Dzisiaj jest: Sobota, 05 września 2015
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu









2015-2 (355) SKUTKI WOJEN MINIONEGO STULECIA


2015-1 (354) WSPÓŁCZESNE DYLEMATY EUROPY I UNII EUROPEJSKIEJ


SYSTEM PARTYJNY I PARTIE POLITYCZNE ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC (1990-2013)


DROGA NIEMIEC DO ZJEDNOCZENIA WEWNĘTRZNEGO


2014-4 (353) EUROPA: KONCEPCJE, STRATEGIE, PRAWO


2014-3 (352) NAUKA - POLITYKA - TRANSFORMACJA, 70 LAT INSTYTUTU ZACHODNIEGO


SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE





Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Prof.A. Sakson o Polakach w Niemczech - Wirtualna Polska
dodano dnia: 2015-08-28 15:15

27 sierpnia 2015 r. ukazał się w portalu internetowym „Wirtualna Polska” tekst Moniki Krześniak pt.: „Sakson: są widoczne różnice w postrzeganiu Polonii w Niemczech i mniejszości niemieckiej w Polsce". Data publikacji materiału była nieprzypadkowa, gdyż na 28. sierpnia 2015 r. Prezydent Andrzej Duda zaplanował pierwszą wizytę w RFN, która obejmowała spotkania zarówno z prezydentem Niemiec - Joachimem Gauckiem, jak i kanclerz Angelą Merkel. Jak można było się spodziewać, jednym z ważnych tematów poruszanych w ramach wizyty był status Polonii w RFN i dysproporcje związane z jej pozycją wobec struktur państwa, która jest zdecydowanie gorsza niźli mniejszości niemieckiej w Polsce (np. w kwestii przyznawania środków finansowych).

W całość materiał dostępny: tutaj



Nr 186 Zasady finansowania partii politycznych w Republice Federalnej Niemiec
dodano dnia: 2015-08-26 11:08

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 186: dr Piotr Kubiak, "Zasady finansowania partii politycznych w Republice Federalnej Niemiec"

 W zaplanowanym w Polsce na 6 września 2015 r. referendum znalazło się pytanie o finansowanie partii politycznych z budżetu państwa. Warto w tym momencie przypomnieć, jak wygląda to finansowanie w Republice Federalnej Niemiec, która zaliczana jest do prekursorów finansowania partii politycznych z budżetu państwa.



Wypowiedź prof. Andrzeja Saksona dla Wiadomości TVP 1 o godz. 19.30
dodano dnia: 2015-08-24 08:08

23. sierpnia 2015 r. dla Wiadomości TVP 1 wyemitowanych o godz. 19.30 w komentarzu dotyczącym zapowiadanej „korekty” polityki zagranicznej, której dokonać ma Prezydent A. Duda wypowiedział się prof. A. Sakson. W kontekście symbolicznych działań zapowiadających „korektę” prof. A. Sakson zwrócił uwagę, iż: „…jeżeli pole manewru istnieje w polityce zagranicznej to właśnie na poziomie regionalnym i tu możemy podejmować różnego rodzaju nowe inicjatywy, bądź starać się reaktywować takie jak np.: Partnerstwo Wschodnie”.

Cały materiał dostępny (min. 8:50): tutaj



Wypowiedź prof. Andrzeja Saksona dla Wiadomości TVP 1 o godz. 19.30
dodano dnia: 2015-08-18 13:25

17. sierpnia 2015 r. dla Wiadomości TVP 1 wyemitowanych o godz. 19.30 na temat wymiaru pierwszej oficjalnej wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy planowanej na 23 sierpnia w Tallinie (Estonia) wypowiedział się prof. dr hab. Andrzej Sakson. W przekazanej informacji podkreślono szczególną symbolikę najbliższej wizyty Prezydenta RP przypadającej w rocznice podpisania Paktu Ribbentrop-Mołotow z 1939 r., która wpisuje się w logikę budowy przez Prezydenta RP określonej koncepcji polityki zagranicznej. Według prof. A. Saksona wizyta ta jest „pewnym pstryczkiem pod adresem Moskwy, dąży do wzmocnienia państw bałtyckich oraz całego regionu”.

Cały materiał dostępny (min. 1:45): tutaj



Wypowiedź dra Piotra Kubiaka dla Wiadomości TVP 1 o godz. 19.30
dodano dnia: 2015-08-17 10:44

16. sierpnia 2015 r. dla Wiadomości TVP 1 emitowanych o godz. 19.30 wypowiedział się dr Piotr Kubiak na temat zasad finansowania partii politycznych z budżetu państwa w Republice Federalnej Niemiec.

 

Cały materiał dostępny (min. 19:45) : tutaj

 



Wypowiedź prof. Andrzeja Saksona na temat polskiej polityki bezpieczeństwa dla TVP Info
dodano dnia: 2015-08-17 10:24
14. sierpnia 2015 r. prof. dr hab. Andrzej Sakson, pracownik naukowy Instytutu Zachodniego, udzielił wywiadu dla Wiadomości Dnia TVP Info na temat założeń nowej polityki bezpieczeństwa  prezydenta RP Andrzeja Dudy. Ustosunkował się do tez zawartych w wywiadzie jaki udzielił prezydent dla Financial Times z dnia 13 sierpnia 2015 r. Pracownik IZ zwrócił uwagę na fakt, iż Polska jako państwo frontowe NATO z racji swego potencjału nie prowadzi polityki globalnej i musi uwzględniać interesy naszych sojuszników w NATO w tym szczególnie USA, które z uwagi na międzynarodowe zagrożenie terroryzmem islamskim, m.in. w Syrii i w Państwie Islamskim, współpracuje z Rosją. Należy również uwzględnić sytuację, iż jednym z najbliższych sojuszników USA w Europie są Niemcy. Oba te państwa są sceptycznie nastawione do umiejscowienia stałych baz NATO w Polsce co oznaczałoby zerwanie porozumienia NATO - Rosja z 1997 r.
 
Całość materiału: tutaj


Konferencja
dodano dnia: 2015-08-17 07:54

2 grudnia 2015 Instytut Zachodni we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera organizuje konferencję "Niemcy we współczesnym świecie. Aspekt gospodarczy".

Zapraszamy serdecznie do udziału.

 



Wypowiedź prof. Andrzeja Saksona na temat możliwości konfliktu nuklearnego dla Wiadomości TVP-1
dodano dnia: 2015-08-11 12:00

9. sierpnia 2015 r. pracownik naukowy Instytutu Zachodniego prof. dr hab. Andrzej Sakson udzielił wywiadu dla Wiadomości TVP-1 na temat możliwości wybuchu konfliktu zbrojnego z użyciem broni jądrowej.

Punktem wyjścia była 70-ta rocznica zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę. Zwrócił on uwagę na odstraszającą rolę broni jądrowej we współczesnym świecie, nie wykluczając jednak możliwości jej użycia, np. przez państwa totalitarne.

 

Materiał do pobrania : tutaj (min. 20:50)



Instytut Zachodni poszukuje kandydata do pracy na stanowisko asystenta
dodano dnia: 2015-08-11 11:50

W związku z realizacją zadania badawczego „Stosunki polsko-niemieckie” Instytut Zachodni poszukuje kandydata do pracy na stanowisku asystenta.

Zakres prowadzonych badań: współczesne stosunki polsko – niemieckie ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski i Niemiec w Unii Europejskiej i NATO lub tematyki bezpieczeństwa i współpracy transgranicznej, przemian społecznych na pograniczu, migracji.

Szczegóły dotyczące stanowiska oraz procedury konkursowej znajdują się w ogłoszeniu.



Instytut Zachodni poszukuje kandydata do pracy na stanowisko asystenta
dodano dnia: 2015-08-11 11:41

W związku z realizacją zadania badawczego „Model Niemcy: państwo, gospodarka, społeczeństwo” Instytut Zachodni poszukuje kandydata do pracy na stanowisku asystenta.

Zakres prowadzonych badań: współczesne Niemcy ze szczególnym uwzględnieniem systemu politycznego i polityki wewnętrznej lub gospodarki lub społeczeństwa.

Szczegóły dotyczące stanowiska oraz procedury konkursowej znajdują się w ogłoszeniu.