Dzisiaj jest: Niedziela, 19 kwietnia 2015
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

2014-4 (353) EUROPA: KONCEPCJE, STRATEGIE, PRAWO


2014-3 (352) NAUKA - POLITYKA - TRANSFORMACJA, 70 LAT INSTYTUTU ZACHODNIEGO


SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Instytut Zachodni tonie - Piotr Bojarski - Gazeta Wyborcza
dodano dnia: 2015-04-14 20:25

"Instytut Zachodni tonie" - pod takim tytułem w "Gazecie Wyborczej" - wydaniu poznańskim (14.04.2015), ukazał się artykuł opisujący aktualną sytuację poznańskiej placówki. Autor pisze wręcz o finansowym upadku Instytutu Zachodniego i bardzo realnej perspektywie jego rozwiązania. Przyczyna jest jedna: zmniejszenie dotacji przydzielanej przez MNiSW do zaledwie 870 tys. zł (jeszcze w 2010 r. budżet IZ wynosił 2,3 mln zł). Pomimo tego - czytamy w artykule - pozycja naukowa Instytutu nie zmieniła się - nadal wydawane są wartościowe prace, organizowane konferencje. Ratunkiem dla Instytutu - i to rzetelnie w artykule opisano - byłoby przyjęcie specjalnej ustawy, gwarantującej poznańskiej placówce finansowanie bezpośrednio z budżetu. Nad taką ustawą zaczynają już pracować poznańscy posłowie.  Instytut Zachodni poszukuje kandydata do pracy na stanowisku asystenta
dodano dnia: 2015-04-14 09:38

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Polskie organizacje imigranckie w Unii Europejskiej" Instytut Zachodni poszukuje  kandydata do pracy na stanowisku asystenta.

Zakres obowiązków:

 1. Organizacyjna i techniczna koordynacja pracy zespołu projektowego;
 2. Nadzór nad poprawną realizacją projektu;
 3. Udział w projektowaniu, realizacji i analizie badań.

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu socjologii, politologii lub antropologii;
 2. Doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych (projektowanie, realizacja i analiza);
 3. Doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących migracji;
 4. Doświadczenie w prowadzeniu badań nad organizacjami;
 5. Doświadczenie w realizacji projektów badawczych, w tym koordynacji prac zespołów badawczych;
 6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie;
 2. CV;
 3. Wykaz osiągnięć naukowych i organizacyjnych;
 4. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 5. Oświadczenie, iż Instytut Zachodni będzie podstawowym miejscem zatrudnienia kandydata;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Zachodni danych osobowych.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań, w terminie do dnia 30.04.2015 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.05.2015 r.
Planowane zatrudnienie od dnia 01.07.2015 r., na okres 36 miesięcy.Reportaż o Instytucie Zachodnim w TVP Poznań
dodano dnia: 2015-04-13 20:39

O kłopotach poznańskiej placówki, ale też o wyjątkowej randze Instytutu Zachodniego była mowa w specjalnym reportażu wyemitowanym 9 kwietnia 2015 r. przez TVP Poznań. Wspominano wybitnych naukowców pracujących w Instytucie Zachodnim, aktualnie prowadzone prace badawcze, przedstawiano jego dorobek, zasoby biblioteczne i archiwalne. Wypowiadający się w materiale filmowym dyrektor Instytutu Zachodniego dr Michał Nowosielski mówił o zabiegach podejmowanych przez kierownictwo placówki, aby zapewnić jej środki nie tylko dla dalszego trwania, ale też rozwoju. Takim rozwiązaniem byłaby specjalna ustawa tworząca z IZ państwową jednostkę organizacyjną.  

Teleskop godz. 20.00 z 9. 04. 2015 r. (min.: 9.22 - 12.32)

Całość materiału znajduje się tutajCo z Instytutem Zachodnim - Marcin Fijołek - wSieci
dodano dnia: 2015-04-13 20:36

Trudna sytuacja finansowa Instytutu Zachodniego, zagrażająca jego dalszemu istnieniu, nadal wzbudza duże zainteresowanie medialne. Obszerny artykuł opisujący przyczyny dzisiejszych kłopotów Instytutu, ale też przedstawiający dorobek i znaczenie naukowe poznańskiej placówki, ukazał się w tygodniku "wSieci" nr 14/2015.PZ 2014 4: EUROPA: KONCEPCJE, STRATEGIE, PRAWO
dodano dnia: 2015-04-08 09:53

Prezentowane w tomie 4/2014 „Przeglądu Zachodniego” opracowania wskazują dynamikę i zróżnicowanie zjawisk oraz czynników wpływających na integrację instytucjonalną, jak i relacje Unii Europejskiej z otoczeniem międzynarodowym. Podjęte przez autorów tematy skłaniają do refleksji o potrzebie większego dystansu w ocenie form i skuteczności instytucji, biorących początek m.in. w ideach integracji wspólnotowej Paula-Henriego Spaaka, a których obecne emanacje polityczne oraz prawne zmierzyć się muszą z ogromem niełatwych wyzwań.

Opisane przez historyków trudne dyskusje i spory towarzyszące wprowadzeniu Wspólnej Polityki Rolnej to jeden z wcześniejszych przykładów poszukiwania kompromisów wśród wielości interesów państwowych i narodowych egoizmów. Podobne zmagania z tymi nieodłącznymi atrybutami polityki i relacji międzynarodowych towarzyszą budowaniu współczesnych konstrukcji polityki światowej, której głównym graczem pozostają Stany Zjednoczone Ameryki – dla Polski tradycyjny sojusznik, a także partner gospodarczy. Opracowania prawników dotyczące przemian instytucjonalnych samej UE, jak i jej relacji zewnętrznych pokazują dobitnie, jak wielkiego wysiłku wymaga znalezienie form, których precyzja odzwierciedla zróżnicowane stanowiska państw członkowskich i instytucji wspólnotowych.

Warto jednak spojrzeć na problemy poruszone w tym numerze „Przeglądu Zachodniego” z punktu widzenia narodów i państw, dla których integracja europejska pozostaje wyznacznikiem aspiracji, interesów i strategii, nawet, jeśli leżą one tylko w sferze wartości i kultury politycznej, a nie konkretnych założeń określających perspektywę członkostwa w UE. Krytyka odsuwanej w czasie finalitè integracji europejskiej czy ograniczonej skuteczności działań Rady Europy musi zejść na dalszy plan w obliczu naruszeń praw człowieka i łamania prawa międzynarodowego, jakich – niestety – ciągle jesteśmy obserwatorami. Jednocześnie nie sposób pominąć specyfikę procesów usytuowanych na styku tożsamości etnicznej i narodowej oraz polityki społecznej i narodowościowej, które trzeba przypisać genezie trawiących wiele regionów Europy napięć i konfliktów, a czego przykład wskazuje artykuł o „konstytucyjnym narodzie” Muzułmanów w Jugosławii. Nie tak dramatyczną, lecz podobnie naznaczoną trudną przeszłością genezę dostrzec można w analizie słabości słowackiej kultury politycznej. .

Artykuły

 • Spis treści
 • Wybrany artykuł: Andrzej Madeja, Koncepcja integracji wspólnotowej Paula-Henriego Spaaka
 • Szymon Maciejewski, Teoretyczne i metodologiczne podstawy Szkoły Monachijskiej
 • Anna Moraczewska, Wymiar Wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa jako strategia zarządzania ryzykiem
 • Larysa Leszczenko, Rola Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w ochronie praw ofiar konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim
 • Dariusz Wybranowski, Geneza i uwarunkowania procesu przekształcania na przełomie lat 60. i 70. XX wieku wspólnoty muzułmanów Bośni w Muzułmanów - „konstytucyjny naród” Jugosławii


Czarne chmury nad Instytutem Zachodnim – dr Michał Nowosielski dla FHE
dodano dnia: 2015-04-01 21:26

Na portalu informacyjnym niemieckiego radia „Funkhaus Europa” (1.04.2015) ukazał się długi wywiad z dyrektorem Instytutu Zachodniego drem Michałem Nowosielskim. Prowadzący wywiad red. Tomasz Kyć pytał o aktualną sytuację poznańskiej placówki, o której ostatnio jest bardzo głośno. Dr Nowosielski informował o trudnościach finansowych Instytutu, zagrażających jego dalszemu funkcjonowaniu.

Całość wywiadu Tomasza Kycia z dr Michałem Nowosielskim dostępna tutaj.Instytut Zachodni w Poznaniu walczy o wyższą dotację
dodano dnia: 2015-04-01 20:40

 

W "Głosie Wielkopolskim" (1.04.2015) ukazał się artykuł Karoliny Koziołek nt. trudnej sytuacji finansowej Instytutu Zachodniego, spowodowanej drastyczną obniżką dotacji otrzymywanej z MNiSW. Zmusiło to dyrekcję Instytutu do dramatycznej decyzji o zmniejszeniu o połowę płac pracowników. Mimo tego - jak podkreślił w rozmowie z autorką artykułu dr Michał Nowosielski, dyrektor Instytutu - nie ma gwarancji dla  funkcjonowania placówki. Jej egzystencja jest zagrożona. Dlatego podjęto działania, które mogłyby zapewnić stabilność Instytutu i jego dalszy rozwój. Takim rozwiązaniem byłoby - czytamy w artykule - przyjęcie specjalnej ustawy gwarantującej finansowanie Instytutu na odpowiednim poziomie. Podobne akty prawne zastosowano już wobec Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Ośrodka Studiów Wschodnich.

 Dyrektor Instytutu Zachodniego - dr Michał Nowosielski został członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma „Polish Sociological Review”
dodano dnia: 2015-03-31 23:48

Od 1961 r. „Polish Sociological Review” jest wydawany przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Należy podkreślić, iż to prestiżowe czasopismo podlega m.in. indeksowaniu przez: Journal Citation Reports Science Edition oraz Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters). Publikowane w nim artykuły dotyczą szerokiego spektrum zagadnień związanych z socjologią ze szczególnym naciskiem na teorię społeczną, strukturę społeczną, zmianę społeczna oraz kulturę i politykę w perspektywie globalnej.Prof. zw. dr hab. Stanisław Żerko redaktorem tomu pt.: „Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1934”
dodano dnia: 2015-03-31 23:34

30. marca 2015 r. w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odbyła się prezentacja tomu „Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1934” pod redakcją prof. zw. dr hab. Stanisława Żerki. Z tej okazji w PISM zorganizowano okolicznościową debatę, której przewodnie motto brzmiało: „Dyplomatyczny majstersztyk czy historyczna pomyłka?”. W prowadzonej przez historyka MSZ Piotra Długołeckiego dyskusji oprócz prof. zw. dr hab. S. Żerki brali udział m.in.: podsekretarz stanu w MSZ Katarzyna Kacperczyk oraz prof. zw. dr hab. Włodzimierz Borodziej z Instytutu Historycznego UW (redaktor naczelny serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne i jednoczenie członek Rady Naukowej ds. Historycznych przy Ministrze Spraw Zagranicznych).

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja archiwalnego materiału filmowego Polskiej Agencji Telegraficznej zatytułowanego „Polska w Gdańsku”, który ukazuje działania dyplomacji II RP wobec Wolnego Miasta.

Więcej informacji na temat spotkania oraz serii „Polskie Dokumenty Dyplomatyczne” dostępnych jest na stronie internetowej PISM.Rola państwa w (po)kryzysowej gospodarce europejskiej - polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych
dodano dnia: 2015-03-31 22:13

Szanowni Państwo mamy zaszczyt poinformować, iż dr Marta Götz uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Nauki na realizacje innowacyjnego grantu badawczego pt.: „Rola państwa w (po)kryzysowej gospodarce europejskiej - polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych” w ramach prestiżowego konkursu OPUS 7, HS4. Według przyjętego harmonogramu badań grant będzie realizowany od marca 2015 r. do września 2016 r.

Celem badań jest rekonstrukcja i ocena zmian wywołanych kryzysem "2008+" w myśleniu ekonomicznym w zakresie polityki państwa wobec BIZ napływających jak i wypływających, reform politycznych (policy) stanowiących odbicie tych zmian, a także tendencji kształtowania się strumieni i zasobów BIZ. Podejmowane w ramach projektu prace starają się uporządkować wiedzę dotyczącą zarówno zmian koncepcyjnych, jak i towarzyszących im realnych procesów przejawiających się większym zaangażowaniem państwa w procesy rynkowe (Wade 2003, Changn 2012).

W warstwie naukowej efektem podejmowanych działań powinno być zarówno usystematyzowanie dotychczasowych zmian wywołanych kryzysem w obszarze zaangażowanie państwa w procesy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak i zidentyfikowanie wyzwań o charakterze koncepcyjnym i instytucjonalnym z jakimi przychodzi mierzyć się Europie w tym obszarze.