Browsing Category

Historia powszechna

Davies Mała Europa
Historia Polski, Historia powszechna,

Mała Europa. Szkice polskie

 • Autor:  Norman  Davies
 • Tłumacz: Bartłomiej Pietrzyk
 • Wydawca:  Znak Horyzont,  Kraków  2022
 • ISBN:  978-83-240-8775-4
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  377, [1]

Mała Europa. Szkice polskie  jest opowieścią o burzliwych dziejach Polski. Posługując się formą eseju, wywiadu, a także anegdotą, Norman Davies ukazuje czasy wojen, konfliktów, rozbiorów, wzlotów i upadków aż po lata współczesne. Skupiający się na sytuacji polskiej na arenie międzynarodowej brytyjski historyk zauważa, że dzieje Polski mogą być drogowskazem dla Europy w czasach kryzysu.

Making Justice
Historia Niemiec, Historia Polski, Historia powszechna,

Making justice visible. War crimes trials, media a(...)

 • Redakcja:  Ruth  Leiserowitz,  Gintarė  Malinauskaitė,  Hektoras  Vitkus
 • Wydawca:  Fibre Verlag,  Osnabrück  2022
 • Seria:  „Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau”,  Bd. 45
 • ISBN:  978-3-944870-80-9
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  352

W jakim stopniu media kształtowały postrzeganie procesów hitlerowskich zbrodniarzy wojennych? Jakie wspomnienia z przeszłości zostały uwypuklone, a jakie wykluczone dzięki przekazom medialnym? Książka Making justice visible  ukazuje złożoną historię procesów po II wojnie światowej, analizując wzajemne relacje między prawem, mediami i pamięcią.

Autorzy omawiają, jak media przedstawiały wybrane procesy zbrodniarzy wojennych w Polsce, Związku Radzieckim, Jugosławii oraz Niemczech Wschodnich i Zachodnich. Koncentrując się na tych procesach jako wydarzeniach medialnych, badacze pokazują, w jaki sposób media relacjonowały je szerszej publiczności i tłumaczyły zasady prawne systemów sądowniczych.

Raport o stratach
Historia Polski, Historia powszechna,

Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyn(...)

 • Redakcja:  Konrad  Wnęk (cz. 1-3),  Adam Pleskaczyński (cz. 2)
 • Wydawca:  Polska  Fundacja  Narodowa,  Warszawa  2022
 • ISBN:  978-83-954388-2-0 ; 978-83-954388-3-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  532, [2] + 441, [1] + 335, [1]

Raport zawiera najnowszą rekonstrukcję strat wojennych Polski poniesionych w wyniku drugiej wojny światowej. Informacje zebrano w trzech obszernych tomach:

I. Opracowanie – opis oraz oszacowanie strat materialnych i niematerialnych;

II. Dokumentacja fotograficzna – wybór ilustracji z okresu II wojny światowej (zaprezentowano w nim również fotografie ze zbiorów archiwalnych Instytutu Zachodniego);

III. Lista miejsc zbrodni – zestawienie miejsc zbrodni dokonanych przez okupanta na ludności cywilnej.

Publikacja jest dostępna również w wersji cyfrowej zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Anders
Historia Polski, Historia powszechna,

Generał broni Władysław Anders 1892-1970. Czyny(...)

 • Autorzy:  Jerzy  Kirszak,  Bogusław  Polak,  Michał  Polak
 • Wydawca:  Instytut  Pamięci  Narodowej,  Warszawa  2022
 • ISBN:  978-83-8229-456-9
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  606, [1]

Generał Władysław Anders zajął trwałe miejsce w panteonie narodowym wśród najwybitniejszych wodzów polskich XX wieku. Sławę przyniosła mu trwająca kilkanaście miesięcy kampania włoska. Droga do chwały wiodła przez I Korpus Polski w Rosji, Powstanie Wielkopolskie, wojnę z bolszewikami i boje Września 1939. Po 1945 roku generał toczył zmagania na emigracji.

Album wydany w ramach projektu Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności dokumentuje m. in. starania generała Andersa zmierzające do przywrócenia Polsce po II wojnie światowej prawa do samostanowienia o swoim losie i całkowitego uniezależnienia się od władzy i wpływów ZSRR. Władysław Anders do końca życia pozostał strażnikiem pamięci ofiar zbrodni katyńskiej, a także jednym z symboli walki i niezłomnego trwania przy idei suwerenności Polski.

Poznań Strasburg
Historia Niemiec, Historia Polski, Historia powszechna,

Poznań – Strasburg. Powinowactwa w czasie i(...)

 • Redakcja:  Hanna  Grzeszczuk-Brendel,  Małgorzata  Praczyk
 • Wydawca:  Wydział  Historii  UAM,  Poznań  2022
 • ISBN:  978-83-67284-05-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  138, [1]

Dwujęzyczna polsko-angielska publikacja powstała w związku z wystawą Poznań – Strasbourg. From Imperial to European Affinities. Ekspozycja ta była jednym z wydarzeń towarzyszących XXIII. Międzynarodowemu Kongresowi Nauk Historycznych, który odbył się w Poznaniu w sierpniu 2022 roku.

Książka podejmuje zagadnienia związane ze wzajemnymi wpływami i interakcjami przestrzeni miejskich Poznania i Strasburga, które pod koniec XIX wieku znajdowały się na przeciwnych krańcach cesarstwa niemieckiego. Autorzy tekstów analizują kwestie dotyczące rozwoju urbanistycznego obu miast, ich architektury, a także dekoracji przestrzeni miejskiej i historycznych paraleli oraz różnic między dwoma ośrodkami.

Żerko Polityka
Historia Niemiec, Historia powszechna, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego,

Niemiecka polityka zagraniczna 1933-1939

 • Autor:  Stanisław  Żerko
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań  2022  (wyd. 2 uzupełnione)
 • Seria:  „Studium  Niemcoznawcze  Instytutu  Zachodniego”  nr  100
 • ISBN:  978-83-66412-42-2
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  463, [1]

Oparta na wnikliwej kwerendzie źródłowej publikacja ukazuje nazistowskie koncepcje polityki zagranicznej przed dojściem Hitlera do władzy oraz kolejne etapy polityki zagranicznej Trzeciej Rzeszy w latach 1933-1939.

Autor przedstawia główne kierunki aktywności niemieckiej dyplomacji w okresie konsolidacji reżimu hitlerowskiego, a także późniejsze wysiłki budowania mocarstwowej pozycji Rzeszy. Ważne miejsce zajmują relacje z Polską, w tym zabiegi o włączenie naszego kraju do grupy państw-sprzymierzeńców Rzeszy. Szczegółowo zostały też ukazane stosunki Niemiec z mocarstwami, zwłaszcza próby pozyskania Wielkiej Brytanii jako sojusznika, a także polityka Trzeciej Rzeszy wobec mniejszych państw.

Aust Erinnerungs
Historia Niemiec, Historia Polski, Historia powszechna,

Erinnerungsverantwortung. Deutschlands Vernichtung(...)

 • Autor:  Martin  Aust
 • Wydawca:  Bundeszentrale  für  politische  Bildung,  Bonn  2021
 • Seria:  „Schriftenreihe  der  Bundeszentrale  für  Politische  Bildung”,  Bd. 10658
 • ISBN:  978-3-7425-0658-0
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  219 s.,  [3] s. tablic

Niemcy zaatakowały Polskę 1 września 1939 roku, a Związek Radziecki 22 czerwca 1941 roku. Według Martina Austa te dwie daty wyznaczają początek i nasilenie niemieckiej wojny na wyniszczenie w Europie Wschodniej.

W jaki sposób i na jakich ideologicznych podstawach dokonała się radykalizacja narodowosocjalistyczna w Niemczech? Jakie są korzenie przemocy niemieckiej na wschodzie? Jak kształtowały się wspomnienia o tragicznych wydarzeniach wojny? Szukając odpowiedzi na te pytania, historyk oddaje głos m. in. niemieckim krytykom wojny eksterminacyjnej oraz ludziom z krajów okupowanych. Martin Aust podkreśla też kwestię odpowiedzialności Niemiec za pamięć o zbrodniach dokonanych w Polsce, Białorusi, Ukrainie i Rosji i komentuje nowe wyzwania współczesnej kultury pamięci.

Osteuropa_a
Historia powszechna, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Osteuropa zwischen Mauerfall und Ukrainekrieg. Bes(...)

 • Autorzy:  Martin  Aust,  Andreas  Heinemann-Grüder,  Angelika  Nußberger,  Ulrich  Schmid
 • Wydawca:  Suhrkamp  Verlag,  Berlin  2022
 • Seria:  „edition suhrkamp”,  2777
 • ISBN:  978-3-518-12777-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  254

Wraz z upadkiem muru berlińskiego na horyzoncie pojawiła się nowa era, która oprócz  liberalizacji w gospodarce miała nieść demokrację, wolność i rządy prawa dla całej Europy. Jednak od czasu agresji Rosji na Ukrainę wszystko się zmieniło. 24 lutego 2022 roku stał się punktem zwrotnym, który nie tylko ma konsekwencje dla przyszłości, ale skłania do ponownej oceny niedawnej przeszłości.

Trzydzieści lat po zakończeniu konfliktu Wschód-Zachód, przepaść dzieląca Rosję od jej zachodnich sąsiadów jest głębsza niż kiedykolwiek. Także w Unii Europejskiej bardziej widoczne stają się linie podziałów. Spoglądający krytycznie w przeszłość autorzy publikacji  Osteuropa zwischen Mauerfall und Ukrainekrieg  analizują najważniejsze aspekty epoki, która w 2022 roku dobiegła końca.

Global gescheitert
Aktualności, Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

Global gescheitert? Der Westen zwischen Anmaßung (...)

 • Autor:  Susanne  Schröter
 • Wydawca:  Verlag  Herder,  Freiburg – Basel – Wien  2022
 • ISBN:  978-3-451-39367-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  234

Zachód rzadko wydawał się tak zjednoczony, jak na początku wojny w Ukrainie, gdy wolności i demokracji trzeba było bronić przed autokratycznym systemem. Ale za początkową jednością szybko ujawniły się pierwsze pęknięcia.

Jak pogodzić ograniczenia ekonomiczne z celami politycznymi? Ile warte są własne ideały Zachodu? W swojej książce politolog, etnolog i znawczyni islamu Susanne Schröter pokazuje, że jest to poważny problem.

XX-lecie wojny
Aktualności, Historia powszechna,

XX-lecie wojny z terroryzmem. Bilans i konsekwencj(...)

 • Redakcja  naukowa:  Barbara  Wiśniewska-Paź,  Damian  Szlachter
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Adam  Marszałek,  Toruń  2022
 • Seria:  „Przestrzeń  Publiczna,  Terroryzm,  Bezpieczeństwo”
 • ISBN:  978-83-8180-643-5 ; 978-83-8180-644-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  307 + 244

Zamachy z 11 września 2001 r. w USA były katalizatorem procesów społecznych i politycznych, które doprowadziły do zupełnej przemiany środowiska bezpieczeństwa. Dwadzieścia lat po tych wydarzeniach na Uniwersytecie Wrocławskim zorganizowano konferencję naukową „20-lecie wojny z terroryzmem – bilans i perspektywy”.

Dwutomowa publikacja XX-lecie walki z terroryzmem – bilans i konsekwencje  komentuje aktualne wyzwania związane z bezpieczeństwem państwa, które omawiano na konferencji 10 września 2021 r.  Autorzy tekstów, m. in. prof. Sebastian Wojciechowski z Instytutu Zachodniego, ukazują współczesne zagrożenia oraz podejmowane rozwiązania w zakresie zapobiegania aktom terrorystycznym, a także przyglądają się edukacji do bezpieczeństwa.