Browsing Tag

Niemcy

Ende des Merkel-Jahre
Historia Niemiec, Niemcoznawstwo,

Das Ende der Merkel-Jahre. Eine Bilanz der Regieru(...)

 • Redakcja:  Reimut  Zohlnhöfer,  Fabian  Engler
 • Wydawca:  Springer VS,  Wiesbaden  2022
 • ISBN:  978-3-658-38001-4
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XI, [1], 500

Antologia przedstawia kompleksowy bilans czwartego rządu Angeli Merkel z lat 2018-2021. Eksperci analizują ramowe warunki rządzenia przez wielką koalicję CDU/CSU i SPD, m. in. relacje z partiami opozycyjnymi, zarządzanie koalicją, współpracę krajów związkowych oraz działania Bundestagu.

Autorzy oceniają również aktywność rządu kanclerz Merkel w obszarach takich jak polityka finansowa, społeczna, środowiskowa, integracyjna czy polityka zagraniczna i europejska, które w drugiej połowie okresu legislacyjnego zostały zdominowane przez kryzys związany z pandemią.

Trójkąt Weimarski (2)
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Współpraca Polski, Niemiec i Francji w ramach Tr(...)

 • Redakcja  naukowa:  Józef  M.  Fiszer
 • Wydawca:  Dom  Wydawniczy  Elipsa,  Warszawa  2022
 • ISBN:  978-83-8017-440-5
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  284

Najważniejszym celem polskiej polityki zagranicznej na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku było zapewnienie Polsce suwerenności i bezpieczeństwa poprzez włączenie do NATO i Unii Europejskiej. Dzięki utworzeniu w 1991 roku Trójkąta Weimarskiego Polska uzyskała możliwość spotkań trilateralnych z przedstawicielami Niemiec i Francji – dwu dominujących sił Europy Zachodniej, co ułatwiło późniejsze procesy integracyjne.

Publikacja pod redakcją Józefa M. Fiszera prezentuje genezę Trójkąta Weimarskiego oraz analizę jego działalności, sukcesów i porażek, ale przede wszystkim szuka odpowiedzi na pytanie, czy formuła Trójkąta Weimarskiego już się wyczerpała. Autorzy sugerują konieczność intensyfikacji współpracy pomiędzy trzema państwami, co w przyszłości będzie miało wpływ nie tylko na relacje pomiędzy Polską, Niemcami i Francją, ale również na funkcjonowanie Unii Europejskiej i NATO.

Die Achse
Historia Niemiec, Historia powszechna,

Die Achse. Berlin-Rom-Tokio 1919-1946

 • Autor:  Daniel  Hedinger
 • Wydawca:  C.H. Beck,  München  2021
 • ISBN:  978-3-406-74153-1
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  543

Na początku lat czterdziestych XX wieku sojusz między Niemcami, Włochami i Japonią zdominował dużą część świata. Współpraca państw Osi, której kulminacja nastąpiła podczas II wojny światowej, opierała się na podobieństwach ideologicznych i wspólnych światopoglądach.

Daniel Hedinger przedstawia historię sojuszu trzech reżimów. Niemiecki historyk, opierając się na badaniach archiwalnych, ukazuje powiązania łączące państwa Osi – wspólne marzenia o faszystowskim porządku świata.

Budnikowski_Europa
Aktualności, Historia powszechna, Problematyka europejska,

Europa – Niemcy – Polska. Szkice ekonomiczne i(...)

 • Autor:  Tomasz  Budnikowski
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Poznańskie,  Poznań  2021
 • ISBN:  978-83-66981-10-2
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  457, [1]

Książka Europa – Niemcy – Polska  łączy teksty z zakresu historii, ekonomii, polityki i historii sztuki, publikowane przez autora w ostatnich kilkunastu latach. Zagadnienia rynku pracy, bezrobocia, polityki zatrudnienia i polityki społecznej w Europie, szczególnie w Niemczech, zestawiane są z poglądami na ich temat funkcjonującymi w potocznym obiegu.

Posługując się zebranymi przez siebie danymi statystycznymi, Tomasz Budnikowski polemizuje z wieloma tezami dotyczącymi m. in. migracji i spraw emerytalnych, a zarazem ukazuje polsko-niemieckie relacje społeczne w świetle różnych wydarzeń ostatnich lat.

Jager Das Ende_miękka
Aktualności, Niemcoznawstwo, Stosunki międzynarodowe,

Das Ende des amerikanischen Zeitalters. Deutschlan(...)

 • Autor:  Thomas  Jäger
 • Wydawca:  Orell  Füssli  Verlag,  Zürich  2019
 • ISBN:  978-3-280-05694-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  191

Zmiany zachodzące w okresie prezydentury Donalda Trumpa w relacjach Stanów Zjednoczonych i Europy mają wpływ także na politykę zagraniczną Niemiec. Autor publikacji Das Ende des amerikanischen Zeitalters. Deutschland und die neue Weltordnung  sugeruje jednak, że sojusz między USA a Unią Europejską jest nadal koniecznością, szczególnie wobec najważniejszych problemów, które wciąż stoją przed Europą.

Relacje z Rosją i Chinami, kwestie migracyjne oraz konflikty na Bliskim Wschodzie nadal pozostają wyzwaniem tak dla Niemiec, jak i dla Unii Europejskiej. Pamiętając o tych problemach, a także o zmianach w polityce USA, państwo niemieckie – jak uważa autor książki – powinno na nowo zdefiniować swoją rolę w polityce europejskiej i światowej.

Frohlich Das Ende_twarda
Niemcoznawstwo, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Das Ende der Selbstfesselung. Deutsche Außenpolit(...)

 • Autor:  Stefan  Fröhlich
 • Wydawca:  Springer,  Wiesbaden  2019
 • ISBN:  978-3-658-25142-0
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  VIII, 172

Zarówno wewnętrzne problemy Unii Europejskiej związane między innymi z Brexitem, różnicami poglądów na temat reformy strefy euro oraz rozwojem nacjonalizmów w Europie, jak i zewnętrzne wyzwania ze strony Rosji i Chin, a także kwestie migracyjne, mają wpływ na politykę zagraniczną Niemiec. Ponadto do jej destabilizacji przyczynia się w ostatnim czasie zmiana taktyki Stanów Zjednoczonych wobec Europy.

Stefan Fröhlich, politolog i ekspert w dziedzinie niemieckiej polityki zagranicznej, stara się odpowiedzieć na zarzuty kierowane wobec Niemiec przez inne państwa, unikające przywództwa i globalnej odpowiedzialności. Autor książki Das Ende der Selbstfesselung. Deutsche Außenpolitik in einer Welt ohne Führung sugeruje, że w obecnej sytuacji międzynarodowej należałoby dokonać ponownej oceny roli państwa niemieckiego w Europie i na świecie.

Raport_Ekthesi_1
Aktualności, Historia powszechna,

Ekthesī tīs Diakommatikīs Koinovouleutikīs Epi(...)

 • Wydawca:  Voulī tōn Ellīnōn (Parlament Greków), Athīna (Ateny) 2016
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  [358]
 • Forma:  wydruk komputerowy

Sprawa uzyskania reparacji wojennych od Niemiec po II wojnie światowej powraca w różnych krajach, m.in. w Grecji. W parlamencie greckim powstał raport na ten temat, przygotowany przez Wielostronny Komitet Parlamentarny.

Oprócz samego tekstu stworzonego przez greckich parlamentarzystów publikacja zawiera wiele załączonych dokumentów w języku greckim oraz angielskim.

Do raportu wydawca dołączył także wydrukowany skan książki o niemieckiej okupacji w Grecji, której treść jest zapisana równolegle w językach greckim i niemieckim: Ī maurī vivlos tīs katochīs = Schwarzbuch der Besatzung, Athīna = Athen 2012 (ISBN załączonej książki: 978-960-89102-1-8).

Przemysł 4_0
Aktualności, Książki, Niemcoznawstwo,

Przemysł 4.0. Nowa polityka przemysłowa Niemiec (...)

 • Autorzy:   Konrad Popławski, Rafał Bajczuk
 • Wydawca:  Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2019
 • ISBN:  978-83-65827-33-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  78

Po czasach produkcji mechanicznej napędzanej siłą pary, produkcji masowej z zastosowaniem energii elektrycznej oraz sterowanej komputerowo zautomatyzowanej linii produkcyjnej, nadchodzi czas czwartej rewolucji przemysłowej, nazwanej Przemysł 4.0 (Industry 4.0). W jednorodnym systemie cyber-fizycznym (CPS – cyber-physical system) następuje integracja ludzi i sterowanych cyfrowo maszyn z Internetem oraz technologiami informacyjnymi. Przepływ informacji ma na celu optymalizację procesów produkcji na różnych jej etapach, co pozwala uzyskiwać przewagę nad konkurencją.

Konrad Popławski i Rafał Bajczuk w publikacji Przemysł 4.0. Nowa polityka przemysłowa Niemiec zastanawiają się, jakie są możliwości i kierunki realizacji założeń czwartej rewolucji przemysłowej w RFN. Autorzy analizują przykładowe przedsięwzięcia podejmowane przez władze niemieckie w celu wspierania krajowego przemysłu, aby umożliwić mu przystosowanie do transformującej się gospodarki globalnej, szczególnie w branży motoryzacyjnej, stoczniowej oraz odnawialnych źródeł energii. Opisane w książce działania pokazują na zwiększanie wpływu rządu federalnego na obszary gospodarki uznawane w Niemczech za strategiczne.

Fuhrungsmacht
Niemcoznawstwo, Stosunki międzynarodowe,

Führungsmacht Deutschland. Strategie ohne Angst (...)

 • Oprawa:  twarda
 • Autor:  Mangasarian, Leon (1960- ), Techau, Jan (1972- )
 • Wydawca:  DTV, München 2017
 • ISBN:  978-3-423-28125-6
 • Liczba stron: 173, [1]

Autorzy książki przedstawiają propozycje podstaw i założeń nowej strategii dla Niemiec w postaci koncepcji „służebnego przywództwa” (Servant Leadership). Została ona zapożyczona z pracy amerykańskiego przedsiębiorcy i teoretyka zarządzania Roberta Greenleafa pt. The Servant as Leader z 1970 r., w której przedstawił on swoje rozważania dotyczące przywództwa osobistego w toku prowadzonych wówczas dyskusji na temat zarządzania w sektorze biznesowym. Podstawą tej koncepcji jest założenie, że przywódca jest podmiotem, który w pierwszej kolejności musi skupiać się na zaspokojeniu potrzeb i interesów jednostek oraz instytucji, którym ma przewodzić.

Mangasarian i Techau do głównych pożądanych atrybutów charakteryzujących Niemcy jako państwo mające sprawować służebne przywództwo zaliczają: konieczność posiadania sprecyzowanych interesów narodowych oraz precyzyjnego wyobrażenia na temat własnego potencjału i pozycji w środowisku międzynarodowym; odgrywanie roli adwokata w stosunku do mniejszych i słabszych partnerów; gotowość do ponoszenia większych nakładów finansowych niż pozostali partnerzy; dysponowanie niezbędnymi zdolnościami do tego, aby móc wypełniać podjęte zobowiązanie związane z przywództwem oraz utrzymywanie wewnątrzpolitycznej legitymizacji dla pełnionej roli państwa przewodzącego.

Autorzy przedstawiają diagnozy uwarunkowań zewnętrznej aktywności RFN, w tym zwłaszcza dotyczących strategicznego myślenia i kultury strategicznej oraz głównych wyzwań dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec. Wskazują również konkretne propozycje rozwiązań i zmian w polityce niemieckiej. Choć część postulowanych zmian w polityce RFN była już wcześniej podnoszona przez innych niemieckich autorów, zaletą jest dokonanie przejrzystej systematyzacji stanowiącej jasną i spójną receptę na stojące przed Niemcami problemy i wyzwania.

Słownik wspolczesnej kultury
Książki, Niemcoznawstwo,

Słownik współczesnej kultury krajów języka ni(...)

 • Oprawa:  twarda
 • Redakcja:  Ruchniewicz, Krzysztof (1967- ), Zybura, Marek (1957- )
 • Wydawca:  Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2019
 • ISBN:  978-83-65988-19-5
 • Liczba stron:  439, [1]

Słownik współczesnej kultury… opisuje aktywność kulturową krajów niemieckiego obszaru językowego. Zespół redagujący publikację skupił się na hasłach rzeczowych z dziedziny kultury, opisując instytucje, zachowania, wydarzenia i zjawiska dotyczące Niemiec, Austrii oraz częściowo Szwajcarii. Autorzy świadomie zrezygnowali z tematyki biograficznej, omawianej w innych licznych publikacjach. Jako cezurę przyjęto rok 1945, uznając go za „otwarcie dziejów współczesnej kultury krajów niemieckojęzycznych” (ze wstępu do publikacji).

Słownik skonstruowany jest w systemie holenderskim, w którym każdy tom wielotomowego wydawnictwa zawiera hasła ułożone alfabetycznie od A do Z. W tomie pierwszym umieszczono hasła w języku polskim od Adidas do żłobek (Kinderkrippe). Zespół planuje wydawanie kolejnych tomów w następnych latach.