Dzisiaj jest: Poniedziałek, 20 października 2014
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJAa


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLITYKA BUDOWY POKOJU. POMOC HUMANITARNA I ROZWOJOWA


NIEMCY PO ZJEDNOCZENIU. SPOŁECZEŃSTWO – WIELOKULTUROWOŚĆ – RELIGIE


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE


KULTURA ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC


NIEMIECKA POLITYKA WOBEC POLSKI (1990-2010)


STOSUNKI GOSPODARCZE MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Wypowiedź prof. dra hab. Andrzeja Saksona dla Polskiej Agencji Prasowej
dodano dnia: 2014-10-20 08:34

W dniu 17 października 2014 r. prof. Andrzej Sakson, pracownik Instytutu Zachodniego, wypowiedział się dla Polskiej Agencji Prasowej na temat nowej fali emigracji do Niemiec wnuków autochtonów z Warmii i Mazur.

Link do artykuł znajduje się tutaj

 

 

 Korea. Polityka Południa wobec Północy w latach 1948-2008. Zmiana i kontynuacja
dodano dnia: 2014-10-17 09:30

Miło nam poinformować, iż ukazała się publikacja autorstwa Grażyny Strnad. Książka zatytułowana „Korea. Polityka Południa wobec Północy w latach 1948-2008. Zmiana i kontynuacja” została wydana nakładem Wydawnictwa Instytutu Zachodniego.

Autorka monografii w zajmujący sposób prowadzi czytelnika przez meandry skomplikowanych dziejów Półwyspu Koreańskiego. Osią rozważań czyni stosunek Korei Południowej do Korei Północnej w latach 1948-2008. W swoich badaniach nad charakterem, zasięgiem i skutkami polityki Korei Południowej wobec Korei Północnej bierze pod uwagę zarówno spuściznę historyczną, sytuację międzynarodową, jak i sytuację wewnętrzną.

W opinii recenzentów i znawców problematyki „książka na naszym rynku bardzo potrzebna”, wypełniająca lukę w polskiej literaturze politologicznej, która okresowi po 1953 r. w Korei poświęca stosunkowo niewiele uwagi, a autorka przedstawia go szczegółowo i z dużą znajomością rzeczy.

Zapraszamy do księgarniSpołeczna granica. Postawy młodzieży zachodniego pogranicza Polski
dodano dnia: 2014-10-17 08:19

Miło nam poinformować, iż ukazała się publikacja autorstwa Marcina Tujdowskiego, pracownika Instytutu Zachodniego. Książka zatytułowana „Społeczna granica. Postawy młodzieży zachodniego pogranicza Polski” została wydana nakładem Wydawnictwa Instytutu Zachodniego.

Pogranicze polsko-niemieckie od ponad dwóch dekad, ze względu na dokonujące się tam przemiany społeczne i polityczne, podlega wieloaspektowej eksploracji badawczej. W tym nurcie mieści się praca Marcina Tujdowskiego, który podjął wysiłek analizy partycypacji mieszkańców tego obszaru w tych przemianach. Zapoczątkowała je transformacja ustrojowa w obu krajach w latach 1989-1990, a przyspieszyło przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen. W zmianie sytuacji politycznej dostrzegano szansę na rozwój współpracy transgranicznej, jednak rzeczywistość zweryfikowała takie myślenie. Okazało się, że mimo bliskości terytorialnej obszary po obu stronach granicy nadal stanowią dwa odrębne pogranicza – polskie i niemieckie. Mimo intensyfikacji kontaktów wskutek zniesienia reżimu granicznego nadal są to dwie różne wspólnoty, podzielone barierą językową, mentalną i ekonomiczną, które okazały się silniejsze niż bariera graniczna. Zmiany tego stanu rzeczy następują powoli, np. w wyniku migracji Polaków do przygranicznych regionów Niemiec.

Zapraszamy do księgarniUmowa między Instytutem Zachodnim a Akademią Marynarki Wojennej
dodano dnia: 2014-10-16 13:23


W dniu 10 października Instytut Zachodni w Poznaniu i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zawarły umowę o współpracy podczas pierwszego posiedzenia Rady Patronackiej powołanej przy kierunku Stosunki Międzynarodowe. Spotkaniu przewodniczył Prorektor ds. kształcenia dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW.

Umowa przewiduje inicjowanie i koordynowanie udziału obu instytucji w projektach badawczych, analitycznych i eksperckich, współorganizowanie konferencji i seminariów, współdziałanie w zakresie działalności wydawniczej i dydaktycznej.

W skład rady Patronackiej weszli Dyrektor Instytutu Zachodniego dr Michał Nowosielski, Dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji dr Katarzyna Pisarska, Prezes Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego Zbigniew Pisarski, Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Marcin Zaborowski, Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek oraz Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia dr Adam Eberhardt.Wypowiedź prof. dra hab. Andrzeja Saksona dla Polskiego Radia Jedynka
dodano dnia: 2014-10-15 13:01

W dniu 13 października 2014 r. prof. Andrzej Sakson, pracownik Instytutu Zachodniego, wypowiedział się na antenie Polskiego Radia Jedynka w ramach audycji "Polska i Świat" na temat niemieckiej polityki wschodniej. Profesor zwrócił uwagę, iż Niemcy próbując zredefiniować swoją politykę wobec Rosji w kontekście konfliktu na Ukrainie, nadal preferują prymat własnych interesów (szczególnie gospodarczych) nad interesami Unii Europejskiej, w tym Polski.Refleksje o Ministrze Krzysztofie Skubiszewskim – spotkanie w Wadze Miejskiej
dodano dnia: 2014-10-13 13:41

W dn. 16 października b.r. o godzinie 18.00 w Wadze Miejskiej w Poznaniu odbędzie się spotkanie poświęcone osobie byłego Ministra Spraw Zagranicznych RP. Instytut Zachodni zgodnie z wolą Rodziny Profesora Skubiszewskiego stal się dysponentem jego spuścizny – cennych dokumentów, bogatego księgozbioru oraz pamiątek. Tworzony obecnie „Gabinet Ministra Skubiszewskiego” będzie nie tylko formą uhonorowania tej szczególnie zasłużonej dla Polski postaci naukowca, dyplomaty i wizjonera, ale też w zamierzeniu będzie służyć tym wszystkim, którzy zechcą wykorzystać do swych badań naukowych oryginalne dokumenty, publikacje i rozprawy Profesora Skubiszewskiego.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

Organizatorzy: Instytut Zachodni i Koło Przewodników Miejskich im. Marcelego Mottego

Mecenat: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Volkswagen-Poznań

 

 Nowy numer dwumiesięcznika "WeltTrends" nr 98
dodano dnia: 2014-10-13 10:30

Ukazał się nowy 98 (wrzesień-październik) numer polsko-niemieckiego dwumiesięcznika "WeltTrends. Zeitschrift fur internationale Politik" współwydawanego przez Instytut Zachodni. Tematem przewodnim są "Narody bez państw" ("Nation sucht Staat"). W bloku materiałów dotyczącym narodów dążących do uzyskania autonomii lub też posiadania własnego państwa, ośmiu autorów analizuje przypadek Katalonii, Szkocji, Południowego Tyrolu, Flandrii oraz Quebecku. Całość uzupełnia opracowanie dotyczące rozważań nad różnymi aspektami regionalnej autonomii i tendencji secesjonistycznych.

W czasopiśmie opublikowano także artykuły na temat nowego rządu w Indiach, sytuacji ekonomicznej Rosji, militarnego zaangażowania Bundeswehry w misjach zagranicznych oraz setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej i śmierci generała Wojciecha Jaruzelskiego. W piśmie znajduje się także dział poświęcony recenzji najnowszych publikacji i sprawozdań z konferencji naukowych.

Link do spisu treści dostępny jest tutajWypowiedź prof. dra hab. Andrzeja Saksona dla TVP Info
dodano dnia: 2014-10-13 08:24

W dniu 11 października 2014 r. prof. Andrzej Sakson, pracownik Instytutu Zachodniego, wypowiedział się na antenie TVP Info na temat historycznych i współczesnych aspektów rywalizacji pomiędzy Polską a Niemcami w kontekście zbliżającego się meczu piłki nożnej obu drużyn w ramach eliminacji Euro 2016 we Francji. Do tego meczu polska reprezentacja piłkarska od 1933r. rozegrała z Niemcami 18 spotkań i nie wygrała ani jednego. Byliśmy jedyną parą sąsiednich państw na świecie, które spotykały się tak często, a jedna ze stron nie zdołała uzyskać choć jednego zwycięstwa (sytuacja ta uległa zmianie po zwycięstwie 2:0 w meczu w dniu 11.10. br.)

Na marginesie warto wspomnieć, iż w latach 1952-1988 polska reprezentacja rozegrała 19 spotkań z piłkarzami Niemieckiej Republiki Demokratycznej i dziewięciokrotnie wygrała , w tym w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w 1988r.

 Wykłady otwarte Instytutu Zachodniego w Bibliotece Raczyńskich
dodano dnia: 2014-10-10 14:42

W dniu 15 października 2014 r. w Bibliotece Raczyńskich odbędzie się wykład prof. IZ dra hab. Zbigniewa Mazura pt. „Konspiracyjna geneza Instytutu Zachodniego”.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu wykładów otwartych Instytutu Zachodniego organizowanych z okazji jubileuszu 70-lecia powstania Instytutu Zachodniego.

 

 Nr 171 Reforma nauki polskiej a pozycja Polski w zakresie prac badawczych i rozwojowych (B+R) w Unii Europejskiej
dodano dnia: 2014-10-09 14:56

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 171: Prof. Piotr Kalka, „Reforma nauki polskiej a pozycja Polski w zakresie prac badawczych i rozwojowych (B+R) w Unii Europejskiej"

Reforma nauki miała m.in. poprawić słabą pozycję Polski na tle innych państw członkowskich UE w zakresie B+R. Rezultaty reformy powinny określić trwale pozycję Polski w UE w przyszłości. Przeprowadzone zmiany polskiej nauki miały na celu m.in. podniesienie niskiego poziomu intensywności badawczo-rozwojowej (udziału ogólnych wydatków na B+R w produkcie krajowym brutto, ujętego procentowo). Zainicjowane reformy nie dotyczą niestety zwiększenia roli firm w finansowaniu B+R, co każe przypuszczać, że nie będą one oddziaływać w większym stopniu na rozwój nauki polskiej w przyszłości.