Browsing Category

Historia powszechna

Nazi Germany
Historia Niemiec, Historia Polski, Historia powszechna,

Nazi Germany, annexed Poland, and colonial rule. R(...)

 • Autor:  Rachel  O’Sullivan
 • Wydawca:  Bloomsbury  Publishing,  London – New York  2023
 • Seria:  „Modern  Histories  of  Politics  and  Violence”
 • ISBN:  978-1-3503-7722-6
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  [12], 252, [4]

Publikacja Nazi Germany, annexed Poland, and colonial rule  przedstawia ekspansję nazistowskich Niemiec w dwóch okręgach – Kraju Warty i Gdańsku-Prusach Zachodnich, ukazując ją przez pryzmat kolonializmu.

Autorka bada idee i dyskursy związane z ekspansją, osadnictwem i propagowaną misją cywilizacyjną, uznając je za nieodłączny element rządów III Rzeszy w Polsce. Rachel O’Sullivan porównuje metody stosowane przez nazistów z kolonialnymi metodami asymilacji, ujarzmienia i przemocy stosowanymi przez Niemców w Afryce.

Wśród źródeł i ilustracji wykorzystanych w książce brytyjskiej historyczki znalazły się m. in. dokumenty z Archiwum II wojny światowej ze zbiorów Instytutu Zachodniego.

Nicht einen Schritt
Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

Nicht einen Schritt weiter nach Osten. Amerika, Ru(...)

 • Autor:  Mary  Elise  Sarotte
 • Wydawca:  Verlag C.H. Beck,  München  2023
 • ISBN:  978-3-406-80831-9
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  391, [6]

Po upadku ZSRR i rozszerzeniu NATO na wschód, Europę ponownie przecięła wyraźna linia podziału, oddzielająca członków sojuszu od pozostałych. Utrudniło to innym krajom wyrwanie się z rosyjskiej orbity.

Mary Elise Sarotte analizuje dekadę między upadkiem muru berlińskiego a dojściem do władzy Putina. Autorka książki Nicht einen Schritt weiter nach Osten (wyd. w języku angielskim: Not one inch, New Haven – London 2021) ukazuje, jak zasiano nasiona napięć, które wpływają na dzisiejszy świat.

Die Fluten des Pruth
Historia Niemiec, Historia powszechna, Niemcoznawstwo,

Die Fluten des Pruth. Deutschland vor unbekannten (...)

 • Autor:  Jochen  Thies
 • Wydawca:  Lau  Verlag,  Reinbek  2023
 • Seria:  „Olzog  Edition”
 • ISBN:  978-3-95768-252-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  149

Inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku zmieniła krajobraz geopolityczny. W tej sytuacji  Jochen Thies  udaje się w polityczno-historyczną podróż po Niemczech. Obserwuje kraj, który w wielu obszarach odkłada nieprzyjemne decyzje i gorączkowo reaguje, gdy stają się one nieuniknione.

Niemiecki dziennikarz zastanawia się, czy globalna sytuacja polityczna może się jeszcze pogorszyć. A jeśli tak, jak daleko w historii trzeba się cofnąć, aby znaleźć porównywalny moment w historii świata? Thies znajduje go na rzece Prut, na granicy między Rumunią a Ukrainą.

Europa und Europaer
Historia Polski, Historia powszechna, Problematyka europejska,

Europa und die Europäer. Perspektiven der polnisc(...)

 • Redakcja:  Bożena  Gierat-Bieroń,  Janusz  Józef  Węc
 • Wydawca:  Harrassowitz Verlag,  Wiesbaden  2023
 • Seria:  „Polen  in  der  Gegenwart”,  Bd. 2
 • ISBN:  978-3-447-12024-1
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XI,  294

Pierwszą część publikacji Europa und die Europäer  poświęcono analizie myśli politycznej Bronisława Geremka i jego wkładu w reorientację polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa po 1989 roku. Tematem drugiej części jest natomiast bieżąca debata o przyszłości Unii Europejskiej. To dwoiste ujęcie ułatwia całościowe zrozumienie znaczenia postaci Geremka jako polskiego męża stanu, Europejczyka i wizjonera.

Bronisław Geremek czerpał z idei ojców integracji europejskiej, takich jak Jean Monnet, Robert Schuman czy Jacques Delors. Dla polskiego polityka jednym z celów Unii Europejskiej było położenie fundamentów pod trwały, demokratyczny porządek pokojowy w Europie. Geremek podkreślał też obopólną korzyść rozszerzenia Unii Europejskiej o Europę Środkową – zarówno dla UE, jak i dla krajów kandydujących.

Churchill
Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

Churchill, Chamberlain and appeasement

 • Autor:  G. C. Peden
 • Wydawca:  Cambridge  University  Press,  Cambridge  2023
 • ISBN:  978-1-009-20198-8
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  xi,  [1],  406

Publikacja Churchill, Chamberlain and appeasement  ukazuje ewolucję brytyjskiej polityki wobec Niemiec od 1931 roku, gdy Neville Chamberlain został kanclerzem skarbu, poprzez układ monachijski, aż do II wojny  światowej.

G. C. Peden poddaje analizie poglądy dwóch brytyjskich polityków: Chamberlaina oraz Winstona Churchilla. Autor próbuje ustalić, czym różniło się ich spojrzenie na politykę zagraniczną i priorytety strategiczne. Peden tłumaczy, co oznaczały doktryny odstraszania i uspokajania w kontekście wojskowym, gospodarczym i politycznym lat trzydziestych XX wieku.

Europaische Kultur
Aktualności, Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

Europäische Kulturbeziehungen im Weimarer Dreieck(...)

 • Redakcja:  Andrea  Chartier-Bunzel,  Marek  Hałub,  Olivier  Mentz,  Matthias  Weber
 • Wydawca:  Harrassowitz  Verlag,  Wiesbaden  2023
 • Seria:  „Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt”,  Bd. 41
 • ISBN:  978-3-447-11961-0
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  VII, [1], 270

Opublikowane w językach polskim, francuskim i niemieckim materiały z konferencji naukowej w Montpellier (21-24 września 2021 r.) ilustrują, w jakim stopniu dziedzictwo kulturowe i historyczne wpływa na kontakty między Polską, Francją i Niemcami.

Autorzy tekstów przyglądają się mechanizmom i nośnikom trójstronnych relacji kulturowych, w szczególności mediacyjnemu charakterowi historiografii, historii sztuki i idei, literatury, filmu i prasy, a także twórcom oraz materialnym śladom innych kultur we własnym dziedzictwie.

Disruption
Aktualności, Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

The disruption of Eastern policy. Looking East fro(...)

 • Redakcja:  Joanna  Andrychowicz-Skrzeba,  Max  Brändle
 • Wydawca:  Verlag  J.H.W. Dietz,  Bonn  2023
 • ISBN:  978-3-8012-0664-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  108

Eksperci z Polski i Niemiec analizują politykę obu krajów wobec Europy Środkowo-Wschodniej i Federacji Rosyjskiej, począwszy od ostatnich dziesięcioleci dwudziestego wieku. Autorzy odnoszą się do tych samych kwestii z dwóch odmiennych perspektyw. Celem jest lepsze zrozumienie punktów widzenia i doświadczeń obu stron oraz wyciągnięcie wniosków z przeszłości, aby skorzystała z tego europejska polityka wschodnia, sformułowana na nowo po napaści Rosji na Ukrainę.

Publikacja została wydana również w języku polskim: Wstrząs w polityce wschodniej. Spojrzenie na Wschód z Warszawy i Berlina, Warszawa 2023.

Sakson Współczesne migracje
Historia Polski, Historia powszechna,

Współczesne migracje w Polsce

 • Autor:  Andrzej  Sakson
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Naukowe  Wydziału  Nauk  Politycznych  i  Dziennikarstwa  UAM,  Poznań  2023
 • ISBN:  978-83-66740-78-5
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  208, [1]

Publikacja Współczesne migracje w Polsce  ukazuje procesy migracyjne od lat osiemdziesiątych XX wieku do czasów obecnych. Andrzej Sakson przybliża genezę, uwarunkowania, przebieg i konsekwencje dużych współczesnych fal migracyjnych z i do Polski.

Analizy dotyczą głównie masowych migracji zarobkowych Polaków do państw zachodnioeuropejskich, zarówno przed jak i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a także napływu imigrantów z Ukrainy przed i po agresji Rosji na Ukrainę w 2014 i 2022 roku. Autor omawia również cztery fale repatriacji Polaków ze Wschodu: pierwszą i drugą z lat 1944-1948 i 1956-1959, oraz trzecią i czwartą falę migracji naszych rodaków po upadku ZSRR.

Nationsbildung
Historia powszechna, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Nationsbildung und Außenpolitik im Osten Europas.(...)

 • Redakcja:  Bianka  Pietrow-Ennker
 • Wydawca:  Fibre Verlag,  Osnabrück  2022
 • Seria:  „Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau”,  Bd. 41
 • ISBN:  978-3-944870-72-4
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  745 

Autorzy Nationsbildung und Außenpolitik im Osten Europas przyglądają się procesom państwotwórczym wybranych krajów Europy środkowej i wschodniej. Badacze analizują trzy fazy tworzenia lub odradzania państw: reorganizacji po pierwszej wojnie światowej, następnie pod rządami sowieckimi po drugiej wojnie światowej i od początku okresu transformacji pod koniec XX wieku. Eksperci próbują wyjaśnić, jak rozumiano tożsamość narodową we wspomnianych okresach, jak definiowano naród i jakie miało to implikacje dla polityki zagranicznej.

Pohl N Verbrechen
Historia Niemiec, Historia Polski, Historia powszechna,

Nationalsozialistische Verbrechen 1939-1945

 • Autor:  Dieter  Pohl
 • Wydawca:  Klett-Cotta,  Stuttgart  2022
 • Seria:  „Handbuch der deutschen Geschichte – Gebhardt”,  Bd. 20
 • ISBN:  978-3-608-60020-9
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  LIII, [1], 406, [1]

Dieter Pohl przedstawia dzieje II wojny światowej, skupiając się szczególnie na polityce okupacyjnej i eksterminacyjnej nazistowskich Niemiec. W publikacji wydanej w serii „Handbuch der deutschen Geschichte – Gebhardt” niemiecki historyk kompleksowo ukazuje zbrodnie narodowego socjalizmu, które miały miejsce na terenach zajmowanych przez III Rzeszę.

Autor Nationalsozialistische Verbrechen 1939-1945  stara się wyśledzić źródła tych zbrodni, przyglądając się prześladowaniom, jakie jeszcze przed wybuchem wojny dotykały różne grupy społeczne i narodowościowe w Niemczech. Według Pohla świadomość wydarzeń z lat wojny nabiera dziś fundamentalnego znaczenia dla zachodniej kultury pamięci.