Browsing Tag

NATO

Nicht einen Schritt
Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

Nicht einen Schritt weiter nach Osten. Amerika, Ru(...)

 • Autor:  Mary  Elise  Sarotte
 • Wydawca:  Verlag C.H. Beck,  München  2023
 • ISBN:  978-3-406-80831-9
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  391, [6]

Po upadku ZSRR i rozszerzeniu NATO na wschód, Europę ponownie przecięła wyraźna linia podziału, oddzielająca członków sojuszu od pozostałych. Utrudniło to innym krajom wyrwanie się z rosyjskiej orbity.

Mary Elise Sarotte analizuje dekadę między upadkiem muru berlińskiego a dojściem do władzy Putina. Autorka książki Nicht einen Schritt weiter nach Osten (wyd. w języku angielskim: Not one inch, New Haven – London 2021) ukazuje, jak zasiano nasiona napięć, które wpływają na dzisiejszy świat.

Blackbox Bundeswehr
Aktualności, Niemcoznawstwo, Problematyka europejska,

Blackbox Bundeswehr. Die 100-Milliarden-Illusion. (...)

 • Autorzy:  Achim  Wohlgethan,  Martin  Specht
 • Wydawca:  Econ  Verlag,  Berlin  2023
 • ISBN:  978-3-430-21093-5
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  317

Jak wygląda obecna sytuacja Bundeswehry? Na to pytanie odpowiada Achim Wohlgethan, były spadochroniarz, który służył w niemieckiej armii m. in. w Afganistanie.

Autor książki Blackbox Bundeswehr  uważa, że w obecnej sytuacji międzynarodowej pojawiające się zagrożenia oraz zadania w ramach NATO będą stawiać przed Bundeswehrą coraz większe wymagania. Wohlgethan przedstawia rzeczywiste koszty operacyjne armii i wykazuje, że planowane wydatki w wysokości 100 miliardów to kropla w morzu potrzeb, co nie wystarczy dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Sehenden Auges
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Sehenden Auges. Mut zum strategischen Kurswechsel

 • Autor:  Stefanie  Babst
 • Wydawca:  Deutscher  Taschenbuch-Verlag,  München  2023
 • ISBN:  978-3-423-28329-8
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  286, [1]

Agresywna polityka Rosji, w tym atak na Ukrainę, stawia przed NATO ogromne wyzwania strategiczne. Wieloletni strateg NATO Stefanie Babst przedstawia wewnętrzne funkcjonowanie sojuszu. Analityczka ukazuje kierunek niezbędnej zmiany kursu: Zachód musi w końcu zdobyć się na odwagę, by wspólnie stawić czoła Rosji oraz jej zwolennikom.

Deutschlands nukleare
Aktualności, Niemcoznawstwo, Stosunki międzynarodowe,

Deutschlands nukleare Interessen nach dem Ukraine-(...)

 • Autor:  Karl-Heinz  Kamp
 • Wydawca:  Nomos  Verlagsgesellschaft,  Baden-Baden  2023
 • Seria:  „ISPK-Studien  zur  Konfliktforschung”,  Bd. 2
 • ISBN:  978-3-7560-0710-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  113

Od inwazji Rosji na Ukrainę w Republice Federalnej Niemiec wraca temat odstraszania nuklearnego. Niemiecki politolog zastanawia się, jak stanąć po stronie Ukrainy, nie ryzykując eskalacji nuklearnej ze strony Rosji oraz jak uniknąć niebezpieczeństwa ze strony coraz bardziej świadomych swojej siły Chin.

Niemcy są i pozostają państwem niejądrowym znajdującym się pod parasolem ochronnym Stanów Zjednoczonych. Karl-Heinz Kamp przedstawia, w jaki sposób Niemcy powinny realizować swoje interesy bezpieczeństwa w świecie zdominowanym przez broń nuklearną, aby przyczyniać się do odstraszania nuklearnego NATO, minimalizując jednocześnie ryzyko nuklearne.

The end
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

The end of European security institutions? The EU&(...)

 • Autor:  Benjamin  Zyla
 • Wydawca:  Springer,  Cham  2020
 • Seria:  „Springer Briefs in Political Science”
 • ISBN:  978-3-030-42159-5
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XI, [1], 102

W obliczu Brexitu w refleksję nad jego konsekwencjami dla dwóch najważniejszych instytucji bezpieczeństwa w Europie czyli Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej (WPZiB) oraz NATO włączył się Benjamin Zyla, kanadyjski politolog i socjolog.

Autor pracy The end of European security institutions?  dokonał przeglądu ewolucji stosunków między Wielką Brytanią a NATO i Unią Europejską. Druga część publikacji dotyczy kontekstów geopolitycznych i potencjalnych skutków Brexitu, ukazując perspektywy, jakie ma Unia Europejska w przypadku zawarcia porozumienia z Wielką Brytanią. B.Zyla przedstawił prawdopodobne scenariusze przyszłych wydarzeń, wnosząc ważny wkład w debatę polityczną w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie i na świecie.