Browsing Tag

komunikacja polsko-niemiecka

Nigdy więcej
Historia Niemiec, Historia Polski,

“Nigdy więcej wojny!” 1 września w k(...)

 • Autorzy:  Waldemar  Czachur,  Peter  Oliver  Loew
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Naukowe  Scholar,  Warszawa  2022
 • Seria:  „Współczesne  Społeczeństwo  Polskie  Wobec  Przeszłości”,  t. 14
 • ISBN:  978-83-66849-80-8
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  375

Hasło „Nigdy więcej wojny” w istotny sposób współtworzyło pamięć o 1 września w Polsce, NRD i RFN. W każdym z tych krajów stało się jednak nośnikiem odmiennych treści.

Autorzy publikacji “Nigdy więcej wojny!” pokazują, jak w Polsce oraz w obu państwach niemieckich od 1945 do 1989 roku media kształtowały pamięć zbiorową o ataku Niemiec na Polskę i o wybuchu II wojny światowej. Badacze poszukują odpowiedzi na pytanie, kto upamiętniał 1 września 1939 roku, jakie rozwijały się rytuały związane z obchodami tej rocznicy, a także co symbolizowała ona w pamięci zbiorowej Polaków i Niemców. Czachur i Loew próbują ustalić, czy upamiętnianie wybuchu II wojny światowej wykorzystywano do rozwijania wspólnej pamięci opartej na dialogu i czy wpłynęło ono na proces zbliżenia między Polakami i Niemcami.

Dynamiki nierównowagi
Aktualności, Stosunki międzynarodowe,

Dynamiki (nie)równowagi. Jak Polacy i Niemcy komu(...)

 • Autorzy:  Waldemar  Czachur,  Peter  Oliver  Loew,  Agnieszka  Łada
 • Wydawcy:  Instytut  Spraw  Publicznych,  Warszawa;  Deutsches  Polen-Institut,  Darmstadt  2020
 • Seria:  „Ekspertyzy,  Rekomendacje,  Raporty  z  Badań”
 • ISBN:  978-83-7689-352-5
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  31

Proces komunikacji jest nieodłącznym elementem stosunków międzynarodowych, mającym wpływ na kształtowanie postaw społecznych oraz sposobów postrzegania siebie nawzajem. Dotyczy to również stosunków polsko-niemieckich. Autorzy szkicu Dynamiki (nie)równowagi  przedstawiają specyficzne cechy komunikacji między Polakami a Niemcami, bezpośredniej i pośredniej, prywatnej i instytucjonalnej, ukazując tło historyczne, społeczne i medialne, na którym ta komunikacja się odbywa i które ją kształtuje.

Publikacja, która powstała w ramach projektu „Aktorzy, obszary, sposoby – komunikacja polsko-niemiecka: ze sobą i o sobie”, jest dostępna w Internecie zarówno w wersji polskiej, jak i niemieckiej: Das Dynamische (Un-) Gleichgewich. Wie die Deutschen und Polen miteinander und übereinander kommunizieren, Darmstadt / Warszawa 2020.