Browsing Category

Historia powszechna

Aby utrzymać porządek
Historia Polski, Historia powszechna,

„Aby utrzymać porządek”. Raporty wojsk franc(...)

 • Tytuł równoległy: „Pour le maintien de l’ordre”. Les rapports des troupes françaises de la periode du deuxième soulèvement silésien (juillet – septembre 1920)
 • Redakcja:  Grzegorz  Bębnik,  Sebastian  Rosenbaum
 • Wydawca:  Instytut  Pamięci  Narodowej,  Oddział  w  Katowicach,  Warszawa – Katowice  2020
 • ISBN:  978-83-8229-004-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  288

Od końca stycznia 1920 r. do lipca 1922 r. zwierzchność nad górnośląskim obszarem plebiscytowym sprawowała Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa, której siłą zbrojną były wojska alianckie, w tym jednostki francuskie. Wybrane dokumenty Naczelnego Dowództwa Wojsk Sprzymierzonych na Górnym Śląsku powstałe w okresie II powstania śląskiego zamieszczono w dwujęzycznej polsko-francuskiej publikacji „Aby utrzymać porządek”. Raporty … = „Pour le maintien de l’ordre”. Les rapports… .

Zaprezentowane materiały, które nie były dotąd wykorzystywane w badaniach nad sytuacją panującą w regionie, ukazują postawy Francuzów i pozostałych aliantów wobec społeczności polskiej i niemieckiej oraz nastroje wśród Górnoślązaków, a także opinie wojsk francuskich na ich temat. Całości dopełniają liczne ilustracje pochodzące m.in. ze zbiorów francuskiej Biblioteki Narodowej.

300 lat Bambrów
Historia Polski, Historia powszechna,

300 lat Bambrów w Poznaniu. Wkład małych wspól(...)

 • Redakcja:  Anna Weronika  Brzezińska, Agnieszka  Szczepaniak-Kroll,  Anna  Szymoszyn
 • Wydawca:  Wydawnictwo Miejskie  Posnania,  Instytut  Archeologii  i  Etnologii  PAN,  Poznań  2019
 • ISBN:  978-83-7768-234-0 ; 978-83-66463-02-8
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  233, [2]

Publikacja 300 lat Bambrów w Poznaniu  jest wyrazem pamięci kulturowej o trwaniu lokalnych wspólnot. Autorzy nie ograniczyli się do dziedzictwa Bambrów, którzy od trzech wieków współtworzą społeczność Poznania. W książce przypomniano też inne grupy o podobnym doświadczeniu migracji z zachodniej Europy na wschód, jak Wilamowianie, Kosznajdrzy i Olędrzy.

Wilamowianie przybyli na ziemie polskie już w początkach XIV w. i zamieszkali na pograniczu małopolsko-śląskim, gdzie do dziś ich potomkowie zachowują swoje odrębne tradycje. Także w XIV w. dotarli z Niemiec Kosznajdrzy, funkcjonujący do zakończenia II wojny światowej we wsiach na obrzeżach Borów Tucholskich. Osadnictwo Olędrów od XVI w. skupiało się wzdłuż Wisły i jej dopływów. Bambrzy, którzy przybyli w okolice Poznania w XVIII w., zintegrowali się z lokalną społecznością. Wszystkie te grupy wniosły swój ślad do wspólnego dziedzictwa materialnego i kulturowego.

Rok 1918
Historia Polski, Historia powszechna,

Rok 1918 na Górnym Śląsku. Przełom społeczno-(...)

 • Redakcja:  Sebastian  Rosenbaum
 • Wydawca:  Muzeum  w  Gliwicach – Gliwice,  Instytut  Pamięci  Narodowej –  Warszawa,  Katowice  2020
 • ISBN:  978-83-8229-047-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  376

Przełomowy dla dziejów Polski rok 1918 wzbudza nadal zainteresowanie historyków polskich i niemieckich, którzy spotkali się w 2018 r. w Gliwicach na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum w Gliwicach. Jako pokłosie konferencji powstała publikacja Rok 1918 na Górnym Śląsku…. Autorzy 16 tekstów analizują ówczesne położenie regionu górnośląskiego w różnych aspektach: od sytuacji geopolitycznej i kwestii dyplomatycznych, przez zmiany polityczne i radykalizację społeczną, po warunki socjalne i postawy mieszkańców wobec zachodzących zmian. Wybiegając poza wydarzenia roku 1918 badacze podkreślają, że rok ów stanowi ważny moment szerszego zjawiska transformacji politycznej i społecznej na Górnym Śląsku.

Loth_Europas Einigung
Aktualności, Historia powszechna, Problematyka europejska,

Europas Einigung. Eine unvollendete Geschichte

 • Autor:  Wilfried  Loth
 • Wydawca:  Campus  Verlag,  Frankfurt am Main,  New York  2020
 • Wydanie:  2., aktualisierte und erweiterte Auflage
 • ISBN:  978-3-593-51302-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  572

Brexit zakończył burzliwą dekadę w historii integracji europejskiej. Kryzys grecki, kryzys uchodźczy i wzrost populizmu zasadniczo zmieniły Unię Europejską.

Zmiany te odnotowuje Wilfried Loth, badacz historii najnowszej, który analizuje wydarzenia w Europie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. W wydanej w 2020 r. zaktualizowanej i rozszerzonej edycji książki Europas Einigung. Eine unvollendete Geschichte  autor śledzi rozwój Unii Europejskiej od jej początków aż do chwili obecnej. Loth uważa, że procesy zjednoczeniowe w Europie są wciąż sprawą otwartą – zasugerowaną w tytule niedokończoną historią.

Handbuch EuU
Aktualności, Historia powszechna, Problematyka europejska,

Handbuch Europäische Union, 2 Bde. / Peter Becker(...)

 • Redakcja:  Peter  Becker,  Barbara  Lippert
 • Wydawca:  Springer VS,  Wiesbaden  2020
 • ISBN:  978-3-658-17408-8
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  XIII, 994

Handbuch Europäische Union, kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, zawiera teksty kilkudziesięciu ekspertów z różnych dziedzin, którzy przedstawiają problemy unijne z punktu widzenia niemieckiego oraz międzynarodowego.

Dwutomowa publikacja omawia przeszłość i teraźniejszość Unii, jej instytucje i podmioty, kompetencje i procedury oraz obszary polityki i prowadzone projekty. Autorzy tekstów łączą perspektywy polityczne i prawne, ukazując ich wzajemne relacje w różnych dziedzinach życia w Unii Europejskiej.

Akcja Wisła
Historia Polski, Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

Międzynarodowe aspekty akcji „Wisła”

 • Autorzy:  Grzegorz  Motyka,  Tomasz  Stryjek,  Mariusz  Zajączkowski
 • Wydawca:  Instytut  Studiów  Politycznych  PAN,  Warszawa  2020
 • ISBN:  978-83-65972-91-0 
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  604

Operacja „Wisła” z 1947 roku do dziś wzbudza wiele kontrowersji. Autorzy publikacji  Międzynarodowe aspekty akcji „Wisła”  wydanej przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk zajęli się międzynarodowym oglądem tamtych wydarzeń w latach czterdziestych XX wieku oraz po 1989 roku.

Poruszone wątki z wcześniejszego z dwóch wymienionych okresów dotyczą stosunku władz ZSRR i Czechosłowacji do akcji „Wisła”, a także obrazu operacji ukazywanego w prasie polskiej i państw ościennych. Pod koniec XX wieku na pierwszy plan wysuwa się kwestia historiografii i polityki historycznej Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji oraz ich wpływu na pojednanie polsko-ukraińskie.

Niemiecki materiał_Katyń
Historia Niemiec, Historia Polski, Historia powszechna, Zasoby archiwalne,

Niemiecki urzędowy materiał w sprawie masowego m(...)

 • Redakcja:  Adam  Bosiacki
 • Przekład:   Przemysław  Bentkowski
 • Wydawca:  Instytut  Pamięci  Narodowej,  Warszawa  2020
 • ISBN:  978-83-8098-875-0
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  478, [1]

Istotnym materiałem dla badania zbrodni katyńskiej jest zbiór niemieckich dokumentów powstałych po ekshumacjach wiosną 1943 r. i w tym samym roku wydanych drukiem przez centralne wydawnictwo NSDAP. W owej publikacji jeden z systemów totalitarnych oskarżał drugi o dokonanie masowej zbrodni ludobójstwa.

Opublikowane wówczas dokumenty zostały obecnie przetłumaczone w całości na język polski i wydane w książce Niemiecki urzędowy materiał w sprawie masowego mordu w Katyniu. Oprócz raportów i protokołów niemieckich komisji oraz zespołów badawczych zbiór zawiera również zeznania rosyjskich i polskich świadków dokonanej zbrodni, a także listę ponad 4 tysięcy ofiar zidentyfikowanych do 7 czerwca 1943 r. Całość uzupełnia bogata dokumentacja fotograficzna.

Aufsteiger
Historia Niemiec, Historia powszechna, Niemcoznawstwo, Stosunki międzynarodowe,

Der Aufsteiger. Eine Geschichte Deutschlands von 1(...)

 • Autor:  Edgar  Wolfrum
 • Wydawca:  Klett-Cotta,  Stuttgart 2020
 • ISBN:  978-3-608-98317-3
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  368

Republika Federalna Niemiec znacznie zmieniła się od zjednoczenia w 1990 roku. Nie tylko zwiększyło się terytorium i wzrosła liczba ludności, ale Niemcy zaczęły być postrzegane przez inne kraje jako państwo o wielkim znaczeniu politycznym w świecie, a przez migrantów jako wymarzony punkt docelowy.

Edgar Wolfrum, historyk i politolog z Uniwersytetu w Heidelbergu, podsumowuje wydarzenia ostatnich 30 lat historii Niemiec. Autor książki Der Aufsteiger  odnotowuje wzrost znaczenia RFN w polityce światowej, ale zauważa również problemy podzielonego społeczeństwa i rozprzestrzeniający się pesymizm. Wolfrum zadaje pytanie, czy RFN jest nadal „udaną demokracją”, oraz ukazuje nowe wyzwania stojące przed państwem niemieckim we współczesnym świecie.

Wersal_2020
Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

Die grosse Illusion. Versailles 1919 und die Neuo(...)

 • Autor:  Eckart  Conze
 • Wydawca:  Pantheon,  München  2020
 • ISBN:  978-3-570-55423-4
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  559

Po zakończeniu I wojny światowej wszyscy mieli nadzieję na ustanowienie stabilnego porządku i nastanie trwałego pokoju. Jednak nadzieja ta okazała się iluzją, gdyż ani zwycięzcy, ani przegrani nie byli gotowi na prawdziwy pokój. Historyk Eckhart Conze twierdzi, że nawet po zawieszeniu broni wojna nadal trwała w umysłach wszystkich stron konfliktu.

Autor książki Die grosse Illusion  uważa, że skutki traktatu wersalskiego sięgają XXI wieku. Conze dowodzi, że patrząc przez pryzmat Wersalu można lepiej zrozumieć współczesny świat, szczególnie w wymiarze polityki międzynarodowej i globalnego ładu.

Back channel
Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

The Back Channel. A memoir of American diplomacy a(...)

 • Autor:  William  J.  Burns
 • Wydawca:  Random  House,  New  York  2019
 • ISBN:  978-0-525-50886-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  501, [2] s., [8] s. tablic

William Joseph Burns, wybitny amerykański dyplomata, w ciągu prawie czterech dekad odgrywał kluczową rolę w najważniejszych epizodach dyplomatycznych USA, od bezkrwawego końca zimnej wojny po stosunki z Putinowską Rosją.

W książce The Back Channel  William J. Burns wspomina najważniejsze momenty swojej kariery dyplomatycznej, czerpiąc ze zbioru niedawno odtajnionych depesz i notatek. Opowiadając o życiu spędzonym w służbie amerykańskich interesów za granicą, autor szkicuje kontury skutecznego amerykańskiego przywództwa w świecie oraz przypomina o znaczącej roli dyplomacji w stosunkach międzynarodowych.