Browsing Category

Aktualności

Staatsfeinde in Uniform
Aktualności, Niemcoznawstwo,

Staatsfeinde in Uniform. Wie militante Rechte unse(...)

 • Autor:  Dirk  Laabs
 • Wydawca:  Econ,  Berlin  2021  /  Bundeszentrale  für  politische  Bildung,  Bonn  2022
 • ISBN:  978-3-430-21032-4  /  978-3-7425-0803-4
 • Oprawa:  twarda  /  miękka
 • Liczba stron:  445  /  448

Dirk Laabs, który bada terroryzm od prawie 20 lat, analizuje obecność prawicowych ekstremistów w niemieckich służbach mundurowych. Niemiecki dziennikarz zauważa, że ekstremiści stanowią bardzo niewielką mniejszość w organach bezpieczeństwa. Laabs przestrzega jednak przed ryzykiem związanym z dostępem prawicowych radykałów do szkoleń, broni, kontaktów oraz informacji.

Merkel_Kiwerska
Aktualności, Historia Niemiec, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego, Niemcoznawstwo,

Interesy – wartości – kompromisy. Pol(...)

 • Redakcja:  Karol  Janoś,  Agata  Kałabunowska,  Jadwiga  Kiwerska,  Tomasz  Morozowski
 • Wydawca:  Instytut Zachodni,  Poznań  2022
 • Seria:  „Studium  Niemcoznawcze”,  nr  99
 • ISBN:  978-83-66412-39-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  445

W publikacji podjęto próbę oceny działań kanclerz Angeli Merkel w zakresie niemieckiej polityki zagranicznej. Autorzy zastanawiają się, czy skala i charakter zaangażowania Niemiec na arenie międzynarodowej w latach 2005-2021 odpowiadały potencjałowi państwa niemieckiego oraz czy były one adekwatne do oczekiwań i potrzeb społeczności międzynarodowej.

Analizując różne aktywności RFN w latach 2005-2021, badacze ukazują, jak zmieniała się w tym czasie rola Niemiec w Europie i świecie oraz jaki był w tym udział kanclerz Angeli Merkel.

Syrienkrieg
Aktualności, Historia powszechna, Niemcoznawstwo,

Blutige Enthaltung. Deutschlands Rolle im Syrienkr(...)

 • Autorzy:  Sönke  Neitzel,  Bastian  Matteo  Scianna
 • Wydawca:  Verlag  Herder,  Freiburg,  Basel,  Wien  2021
 • ISBN:  978-3-451-07343-4
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  160

Sönke Neitzel i Bastian Matteo Scianna analizują politykę niemiecką wobec Syrii od wybuchu wojny domowej w 2011 roku. Historycy z Uniwersytetu w Poczdamie ukazują problemy polityki zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec w obliczu katastrofalnej sytuacji w Syrii. Autorzy publikacji Blutige Enthaltung zwracają uwagę na rozbieżność między potęgą gospodarczą Niemiec a niechęcią do przyjmowania większej odpowiedzialności politycznej w zarządzaniu kryzysowym na skalę międzynarodową.

Migration
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Migration – the challenge of European states(...)

 • Redakcja:  Jaroslav  Mihálik,  Jakub  Bardovič
 • Wydawca:  ibidem-Verlag,  Stuttgart  2019
 • ISBN:  978-3-8382-1344-6
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  233

Politolodzy z instytucji akademickich z całej Europy analizują rolę polityki migracyjnej wobec kryzysu uchodźczego, z jakim borykają się poszczególne państwa. Autorzy tomu Migration – the challenge of European states przedstawiają krytyczny przegląd dyskursu na temat migracji z krajów Trzeciego Świata, koncentrując się na skutkach migracji odczuwanych przez państwa Unii Europejskiej.

Badacze odnotowują rozszerzanie się radykalnej prawicy w państwach europejskich oraz wzrost populizmu i wyobcowanie obywateli z formalnej polityki. Całość publikacji uzupełnia zestawienie i omówienie polityki imigracyjnej krajów spoza Europy: Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych.

Berliner Mauer
Aktualności, Historia Niemiec, Historia powszechna,

Die Berliner Mauer in der Welt

 • Redakcja:  Anna Kaminsky,  Lena  Ens,  Moritz  Reininghaus
 • Wydawca:  Berlin  Story  Verlag,  Berlin  2021  (3. aktualisierte und erweiterte Auflage)
 • ISBN:  978-3-95723-184-0
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  343

Po upadku muru berlińskiego liczne jego fragmenty rozproszyły się po całym świecie, upamiętniając czasy zimnej wojny. Album Die Berliner Mauer in der Welt  lokalizuje 170 miejsc w ponad 50 krajach, w których znalazło się ponad 280 segmentów muru.

Niektóre fragmenty trafiły do Polski. Autorzy albumu odnaleźli je w Warszawie i Gdańsku, w Krzyżowej na Dolnym Śląsku, w okolicach Terespola, a także w Sosnówce w powiecie oleśnickim, gdzie dr Ludwik Wasecki, pracujący niegdyś w Berlinie Zachodnim, zgromadził  i wystawił kilkadziesiąt segmentów muru berlińskiego.

Cancel Culture
Aktualności, Książki,

Cancel culture. Demokratie in Gefahr

 • Autor:  Kolja  Zydatiss
 • Wydawca:  Solibro  Verlag,  Münster  2021
 • Seria:  „Klarschiff”,  Bd. 17
 • ISBN:  978-3-96079-086-0
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  175

Kolja Zydatiss ukazuje genezę zjawiska cancel culture. Autor książki przedstawia różnorodność stosowanych metod zastraszania, a także ogrom osób, organizacji i dziedzin życia, których ten problem dotyka. Publicysta i psycholog pokazuje, w jaki sposób wykluczenie lub wyciszanie kontrowersyjnych, choć prawnie dopuszczalnych wypowiedzi, przyczynia się w Niemczech do powstawania atmosfery strachu.

Zdaniem autora kultura anulowania (unieważniania) ogranicza wolność wypowiedzi i zachęca do nietolerancji. Zydatiss opowiada się za powrotem do swobodnego przepływu idei i argumentów, uznając go za fundament demokratycznego społeczeństwa.

Inni
Aktualności, Problematyka europejska,

Inni wśród nas. Migracje – polityka –(...)

 • Redakcja naukowa:  Patrycja  Bałdys,  Roman  Kraiński,  Andrzej  Łapa,  Piotr  Stocki
 • Wydawca:  Akademia  Marynarki  Wojennej,  Gdynia  2021
 • ISBN:  978-83-961549-7-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  139

Publikacja Inni wśród nas to kolejny głos w dyskusji na temat migracji do Europy, jej roli w poszczególnych społeczeństwach oraz kwestii polityki migracyjnej państw członkowskich Unii Europejskiej. Zróżnicowanie tematyczne artykułów odzwierciedla złożoność zagadnienia, jakim jest kryzys migracyjny.

Podjęte w poszczególnych tekstach rozważania mają w zamierzeniu stanowić punkt wyjścia do dalszej debaty nad problemami migracji, obowiązujących przepisów prawnych, procedur związanych z przyjmowaniem migrantów, przyznawaniem im prawa do pobytu czy ochrony międzynarodowej, ale również roli, jaką odgrywają imigranci w państwach przyjmujących.

Między przyjaźnią
Aktualności, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego, Stosunki międzynarodowe,

Między przyjaźnią a frustracją. Polska i Niemc(...)

 • Redakcja:  Justyna  Schulz,  Ernst  Hillebrand
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań;  Fundacja  im.  Friedricha  Eberta.  Przedstawicielstwo  w  Polsce,  Warszawa  2021
 • Seria:  „Studium  Niemcoznawcze  Instytutu  Zachodniego”,  nr  98
 • ISBN:  978-83-66412-29-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  210

Zespół ekspertów z Polski i Niemiec, reprezentujących różne dyscypliny badawcze oraz organizacje społeczne,  dokonuje próby oceny stosunków polsko-niemieckich w ostatnich latach. Publikacja wydana przez Instytut Zachodni oraz Fundację im. Friedricha Eberta ukazuje międzynarodowy kontekst wzajemnych relacji, a także towarzyszących im wyzwań. Okazją do podjęcia dyskusji była przypadająca w 2021 roku 30. rocznica polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Książkę wydano również w wersji niemieckojęzycznej: Zwischen Freundschaft und Frust. Deutschland und Polen 30 Jahre nach dem Nachbarschaftsvertrag (2021).

S John Europaische
Aktualności, Niemcoznawstwo, Problematyka europejska,

Europäische Themen in deutschen Parteiorganisatio(...)

 • Autor:  Stefanie  John
 • Wydawca:  Springer  VS,  Wiesbaden  2021
 • Seria:  „Empirische Studien zur Parteienforschung”
 • ISBN:  978-3-658-34796-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XXV, [1], 490

Ostatnie kryzysy i konflikty polityczne w Unii Europejskiej dały nowy impuls debacie politycznej na temat integracji europejskiej podejmowanej w mediach, parlamentach oraz w partiach. Ma to wpływ nie tylko na ożywienie i wzbogacenie dyskursu, ale także na konkurencję międzypartyjną.

Stefanie John z Fundacji im. Heinricha Bölla sprawdza, jak niemieckie partie polityczne prezentują poszczególne kwestie europejskie. Niemiecka politolog dokonuje analizy dokumentów partyjnych wytworzonych w ciągu ostatnich 10 lat na różnych szczeblach: zjazdu partii, kierownictwa oraz grup parlamentarnych, ukazując istnienie wewnątrzpartyjnych podziałów zadań w artykulacji polityki.

Budnikowski_Europa
Aktualności, Historia powszechna, Problematyka europejska,

Europa – Niemcy – Polska. Szkice ekonomiczne i(...)

 • Autor:  Tomasz  Budnikowski
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Poznańskie,  Poznań  2021
 • ISBN:  978-83-66981-10-2
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  457, [1]

Książka Europa – Niemcy – Polska  łączy teksty z zakresu historii, ekonomii, polityki i historii sztuki, publikowane przez autora w ostatnich kilkunastu latach. Zagadnienia rynku pracy, bezrobocia, polityki zatrudnienia i polityki społecznej w Europie, szczególnie w Niemczech, zestawiane są z poglądami na ich temat funkcjonującymi w potocznym obiegu.

Posługując się zebranymi przez siebie danymi statystycznymi, Tomasz Budnikowski polemizuje z wieloma tezami dotyczącymi m. in. migracji i spraw emerytalnych, a zarazem ukazuje polsko-niemieckie relacje społeczne w świetle różnych wydarzeń ostatnich lat.