Browsing Tag

XXI wiek

Welt im Umbruch
Aktualności, Stosunki międzynarodowe,

Welt im Umbruch. Was kommt nach dem Krieg?

 • Autor:  Rüdiger  von  Fritsch
 • Wydawca:  Aufbau  Verlag,  Berlin  2023
 • ISBN:  978-3-351-04209-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  207

Inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła krajobraz geopolityczny, wymuszając radykalne zmiany. W tej nowej sytuacji Rüdiger von Fritsch próbuje określić kierunki rozwoju przyszłości.

Autor książki  Welt im Umbruch  szuka odpowiedzi na pytanie, co nastąpi po wojnie. Jak rozwiną się relacje światowych mocarstw z Chinami, co z postępującą globalizacją, i wreszcie – jak Europejczycy, w tym Niemcy, mogą umocnić swoją pozycję w zmieniającym się świecie.

Streitbar
Aktualności, Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Streitbar. Was Deutschland jetzt lernen muss

 • Autor:  Marie-Agnes  Strack-Zimmermann
 • Wydawca:  Deutscher  Taschenbuch-Verlag,  München  2022
 • ISBN:  978-3-423-26346-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  133, [2]

Niemiecka parlamentarzystka Marie-Agnes Strack-Zimmermann zastanawia się, czego społeczeństwo niemieckie powinno się nauczyć w dzisiejszych trudnych czasach. Przewodnicząca Komisji Obrony Bundestagu zauważa, że Niemcy znajdują się pod presją, zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Jeśli chcą zachować to, co dla nich cenne, nie wystarczy unowocześnienie i rozbudowa armii. Autorka przekonuje, że potrzebne jest także przebudzenie społeczne i bardziej zdeterminowana postawa, aby stawić czoła nadchodzącym problemom.

Morozowski
Aktualności, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego, Niemcoznawstwo, Stosunki międzynarodowe,

Współkształtowanie globalizacji. Polityka Repub(...)

 • Autor:  Tomasz  Morozowski
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań  2022
 • Seria:  „Studium  Niemcoznawcze  Instytutu  Zachodniego”,  nr 101
 • ISBN:  978-83-66412-50-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  462

Postępująca od początku XXI wieku dynamiczna transformacja globalnego porządku przejawiała się w spadku znaczenia dotychczasowych ośrodków siły, przede wszystkim USA i Europy, przy jednoczesnym wzroście znaczenia nowych aktorów – szerokiej grupy państw określanych jako mocarstwa wschodzące. Niemcy odpowiedziały na globalne przemiany, angażując się na rzecz intensyfikacji stosunków z nowymi partnerami, określanymi w terminologii niemieckiej jako mocarstwa modelujące.

Tomasz Morozowski podjął rozważania na temat współczesnej polityki RFN w wymiarze globalnym: powstawania jej fundamentów koncepcyjnych od lat 90. XX wieku, wewnętrznego procesu wypracowywania interesów, uwarunkowań polityczno-gospodarczych oraz sposobów realizacji założeń koncepcyjnych w praktyce. Autor dokonał także analizy porównawczej przykładów współpracy Niemiec z wybranymi mocarstwami wschodzącymi: Arabią Saudyjską, Brazylią, Chinami, Indiami, Indonezją, Meksykiem, Nigerią, Republiką Południowej Afryki, Wietnamem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Książka powstała na podstawie pracy doktorskiej, nagrodzonej w konkursie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych jako najlepsza praca doktorska z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych obroniona w 2021 r.

Fuhrung
Aktualności, Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Führung und Verantwortung. Angela Merkels Außenp(...)

 • Autor:  Christoph  Heusgen
 • Wydawca:  Siedler  Verlag,  München  2023
 • ISBN:  978-3-8275-0169-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  251

Christoph Heusgen, były doradca Angeli Merkel ds. bezpieczeństwa i ambasador Niemiec przy ONZ w latach 2017-2021, uczestniczył w niemieckiej polityce zagranicznej przez ostatnich kilkanaście lat. Teraz Heusgen, od lutego 2022 roku szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, przedstawia w swojej książce nowe kierunki działań, które jego zdaniem umożliwią Niemcom odgrywanie aktywnej roli we współczesnym świecie.

Autor opisuje działania pod rządami kanclerz Angeli Merkel, a jednocześnie prognozuje obraz przyszłej polityki, sugerując konieczność zmian w czasach, gdy rywalizacja nie odbywa się już między Zachodem i Wschodem, ale między praworządnością i siłą. W obliczu przełomu spowodowanego wojną w Ukrainie Heusgen wzywa Niemcy do obrania nowego kursu w polityce zagranicznej.

X_European strategy
Aktualności, Problematyka europejska,

European strategy in the 21st century. New future (...)

 • Autor:  Sven Biscop
 • Wydawca:  Routledge, Taylor & Francis Group, London – New York 2018
 • ISBN:  978-1-138-38472-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XI, [1], 153

Autor książki European strategy in the 21st century przedstawia nową teoretyczną narrację na temat globalnej roli Unii Europejskiej. Sven Biscop stawia pytanie: „Czy Europa, stara potęga, zapomniała, czym jest siła?”, a także próbuje określić, w jaki sposób należy kształtować przyszłą strategię bloku.  

Biscop uważa, że egzekwowanie przez Unię Europejską trwałych modeli pokoju i stabilności w niestabilnych i niepewnych społeczeństwach jest warunkiem wstępnym promowania uniwersalnych wartości, takich jak demokracja, prawa człowieka i dobre rządy. Jednak zasadnicze znaczenie dla konceptualizacji przyszłej strategii dla Europy i Unii Europejskiej ma według autora European strategy określenie związku między wartościami a geopolityką oraz długoterminowej wizji międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Publikacja ma zachęcać do nowego spojrzenia na rolę Unii Europejskiej na arenie światowej.