Browsing Tag

pamięć zbiorowa

Nigdy więcej
Historia Niemiec, Historia Polski,

“Nigdy więcej wojny!” 1 września w k(...)

 • Autorzy:  Waldemar  Czachur,  Peter  Oliver  Loew
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Naukowe  Scholar,  Warszawa  2022
 • Seria:  „Współczesne  Społeczeństwo  Polskie  Wobec  Przeszłości”,  t. 14
 • ISBN:  978-83-66849-80-8
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  375

Hasło „Nigdy więcej wojny” w istotny sposób współtworzyło pamięć o 1 września w Polsce, NRD i RFN. W każdym z tych krajów stało się jednak nośnikiem odmiennych treści.

Autorzy publikacji “Nigdy więcej wojny!” pokazują, jak w Polsce oraz w obu państwach niemieckich od 1945 do 1989 roku media kształtowały pamięć zbiorową o ataku Niemiec na Polskę i o wybuchu II wojny światowej. Badacze poszukują odpowiedzi na pytanie, kto upamiętniał 1 września 1939 roku, jakie rozwijały się rytuały związane z obchodami tej rocznicy, a także co symbolizowała ona w pamięci zbiorowej Polaków i Niemców. Czachur i Loew próbują ustalić, czy upamiętnianie wybuchu II wojny światowej wykorzystywano do rozwijania wspólnej pamięci opartej na dialogu i czy wpłynęło ono na proces zbliżenia między Polakami i Niemcami.

Pamięć Kresów
Historia Polski, Książki,

Pamięć Kresów – Kresy w pamięci / pod redakc(...)

 • Redaktor:  Bogusław Tracz
 • Wydawcy:  Muzeum w Gliwicach, Instytut Pamięci Narodowej, Katowice – Gliwice – Warszawa  2019
 • ISBN:  978-83-8098-662-6
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  390

W książce Pamięć Kresów – Kresy w pamięci  opublikowano materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w Gliwicach 25-27 X 2017 r. Autorami zamieszczonych artykułów są reprezentanci różnych dziedzin humanistyki, m.in. historii, socjologii, politologii oraz literaturoznawstwa. Badacze przedstawiają z różnych punktów widzenia kwestię szeroko rozumianej pamięci polskich Kresów Wschodnich, począwszy od rugowania Kresów z dyskursu publicznego w PRL, po ich idealizację i mitologizację w przestrzeni prywatnej oraz włączenie do „narodowego imaginarium”.

Szczególnym tematem badawczym poruszanym w publikacji jest pamięć Kresów na Górnym Śląsku, wśród osiadłych tam powojennych repatriantów oraz ich potomków. Wspomnienia te, zanikające w kolejnych pokoleniach, wracają pod wpływem opowieści rodzinnych, zachowanych pamiątek oraz podróży sentymentalnych. Autorzy tekstów przypominają również kilka postaci i organizacji, które w swojej działalności starały się kultywować pamięć o Kresach Wschodnich.

Wartości pamięci_1
Historia Polski, Książki,

Wartości pamięci. Szkice o ludziach idei w XX wi(...)

 • Autor:  Rogalewska, Ewa
 • Wydawca:  Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Białymstoku, Białystok – Warszawa, 2019
 • ISBN:  978-83-8098-562-9
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron: 335, [1]

Publikacja Wartości pamięci zawiera zbiór esejów z pogranicza
historii społecznej, literaturoznawstwa i antropologii. Autorka przedstawiła w nich wybrane losy osób, które swoje dwudziestowieczne przemiany tożsamości zapisały w literaturze dokumentu osobistego.

Bohaterowie książki reprezentują ludzi XX wieku, których świat wartości oraz wyobrażeń odszedł już w przeszłość. Wszyscy doświadczyli totalitaryzmów – brunatnego bądź czerwonego. Dzięki ich jednostkowej pamięci powstała szersza pamięć zbiorowa. Przekazując swoje indywidualne przeżycia, przekazali również wspomnienia społeczności, do której należeli.

Na podstawie indywidualnych portretów poszczególnych osób autorka publikacji podjęła próbę opisania grup społecznych represjonowanych od II wojny światowej do stanu wojennego, łącząc analizę i interpretację literaturoznawczą z kwerendami archiwalnymi.

źródło: wstęp do publikacji