Dzisiaj jest: Środa, 27 maja 2015
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

SYSTEM PARTYJNY I PARTIE POLITYCZNE ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC (1990-2013)


DROGA NIEMIEC DO ZJEDNOCZENIA WEWNĘTRZNEGO


2014-4 (353) EUROPA: KONCEPCJE, STRATEGIE, PRAWO


2014-3 (352) NAUKA - POLITYKA - TRANSFORMACJA, 70 LAT INSTYTUTU ZACHODNIEGO


SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Nr 184 Na północy Niemiec nadal zwycięża SPD. Komentarz do wyników wyborów krajowych w Hamburgu (15 lutego) i Bremie (10 maja)
dodano dnia: 2015-05-20 17:06

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 184: Dr Piotr Kubiak, „Na północy Niemiec nadal zwycięża SPD. Komentarz do wyników wyborów krajowych w Hamburgu (15 lutego) i Bremie (10 maja)”

Niemiecki kalendarz wyborczy na 2015 r. obejmuje jedynie wybory do parlamentów krajowych Hamburga  i Bremy. W obu krajach federacji kampanie wyborcze koncentrowały się na problemach lokalnych. Zarówno w Hamburgu, jak i Bremie zwyciężyła wprawdzie rządząca SPD, lecz socjaldemokraci odnotowali tutaj spadek poparcia.O Instytucie Zachodnim Paweł Kowal w „Poranek – Jan Wróbel"
dodano dnia: 2015-05-19 17:43

19. maja 2015 r. w autorskiej audycji prowadzonej przez Jana Wróbla na temat spuścizny po prof. Bartoszewskim w kontekście polsko-niemieckich relacji wypowiedział się Paweł Kowal. Wypowiedź odnosiła się bezpośrednio do wyzwań i potrzeb stojących przed Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Instytutem Zachodnim.

Cały materiał dostępny tutaj (7.20 „Paweł Kowal o kampanii prezydenckiej, tym czy Sienkiewicz zlecił podpalenie budki" - min 3.20)System partyjny i partie polityczne Niemiec (1990-2013)
dodano dnia: 2015-05-18 10:22

Piotr Kubiak, System partyjny i partie polityczne zjednoczonych Niemiec (1990-2013), Poznań 2014, 306 ss.

Prezentowana książka, stanowiąca ósmy tom cyklu „Republika Federalna Niemiec 20 lat po zjednoczeniu. Polityka – Gospodarka – Społeczeństwo”, jest próbą analizy przemian jakie miały miejsce na niemieckiej scenie politycznej po zjednoczeniu Niemiec. Zdaniem autora, po włączeniu w 1990 r. byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej w struktury Republiki Federalnej Niemiec uformował się system partyjny zjednoczonych Niemiec, cechujący się znacznym zróżnicowaniem w ujęciu geograficznym (opozycja wschód-zachód) wynikającym z odrębnych tradycji i różnej sytuacji społeczno-gospodarczej obu części Niemiec. Ów system stał się bardziej podatny na zmiany aniżeli system partyjny RFN przed 1990 r.

Książka składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia i aneksu zawierającego zestawienie wyników wyborów do Bundestagu, Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych w latach 1990-2013. W rozdziale pierwszym opisana została ewolucja systemu partyjnego i niemieckich partii politycznych w latach 1871-1990. Rozdział drugi przynosi szerokie omówienie konstytucyjnoprawnych ram funkcjonowania partii politycznych w Niemczech na podstawie Ustawy Zasadniczej, Ustawy o partiach politycznych z 1967 r. i orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. W dalszej części tego rozdziału omówione zostało finansowanie partii politycznych, ich organizacja, system wyborczy, a także wpływ federalizmu na funkcjonowanie partii politycznych w Niemczech. Najobszerniejszy w pracy rozdział trzeci poświęcony został analizie przemian zachodzących w obrębie największych niemieckich partii politycznych. W rozdziale czwartym, przedstawiającym zmiany systemowe, autor skupił się na takich aspektach, jak: kształtowanie się płynnego systemu pięciu partii po 1990 r., zróżnicowane preferencje wyborcze w obu częściach Niemiec, pola konfliktów w obrębie niemieckiego systemu partyjnego czy też potencjał koalicyjny poszczególnych partii. Wskazane zostały tutaj również przyczyny „kryzysu” niemieckich partii politycznych oraz krytyki niemieckiego modelu państwa partii. Ostatni rozdział poświęcony został analizie wyników wyborów do Bundestagu z 2013 r., które stanowią odzwierciedlenie zmiany układu sił na niemieckiej scenie politycznej (pojawienie się AfD i klęska FDP).Seminarium dla nauczycieli - Jasnowłosa prowincja - Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy
dodano dnia: 2015-05-14 14:11

Seminarium dla nauczycieli - 26 maja 2015 w siedzibie ODN, godz. 10.00 - 16.00

W październiku 1939 r., natychmiast po zakończeniu działań wojennych, Niemcy rozpoczęli wysiedlenia obywateli polskich z zachodnich i północnych ziem II Rzeczypospolitej, które zostały wcielone do III Rzeszy. Dziesiątki, a potem setki tysięcy osób ogołocono z mienia i wywieziono do Generalnego Gubernatorstwa. Ich domostwa i warsztaty pracy zostały przekazane niemieckim osadnikom. Obywatele polscy, których nie deportowano, sprowadzić chciano do roli taniej siły roboczej. W zamyśle nazistów przeznaczeniem ziem polskich, anektowanych przez państwo niemieckie, była całkowita germanizacja. Stać się miały "jasnowłosą prowincją", wzorcowym krajem rasy germańskiej. 

Zagadnienia te nie pojawiają się w nauczaniu historii i rzadko przypominane są w debacie publicznej. Tymczasem ich podjęcie może wzbogacić nauczanie historii i wesprzeć edukację regionalną. Treści związane z historią niemieckich deportacji obywateli polskich mogą też być wykorzystywane w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie, a nawet innych przedmiotów, jak np. język polski. Mogą też być ważnym uzupełnieniem działania lokalnych instytucji kultury.

Seminarium będzie prezentacją dotychczasowego dorobku w zakresie upamiętnienia deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. Działania takie prowadzi Związek Miast Polskich wspólnie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Miastem Poznań, Instytutem Zachodnim, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu. Działania te są współfinansowane przez fundusz Europa dla Obywateli, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski (program Patriotyzm Jutra) oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. W organizację seminarium i planowanych działań edukacyjnych włącza się również Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Celem seminarium jest wyłonienie grupy nauczycieli, którzy zorganizują wolontariuszy. Wolontariusze pod kierunkiem nauczycieli, ze wsparciem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Instytutu Pamięci Narodowej i Związku Miast Polskich zbierać będą w swoich środowiskach relacje świadków i inne materiały z przeznaczeniem do publikacji na stronie www.wypedzeni1939.pl

Rejestracja na seminarium: https://odn.poznan.pl/produkt,pl,konferencje,947535.htmlZbigniew Mazur, Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego, Poznań 2015, 240 ss.
dodano dnia: 2015-05-14 11:45

W serii "Studium Niemcoznawcze" ukazała się książka Zbigniewa Mazura pt.: Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego.

W głównym nurcie rozważań niniejszej publikacji przedstawiono specyfikę połączenia Republiki Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republiki Demokratycznej zwracając uwagę na sprzężenie zewnętrznej i wewnętrznej dynamiki tego procesu. Autor usystematyzował wiedzę o wątpliwościach, sporach i trudnościach decyzyjnych towarzyszących zjednoczeniu, które wynikały m.in. z konfrontacji odmiennych koncepcji niemieckiej jedności w obydwu państwach niemieckich.

W załączeniu spis treści oraz wstęp do publikacji.

 

 Small Grants Program Funduszu Wyszehradzkiego – Raporty Krajowe
dodano dnia: 2015-05-13 11:50

Miło nam poinformować, że w ramach Projektu "Outward FDI Policies in Visegrad Countries" opublikowane zostały cztery raporty krajowe. Poruszają one problematykę polityki wspierania inwestycji bezpośrednich wypływających z Czech, Węgier, Polski i Słowacji. Raporty są dostępne w wersji angielskiej na stronie projektu - http://www.iz.poznan.pl/visegrad/Paweł Kowal dla Wprost o Instytucie Zachodnim - 13. 05. 2015 r.
dodano dnia: 2015-05-13 10:35

Czy powszechnie deklarowana przez decydentów pamięć o Władysławie Bartoszewskim i Jego zaangażowaniu w dialog polsko-niemiecki pomoże Instytutowi Zachodniemu, tak bardzo zasłużonej na polu badań niemcoznawczych poznańskiej placówce, której grozi likwidacja? - pyta Paweł Kowal w felietonie opublikowanym w najnowszym "Wprost".

Całość dostępna tutajWypowiedź dr Michała Nowosielskiego dla Radia Zet
dodano dnia: 2015-05-12 16:33

11. maja 2015 r. na temat wizyty w Moskwie kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Angeli Merkel wypowiedział się dr Michał Nowosielski na antenie Radia Zet. Ze względu na wybór daty wizyty (10 maja br), spotkanie kanclerz Niemiec oraz prezydenta Federacji Rosyjskiej Władymira Putina miało symboliczne znaczenie.

Cały materiał dostępny tutajWyniki wyborów do Rady Naukowej Instytutu Zachodniego z 6 maja 2015 r.
dodano dnia: 2015-05-07 10:21

W związku z upływem 9 maja 2015 r. kadencji dotychczasowej Rady Naukowej Dyrektor Instytutu powołał Komisję Wyborczą, której celem było wyłonienie członków nowej Rady Naukowej. Zgodnie ze statutem Instytutu Zachodniego w 12 – osobowej Radzie powinno się znaleźć 7 pracowników IZ.

W dniu 6 maja 2015 r. odbyły się w siedzibie Instytutu Zachodniego wybory do Rady Naukowej IZ na kadencję 2015-2019. W ich wyniku mandat w grupie osób z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego otrzymali:

  1. Prof. dr hab. Tomasz Budnikowski
  2. Prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska
  3. Prof. dr hab. Ilona Romiszewska
  4. Prof. dr hab. Andrzej Sakson
  5. Prof. dr hab. Stanisław Żerko

Spośród pracowników nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego członkami Rady Naukowej zostali:

  1. Dr Radosław Grodzki
  2. Dr Natalia Jackowska


Wywiad prof. Andrzeja Saksona dla PAP
dodano dnia: 2015-05-05 19:54

5. maja 2015 r. ukazał się wywiad przeprowadzony przez dziennikarza PAP Rafała Pogrzebnego z prof. dr hab. Andrzejem Saksonem z okazji  siedemdziesiątej rocznicy polskiej państwowości na Ziemiach Zachodnich i Północnych pt. Polska dobrze sobie poradziła z integracją Ziem Odzyskanych.  Zdaniem pracownika IZ proces scalania nowych obszarów z resztą kraju można porównać z łączeniem ziem po zaborach w II RP.

Link do wywiadu: tutaj