Browsing Category

Aktualności

Welt im Umbruch
Aktualności, Stosunki międzynarodowe,

Welt im Umbruch. Was kommt nach dem Krieg?

 • Autor:  Rüdiger  von  Fritsch
 • Wydawca:  Aufbau  Verlag,  Berlin  2023
 • ISBN:  978-3-351-04209-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  207

Inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła krajobraz geopolityczny, wymuszając radykalne zmiany. W tej nowej sytuacji Rüdiger von Fritsch próbuje określić kierunki rozwoju przyszłości.

Autor książki  Welt im Umbruch  szuka odpowiedzi na pytanie, co nastąpi po wojnie. Jak rozwiną się relacje światowych mocarstw z Chinami, co z postępującą globalizacją, i wreszcie – jak Europejczycy, w tym Niemcy, mogą umocnić swoją pozycję w zmieniającym się świecie.

Sojusz 90 Zieloni
Aktualności, Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Od partii protestu do partii u władzy. Sojusz 90/(...)

 • Redakcja naukowa:  Joanna  Trajman
 • Wydawca:  Dom Wydawniczy Elipsa,  Warszawa  2023
 • ISBN:  978-83-8017-485-6
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  269

Sojusz 90/Zieloni po raz drugi w swojej historii współuczestniczy w sprawowaniu władzy na płaszczyźnie federalnej. Ponad cztery dekady działalności partii to okazja do podsumowań i spojrzenia na zachodzące w niej przeobrażenia od partii protestu do partii u władzy.

Autorzy dziesięciu artykułów składających się na publikację zajęli się różnymi aspektami funkcjonowania partii. Opisy i wnikliwe analizy stanowią studia przypadku – niemieckich Zielonych oraz miejsca zajmowanego przez nich na scenie politycznej, a także przemian pod względem aksjologicznym, programowym, personalnym i organizacyjnym.

Europaische Kultur
Aktualności, Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

Europäische Kulturbeziehungen im Weimarer Dreieck(...)

 • Redakcja:  Andrea  Chartier-Bunzel,  Marek  Hałub,  Olivier  Mentz,  Matthias  Weber
 • Wydawca:  Harrassowitz  Verlag,  Wiesbaden  2023
 • Seria:  „Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt”,  Bd. 41
 • ISBN:  978-3-447-11961-0
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  VII, [1], 270

Opublikowane w językach polskim, francuskim i niemieckim materiały z konferencji naukowej w Montpellier (21-24 września 2021 r.) ilustrują, w jakim stopniu dziedzictwo kulturowe i historyczne wpływa na kontakty między Polską, Francją i Niemcami.

Autorzy tekstów przyglądają się mechanizmom i nośnikom trójstronnych relacji kulturowych, w szczególności mediacyjnemu charakterowi historiografii, historii sztuki i idei, literatury, filmu i prasy, a także twórcom oraz materialnym śladom innych kultur we własnym dziedzictwie.

Disruption
Aktualności, Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

The disruption of Eastern policy. Looking East fro(...)

 • Redakcja:  Joanna  Andrychowicz-Skrzeba,  Max  Brändle
 • Wydawca:  Verlag  J.H.W. Dietz,  Bonn  2023
 • ISBN:  978-3-8012-0664-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  108

Eksperci z Polski i Niemiec analizują politykę obu krajów wobec Europy Środkowo-Wschodniej i Federacji Rosyjskiej, począwszy od ostatnich dziesięcioleci dwudziestego wieku. Autorzy odnoszą się do tych samych kwestii z dwóch odmiennych perspektyw. Celem jest lepsze zrozumienie punktów widzenia i doświadczeń obu stron oraz wyciągnięcie wniosków z przeszłości, aby skorzystała z tego europejska polityka wschodnia, sformułowana na nowo po napaści Rosji na Ukrainę.

Publikacja została wydana również w języku polskim: Wstrząs w polityce wschodniej. Spojrzenie na Wschód z Warszawy i Berlina, Warszawa 2023.

Xiconomics
Aktualności, Stosunki międzynarodowe,

Xiconomics. What China’s dual circulation strate(...)

 • Autorzy:  Andrew  Cainey,  Christiane  Prange
 • Wydawca:  Agenda  Publishing,  Newcastle upon Tyne  2023
 • Seria:  „Bussiness  with  China”
 • ISBN:  978-1-78821-628-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  X, 222

Na środowiska gospodarcze i biznesowe Chin rzutują kwestie ideologii i bezpieczeństwa. Wskutek tego u podstaw Xiconomics leży strategia podwójnego obiegu, która wyznacza wyraźne linie podziału między gospodarką chińską a resztą świata.

Andrew Cainey i Christiane Prange analizują, jaką strategię wobec Chin powinni obrać decydenci, liderzy biznesu oraz zagraniczne firmy, aby zrozumieć tę nową międzynarodową dynamikę i odpowiednio się w niej odnaleźć.

Feinde Fremde
Aktualności, Historia Niemiec, Historia Polski, Stosunki międzynarodowe,

Feinde, Fremde, Freunde. Polen und die Deutschen

 • Autor:  Rolf  Nikel
 • Wydawca:  Albert  Langen-Georg  Müller  Verlag,  München  2023
 • ISBN:  978-3-7844-3666-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  285

Niemiecki dyplomata Rolf Nikel przez wiele lat współkształtował politykę RFN wobec Polski jako ambasador Niemiec w Polsce w latach 2014-2020.

W swojej książce Feinde, Fremde, Freunde Nikel pokazuje aktualne obszary problemowe w relacjach polsko-niemieckich, wspomina tragiczne i pełne nadziei chwile w naszej wspólnej historii oraz formułuje rekomendacje dotyczące przyszłej współpracy Polski i Niemiec.

Polskie ślady
Aktualności, Historia Niemiec, Historia Polski, Niemcoznawstwo,

Polskie ślady w Niemczech. Kalejdoskop

 • Redakcja:  Dieter  Bingen,  Andrzej  Kaluza,  Basil  Kerski,  Peter  Oliver  Loew
 • Wydawca:  Bundeszentrale  für  Politische  Bildung,  Bonn  2022
 • Seria:  „Zeitbilder”
 • ISBN:  978-3-8389-7236-7
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  464

Bogato ilustrowany leksykon prezentuje świadectwo wpływów polskiej kultury na Niemcy. Kilkunastu autorów w krótszych i dłuższych esejach odkrywa ciekawe i najczęściej nieznane szczegóły dotyczące stosunków polsko-niemieckich. Polska edycja niemieckiej publikacji Polnische Spuren in Deutschland. Ein Lesebuchlexikon (Bonn 2018) ukazuje ponad 250 mniej znanych, niespodziewanych lub zapomnianych śladów obecności Polski i Polaków w Niemczech.

Die Gemeinsame
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (...)

 • Autor:  Nicolas  Wright
 • Wydawca:  Springer VS,  Cham  2023
 • ISBN:  978-3-031-28843-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XVII, [1], 293

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) to jeden z obszarów działalności Unii Europejskiej. Politolog Nicholas Wright analizuje wpływ, jaki do 2019 roku wywierała na państwa członkowskie długoterminowa współpraca w dziedzinie polityki zagranicznej Unii w ramach WPZiB.

Koncentrując się na przykładzie Niemiec i Wielkiej Brytanii, autor bada tradycje i instytucje polityki zagranicznej w obu państwach oraz przedstawia sposoby radzenia sobie z przykładowymi kryzysami politycznymi. Ma to znaczenie dla zrozumienia istoty współpracy międzypaństwowej w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz jej znaczenia dla zaangażowanych państw.

Gedachtnis
Aktualności, Historia Niemiec, Historia Polski,

Gedächtnistopografien in Grenzräumen. Das Pommer(...)

 • Redakcja:  Miłosława  Borzyszkowska-Szewczyk,  Gertrude  Cepl-Kaufmann,  Jasmin  Grande,  Eliza  Szymańska
 • Wydawca:  fibre,  Osnabrück  2022
 • Seria:  „Einzelveröffentlichungen  des  Deutschen  Historischen  Instituts  Warschau”,  Bd. 44
 • ISBN:  978-3-944870-78-6
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  393

Obszary przygraniczne charakteryzują się współistnieniem, współzależnością, ale też konfrontacją, stanowiąc przykład, jak ludzkie współistnienie może być ponadnarodowe i międzykulturowe.

W publikacji Gedächtnistopografien in Grenzräumen  dwudziestu autorów przygląda się wybranym regionom przygranicznym, koncentrując się na doniesieniach literaturoznawczych oraz kulturoznawczych dotyczących Gdańska, regionu Pomorza, a także Nadrenii. Badacze analizują porównawczo i w sposób interdyscyplinarny zjawiska kulturowe zachodzące na obszarach granicznych, sięgając do pamięci indywidualnej i zbiorowej.

Streitbar
Aktualności, Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Streitbar. Was Deutschland jetzt lernen muss

 • Autor:  Marie-Agnes  Strack-Zimmermann
 • Wydawca:  Deutscher  Taschenbuch-Verlag,  München  2022
 • ISBN:  978-3-423-26346-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  133, [2]

Niemiecka parlamentarzystka Marie-Agnes Strack-Zimmermann zastanawia się, czego społeczeństwo niemieckie powinno się nauczyć w dzisiejszych trudnych czasach. Przewodnicząca Komisji Obrony Bundestagu zauważa, że Niemcy znajdują się pod presją, zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Jeśli chcą zachować to, co dla nich cenne, nie wystarczy unowocześnienie i rozbudowa armii. Autorka przekonuje, że potrzebne jest także przebudzenie społeczne i bardziej zdeterminowana postawa, aby stawić czoła nadchodzącym problemom.