Browsing Category

Stosunki międzynarodowe

Churchill
Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

Churchill, Chamberlain and appeasement

 • Autor:  G. C. Peden
 • Wydawca:  Cambridge  University  Press,  Cambridge  2023
 • ISBN:  978-1-009-20198-8
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  xi,  [1],  406

Publikacja Churchill, Chamberlain and appeasement  ukazuje ewolucję brytyjskiej polityki wobec Niemiec od 1931 roku, gdy Neville Chamberlain został kanclerzem skarbu, poprzez układ monachijski, aż do II wojny  światowej.

G. C. Peden poddaje analizie poglądy dwóch brytyjskich polityków: Chamberlaina oraz Winstona Churchilla. Autor próbuje ustalić, czym różniło się ich spojrzenie na politykę zagraniczną i priorytety strategiczne. Peden tłumaczy, co oznaczały doktryny odstraszania i uspokajania w kontekście wojskowym, gospodarczym i politycznym lat trzydziestych XX wieku.

Welt im Umbruch
Aktualności, Stosunki międzynarodowe,

Welt im Umbruch. Was kommt nach dem Krieg?

 • Autor:  Rüdiger  von  Fritsch
 • Wydawca:  Aufbau  Verlag,  Berlin  2023
 • ISBN:  978-3-351-04209-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  207

Inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła krajobraz geopolityczny, wymuszając radykalne zmiany. W tej nowej sytuacji Rüdiger von Fritsch próbuje określić kierunki rozwoju przyszłości.

Autor książki  Welt im Umbruch  szuka odpowiedzi na pytanie, co nastąpi po wojnie. Jak rozwiną się relacje światowych mocarstw z Chinami, co z postępującą globalizacją, i wreszcie – jak Europejczycy, w tym Niemcy, mogą umocnić swoją pozycję w zmieniającym się świecie.

Europaische Kultur
Aktualności, Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

Europäische Kulturbeziehungen im Weimarer Dreieck(...)

 • Redakcja:  Andrea  Chartier-Bunzel,  Marek  Hałub,  Olivier  Mentz,  Matthias  Weber
 • Wydawca:  Harrassowitz  Verlag,  Wiesbaden  2023
 • Seria:  „Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt”,  Bd. 41
 • ISBN:  978-3-447-11961-0
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  VII, [1], 270

Opublikowane w językach polskim, francuskim i niemieckim materiały z konferencji naukowej w Montpellier (21-24 września 2021 r.) ilustrują, w jakim stopniu dziedzictwo kulturowe i historyczne wpływa na kontakty między Polską, Francją i Niemcami.

Autorzy tekstów przyglądają się mechanizmom i nośnikom trójstronnych relacji kulturowych, w szczególności mediacyjnemu charakterowi historiografii, historii sztuki i idei, literatury, filmu i prasy, a także twórcom oraz materialnym śladom innych kultur we własnym dziedzictwie.

Disruption
Aktualności, Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

The disruption of Eastern policy. Looking East fro(...)

 • Redakcja:  Joanna  Andrychowicz-Skrzeba,  Max  Brändle
 • Wydawca:  Verlag  J.H.W. Dietz,  Bonn  2023
 • ISBN:  978-3-8012-0664-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  108

Eksperci z Polski i Niemiec analizują politykę obu krajów wobec Europy Środkowo-Wschodniej i Federacji Rosyjskiej, począwszy od ostatnich dziesięcioleci dwudziestego wieku. Autorzy odnoszą się do tych samych kwestii z dwóch odmiennych perspektyw. Celem jest lepsze zrozumienie punktów widzenia i doświadczeń obu stron oraz wyciągnięcie wniosków z przeszłości, aby skorzystała z tego europejska polityka wschodnia, sformułowana na nowo po napaści Rosji na Ukrainę.

Publikacja została wydana również w języku polskim: Wstrząs w polityce wschodniej. Spojrzenie na Wschód z Warszawy i Berlina, Warszawa 2023.

Xiconomics
Aktualności, Stosunki międzynarodowe,

Xiconomics. What China’s dual circulation strate(...)

 • Autorzy:  Andrew  Cainey,  Christiane  Prange
 • Wydawca:  Agenda  Publishing,  Newcastle upon Tyne  2023
 • Seria:  „Bussiness  with  China”
 • ISBN:  978-1-78821-628-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  X, 222

Na środowiska gospodarcze i biznesowe Chin rzutują kwestie ideologii i bezpieczeństwa. Wskutek tego u podstaw Xiconomics leży strategia podwójnego obiegu, która wyznacza wyraźne linie podziału między gospodarką chińską a resztą świata.

Andrew Cainey i Christiane Prange analizują, jaką strategię wobec Chin powinni obrać decydenci, liderzy biznesu oraz zagraniczne firmy, aby zrozumieć tę nową międzynarodową dynamikę i odpowiednio się w niej odnaleźć.

Feinde Fremde
Aktualności, Historia Niemiec, Historia Polski, Stosunki międzynarodowe,

Feinde, Fremde, Freunde. Polen und die Deutschen

 • Autor:  Rolf  Nikel
 • Wydawca:  Albert  Langen-Georg  Müller  Verlag,  München  2023
 • ISBN:  978-3-7844-3666-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  285

Niemiecki dyplomata Rolf Nikel przez wiele lat współkształtował politykę RFN wobec Polski jako ambasador Niemiec w Polsce w latach 2014-2020.

W swojej książce Feinde, Fremde, Freunde Nikel pokazuje aktualne obszary problemowe w relacjach polsko-niemieckich, wspomina tragiczne i pełne nadziei chwile w naszej wspólnej historii oraz formułuje rekomendacje dotyczące przyszłej współpracy Polski i Niemiec.

Die Gemeinsame
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (...)

 • Autor:  Nicolas  Wright
 • Wydawca:  Springer VS,  Cham  2023
 • ISBN:  978-3-031-28843-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XVII, [1], 293

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) to jeden z obszarów działalności Unii Europejskiej. Politolog Nicholas Wright analizuje wpływ, jaki do 2019 roku wywierała na państwa członkowskie długoterminowa współpraca w dziedzinie polityki zagranicznej Unii w ramach WPZiB.

Koncentrując się na przykładzie Niemiec i Wielkiej Brytanii, autor bada tradycje i instytucje polityki zagranicznej w obu państwach oraz przedstawia sposoby radzenia sobie z przykładowymi kryzysami politycznymi. Ma to znaczenie dla zrozumienia istoty współpracy międzypaństwowej w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz jej znaczenia dla zaangażowanych państw.

Nationsbildung
Historia powszechna, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Nationsbildung und Außenpolitik im Osten Europas.(...)

 • Redakcja:  Bianka  Pietrow-Ennker
 • Wydawca:  Fibre Verlag,  Osnabrück  2022
 • Seria:  „Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau”,  Bd. 41
 • ISBN:  978-3-944870-72-4
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  745 

Autorzy Nationsbildung und Außenpolitik im Osten Europas przyglądają się procesom państwotwórczym wybranych krajów Europy środkowej i wschodniej. Badacze analizują trzy fazy tworzenia lub odradzania państw: reorganizacji po pierwszej wojnie światowej, następnie pod rządami sowieckimi po drugiej wojnie światowej i od początku okresu transformacji pod koniec XX wieku. Eksperci próbują wyjaśnić, jak rozumiano tożsamość narodową we wspomnianych okresach, jak definiowano naród i jakie miało to implikacje dla polityki zagranicznej.

European Foreign
Aktualności, Stosunki międzynarodowe,

European foreign and security policy towards China(...)

 • Autor:  Claude  Zanardi
 • Wydawca:  Palgrave  Macmillan,  Cham  2022
 • ISBN:  978-3-031-12258-3
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  XV, [1], 275

Wzrost znaczenia Chin we współczesnym świecie stawia nowe wymagania przed Unią Europejską, która na razie nie dysponuje spójną strategią polityki w zakresie relacji z azjatyckim mocarstwem. Ten deficyt strategiczny wymusza na państwach członkowskich konieczność samodzielnego kształtowania stosunków z Chinami.

Claude Zanardi skupia się na polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii odnośnie do Chin, zakładając że nasilenie relacji największych państw Europy z Chinami doprowadzi do stworzenia kompleksowej europejskiej strategii w tej kwestii. Zanardi sugeruje, że obecnie poszczególne państwa realizują własne interesy, ze szkodą dla wspólnego podejścia Unii Europejskiej.

30 Jahre
Aktualności, Historia Niemiec, Historia Polski, Stosunki międzynarodowe,

Von der Versöhnung zur Alltäglichkeit? 30 Jahre (...)

 • Redakcja:  Martin  Dahl,  Magdalena  Lemańczyk,  Peter  Oliver  Loew,  Agnieszka  Łada-Konefał
 • Wydawca:  Harrassowitz  Verlag,  Wiesbaden  2022
 • Seria:  „Veröffentlichungen  des  Deutschen  Polen-Instituts  Darmstadt”,  Bd. 39
 • ISBN:  978-3-447-11902-3
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  VIII, 348

Ponad trzy dekady temu Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec podpisały Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Jak dziś układają się stosunki między obydwoma krajami? Zebrani w 2021 roku na konferencji naukowej badacze z Polski i Niemiec analizowali to zagadnienie na różnych płaszczyznach: gospodarki, współpracy przygranicznej, społeczeństwa obywatelskiego, historii, kultury pamięci, polityki bezpieczeństwa i spraw mniejszości.

Teksty wygłoszone na  międzynarodowej konferencji wydano w tomie Von der Versöhnung zur Alltäglichkeit? 30 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft. W podsumowaniu antologii redaktorzy sugerują, że wzajemne stosunki muszą być stale kultywowane, rozszerzane i pogłębiane, gdyż leży to w interesie obu krajów.

Ukazała się też polska wersja publikacji: Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa (tłum. Monika Rodkiewicz, Warszawa-Darmstadt 2022).