Dzisiaj jest: Piątek, 27 maja 2016
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

2016-1 (358) EUROPA ZACHODU - EUROPA WSCHODU


UNIA EUROPEJSKA WOBEC ZAGROŻENIA TERRORYZMEM - OD MAASTRICHT DO LIZBONY


2015-4 (357): NIEMCY W RELACJACH BILATERALNYCH I GLOBALNYCH


POLSKA I NIEMCY W EUROPIE (2004-214). RÓŻNICE INTERESÓW - WARUNKOWANIA I KONSEKWENCJE


ŚWIATOWE PRZYWÓDZTWO AMERYKI W XXI WIEKU


2015-3 (356) WOKÓŁ DZIEDZICTWA KULTURY I JĘZYKA


SYSTEM PARTYJNY I PARTIE POLITYCZNE ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC (1990-2013)


DROGA NIEMIEC DO ZJEDNOCZENIA WEWNĘTRZNEGO


SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA DZIEWIĘCIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Nr 242 Możliwy paraliż działań BKA w zakresie zwalczania terroryzmu. Po orzeczeniu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego
dodano dnia: 2016-05-26 11:56

 „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 242/2016: Kamil Szubart, „Możliwy paraliż działań BKA w zakresie zwalczania terroryzmu. Po orzeczeniu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego”.

W dniu 20 kwietnia 2016 r. Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe orzekł, że niektóre z uprawień przyznanych w ustawie z 2008 r. Federalnemu Urzędowi Kryminalnemu (Bundeskriminalamt – BKA) w zakresie zwalczania terroryzmu są częściowo sprzeczne z niemiecką Ustawą Zasadniczą. Trybunał uznał ustawę za generalnie zgodną z prawami podstawowymi, a zastrzeżenia wzbudziły konkretne sformułowania dotyczące kompetencji służby: pod wieloma względami, w opinii sądu, niewystarczające i dopuszczające zbyt daleko idącą ingerencję w życie obywateli. Orzeczenie wpłynie na zdolności prowadzenia działań operacyjnych przez BKA  –  już w tej chwili doszło do paraliżu części działań operacyjnych służby, która odgrywa kluczową rolę w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym za naszą zachodnią granicą.PZ 2016-1: EUROPA ZACHODU – EUROPA WSCHODU
dodano dnia: 2016-05-25 07:15

Tematy podjęte w nr 1/2016 „Przeglądu Zachodniego” umownie łączą Europę Zachodu i Europę Wschodu. W szczegółowych zagadnieniach z dziedziny prawa, polityki, dziejów myśli, kultury oraz historii widać niegasnącą aktualność pytań o tożsamość, identyfikację narodową i państwową, kulturę prawną, poszanowanie godności oraz wolności ludzkiej i funkcjonowanie struktur ponadpaństwowych na Starym Kontynencie. Nawet ograniczone objętością jednego numeru czasopisma spojrzenie na Europę od Szkocji i Walii, przez Niemcy po Ukrainę i Rosję każe wprawdzie zrewidować niedawne jeszcze stwierdzenia o bliskim finalitè ustrojowych i politycznych form Unii Europejskiej i jej wpływu na najbliższe sąsiedztwo, mimo to fakt, że spoglądamy dziś na tak odległe geograficznie problemy i dostrzegamy koniunkcję ich wpływu na losy kontynentu w najbliższym czasie, dowartościowuje dotychczasowe doświadczenia.

Rozterki towarzyszą dziś unijnym, niewystarczająco umocowanym prawnie ambicjom krzewienia praw człowieka i demokracji, analizowanym z krajowej perspektywy problemom modyfikacji polityki i prawa imigracyjnego w Republice Federalnej Niemiec czy dyskusji o niepodległości Szkocji ocenianej z paradoksalnej (klęska i triumf) pozycji Szkockiej Partii Narodowej. Cenne wnioski nasuwają się z lektury artykułów poświęconych Ukrainie, gdzie determinacja obywateli kompensuje odległość dzielącą państwo od realizacji swoich europejskich aspiracji. Problematykę ustrojową i politologiczną dopełniają studia z dziejów idei oraz tożsamości narodowej i kulturowej. 

ARTYKUŁY

  • Artur Szmigielski, Prawa człowieka i demokracja w centrum działań zewnętrznych Unii Europejskiej. Dylematy prawne i polityczne 
  • Mariusz Sulkowski, Normatywny i aksjologiczny wymiar polityki Unii Europejskiej wobec kwestii Kosowa 
  • Izabela Wróbel, W kierunku kultury powitania i uznania. Reforma polityki i prawa Republiki Federalnej Niemiec w dziedzinie imigracji 
  • Marta Baranowska, O byciu Niemcem w refleksji Fryderyka Nietzschego 
  • Martyna Jones, Protestantyzm po walijsku. Religijne aspekty tożsamości narodowej i kulturowej Walijczyków w XIX wieku 
  • Krzysztof Ptaszyk, Ewolucja programowa Szkockiej Partii Narodowej – od Home Rule do referendum niepodległościowego 
  • Tomasz Czapiewski, Referendum niepodległościowe w Szkocji jako klęska i triumf Szkockiej Partii Narodowej 
  • Piotr Lechowicz, System partyjny Ukrainy od Pomarańczowej rewolucji do Euromajdanu. Perspektywa instytucjonalno-prawna 
  • Magdalena Karolak-Michalska, Pozycja oligarchów ukraińskich po Euromajdanie 
  • Stanisław Żerko, Zagrożenie radzieckie w publicystyce Stanisława Cata-Mackiewicza okresu II wojny światowej

Wybrany artykuł: Artur Szmigielski, Prawa człowieka i demokracja w centrum działań zewnętrznych Unii Europejskiej. Dylematy prawne i polityczne 

Spis treści

Zapraszamy do Księgarni IZ i na stronę Przeglądu Zachodniego.Witold Ostant, Unia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem – od Maastricht do Lizbony
dodano dnia: 2016-05-21 17:28

Witold Ostant, Unia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem – od Maastricht do Lizbony, Seria: Studia Europejskie nr 19, ISBN 978-83-61736-57-8, Poznań 2016, 472 ss.

Doniesienia medialne na temat zamachów terrorystycznych na świecie, a ostatnio na obszarze państw europejskich, wskazują, że zjawisko to, o rosnącej coraz bardziej skali i stopniu intensywności, stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczeństw, które w procesie integracji utworzyły Unię Europejską. W ten bowiem sposób zakwestionowane zostały podstawowe wartości i interesy składające się na model państwa demokratycznego europejskiego kręgu kulturowego. Wzmożona aktywność terroryzmu, zwłaszcza od początku obecnego stulecia po ataku w Stanach Zjednoczonych w 2001 r. stała się bodźcem stymulującym działania państw europejskich w kierunku stworzenia sprawnego systemu antyterrorystycznego. Prezentowana praca jest próbą analizy efektywności inicjatyw podejmowanych przez UE na rzecz zwalczania terroryzmu. Skuteczność działania w tej dziedzinie wymagała aktywnej współpracy państw zarówno w stanowieniu prawa, jak i podejmowaniu decyzji i ich wykonywaniu. Zaangażowanie UE w przeciwdziałanie terroryzmowi, o czym świadczą instrumenty przyjęte na forum unijnym, nie pozostało bez wpływu na wzrost znaczenia Unii Europejskiej jako aktora międzynarodowego, jak i uwiarygodnienie jej pozycji w stosunku do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Więcej informacji na stronie Księgarni IZKonferencja "Traktat polsko – niemiecki. Bilans i perspektywy"
dodano dnia: 2016-05-19 17:59

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji polsko - niemieckiej pt.

"Traktat polsko - niemiecki. Bilans i perspektywy"

organizowanej przez Instytut Zachodni we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Warszawie w dn. 30 maja b.r.

25 rocznica zawarcia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy skłaniają w naturalny sposób do podsumowania jego realizacji na różnych polach i sformułowania refleksji odnoszących się do perspektyw stosunków polsko-niemieckich.

Wnikliwy bilans powinien służyć rozważeniu, na czym polegała istota jego sukcesu, a jednocześnie, dlaczego realizacji Traktatu towarzyszyły rozczarowania i czego one dotyczyły. Ponadto powinno się rozważyć, czy idąc śladem protagonistów porozumienia polsko-niemieckiego sprzed 25 lat nie powinno się dzisiaj posłużyć doświadczeniami z realizacji Traktatu do wyznaczenia nowej dynamiki we wzajemnych stosunkach? Jak kontynuować polityczną współpracę, aby odpowiadała ona zmienionym oczekiwaniom Polski, ale także i Niemiec? Jest to tym bardziej palący problem, że narastają kolejne wyzwania dla Unii Europejskiej, wymagające solidarnej odpowiedzi państw członkowskich.

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37 w Warszawie. 

Prosimy o zarejestrowanie się poprzez kliknięcie TUTAJ

Szczegółowy program konferencji można pobrać poniżej:Nr 241 Rola izb przemysłowo-handlowych w procesie integrowania uchodźców w Niemczech
dodano dnia: 2016-05-19 07:14

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 241/2016: dr Marta Balcerek-Kosiarz, „Rola izb przemysłowo-handlowych w procesie integrowania uchodźców w Niemczech”.

Kryzys zarządzania uchodźcami dotyczy sposobów ich integracji ze społeczeństwem niemieckim. Najpełniej integracja ta odbywa się przez pracę. Rynek pracy w Niemczech   potrzebuje siły roboczej, która utrzyma na dotychczasowym poziomie gospodarkę niemiecką. Stąd też głównym kierunkiem działań izb przemysłowo-handlowych jest tworzenie otoczenia instytucjonalnego na rynku pracy opartego na współpracy z administracją rządową oraz samorządową. Proces integracji odbywa się na dwóch płaszczyznach. Na szczeblu regionalnym jest realizowany przez 79 izb przemysłowo-handlowych. Natomiast na poziomie ogólnokrajowym przez Niemieckie Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlowych reprezentujące wszystkie izby przemysłowo-handlowe w Niemczech. Izby stawiają przedsiębiorcom trudne do spełnienia wymagania związane z integracją uchodźców. Polityka integracyjna izb rodzi koszty dla pracodawców, które w ujęciu krótkookresowym przyczynią się do zahamowania inwestycji oraz do osłabienia tempa rozwoju gospodarczego Niemiec. Dopiero po 5 latach odczują oni korzyści wynikające z integracji uchodźców na rynku pracy.

 

Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.Nowy Statut Instytutu Zachodniego
dodano dnia: 2016-05-12 07:47
11 maja 2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Zachodniemu im. Zygmunta Wojciechowskiego.
 
Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj


Projekt Instytutu Zachodniego zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki
dodano dnia: 2016-05-10 07:15

Miło nam poinformować, że Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 10 zakwalifikowało do finansowania projekt Instytutu Zachodniego: „Nowe społeczeństwo na Ziemiach Zachodnich. Pamiętniki osadników w perspektywie autobiograficznej”.

Podstawowym celem projektu jest zbadanie i wyjaśnienie sposobów opisywania przebiegu procesów migracyjnych i osadniczych na Ziemiach Zachodnich od 1945 r. do roku 1970 przez osadników i ich potomków. Projekt zakłada dokonanie wielopłaszczyznowych porównań dotyczących z jednej strony znajdujących się w Archiwum Instytutu Zachodniego powojennych wypowiedzi autobiograficznych osadników, z drugiej – wygenerowanych po kilkudziesięciu latach wywiadów pogłębionych z autorami pamiętników, ich dziećmi oraz z lokalnymi liderami pamięci społecznej.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wiedzy socjologicznej w zakresie przebiegu procesów migracyjnych na Ziemiach Zachodnich po drugiej wojnie światowej oraz w zakresie różnic w interpretowaniu zbiorowych doświadczeń w rożnych pespektywach czasowych i pokoleniowych. Projekt pozwoli także na zweryfikowanie hipotez, które wcześniej nie były sprawdzane z rozmaitych względów – niekiedy ideologicznych, ale przede wszystkim zaś technicznych (objętość materiału badawczego). 

Przyznana kwota dofinansowania wyniosła łącznie: 181 360 PLN. Przedsięwzięcia będą realizowane w latach 2016-2019.Nr 240 „America First” – Trump o amerykańskiej polityce zagranicznej
dodano dnia: 2016-05-07 13:35

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 240/2016: prof. Jadwiga Kiwerska, „’America First’ – Trump o amerykańskiej polityce zagranicznej”.

Tegoroczne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych mogą przesądzić o przyszłej roli Ameryki w świecie. Amerykanie staną prawdopodobnie przed wyborem między bardziej pragmatyczną i przewidywalną polityką zagraniczną (co nie znaczy, że doskonałą), realizowaną przez Hillary Clinton, a trudnymi do przewidzenia konsekwencjami postawienia na politykę pełną swego rodzaju bufonady i dość mgliście – w najlepszym przypadku – określonych sposobów jej realizacji. Takie bowiem wrażenie można było odnieść, słuchając wystąpienia Donalda Trumpa w Center for the National Interest.Nr 239 Prace nad niemiecką „Białą Księgą 2016”: definicja zagrożeń i przyszłość Bundeswehry
dodano dnia: 2016-05-05 16:17

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 239/2016: Kamil Szubart, „Prace nad niemiecką ‘Białą Księgą 2016’: definicja zagrożeń i przyszłość Bundeswehry”.

W lutym 2015 r. Niemcy rozpoczęły prace nad nowym dokumentem programowym kompleksowo definiującym ich politykę bezpieczeństwa. „Biała Księga 2016” nakreśli również katalog kluczowych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego RFN oraz jej pozycję w kluczowych organizacjach międzynarodowych na najbliższe 10 lat. W dokumencie zostaną również omówione kierunki reformy i rozwoju Bundeswehry do 2025 r.Nr 238 „On the right side of history”. Wizyta Baracka Obamy w Niemczech
dodano dnia: 2016-05-04 10:02

 „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 238/2016: prof. Jadwiga Kiwerska, „‘On the right side of history’. Wizyta Baracka Obamy w Niemczech”.  

Niemcy odgrywają w amerykańskich kalkulacjach politycznych rolę wyjątkową. Potwierdzeniem tego była ostatnia wizyta prezydenta Baracka Obamy w Niemczech.  Pokazała ona, że administracja amerykańska – nie bez racji – postrzega Niemcy jako lidera na europejskiej scenie gospodarczej i politycznej, a z kanclerz Angelą Merkel wiąże nadzieje na skuteczność w przezwyciężeniu wyzwań, jakie stoją nie tylko przed Niemcami, ale i przed całą Unią Europejską.