Dzisiaj jest: Wtorek, 23 grudnia 2014
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

214-3 (352) NAUKA - POLITYKA - TRANSFORMACJA, 70 LAT INSTYTUTU ZACHODNIEGO


SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLITYKA BUDOWY POKOJU. POMOC HUMANITARNA I ROZWOJOWA


NIEMCY PO ZJEDNOCZENIU. SPOŁECZEŃSTWO – WIELOKULTUROWOŚĆ – RELIGIE


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE


KULTURA ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC


NIEMIECKA POLITYKA WOBEC POLSKI (1990-2010)


STOSUNKI GOSPODARCZE MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Uroczystości 70-lecia Instytutu Zachodniego
dodano dnia: 2014-12-19 14:20

Kulminacją jubileuszu 70-lecia Instytutu Zachodniego, obchodzonego pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, były uroczystości w dniu 12 grudnia 2014 r. Stały się one okazją do zaprezentowania historii i dorobku Instytutu, a także przedstawienia jego planów na przyszłość.

W uroczystym spotkaniu w siedzibie Instytutu Zachodniego przy ul. Mostowej udział wzięli m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Władysław Bartoszewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Marek Ratajczak, także posłanki do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz oraz posłowie na Sejm RP. Prezydenta RP reprezentował prof. Tomasz Nałęcz. Uroczystości zaszczycił ks. Arcybiskup prof. Henryk Muszyński Prymas Polski Senior. Obecny był Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Bronisław Marciniak oraz Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. Maciej Żukowski. Władze lokalne reprezentowali m.in. Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Wiceprezydent Miasta Poznania Jakub Jędrzejewski. Obecny był prof. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych. Wśród gości było również wielu innych przedstawicieli świata nauki, polityki i biznesu, zarówno z kraju, jak i zagranicy.

Po uroczystym powitaniu gości zaprezentowano impresję filmową ukazującą dzieje i dokonania Instytutu Zachodniego. O wyzwaniach stojących przed poznańską placówką mówił jej dyrektor dr Michał Nowosielski. Zwrócił uwagę na trudną sytuację finansową Instytutu, wynikającą z obecnego systemu dotowania placówek badawczych.

Do tego problemu nawiązała Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz w liście skierowanym do pracowników Instytutu Zachodniego, odczytanym przez prof. W. Bartoszewskiego. Pani Premier pisała: „Misja Instytutu Zachodniego pozostaje nadal ważna, dlatego liczę na znalezienie rozwiązań dla ustabilizowania sytuacji i zapewnienia środków potrzebnych do jego rozwoju zarówno w badaniach naukowych, jak również w wymiarze praktyki politycznej, działalności publicznej oraz edukacyjnej”. Także w przesłaniu od Prezydenta RP, przedstawionym zebranym przez prof. T. Nałęcza, znalazły się słowa uznania dla osiągnięć poznańskiej placówki. „Polska zawdzięcza Instytutowi Zachodniemu ogromny dorobek wiedzy i mądrych inspiracji. […] Jestem przekonany, że nie byłoby możliwe osiągnięcie obecnego poziomu relacji polsko-niemieckich, najlepszego w całej wspólnej historii, gdyby nie wieloletnia praca badaczy Instytutu Zachodniego, konsekwentnie wychodząca naprzeciw wyzwaniom czasu” – czytamy w liście Prezydenta RP. W licznych przesłaniach z okazji jubileuszu, odczytanych podczas uroczystości lub przekazanych na ręce dyrektora M. Nowosielskiego, znalazły się zarówno słowa uznania dla dorobku naukowego Instytutu Zachodniego, zwłaszcza jego wkładu w rozwój polsko-niemieckiego partnerstwa, jak i życzenia dalszych osiągnięć w pracy naukowej oraz działalności edukacyjnej i publicznej.

Uroczystości jubileuszowe stały się też okazją do przekazania długoletniej dyrektor Instytutu Zachodniego prof. Annie Wolff-Powęskiej Europejskiej Nagrody Obywatelskiej Parlamentu Europejskiego za 2014 r. Nagroda przyznana zostaウa z inicjatywy posウanki do Parlamentu Europejskiego Krystyny 」ybackiej.

Ważnym punktem uroczystości w Instytucie Zachodnim było uhonorowanie postaci prof. Krzysztofa Skubiszewskiego, pierwszego Ministra Spraw Zagranicznych suwerennej Polski. Na ścianie siedziby Instytutu Zachodniego została odsłonięta specjalna tablica upamiętniająca postać Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, autorstwa Roberta Sobocińskiego. Była to inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wsparta przez Urząd Miasta Poznania.Następnie prof. W. Bartoszewski i prof. Piotr Skubiszewski dokonali otwarcia „Gabinetu Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego” zawierającego zbiory przekazane Instytutowi Zachodniemu przez rodzinę Skubiszewskich. Są to prace naukowe, dokumenty dyplomatyczne, bogata biblioteka, pamiątki rodzinne oraz meble. W zamierzeniu „Gabinet” będzie miejscem nie tylko upamiętnienia postaci wybitnego poznaniaka, ale także prowadzenia badań naukowych i rozwijania edukacji politycznej.

Z dużym zainteresowaniem zebrani na uroczystościach w Instytucie Zachodnim wysłuchali refleksji o prof. Krzysztofie Skubiszewskim, snutych przez Jego brata – prof. P. Skubiszewskiego oraz prof. W. Bartoszewskiego, kontynuatora wytyczonych przez Niego kierunków polskiej polityki zagranicznej.

Ostatnim akordem programu uroczystości 70-lecia Instytutu Zachodniego był trójgłos naukowców na temat: „Niemcy – Polska. Nauka i Polityka”. O polskim niemcoznawstwie mówiła prof. Anna Wolff-Powęska, niemieckie badania nad Polską przedstawił prof. Klaus Ziemer, a dr Olaf Osica rekapitulował temat, mówiąc o splataniu się nauki i polityki.

 

 

Obchody 70-lecia Instytutu Zachodniego wsparli:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., firmy: Novol sp. z o.o. i Solaris Bus & Coach S.A.

 

Przygotowanie Gabinetu Ministra Skubiszewskiego wsparli:

Urząd Miasta Poznania, Volkswagen Poznań sp. z o.o.

 

Opracowanie zbiorów Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego wsparli:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki

 

Patronat medialny:

Gazeta Wyborcza, TVP Poznań, Głos Wielkopolski, Radio MerkuryJubileusz 70-lecia Instytutu Zachodniego 12.12.2014 r. Relacje medialne
dodano dnia: 2014-12-18 13:12

Prezentujemy Państwu informacje o Jubileuszu 70-lecia Instytutu Zachodniego, które zostały opublikowane przez media oraz ministerstwa:

Link do artykułu Gazety Wyborczej

Link do artykułu Głosu Wielkopolskiego

Link do wywiadu z dyr. Instytutu Zachodniego drem M.Nowosielskim Radio Merkury

Link do wywiadu z dyr. Instytutu Zachodniego drem M.Nowosielskim Telewizja WTK

Link do wydania Teleskopu TVP Poznań (informacja w 10 minucie 32 sekundzie nagrania)

Link do strony MNiSW

Link do strony MSZ

 

 Nr 176 Priorytety w polityce kulturalnej RFN na szczeblu federacji
dodano dnia: 2014-12-17 14:34

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 176: Dr M. Wagińska-Marzec,  „Priorytety w polityce kulturalnej RFN na szczeblu federacji”

Utworzenie nowej koalicji w Niemczech jesienią 2013 r. spowodowało, że zmiany nastąpiły również na stanowisku pełnomocnika rządu federalnego ds. kultury i mediów. Z perspektywy roku urzędowania minister Moniki Grütters można powiedzieć, że jest ona bardzo skutecznym rzecznikiem spraw kultury w Niemczech.Nr 175 Stanowisko Niemiec wobec konfliktu na Ukrainie i implikacje dla Polski
dodano dnia: 2014-12-17 11:23

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 175: Prof. Krzysztof Malinowski, „Stanowisko Niemiec wobec konfliktu na Ukrainie i implikacje dla Polski”

Z punktu widzenia Polski utrzymanie chwiejnego konsensu wewnątrz UE w sprawie sankcji wobec Rosji i porozumienia w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego na rzecz urealnienia funkcji obrony zbiorowej ma wymiar podstawowy. W kontekście roli Niemiec dla Polski kluczową pozostawała i pozostaje kwestia, czy rząd Merkel utrzyma swoją dotychczasową pozycję architekta konsensu w UE i czy będzie w stanie kontynuować swoje stanowcze podejście wobec Rosji.

 Nr 174 Energiewende i jej strategiczne wymiary
dodano dnia: 2014-12-16 16:15

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 174: Witold Ostant, „Energiewende i jej strategiczne wymiary”

W drugiej dekadzie XXI w. koncepcję Energiewende można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: polityczno-ideologicznej oraz społeczno-ekonomicznej oraz trzech wymiarach: narodowym, regionalnym i globalnym. Zarówno płaszczyzny, jak i wymiary mogą się zazębiać, kreśląc zarys umownego „quasi-algorytmu” opartego na zasadzie strategicznego „wielokrążka”, którego założenia mogą przyczynić się do wzmocnienia pozycji RFN w skali regionalnej, jak i światowej. Natomiast z punktu widzenia polskiego interesu narodowego ważne wydaje się zobrazowanie możliwych pól współpracy, jak i rywalizacji, które będą powstawać na tym tle pomiędzy RFN a Polską.Nr 173 Polityka Józefa Becka w krzywym zwierciadle
dodano dnia: 2014-12-15 14:46

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 173: prof. Stanisław Żerko, „Polityka Józefa Becka w krzywym zwierciadle”

Spór o decyzje przywódców II Rzeczypospolitej w miesiącach bezpośrednio poprzedzających wybuch II wojny światowej stał się jedną z najbardziej kontrowersyjnych dyskusji publicystyczno-historycznych w ostatnich latach w Polsce. Przedmiotem polemiki jest ocena reakcji polskich władz na ofertę współpracy ze strony III Rzeszy. Klęska w kampanii wrześniowej, okupacja ziem polskich przez Niemcy i ZSRR, eksterminacja ludności tych ziem, a następnie uzależnienie Rzeczpospolitej na niemal pół wieku w roli satelity Związku Radzieckiego sprowokowały pytania, czy można było fatalny bieg wydarzeń odwrócić – a jeśli tak, to w którym momencie i w jaki sposób.Wręczenie Europejskiej Nagrody Obywatelskiej Parlamentu Europejskiego za rok 2014 r. prof. Annie Wolff-Powęskiej
dodano dnia: 2014-12-11 09:45

12 grudnia 2014 r. podczas uroczystości upamiętniających 70-lecie istnienia Instytutu Zachodniego dr Krystyna Łybacka – poseł do Parlamentu Europejskiego – wręczy Europejską Nagrodę Obywatelską Parlamentu Europejskiego za rok 2014 r. prof. Annie Wolff-Powęskiej.

Prof. Anna Wolff-Powęska– wieloletni pracownik Instytutu Zachodniego, dyrektor w latach 1990-2004, profesor nauk politycznych, historyk idei.

Europejska Nagroda Obywatelska przyznawana jest obywatelom, grupom, stowarzyszeniom lub organizacjom, działającym na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i ściślejszej integracji między obywatelami państw członkowskich lub na rzecz ułatwiania współpracy ponadgranicznej bądź ponadnarodowej w Unii Europejskiej.Wywiad z prof. drem hab. Sebastianem Wojciechowskim – miesięcznik „Życie Uniwersyteckie”
dodano dnia: 2014-12-09 08:10

Prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski udzielił wywiadu miesięcznikowi ,,Życie Uniwersyteckie". Dotyczył on przede wszystkim roli i znaczenia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz redefinicji pojęcia ,,bezpieczeństwo".

 Nowy numer kwartalnika Przegląd Zachodni
dodano dnia: 2014-12-05 08:45

Zapraszamy do lektury nowego numeru Przeglądu Zachodniego pt. „ Nauka – Polityka – Transformacja, 70 lat Instytutu Zachodniego” (nr 3/2014).

Przekazywany Czytelnikom numer „Przeglądu Zachodniego” tworzony był z myślą o dwóch rocznicach: 70-leciu powstania Instytutu Zachodniego oraz 25 latach transformacji ustrojowej w Polsce. Spójność przygotowanym tekstom nadaje przede wszystkim wykorzystująca dystans spojrzenia próba oceny dokonanych zmian. Plastyczne tworzywo pamięci służy także formowaniu tożsamości kolejnych dekad, ułatwiając rewizję wcześniejszych założeń, obciążonych nierzadko triumfalizmem zwycięzców czy ograniczeniami ideologii. Wielość doświadczeń i refleksji towarzyszących studiom o przeszłości oraz trudne zadanie zrozumienia niepowtarzalności dziejów i czynienia jej zrozumiałą dla innych znajduje odzwierciedlenie w podjętej problematyce kontaktów nauki i polityki. Inspirowane 70-leciem Instytutu Zachodniego teksty ukazują nieuchronność zmian i potrzebę ciągłości funkcjonowania poznańskiej placówki. Dokumentują je m.in. teksty poświęcone obrazowi Niemców i Niemiec na łamach „Przeglądu Zachodniego” oraz historii Domu Pracy Naukowej w Osiecznej, a dopełniają barwne wspomnienia dawnych pracowników. Siedem dekad poznańskiego Instytutu to również ćwierćwiecze III Rzeczypospolitej, zapoczątkowanej odwagą poczynienia kroków w nieznane przez tych, którzy potrafili dostrzec rację stanu ponad uwikłaniami historycznych zaszłości i geopolitycznych rachub.

W numerze m.in.:

                                                                           ARTYKUŁY

 • Jerzy Strzelczyk, Nauka historii na początku XXI wieku. Esej
 • Anna Wolff-Powęska, Nauka i polityka. Trudne partnerstwo
 • Maria Zmierczak, Obraz Niemców i Niemiec w "Przeglądzie Zachodnim" w latach 1945-1990
 • Michał Nowosielski, O nieuchronności zmiany i potrzebie ciągłości. 70 lat Instytutu Zachodniego
 • Stanisław Jankowiak, Droga do wolności - refleksje nad Okrągłym Stołem
 • Paweł Stachowiak, Przełomowe lata 1988-1989 w polityce pamięci Kościoła katolickiego w Polsce
 • Marek Nowak, Społeczeństwo cywilne w Polsce po 25 latach

                                                       Z DZIEJÓW INSTYTUTU ZACHODNIEGO

 • Maria Rutowska, Dom Pracy Naukowej Osieczna
 • Małgorzata Waller, Słownik serdeczny
 • Teresa Otto, Mój drugi dom
 • Bilans I roku pracy Instytutu Zachodniego, "Przegląd Zachodni" nr 3 z 1946 r. (reprint)

 

Wybrany artykuł - Michał Nowosielski, O nieuchronności zmiany i potrzebie ciągłości. 70 lat Instytutu Zachodniego, dostępny jest tutaj.

Zapraszamy do księgarni.

Zapraszamy także na stronę Przeglądu Zachodniego.Jubileusz 70-lecia Instytutu Zachodniego 12.12.2014 r.
dodano dnia: 2014-12-03 13:16

Obchodzący w bieżącym 2014 r. jubileusz 70-lecia istnienia Instytut Zachodni w Poznaniu to jedna z najważniejszych polskich placówek naukowo-badawczych, znana i ceniona również w międzynarodowym środowisku naukowym. Zainteresowania badawcze zespołu naukowego Instytutu Zachodniego koncentrują się na historii i współczesności Niemiec, dziejach stosunków polsko-niemieckich oraz Ziem Zachodnich i Północnych, problematyce europejskiej i transatlantyckiej, wreszcie zagadnieniach polityki i bezpieczeństwa Polski. Poznański ośrodek posiada własną oficynę wydawniczą – Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, a także Bibliotekę zasobną w literaturę, czasopisma i prasę oraz archiwalia.

 Honorowy Patronat nad uroczystościami jubileuszowymi objął Prezydent RP Bronisław Komorowski, zaś Komitetowi Honorowemu przewodniczy Poseł do Parlamentu Europejskiego - prof. Jerzy Buzek. W skład Komitetu Honorowego weszli m.in.: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna, Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Władysław Bartoszewski, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny oraz Marszałek Województwa Marek Woźniak, a także znani przedstawiciele nauki, biznesu i polityki.

Uroczystości jubileuszowe odbędą się 12 grudnia 2014 r. w siedzibie Instytutu Zachodniego. Uczestniczyć w nich będą m.in.: Minister G. Schetyna, Minister W. Bartoszewski oraz sekretarz stanu w MNiSW prof. Marek Ratajczak, a także władze Poznania i Wielkopolski.

Jednym z ważniejszych punktów programu będzie otwarcie „Gabinetu Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego”, gdyż Instytut Zachodni - zgodnie z wolą Rodziny Profesora - stał się dysponentem Jego spuścizny – cennych dokumentów, bogatego księgozbioru oraz innych osobistych pamiątek. Ponadto na ścianie siedziby Instytutu Zachodniego zostanie umieszczona specjalna tablica upamiętniająca postać Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego. Jest to inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którą Instytut we współpracy z Urzędem Miasta Poznania chętnie podjął i zrealizował.  

Biorąc pod uwagę ogromne zasługi Profesora Skubiszewskiego, który jako pierwszy szef dyplomacji niepodległej Polski wytyczył nowe kierunki jej polityki zagranicznej, takie uhonorowanie Go przy okazji jubileuszu Instytutu traktujemy jako szczególne dla nas wyróżnienie.

Z okazji jubileuszu Instytut Zachodni, korzystając ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, przygotował specjalną wystawę prezentującą dzieje oraz dorobek poznańskiej placówki, a także wydał okolicznościowy folder w języku polskim i angielskim. Dzięki finansowemu wsparciu ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich powstał film obrazujący 70 lat funkcjonowania Instytutu Zachodniego. Z kolei w ważnych miejscach Poznania prezentowany jest artystyczny plakat informujący o jubileuszu 70-lecia Instytutu Zachodniego.