Browsing Category

Historia powszechna

Populismus
Aktualności, Historia powszechna,

Die demokratische Regression. Die politischen Ursa(...)

 • Autorzy:  Armin  Schäfer,  Michael  Zürn
 • Wydawca:  Suhrkamp,  Berlin  2021
 • Seria:  „Edition Suhrkamp”,  2749
 • ISBN:  978-3-518-12749-0
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  246, [1]

Politolodzy Armin Schäfer i Michael Zürn zadają pytanie, jakie są przyczyny rozszerzania wpływów przez autorytarny populizm w wielu krajach na całym świecie. Zjawisko to opisywane jest zazwyczaj z perspektywy ekonomicznej lub kulturowej – jako reakcja ekonomicznych przegranych, których dobrobytowi zagraża globalizacja, albo jako protest przeciwko kosmopolitycznej elicie, która nie rozumie już codzienności i wartości zwykłego człowieka.

Autorzy książki Die demokratische Regression  wybierają inny model wyjaśnień, który nazywają politycznym. Powód sukcesu autorytarnych populistów widzą w tym, że wielu ludzi nie ma już poczucia bycia wysłuchanym i reprezentowanym przez instytucje demokratyczne. Schäfer i Zürn uważają, iż należałoby ludziom dać odczuć, że nie wszystko jest rozstrzygane ponad ich głowami. Politolodzy twierdzą jednak, że wobec nieodwracalności globalizacji nie da się zatrzymać postępującej regresji demokracji.

Regionsmacher
Historia powszechna, Problematyka europejska,

Regionsmacher in Ostmitteleuropa

 • Redakcja:  Maria  Cieśla,  Sabine  Jagodzinski,  Aleksandra  Kmak-Pamirska,  Zdeněk  Nebřenský,  Miloš  Řeznik
 • Wydawca:  Fibre,  Osnabrück  2021
 • Seria:  „Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau”,  Bd. 43
 • ISBN:  978-3-944870-76-2
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  313

Regiony to konstrukty ulegające zmianom, których powstawanie, kształtowanie, utrwalanie czy zachowywanie w pamięci zbiorowej zależy od aktywności osób, nazwanych w niniejszej publikacji  twórcami regionów.

Różnorakiej działalności owych twórców regionów przyjrzeli się badacze z Polski, Niemiec, Czech i Węgier zebrani w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie na konferencji Regionalność i powstawanie regionów w maju 2019 roku. Autorzy referatów opublikowanych obecnie w książce Regionsmacher in Ostmitteleuropa analizują motywacje, strategie i posunięcia poszczególnych osób oraz naświetlają konsekwencje ich działań w procesach powstawania i dekompozycji regionów w Europie Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do połowy XX wieku.

Benedykt XVI
Aktualności, Historia Niemiec, Historia powszechna,

Benedykt XVI. Życie / Peter Seewald

 • Autor:  Peter  Seewald
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Znak,  Kraków  2021
 • ISBN:  978-83-240-6096-2
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  1102, [1] s., [16] s. tablic

Peter Seewald przeprowadzał wcześniej rozmowy z kardynałem Josephem Ratzingerem, a później z papieżem Benedyktem XVI, w wyniku których powstało kilka książek-wywiadów o wierze i Kościele. Tym razem niemiecki dziennikarz i pisarz spotkał się ze świadkami wydarzeń, przyjaciółmi i współpracownikami papieża. W publikacji podsumowującej odbyte rozmowy autor ukazuje portret Benedykta XVI jako wybitnego teologa, odważnego zwierzchnika Kościoła, niezwykle otwartego na drugiego człowieka.

Hitlers fatal
Historia Niemiec, Historia powszechna,

Hitler’s fatal miscalculation. Why Germany d(...)

 • Autor:  Klaus  H.  Schmider
 • Wydawca:  Cambridge  University  Press,  Cambridge  2021
 • Seria:  „Cambridge  Military  Histories”
 • ISBN:  978-1-108-83491-9
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  XVII, [1], 595

Dlaczego Hitler w grudniu 1941 roku zdecydował się wypowiedzieć wojnę Stanom Zjednoczonym? Klaus H. Schmider stara się odkryć łańcuch zdarzeń, które doprowadziły do tej decyzji.

Autor książki Hitler’s fatal miscalculation  ukazuje wydarzenia tamtego okresu w kontekście polityki wewnętrznej i wojskowej III Rzeszy. Schmider analizuje czynniki, które jego zdaniem wpłynęły na zmianę polityki Hitlera: wojnę ze Związkiem Radzieckim, niepewne stosunki Niemiec z Japonią, kwestie gospodarcze oraz akt Lend-Lease i odchodzenie przez USA od zasady neutralności.

NS-Prozesse
Historia Niemiec, Historia powszechna, Niemcoznawstwo,

NS-Prozesse 1945-2015. Eine Bilanz aus juristische(...)

 • Autor:  Karl-Heinz  Keldungs
 • Wydawca:  Edition Virgines,   Düsseldorf  2020 (2. Auflage)
 • ISBN:  978-3-948229-10-8
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  511

Publikacja  NS-Prozesse 1945-2015  przedstawia historię procesów zbrodniarzy nazistowskich z punktu widzenia sędziego. Autor, były przewodniczący sądu w Düsseldorfie, ukazuje różnice w osądzaniu zbrodni przez przez zwycięskie mocarstwa II wojny światowej, przez niemiecką jurysdykcję w RFN i NRD oraz w strefach okupacyjnych w latach 1945-1949, a także przez państwa okupowane przez III Rzeszę w czasie II wojny światowej.

Keldungs zestawia surowe wyroki wydawane w pierwszych procesach z późniejszym usprawiedliwianiem oskarżonych przez sądy niemieckie m. in. młodym wiekiem lub uwikłaniem w system tyranii. Skutkowało to w Niemczech wydawaniem łagodnych wyroków lub nawet uniewinnieniami. Autor podsumowuje, że sądownictwo niemieckie nie umiało poradzić sobie z osądzaniem zbrodni nazistowskich.

Aby utrzymać porządek
Historia Polski, Historia powszechna,

„Aby utrzymać porządek”. Raporty wojsk franc(...)

 • Tytuł równoległy: „Pour le maintien de l’ordre”. Les rapports des troupes françaises de la periode du deuxième soulèvement silésien (juillet – septembre 1920)
 • Redakcja:  Grzegorz  Bębnik,  Sebastian  Rosenbaum
 • Wydawca:  Instytut  Pamięci  Narodowej,  Oddział  w  Katowicach,  Warszawa – Katowice  2020
 • ISBN:  978-83-8229-004-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  288

Od końca stycznia 1920 r. do lipca 1922 r. zwierzchność nad górnośląskim obszarem plebiscytowym sprawowała Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa, której siłą zbrojną były wojska alianckie, w tym jednostki francuskie. Wybrane dokumenty Naczelnego Dowództwa Wojsk Sprzymierzonych na Górnym Śląsku powstałe w okresie II powstania śląskiego zamieszczono w dwujęzycznej polsko-francuskiej publikacji „Aby utrzymać porządek”. Raporty … = „Pour le maintien de l’ordre”. Les rapports… .

Zaprezentowane materiały, które nie były dotąd wykorzystywane w badaniach nad sytuacją panującą w regionie, ukazują postawy Francuzów i pozostałych aliantów wobec społeczności polskiej i niemieckiej oraz nastroje wśród Górnoślązaków, a także opinie wojsk francuskich na ich temat. Całości dopełniają liczne ilustracje pochodzące m.in. ze zbiorów francuskiej Biblioteki Narodowej.

300 lat Bambrów
Historia Polski, Historia powszechna,

300 lat Bambrów w Poznaniu. Wkład małych wspól(...)

 • Redakcja:  Anna Weronika  Brzezińska, Agnieszka  Szczepaniak-Kroll,  Anna  Szymoszyn
 • Wydawca:  Wydawnictwo Miejskie  Posnania,  Instytut  Archeologii  i  Etnologii  PAN,  Poznań  2019
 • ISBN:  978-83-7768-234-0 ; 978-83-66463-02-8
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  233, [2]

Publikacja 300 lat Bambrów w Poznaniu  jest wyrazem pamięci kulturowej o trwaniu lokalnych wspólnot. Autorzy nie ograniczyli się do dziedzictwa Bambrów, którzy od trzech wieków współtworzą społeczność Poznania. W książce przypomniano też inne grupy o podobnym doświadczeniu migracji z zachodniej Europy na wschód, jak Wilamowianie, Kosznajdrzy i Olędrzy.

Wilamowianie przybyli na ziemie polskie już w początkach XIV w. i zamieszkali na pograniczu małopolsko-śląskim, gdzie do dziś ich potomkowie zachowują swoje odrębne tradycje. Także w XIV w. dotarli z Niemiec Kosznajdrzy, funkcjonujący do zakończenia II wojny światowej we wsiach na obrzeżach Borów Tucholskich. Osadnictwo Olędrów od XVI w. skupiało się wzdłuż Wisły i jej dopływów. Bambrzy, którzy przybyli w okolice Poznania w XVIII w., zintegrowali się z lokalną społecznością. Wszystkie te grupy wniosły swój ślad do wspólnego dziedzictwa materialnego i kulturowego.

Rok 1918
Historia Polski, Historia powszechna,

Rok 1918 na Górnym Śląsku. Przełom społeczno-(...)

 • Redakcja:  Sebastian  Rosenbaum
 • Wydawca:  Muzeum  w  Gliwicach – Gliwice,  Instytut  Pamięci  Narodowej –  Warszawa,  Katowice  2020
 • ISBN:  978-83-8229-047-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  376

Przełomowy dla dziejów Polski rok 1918 wzbudza nadal zainteresowanie historyków polskich i niemieckich, którzy spotkali się w 2018 r. w Gliwicach na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum w Gliwicach. Jako pokłosie konferencji powstała publikacja Rok 1918 na Górnym Śląsku…. Autorzy 16 tekstów analizują ówczesne położenie regionu górnośląskiego w różnych aspektach: od sytuacji geopolitycznej i kwestii dyplomatycznych, przez zmiany polityczne i radykalizację społeczną, po warunki socjalne i postawy mieszkańców wobec zachodzących zmian. Wybiegając poza wydarzenia roku 1918 badacze podkreślają, że rok ów stanowi ważny moment szerszego zjawiska transformacji politycznej i społecznej na Górnym Śląsku.

Loth_Europas Einigung
Aktualności, Historia powszechna, Problematyka europejska,

Europas Einigung. Eine unvollendete Geschichte

 • Autor:  Wilfried  Loth
 • Wydawca:  Campus  Verlag,  Frankfurt am Main,  New York  2020
 • Wydanie:  2., aktualisierte und erweiterte Auflage
 • ISBN:  978-3-593-51302-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  572

Brexit zakończył burzliwą dekadę w historii integracji europejskiej. Kryzys grecki, kryzys uchodźczy i wzrost populizmu zasadniczo zmieniły Unię Europejską.

Zmiany te odnotowuje Wilfried Loth, badacz historii najnowszej, który analizuje wydarzenia w Europie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. W wydanej w 2020 r. zaktualizowanej i rozszerzonej edycji książki Europas Einigung. Eine unvollendete Geschichte  autor śledzi rozwój Unii Europejskiej od jej początków aż do chwili obecnej. Loth uważa, że procesy zjednoczeniowe w Europie są wciąż sprawą otwartą – zasugerowaną w tytule niedokończoną historią.

Handbuch EuU
Aktualności, Historia powszechna, Problematyka europejska,

Handbuch Europäische Union, 2 Bde. / Peter Becker(...)

 • Redakcja:  Peter  Becker,  Barbara  Lippert
 • Wydawca:  Springer VS,  Wiesbaden  2020
 • ISBN:  978-3-658-17408-8
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  XIII, 994

Handbuch Europäische Union, kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, zawiera teksty kilkudziesięciu ekspertów z różnych dziedzin, którzy przedstawiają problemy unijne z punktu widzenia niemieckiego oraz międzynarodowego.

Dwutomowa publikacja omawia przeszłość i teraźniejszość Unii, jej instytucje i podmioty, kompetencje i procedury oraz obszary polityki i prowadzone projekty. Autorzy tekstów łączą perspektywy polityczne i prawne, ukazując ich wzajemne relacje w różnych dziedzinach życia w Unii Europejskiej.