Browsing Tag

Polska

Trójkąt Weimarski (2)
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Współpraca Polski, Niemiec i Francji w ramach Tr(...)

 • Redakcja  naukowa:  Józef  M.  Fiszer
 • Wydawca:  Dom  Wydawniczy  Elipsa,  Warszawa  2022
 • ISBN:  978-83-8017-440-5
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  284

Najważniejszym celem polskiej polityki zagranicznej na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku było zapewnienie Polsce suwerenności i bezpieczeństwa poprzez włączenie do NATO i Unii Europejskiej. Dzięki utworzeniu w 1991 roku Trójkąta Weimarskiego Polska uzyskała możliwość spotkań trilateralnych z przedstawicielami Niemiec i Francji – dwu dominujących sił Europy Zachodniej, co ułatwiło późniejsze procesy integracyjne.

Publikacja pod redakcją Józefa M. Fiszera prezentuje genezę Trójkąta Weimarskiego oraz analizę jego działalności, sukcesów i porażek, ale przede wszystkim szuka odpowiedzi na pytanie, czy formuła Trójkąta Weimarskiego już się wyczerpała. Autorzy sugerują konieczność intensyfikacji współpracy pomiędzy trzema państwami, co w przyszłości będzie miało wpływ nie tylko na relacje pomiędzy Polską, Niemcami i Francją, ale również na funkcjonowanie Unii Europejskiej i NATO.

Budnikowski_Europa
Aktualności, Historia powszechna, Problematyka europejska,

Europa – Niemcy – Polska. Szkice ekonomiczne i(...)

 • Autor:  Tomasz  Budnikowski
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Poznańskie,  Poznań  2021
 • ISBN:  978-83-66981-10-2
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  457, [1]

Książka Europa – Niemcy – Polska  łączy teksty z zakresu historii, ekonomii, polityki i historii sztuki, publikowane przez autora w ostatnich kilkunastu latach. Zagadnienia rynku pracy, bezrobocia, polityki zatrudnienia i polityki społecznej w Europie, szczególnie w Niemczech, zestawiane są z poglądami na ich temat funkcjonującymi w potocznym obiegu.

Posługując się zebranymi przez siebie danymi statystycznymi, Tomasz Budnikowski polemizuje z wieloma tezami dotyczącymi m. in. migracji i spraw emerytalnych, a zarazem ukazuje polsko-niemieckie relacje społeczne w świetle różnych wydarzeń ostatnich lat.

100 Jahre Polen_1a
Historia Polski, Książki,

100 Jahre Polen. Kleine Bilder mit großen Geschic(...)

 • Koncepcja  i  tekst:  Matthias Kneip, Peter Oliver Loew, Manfred Mack, Julia Röttjer
 • Wydawca:  Deutsches  Polen-Institut,  Darmstadt  2019
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  41, [1]

W 2018 roku Deutsches Polen-Institut w Darmstadt przygotował wystawę “100 Jahre Polen. Kleine Bilder mit großen Geschichten”, włączając się w ten sposób w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Na ekspozycji zaprezentowano historię ostatnich stu lat dziejów Polski ukazaną w polskich znaczkach pocztowych.

Wystawie towarzyszyła publikacja książkowa 100 Jahre Polen. Kleine Bilder mit großen Geschichten. Eine Briefmarkenausstellung des Deutschen Polen-Instituts. W kilkunastu krótkich, bogato ilustrowanych tekstach, ukazano wybrane zagadnienia z ostatniego stulecia historii Polski. Jako ilustracje posłużyły polskie znaczki pocztowe, niektóre dobrze nam znane, inne będące filatelistycznym rarytasem.

Z kim ktoredy
Aktualności, Problematyka europejska,

Z kim, którędy i dokąd? Dylematy integracyjne P(...)

 • Oprawa:  miękka
 • Redakcja naukowa:  Jadwiga Nadolska, Tadeusz Wallas, Konstanty Adam Wojtaszczyk
 • Wydawca:  Oficyna Wydawnicza Aspra-JR,  Warszawa 2018.
 • ISBN:  978-83-7545-854-1
 • Liczba stron: 287, [1]

W procesie integracji europejskiej nieuchronnym zjawiskiem są dylematy rozwojowe oraz cząstkowe kryzysy. Zazwyczaj towarzyszą one kolejnym etapom integracyjnym. Problemy te, ze względu na ich dynamiczny charakter i nawarstwienie, stawiają zwiększone wymagania wobec uczonych i analityków. W publikacji Z kim, którędy i dokąd? grupa badaczy zmierza się z tym wyzwaniem, zabierając głos w dyskusji nad stanem integracji europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uczeni odpowiadają na pytania o kierunek, w którym zmierzają społeczeństwa i państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska. Jednak nie na wszystkie pytania autorzy znajdują odpowiedzi. Niektóre tematy badawcze pozostają nadal otwarte.