Browsing Tag

Unia Europejska

Die Militarisierung
Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Die Militarisierung der EU. Der (un)aufhaltsame We(...)

 • Autorzy:   Claudia  Haydt,  Jürgen  Wagner
 • Wydawca:  Edition Berolina,  Berlin  2018
 • ISBN:  978-3-95841-087-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  303, [1]

Od lat elity polityczne, gospodarcze i wojskowe Europy Zachodniej starają się przekształcić Unię Europejską w znaczącą potęgę na równi z krajami takimi jak USA czy Chiny. Aby chronić własne interesy, Unia realizuje strategię geograficzną koncentrującą się na rozszerzeniu strefy wpływów i rozwoju wszechstronnych zdolności wojskowych. Claudia Haydt i Jürgen Wagner krytykują stosowanie imperialnych oraz militarystycznych praktyk, opisując anatomię wyłaniającej się potęgi wojskowej.

Według autorów książki  Die Militarisierung der EU  pod przywództwem francuskim i niemieckim następuje nasilenie tych procesów: nowy budżet na uzbrojenie, nowe struktury wojskowe i europejski rynek zbrojeniowy zdecydowanie przyspieszają ich realizację. C. Haydt i J. Wagner sugerują, że grozi to trwałą zmianą charakteru Unii w negatywnym kierunku.

Renovatio polska
Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego, Problematyka europejska,

Renovatio Europæ. O hesperialistyczną reformę E(...)

 • Redaktor:  David  Engels
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań  2019
 • ISBN:  978-83-61736-96-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  209, [1]

Książka jest owocem inicjatywy badawczej „Renovatio Europae” podjętej w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. W jej ramach w latach 2018-2019 międzynarodowe zespoły ekspertów przedmiotem rozważań uczyniły sprawę palącej potrzeby reformy Unii Europejskiej. Jedna z grup, obradująca pod kierownictwem prof. Davida Engelsa, zajmowała się kwestią „Tożsamość i wartości”. Debata na ten temat odbyła się 6 marca 2019 roku w Warszawie.

Autorzy poszczególnych rozdziałów Renovatio Europæ, pochodzący z najróżniejszych kontekstów intelektualnych, politycznych i narodowych, ukazują obraz obecnej sytuacji zachodniej cywilizacji. Według referentów Europa może liczyć się w przyszłości tylko wtedy, gdy nie zapomni o swoich historycznych korzeniach. Teksty zamieszczone w tomie przedstawiają różne punkty widzenia na problem, w jaki sposób powrót do historycznej tożsamości może doprowadzić do wewnętrznego i zewnętrznego wzmocnienia Europy.

Publikacja została również wydana w wersjach językowych niemieckiej oraz angielskiej, które są dostępne w Bibliotece Instytutu Zachodniego: Renovatio Europæ. Plädoyer für einen hesperialistischen Neubau Europas  (Lüdinghausen – Berlin 2019) oraz Renovatio Europae. For a hesperialist renewal of Europe (Groningen 2019).

X_European strategy
Aktualności, Problematyka europejska,

European strategy in the 21st century. New future (...)

 • Autor:  Sven Biscop
 • Wydawca:  Routledge, Taylor & Francis Group, London – New York 2018
 • ISBN:  978-1-138-38472-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XI, [1], 153

Autor książki European strategy in the 21st century przedstawia nową teoretyczną narrację na temat globalnej roli Unii Europejskiej. Sven Biscop stawia pytanie: „Czy Europa, stara potęga, zapomniała, czym jest siła?”, a także próbuje określić, w jaki sposób należy kształtować przyszłą strategię bloku.  

Biscop uważa, że egzekwowanie przez Unię Europejską trwałych modeli pokoju i stabilności w niestabilnych i niepewnych społeczeństwach jest warunkiem wstępnym promowania uniwersalnych wartości, takich jak demokracja, prawa człowieka i dobre rządy. Jednak zasadnicze znaczenie dla konceptualizacji przyszłej strategii dla Europy i Unii Europejskiej ma według autora European strategy określenie związku między wartościami a geopolityką oraz długoterminowej wizji międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Publikacja ma zachęcać do nowego spojrzenia na rolę Unii Europejskiej na arenie światowej.

Więcej czy mniej Europy
Aktualności, Problematyka europejska,

Więcej czy mniej Europy? UE i integracja europejs(...)

 • Autor:  Styczyńska, Natasza
 • Wydawca:  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018
 • ISBN:  978-83-233-4399-8
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron: 261, [1]

Książka Więcej czy mniej Europy? powstała na podstawie rozprawy doktorskiej Nataszy Styczyńskiej. Autorka analizuje oficjalny dyskurs partii politycznych na tematy związane z integracją europejską i Unią Europejską od referendum akcesyjnego w 2003 roku do wyborów prezydenckich i parlamentarnych w roku 2015. Programy stanowiące oficjalne stanowisko partii są komunikatem do wyborców, a zarazem mają wpływ na kształt debaty publicznej. N. Styczyńska przyjrzała się programom partii politycznych oraz innym oficjalnym dokumentom, np. deklaracjom przedwyborczym, próbując określić wizję organizowania i znaczenia wspólnej Europy dla poszczególnych partii oraz zmienność tej wizji w czasie.

Publikację zamyka Kalendarium 2003-2015, przypominające wydarzenia dotyczące spraw europejskich, zachodzące w tym okresie w Polsce, jak również wydarzenia i zjawiska w Europie, które miały lub mogły mieć wpływ na polską scenę polityczną.

Integracja europejska
Aktualności, Problematyka europejska,

Integracja europejska. Polska perspektywa / red. n(...)

 • Oprawa:  twarda
 • Redakcja naukowa:  Zbigniew Czachór, Tomasz Grzegorz Grosse, Waldemar Paruch
 • Wydawca:  Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018
 • ISBN:  978-83-7666-580-1
 • Liczba stron: 614, [1]

Sprawa aktualnego i przyszłego kształtu integracji europejskiej pozostaje wciąż ważnym problemem, wzbudzającym dyskusję w różnych środowiskach, tak politycznych, jak i naukowych. Prezentowana książka przedstawia diagnozę obecnej sytuacji w Europie oraz poszukuje odpowiedzi na pytanie o przyszłość integracji europejskiej po okresie rozlicznych kryzysów na początku XXI wieku. Celem publikacji jest ukazanie perspektywy polskich naukowców wobec przyszłych losów integracji. Przedstawiono w niej rozważania o tym, jak Polacy prognozują losy Europy, a także jak w naszym kraju jest postrzegana dyskusja europejska o przyszłości Unii Europejskiej.

źródło: materiały wydawcy

Z kim ktoredy
Aktualności, Problematyka europejska,

Z kim, którędy i dokąd? Dylematy integracyjne P(...)

 • Oprawa:  miękka
 • Redakcja naukowa:  Jadwiga Nadolska, Tadeusz Wallas, Konstanty Adam Wojtaszczyk
 • Wydawca:  Oficyna Wydawnicza Aspra-JR,  Warszawa 2018.
 • ISBN:  978-83-7545-854-1
 • Liczba stron: 287, [1]

W procesie integracji europejskiej nieuchronnym zjawiskiem są dylematy rozwojowe oraz cząstkowe kryzysy. Zazwyczaj towarzyszą one kolejnym etapom integracyjnym. Problemy te, ze względu na ich dynamiczny charakter i nawarstwienie, stawiają zwiększone wymagania wobec uczonych i analityków. W publikacji Z kim, którędy i dokąd? grupa badaczy zmierza się z tym wyzwaniem, zabierając głos w dyskusji nad stanem integracji europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uczeni odpowiadają na pytania o kierunek, w którym zmierzają społeczeństwa i państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska. Jednak nie na wszystkie pytania autorzy znajdują odpowiedzi. Niektóre tematy badawcze pozostają nadal otwarte.