Browsing Category

Historia powszechna

Loth_Europas Einigung
Aktualności, Historia powszechna, Problematyka europejska,

Europas Einigung. Eine unvollendete Geschichte

 • Autor:  Wilfried  Loth
 • Wydawca:  Campus  Verlag,  Frankfurt am Main,  New York  2020
 • Wydanie:  2., aktualisierte und erweiterte Auflage
 • ISBN:  978-3-593-51302-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  572

Brexit zakończył burzliwą dekadę w historii integracji europejskiej. Kryzys grecki, kryzys uchodźczy i wzrost populizmu zasadniczo zmieniły Unię Europejską.

Zmiany te odnotowuje Wilfried Loth, badacz historii najnowszej, który analizuje wydarzenia w Europie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. W wydanej w 2020 r. zaktualizowanej i rozszerzonej edycji książki Europas Einigung. Eine unvollendete Geschichte  autor śledzi rozwój Unii Europejskiej od jej początków aż do chwili obecnej. Loth uważa, że procesy zjednoczeniowe w Europie są wciąż sprawą otwartą – zasugerowaną w tytule niedokończoną historią.

Handbuch EuU
Aktualności, Historia powszechna, Problematyka europejska,

Handbuch Europäische Union, 2 Bde. / Peter Becker(...)

 • Redakcja:  Peter  Becker,  Barbara  Lippert
 • Wydawca:  Springer VS,  Wiesbaden  2020
 • ISBN:  978-3-658-17408-8
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  XIII, 994

Handbuch Europäische Union, kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, zawiera teksty kilkudziesięciu ekspertów z różnych dziedzin, którzy przedstawiają problemy unijne z punktu widzenia niemieckiego oraz międzynarodowego.

Dwutomowa publikacja omawia przeszłość i teraźniejszość Unii, jej instytucje i podmioty, kompetencje i procedury oraz obszary polityki i prowadzone projekty. Autorzy tekstów łączą perspektywy polityczne i prawne, ukazując ich wzajemne relacje w różnych dziedzinach życia w Unii Europejskiej.

Akcja Wisła
Historia Polski, Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

Międzynarodowe aspekty akcji „Wisła”

 • Autorzy:  Grzegorz  Motyka,  Tomasz  Stryjek,  Mariusz  Zajączkowski
 • Wydawca:  Instytut  Studiów  Politycznych  PAN,  Warszawa  2020
 • ISBN:  978-83-65972-91-0 
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  604

Operacja „Wisła” z 1947 roku do dziś wzbudza wiele kontrowersji. Autorzy publikacji  Międzynarodowe aspekty akcji „Wisła”  wydanej przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk zajęli się międzynarodowym oglądem tamtych wydarzeń w latach czterdziestych XX wieku oraz po 1989 roku.

Poruszone wątki z wcześniejszego z dwóch wymienionych okresów dotyczą stosunku władz ZSRR i Czechosłowacji do akcji „Wisła”, a także obrazu operacji ukazywanego w prasie polskiej i państw ościennych. Pod koniec XX wieku na pierwszy plan wysuwa się kwestia historiografii i polityki historycznej Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji oraz ich wpływu na pojednanie polsko-ukraińskie.

Niemiecki materiał_Katyń
Historia Niemiec, Historia Polski, Historia powszechna, Zasoby archiwalne,

Niemiecki urzędowy materiał w sprawie masowego m(...)

 • Redakcja:  Adam  Bosiacki
 • Przekład:   Przemysław  Bentkowski
 • Wydawca:  Instytut  Pamięci  Narodowej,  Warszawa  2020
 • ISBN:  978-83-8098-875-0
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  478, [1]

Istotnym materiałem dla badania zbrodni katyńskiej jest zbiór niemieckich dokumentów powstałych po ekshumacjach wiosną 1943 r. i w tym samym roku wydanych drukiem przez centralne wydawnictwo NSDAP. W owej publikacji jeden z systemów totalitarnych oskarżał drugi o dokonanie masowej zbrodni ludobójstwa.

Opublikowane wówczas dokumenty zostały obecnie przetłumaczone w całości na język polski i wydane w książce Niemiecki urzędowy materiał w sprawie masowego mordu w Katyniu. Oprócz raportów i protokołów niemieckich komisji oraz zespołów badawczych zbiór zawiera również zeznania rosyjskich i polskich świadków dokonanej zbrodni, a także listę ponad 4 tysięcy ofiar zidentyfikowanych do 7 czerwca 1943 r. Całość uzupełnia bogata dokumentacja fotograficzna.

Aufsteiger
Historia Niemiec, Historia powszechna, Niemcoznawstwo, Stosunki międzynarodowe,

Der Aufsteiger. Eine Geschichte Deutschlands von 1(...)

 • Autor:  Edgar  Wolfrum
 • Wydawca:  Klett-Cotta,  Stuttgart 2020
 • ISBN:  978-3-608-98317-3
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  368

Republika Federalna Niemiec znacznie zmieniła się od zjednoczenia w 1990 roku. Nie tylko zwiększyło się terytorium i wzrosła liczba ludności, ale Niemcy zaczęły być postrzegane przez inne kraje jako państwo o wielkim znaczeniu politycznym w świecie, a przez migrantów jako wymarzony punkt docelowy.

Edgar Wolfrum, historyk i politolog z Uniwersytetu w Heidelbergu, podsumowuje wydarzenia ostatnich 30 lat historii Niemiec. Autor książki Der Aufsteiger  odnotowuje wzrost znaczenia RFN w polityce światowej, ale zauważa również problemy podzielonego społeczeństwa i rozprzestrzeniający się pesymizm. Wolfrum zadaje pytanie, czy RFN jest nadal „udaną demokracją”, oraz ukazuje nowe wyzwania stojące przed państwem niemieckim we współczesnym świecie.

Wersal_2020
Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

Die grosse Illusion. Versailles 1919 und die Neuo(...)

 • Autor:  Eckart  Conze
 • Wydawca:  Pantheon,  München  2020
 • ISBN:  978-3-570-55423-4
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  559

Po zakończeniu I wojny światowej wszyscy mieli nadzieję na ustanowienie stabilnego porządku i nastanie trwałego pokoju. Jednak nadzieja ta okazała się iluzją, gdyż ani zwycięzcy, ani przegrani nie byli gotowi na prawdziwy pokój. Historyk Eckhart Conze twierdzi, że nawet po zawieszeniu broni wojna nadal trwała w umysłach wszystkich stron konfliktu.

Autor książki Die grosse Illusion  uważa, że skutki traktatu wersalskiego sięgają XXI wieku. Conze dowodzi, że patrząc przez pryzmat Wersalu można lepiej zrozumieć współczesny świat, szczególnie w wymiarze polityki międzynarodowej i globalnego ładu.

Back channel
Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

The Back Channel. A memoir of American diplomacy a(...)

 • Autor:  William  J.  Burns
 • Wydawca:  Random  House,  New  York  2019
 • ISBN:  978-0-525-50886-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  501, [2] s., [8] s. tablic

William Joseph Burns, wybitny amerykański dyplomata, w ciągu prawie czterech dekad odgrywał kluczową rolę w najważniejszych epizodach dyplomatycznych USA, od bezkrwawego końca zimnej wojny po stosunki z Putinowską Rosją.

W książce The Back Channel  William J. Burns wspomina najważniejsze momenty swojej kariery dyplomatycznej, czerpiąc ze zbioru niedawno odtajnionych depesz i notatek. Opowiadając o życiu spędzonym w służbie amerykańskich interesów za granicą, autor szkicuje kontury skutecznego amerykańskiego przywództwa w świecie oraz przypomina o znaczącej roli dyplomacji w stosunkach międzynarodowych.

W cieniu Norymbergi
Historia Niemiec, Historia powszechna,

W cieniu Norymbergi. Transnarodowe ściganie zbrod(...)

 • Redakcja:  Robert  Traba,  Katarzyna  Woniak,  Enrico  Heitzer,  Günter  Morsch
 • Wydawca:  Instytut  Studiów  Politycznych  PAN,  Warszawa;  Centrum  Badań  Historycznych  PAN,  Berlin  2019
 • Seria:  „Publikacje Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie”,  t. 6
 • ISBN:  978-83-65972-73-6
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  429, [1]

Rok po ogłoszeniu wyroków w Norymberdze, w ratuszu berlińskiej dzielnicy Pankow miał miejsce proces wytoczony przez sowiecki trybunał wojskowy 16 niemieckim zbrodniarzom z obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen (tzw. Proces Berliński, 23.10-1.11.1947). Nawiązując do tamtych wydarzeń, w 2016 r. Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie we współpracy z Muzeum Pamięci Sachsenhausen zorganizowało międzynarodową konferencję naukową „W cieniu Norymbergi. Transnarodowe ściganie zbrodni nazistowskich”.

Pokłosiem konferencji jest książka W cieniu Norymbergi  ukazująca różnorodny kontekst ścigania zbrodni nazistowskich w pierwszych latach po wojnie w Polsce i w Niemczech. Dzięki połączeniu perspektywy badaczy z Polski, Niemiec i innych krajów uzyskano szerokie, ponadnarodowe spojrzenie na problematykę ścigania zbrodni nazistowskich z perspektywy prawniczej, politycznej oraz psychologiczno-antropologicznej.

Kiwerska_Ucieczki
Historia Niemiec, Historia Polski, Historia powszechna, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego,

Przez Budapeszt, Pragę i Warszawę na Zachód. Uc(...)

 • Autor:  Jadwiga  Kiwerska
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań  2020
 • Seria:  „Prace  Instytutu  Zachodniego”,  nr 97
 • ISBN:  978-83-66412-02-6
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  106, [20]

Latem 1989 roku Niemiecką Republikę Demokratyczną ogarnęła fala ucieczek. Tysiące mieszkańców Niemiec Wschodnich próbowało przedostać się na Zachód, wybierając drogę poprzez placówki dyplomatyczne RFN znajdujące się w trzech państwach bloku komunistycznego.

Publikacja  Przez Budapeszt, Pragę i Warszawę na Zachód  ukazuje przyczyny masowych ucieczek obywateli NRD oraz opisuje ich okrężną drogę ku wolności. Autorka książki przedstawia podobieństwa i różnice w traktowaniu problemu uchodźców z Niemiec Wschodnich przez władze Węgier, Czechosłowacji i Polski. J. Kiwerska podkreśla też wielkie zaangażowanie obywateli tych trzech państw w pomoc ponad 120 tysiącom uciekinierów z NRD.

Książka została wydana również w wersji niemieckiej pt. Über Budapest, Prag und Warschau in den Westen. Die Flucht von DDR-Bürgern im Jahre 1989  (Instytut Zachodni, Poznań 2020).

Historia wizualna
Historia Niemiec, Historia powszechna,

Historia wizualna. Obrazy w dyskusjach niemieckich(...)

 • Redakcja naukowa:  Magdalena  Saryusz-Wolska
 • Wydawca:  Niemiecki  Instytut  Historyczny,  Wydawnictwo  Naukowe  Scholar,  Warszawa  2020
 • Seria:  „Klio  w  Niemczech”,  t. 25
 • ISBN:  978-83-65390-56-1
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  411,  [1]

W jaki sposób dostępność źródeł wizualnych wpływa na pracę historyków? Jakie możliwości otwierają przed nimi fotografie, filmy, archiwa cyfrowe? Czy obrazy mają wpływ na narracje historyczne?

Antologia Historia wizualna  przedstawia teksty 10 przedstawicieli różnych pokoleń niemieckiej historiografii, którzy próbują znaleźć odpowiedź na powyższe pytania. Przyglądając się wykorzystywaniu obrazów w pracy historyków, autorzy poszczególnych rozdziałów wskazują na potencjał historii wizualnej i związane z nią zagrożenia.