Browsing Tag

RFN

Deutschlands nukleare
Aktualności, Niemcoznawstwo, Stosunki międzynarodowe,

Deutschlands nukleare Interessen nach dem Ukraine-(...)

 • Autor:  Karl-Heinz  Kamp
 • Wydawca:  Nomos  Verlagsgesellschaft,  Baden-Baden  2023
 • Seria:  „ISPK-Studien  zur  Konfliktforschung”,  Bd. 2
 • ISBN:  978-3-7560-0710-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  113

Od inwazji Rosji na Ukrainę w Republice Federalnej Niemiec wraca temat odstraszania nuklearnego. Niemiecki politolog zastanawia się, jak stanąć po stronie Ukrainy, nie ryzykując eskalacji nuklearnej ze strony Rosji oraz jak uniknąć niebezpieczeństwa ze strony coraz bardziej świadomych swojej siły Chin.

Niemcy są i pozostają państwem niejądrowym znajdującym się pod parasolem ochronnym Stanów Zjednoczonych. Karl-Heinz Kamp przedstawia, w jaki sposób Niemcy powinny realizować swoje interesy bezpieczeństwa w świecie zdominowanym przez broń nuklearną, aby przyczyniać się do odstraszania nuklearnego NATO, minimalizując jednocześnie ryzyko nuklearne.

Sojusz 90 Zieloni
Aktualności, Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Od partii protestu do partii u władzy. Sojusz 90/(...)

 • Redakcja naukowa:  Joanna  Trajman
 • Wydawca:  Dom Wydawniczy Elipsa,  Warszawa  2023
 • ISBN:  978-83-8017-485-6
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  269

Sojusz 90/Zieloni po raz drugi w swojej historii współuczestniczy w sprawowaniu władzy na płaszczyźnie federalnej. Ponad cztery dekady działalności partii to okazja do podsumowań i spojrzenia na zachodzące w niej przeobrażenia od partii protestu do partii u władzy.

Autorzy dziesięciu artykułów składających się na publikację zajęli się różnymi aspektami funkcjonowania partii. Opisy i wnikliwe analizy stanowią studia przypadku – niemieckich Zielonych oraz miejsca zajmowanego przez nich na scenie politycznej, a także przemian pod względem aksjologicznym, programowym, personalnym i organizacyjnym.