Dzisiaj jest: Czwartek, 30 października 2014
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLITYKA BUDOWY POKOJU. POMOC HUMANITARNA I ROZWOJOWA


NIEMCY PO ZJEDNOCZENIU. SPOŁECZEŃSTWO – WIELOKULTUROWOŚĆ – RELIGIE


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE


KULTURA ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC


NIEMIECKA POLITYKA WOBEC POLSKI (1990-2010)


STOSUNKI GOSPODARCZE MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski ekspertem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
dodano dnia: 2014-10-30 08:10

Prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski, pracownik naukowy Instytutu Zachodniego, po przejściu procesu kwalifikacyjnego oraz ewaluacyjnego został włączony do grona międzynarodowych ekspertów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) - w zakresie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.

Uroczystość wręczenia certyfikatu odbyła się 24 października br. w Duszanbe w Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Office in Tajikistan. Uczestniczyli w niej przedstawiciele kilkudziesięciu państw, w tym ambasadorowie Unii Europejskiej, USA, Rosji, Francji, Ukrainy, Białorusi i Afganistanu.

OBWE skupia obecnie 57 państw - uczestników i działa w trzech wymiarach bezpieczeństwa: polityczno-wojskowym, ekonomiczno-środowiskowym i ludzkim.Wypowiedź dyrektora Instytutu Zachodniego dra Michała Nowosielskiego dla Panoramy TVP 2
dodano dnia: 2014-10-28 08:40

Dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu dr Michał Nowosielski wypowiedział się 27.10.2014 r. dla Panoramy na temat stosunku Kanclerz Niemiec Angeli Merkel do brytyjskich propozycji ograniczenia swobody przepływu osób w Unii Europejskiej.

Link do wypowiedzi ( 20 minuta 23 sekunda programu)Debata poświęcona nazistowskim deportacjom z ziemi mławskiej
dodano dnia: 2014-10-27 08:37

17 października 2014 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie odbyła się publiczna debata poświęcona nazistowskim deportacjom z ziemi mławskiej.

Debata w Mławie oraz kolejna ekspozycja wystawy Wypędzeni 1939... we Włocławku są częścią działania Związku Miast Polskich na rzecz projektu „Upamiętnienie deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”. Partnerami projektu są Instytut Zachodni w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu. Projekt wspierany jest ze środków unijnego Funduszu Europa dla Obywateli, Miasta Poznań, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Historii Polski - Program "Patriotyzm Jutra".

Strona projektuWypowiedź dyrektora Instytutu Zachodniego dra Michała Nowosielskiego podczas Kongresu Organizacji Polskich w Niemczech w relacji Polskiego Magazynu Radiowego Funkhaus Europa WDR
dodano dnia: 2014-10-23 07:59

Dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu dr Michał Nowosielski wypowiedział się w dniu 18 października 2014 podczas Kongresu Organizacji Polskich w Niemczech na temat sytuacji Polaków w Niemczech. Wypowiedź została zacytowana w relacji Polskiego Magazynu Radiowego Funkhaus Europa WDR.

Link do relacji znajduje się tutaj (wypowiedź dyr. M. Nowosielskiego w 3 minucie 59 sekundzie nagrania)

 Wypowiedź prof. dra hab. Andrzeja Saksona dla Polskiej Agencji Prasowej
dodano dnia: 2014-10-20 08:34

W dniu 17 października 2014 r. prof. Andrzej Sakson, pracownik Instytutu Zachodniego, wypowiedział się dla Polskiej Agencji Prasowej na temat nowej fali emigracji do Niemiec wnuków autochtonów z Warmii i Mazur.

Link do artykuł znajduje się tutajKorea. Polityka Południa wobec Północy w latach 1948-2008. Zmiana i kontynuacja
dodano dnia: 2014-10-17 09:30

Miło nam poinformować, iż ukazała się publikacja autorstwa Grażyny Strnad. Książka zatytułowana „Korea. Polityka Południa wobec Północy w latach 1948-2008. Zmiana i kontynuacja” została wydana nakładem Wydawnictwa Instytutu Zachodniego.

Autorka monografii w zajmujący sposób prowadzi czytelnika przez meandry skomplikowanych dziejów Półwyspu Koreańskiego. Osią rozważań czyni stosunek Korei Południowej do Korei Północnej w latach 1948-2008. W swoich badaniach nad charakterem, zasięgiem i skutkami polityki Korei Południowej wobec Korei Północnej bierze pod uwagę zarówno spuściznę historyczną, sytuację międzynarodową, jak i sytuację wewnętrzną.

W opinii recenzentów i znawców problematyki „książka na naszym rynku bardzo potrzebna”, wypełniająca lukę w polskiej literaturze politologicznej, która okresowi po 1953 r. w Korei poświęca stosunkowo niewiele uwagi, a autorka przedstawia go szczegółowo i z dużą znajomością rzeczy.

Zapraszamy do księgarniSpołeczna granica. Postawy młodzieży zachodniego pogranicza Polski
dodano dnia: 2014-10-17 08:19

Miło nam poinformować, iż ukazała się publikacja autorstwa Marcina Tujdowskiego, pracownika Instytutu Zachodniego. Książka zatytułowana „Społeczna granica. Postawy młodzieży zachodniego pogranicza Polski” została wydana nakładem Wydawnictwa Instytutu Zachodniego.

Pogranicze polsko-niemieckie od ponad dwóch dekad, ze względu na dokonujące się tam przemiany społeczne i polityczne, podlega wieloaspektowej eksploracji badawczej. W tym nurcie mieści się praca Marcina Tujdowskiego, który podjął wysiłek analizy partycypacji mieszkańców tego obszaru w tych przemianach. Zapoczątkowała je transformacja ustrojowa w obu krajach w latach 1989-1990, a przyspieszyło przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen. W zmianie sytuacji politycznej dostrzegano szansę na rozwój współpracy transgranicznej, jednak rzeczywistość zweryfikowała takie myślenie. Okazało się, że mimo bliskości terytorialnej obszary po obu stronach granicy nadal stanowią dwa odrębne pogranicza – polskie i niemieckie. Mimo intensyfikacji kontaktów wskutek zniesienia reżimu granicznego nadal są to dwie różne wspólnoty, podzielone barierą językową, mentalną i ekonomiczną, które okazały się silniejsze niż bariera graniczna. Zmiany tego stanu rzeczy następują powoli, np. w wyniku migracji Polaków do przygranicznych regionów Niemiec.

Zapraszamy do księgarniUmowa między Instytutem Zachodnim a Akademią Marynarki Wojennej
dodano dnia: 2014-10-16 13:23


W dniu 10 października Instytut Zachodni w Poznaniu i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zawarły umowę o współpracy podczas pierwszego posiedzenia Rady Patronackiej powołanej przy kierunku Stosunki Międzynarodowe. Spotkaniu przewodniczył Prorektor ds. kształcenia dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW.

Umowa przewiduje inicjowanie i koordynowanie udziału obu instytucji w projektach badawczych, analitycznych i eksperckich, współorganizowanie konferencji i seminariów, współdziałanie w zakresie działalności wydawniczej i dydaktycznej.

W skład rady Patronackiej weszli Dyrektor Instytutu Zachodniego dr Michał Nowosielski, Dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji dr Katarzyna Pisarska, Prezes Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego Zbigniew Pisarski, Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Marcin Zaborowski, Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek oraz Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia dr Adam Eberhardt.Wypowiedź prof. dra hab. Andrzeja Saksona dla Polskiego Radia Jedynka
dodano dnia: 2014-10-15 13:01

W dniu 13 października 2014 r. prof. Andrzej Sakson, pracownik Instytutu Zachodniego, wypowiedział się na antenie Polskiego Radia Jedynka w ramach audycji "Polska i Świat" na temat niemieckiej polityki wschodniej. Profesor zwrócił uwagę, iż Niemcy próbując zredefiniować swoją politykę wobec Rosji w kontekście konfliktu na Ukrainie, nadal preferują prymat własnych interesów (szczególnie gospodarczych) nad interesami Unii Europejskiej, w tym Polski.Refleksje o Ministrze Krzysztofie Skubiszewskim – spotkanie w Wadze Miejskiej
dodano dnia: 2014-10-13 13:41

W dn. 16 października b.r. o godzinie 18.00 w Wadze Miejskiej w Poznaniu odbędzie się spotkanie poświęcone osobie byłego Ministra Spraw Zagranicznych RP. Instytut Zachodni zgodnie z wolą Rodziny Profesora Skubiszewskiego stal się dysponentem jego spuścizny – cennych dokumentów, bogatego księgozbioru oraz pamiątek. Tworzony obecnie „Gabinet Ministra Skubiszewskiego” będzie nie tylko formą uhonorowania tej szczególnie zasłużonej dla Polski postaci naukowca, dyplomaty i wizjonera, ale też w zamierzeniu będzie służyć tym wszystkim, którzy zechcą wykorzystać do swych badań naukowych oryginalne dokumenty, publikacje i rozprawy Profesora Skubiszewskiego.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

Organizatorzy: Instytut Zachodni i Koło Przewodników Miejskich im. Marcelego Mottego

Mecenat: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Volkswagen-Poznań