Dzisiaj jest: Piątek, 06 marca 2015
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

214-3 (352) NAUKA - POLITYKA - TRANSFORMACJA, 70 LAT INSTYTUTU ZACHODNIEGO


SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLITYKA BUDOWY POKOJU. POMOC HUMANITARNA I ROZWOJOWA


NIEMCY PO ZJEDNOCZENIU. SPOŁECZEŃSTWO – WIELOKULTUROWOŚĆ – RELIGIE


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE


KULTURA ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC


NIEMIECKA POLITYKA WOBEC POLSKI (1990-2010)


STOSUNKI GOSPODARCZE MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Wykład otwarty prof. dr hab. Anny Wolf-Powęskiej w ramach cyklu „Uniwersyteckie Wykłady na Zamku”
dodano dnia: 2015-03-03 11:38

Fundacja UAM, CK Zamek oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na wykład uniwersytecki prof. dr hab. Anny Wolff-Powęskiej pt.: Czy możliwy jest porządek w świecie chaosu?, który odbędzie się we wtorek 10 marca o godzinie 18.00 w Sali Kominkowej CK Zamek.

Celem wykładu jest odpowiedzenie na pytanie jak wyglądała na przestrzeni dziejów kondycja intelektualna, moralna, polityczna i społeczna narodów i państw w zglobalizowanym świecie.Aby odpowiedzieć na to pytanie autorka posłuży się wieloma odwołaniami historycznymi. Poprowadzi uczestników przez analizę tzw. porządku westfalskiego, wiedeńskiego, wersalskiego, jałtańsko-poczdamskiego, by w końcu skoncentrować się na postzimnowojennym chaosie. Przyjrzy się szansom tworzenia trwałego porządku międzynarodowego, możliwościom wpływu jednostki na ład światowy i uwarunkowaniom pokojowego porządku w XXI w.

„Uniwersyteckie Wykłady na Zamku”, współorganizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, CK Zamek oraz Fundację UAM, mają korzenie w latach międzywojennych. Cykl jest nawiązaniem do otwartych spotkań prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Poznańskiego w jego ówczesnej siedzibie, obecnym Centrum Kultury Zamek. Tematem przewodnim tegorocznego cyklu wykładów jest PORZĄDEK, charakterystyczna cecha Wielkopolan.Wykłady otwarte Instytutu Zachodniego w Bibliotece Raczyńskich
dodano dnia: 2015-02-18 08:13

27. lutego 2015 r. o godzinie 17.00 w gmachu Biblioteki Raczyńskich przy pl. Wolności 19 w sali nr 1 w ramach cyklu wykładów otwartych Instytutu Zachodniego odbędzie się prelekcja dr Marii Wagińskiej-Marzec pt.: „Kontrowersje wokół nowego symbolu Berlina Humboldt-Forum".

Serdecznie zapraszamy - wstęp wolny.Wypowiedz prof. US dr hab. Krzysztofa Malinowskiego dla Radia Zet
dodano dnia: 2015-02-10 16:22

9. lutego 2015 r. zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Zachodniego prof. US dr hab. Krzysztof Malinowski udzielił wypowiedzi dla Radia Zet. Jej tematem była ocena roli dyplomacji niemieckiej w próbach rozwiązania konfliktu na Ukrainie.

Link do wypowiedzi prof. dr hab. US Krzysztofa Malinowskiego dla Radia Zet znajduje się tutaj.Sukces Instytutu Zachodniego w konkursie NCN Sonata Bis 4
dodano dnia: 2015-02-10 08:08

Miło nam poinformować, iż Narodowe Centrum Nauki zakwalifikowało do finansowania projekt Instytutu Zachodniego "Polskie organizacje imigranckie w Unii Europejskiej" pod kierownictwem dra Michała Nowosielskiego.

Projekt zakłada badanie dwojakiego rodzaju: diagnostyczne, mające na celu określenie stanu polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Holandia, Włochy, Hiszpania) oraz wyjaśniające, mające na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie: jakie czynniki kształtują stan polskich organizacji imigranckich w tych krajach.

Rezultaty projektu wpłyną pozytywnie na rozwój badań nad migracjami ze szczególnym uwzględnieniem badań nad organizacjami imigranckimi. Dzięki aspektowi porównawczemu możliwe będzie stwierdzenie jak otoczenie wpływa na stan organizacji, co pozwoli na sformułowanie wniosków teoretycznych, które będą mogły znaleźć zastosowanie w dalszych badaniach nad innymi niż polskie organizacjami imigranckimi. Projekt ma także znaczenie praktyczne - dostarczy wiedzy na temat polskich organizacji imigranckich działających na terenie wybranych państw europejskich. Dane na temat czynników warunkujących kondycję organizacji pozwolą na sformułowanie praktycznych wniosków dotyczących wspierania rozwoju tych organizacji w różnych warunkach i współpracy z nimi.

Przyznana kwota dofinansowania: 1 145 746 zł. Planowany czas rozpoczęcia realizacji projektu to czerwiec 2015 r.Wypowiedź dr Radosława Grodzkiego dla Faktów TVN
dodano dnia: 2015-02-09 16:30

Dr Radosław Grodzki wypowiedział się 5.02.2015 r. dla Faktów TVN emitowanych o godz. 16.00 na temat znaczenia wizyt przywódców Niemiec i Francji w Kijowie z 5 lutego oraz w Moskwie z 6. lutego br. dla oczekiwanego przełomu związanego z trwającym konfliktem na Ukrainie. Dr Grodzki przeprowadził również analizę ustaleń dotyczących wymiaru 51. monachijskiej konferencję bezpieczeństwa z 6-8 lutego 2015 r. dla bezpieczeństwa w Europie.

Link do screena z wypowiedzi Dr Radosława Grodzkiego tutaj.Prof. dr hab. Andrzej Sakson członkiem Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
dodano dnia: 2015-02-02 19:38

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Mirosława Marody wręczyła prof. dr hab. Andrzejowi Saksonowi w dniu 30 stycznia 2015 r. nominację na członka Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk na okres kadencji 2015-2018.

Obchodzący w tym roku jubileusz 25-lecia instytut skupia grono cenionych badaczy z zakresu politologii, historii najnowszej i socjologii. Instytut Studiów Politycznych PAN jest m.in. wydawcą takich czasopism jak: "Studia Polityczne", "Kultura i Społeczeństwo", "Rocznik Polsko-Niemiecki",  "Civitas. Studia z Filozofii Polityki", "Europa Środkowo - Wschodnia".Wypowiedź dyrektora Instytutu Zachodniego dra Michała Nowosielskiego dla Faktów TVN
dodano dnia: 2015-02-02 19:19

Dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu dr Michał Nowosielski wypowiedział się 29.01.2015 r. dla Faktów TVN w felietonie pt.: "Koniec europejskiej solidarności w sprawie polityki wobec Rosji?" na temat dyplomatycznej gry Federacji Rosyjskiej wymierzonej w spójność unijnej solidarności w obliczu konfliktu ukraińskiego.

Link do wypowiedzi (2 minuta 38 sekunda programu)Nr 178 Specyfika polskich inwestycji bezpośrednich w Europie Zachodniej
dodano dnia: 2015-02-02 13:54

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 178: Marta Götz, „Specyfika polskich inwestycji bezpośrednich w Europie Zachodniej”

Prezentowane badania koncentrują się na kategorii „odwrotnych” BIZ, tj. przedsięwzięć inwestycyjnych kierowanych z Polski do Europy Zachodniej, a więc inaczej niż zakłada to ujęcie klasyczne, z kraju mniej rozwiniętego do zamożniejszego, czyli w przeciwnym kierunku. Wykorzystano w nich mało w ekonomii i naukach o zarządzaniu rozpowszechnioną metodę teorii ugruntowanej – Grounded Theory Method (GTM), zakładającą stopniowe, iteracyjne wyłanianie się teorii z danych empirycznych.Esej prof. dra hab. Tomasza Budnikowskiego dla Rzeczpospolitej
dodano dnia: 2015-01-29 10:47

28 stycznia 2015 r. w "Rzeczpospolitej" ukazał się esej pt.: "Niemcy decydują o uposażeniach polskich kierowców", którego autorem jest prof. dr hab. Tomasz Budnikowski, pracownik Instytut Zachodniego. Nawiązuje on do ożywionej dyskusji niemieckich ekonomistów dotyczącej wprowadzenia przez rząd federalny minimalnego wynagrodzenia na poziomie 8,5 euro brutto za godzinę oraz skutków tej regulacji m.in. dla usług transportowych na terytorium RFN przez przewoźników z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Autor podkreślił, iż pomimo, że płaca minimalna funkcjonuje od lat w większości państw europejskich, to w żadnym z nich nie zdecydowano się na tak brutalną ingerencję w mechanizm wynagradzania zagranicznych firm transportowych.

Cały tekst eseju znajduje się tutaj.Wizyta członków poznańskiego Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego
dodano dnia: 2015-01-28 12:35

We wtorkowy wieczór 27 stycznia 2015 r. Instytut Zachodni gościł członków poznańskiego Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego. Wizyta odbyła się w cyklu regularnych szkoleń, podczas których przewodnicy poszerzają swoją wiedzę o Poznaniu i regionie. Niemal 30-osobowa grupa członków Koła zaznajomiła się z genezą, historią oraz działalnością Instytutu Zachodniego i obejrzała film dokumentalny pt. "70 lat w stronę Zachodu". Dr Natalia Jackowska przybliżyła gościom sylwetkę prof. Krzysztofa Skubiszewskiego oraz zbiory jego Gabinetu, znajdujące się w posiadaniu Instytutu Zachodniego.