

NS-Prozesse
Historia Niemiec, Historia powszechna, Niemcoznawstwo,

NS-Prozesse 1945-2015. Eine Bilanz aus juristische(...)

 • Autor:  Karl-Heinz  Keldungs
 • Wydawca:  Edition Virgines,   Düsseldorf  2020 (2. Auflage)
 • ISBN:  978-3-948229-10-8
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  511

Publikacja  NS-Prozesse 1945-2015  przedstawia historię procesów zbrodniarzy nazistowskich z punktu widzenia sędziego. Autor, były przewodniczący sądu w Düsseldorfie, ukazuje różnice w osądzaniu zbrodni przez przez zwycięskie mocarstwa II wojny światowej, przez niemiecką jurysdykcję w RFN i NRD oraz w strefach okupacyjnych w latach 1945-1949, a także przez państwa okupowane przez III Rzeszę w czasie II wojny światowej.

Keldungs zestawia surowe wyroki wydawane w pierwszych procesach z późniejszym usprawiedliwianiem oskarżonych przez sądy niemieckie m. in. młodym wiekiem lub uwikłaniem w system tyranii. Skutkowało to w Niemczech wydawaniem łagodnych wyroków lub nawet uniewinnieniami. Autor podsumowuje, że sądownictwo niemieckie nie umiało poradzić sobie z osądzaniem zbrodni nazistowskich.