Browsing Tag

polityka zagraniczna RFN

Disruption
Aktualności, Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

The disruption of Eastern policy. Looking East fro(...)

 • Redakcja:  Joanna  Andrychowicz-Skrzeba,  Max  Brändle
 • Wydawca:  Verlag  J.H.W. Dietz,  Bonn  2023
 • ISBN:  978-3-8012-0664-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  108

Eksperci z Polski i Niemiec analizują politykę obu krajów wobec Europy Środkowo-Wschodniej i Federacji Rosyjskiej, począwszy od ostatnich dziesięcioleci dwudziestego wieku. Autorzy odnoszą się do tych samych kwestii z dwóch odmiennych perspektyw. Celem jest lepsze zrozumienie punktów widzenia i doświadczeń obu stron oraz wyciągnięcie wniosków z przeszłości, aby skorzystała z tego europejska polityka wschodnia, sformułowana na nowo po napaści Rosji na Ukrainę.

Publikacja została wydana również w języku polskim: Wstrząs w polityce wschodniej. Spojrzenie na Wschód z Warszawy i Berlina, Warszawa 2023.

Morozowski
Aktualności, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego, Niemcoznawstwo, Stosunki międzynarodowe,

Współkształtowanie globalizacji. Polityka Repub(...)

 • Autor:  Tomasz  Morozowski
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań  2022
 • Seria:  „Studium  Niemcoznawcze  Instytutu  Zachodniego”,  nr 101
 • ISBN:  978-83-66412-50-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  462

Postępująca od początku XXI wieku dynamiczna transformacja globalnego porządku przejawiała się w spadku znaczenia dotychczasowych ośrodków siły, przede wszystkim USA i Europy, przy jednoczesnym wzroście znaczenia nowych aktorów – szerokiej grupy państw określanych jako mocarstwa wschodzące. Niemcy odpowiedziały na globalne przemiany, angażując się na rzecz intensyfikacji stosunków z nowymi partnerami, określanymi w terminologii niemieckiej jako mocarstwa modelujące.

Tomasz Morozowski podjął rozważania na temat współczesnej polityki RFN w wymiarze globalnym: powstawania jej fundamentów koncepcyjnych od lat 90. XX wieku, wewnętrznego procesu wypracowywania interesów, uwarunkowań polityczno-gospodarczych oraz sposobów realizacji założeń koncepcyjnych w praktyce. Autor dokonał także analizy porównawczej przykładów współpracy Niemiec z wybranymi mocarstwami wschodzącymi: Arabią Saudyjską, Brazylią, Chinami, Indiami, Indonezją, Meksykiem, Nigerią, Republiką Południowej Afryki, Wietnamem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Książka powstała na podstawie pracy doktorskiej, nagrodzonej w konkursie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych jako najlepsza praca doktorska z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych obroniona w 2021 r.

Fuhrung
Aktualności, Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Führung und Verantwortung. Angela Merkels Außenp(...)

 • Autor:  Christoph  Heusgen
 • Wydawca:  Siedler  Verlag,  München  2023
 • ISBN:  978-3-8275-0169-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  251

Christoph Heusgen, były doradca Angeli Merkel ds. bezpieczeństwa i ambasador Niemiec przy ONZ w latach 2017-2021, uczestniczył w niemieckiej polityce zagranicznej przez ostatnich kilkanaście lat. Teraz Heusgen, od lutego 2022 roku szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, przedstawia w swojej książce nowe kierunki działań, które jego zdaniem umożliwią Niemcom odgrywanie aktywnej roli we współczesnym świecie.

Autor opisuje działania pod rządami kanclerz Angeli Merkel, a jednocześnie prognozuje obraz przyszłej polityki, sugerując konieczność zmian w czasach, gdy rywalizacja nie odbywa się już między Zachodem i Wschodem, ale między praworządnością i siłą. W obliczu przełomu spowodowanego wojną w Ukrainie Heusgen wzywa Niemcy do obrania nowego kursu w polityce zagranicznej.

Merkel_Kiwerska
Aktualności, Historia Niemiec, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego, Niemcoznawstwo,

Interesy – wartości – kompromisy. Pol(...)

 • Redakcja:  Karol  Janoś,  Agata  Kałabunowska,  Jadwiga  Kiwerska,  Tomasz  Morozowski
 • Wydawca:  Instytut Zachodni,  Poznań  2022
 • Seria:  „Studium  Niemcoznawcze”,  nr  99
 • ISBN:  978-83-66412-39-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  445

W publikacji podjęto próbę oceny działań kanclerz Angeli Merkel w zakresie niemieckiej polityki zagranicznej. Autorzy zastanawiają się, czy skala i charakter zaangażowania Niemiec na arenie międzynarodowej w latach 2005-2021 odpowiadały potencjałowi państwa niemieckiego oraz czy były one adekwatne do oczekiwań i potrzeb społeczności międzynarodowej.

Analizując różne aktywności RFN w latach 2005-2021, badacze ukazują, jak zmieniała się w tym czasie rola Niemiec w Europie i świecie oraz jaki był w tym udział kanclerz Angeli Merkel.

Syrienkrieg
Aktualności, Historia powszechna, Niemcoznawstwo,

Blutige Enthaltung. Deutschlands Rolle im Syrienkr(...)

 • Autorzy:  Sönke  Neitzel,  Bastian  Matteo  Scianna
 • Wydawca:  Verlag  Herder,  Freiburg,  Basel,  Wien  2021
 • ISBN:  978-3-451-07343-4
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  160

Sönke Neitzel i Bastian Matteo Scianna analizują politykę niemiecką wobec Syrii od wybuchu wojny domowej w 2011 roku. Historycy z Uniwersytetu w Poczdamie ukazują problemy polityki zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec w obliczu katastrofalnej sytuacji w Syrii. Autorzy publikacji Blutige Enthaltung zwracają uwagę na rozbieżność między potęgą gospodarczą Niemiec a niechęcią do przyjmowania większej odpowiedzialności politycznej w zarządzaniu kryzysowym na skalę międzynarodową.