Browsing Tag

integracja europejska

Europa und Europaer
Historia Polski, Historia powszechna, Problematyka europejska,

Europa und die Europäer. Perspektiven der polnisc(...)

 • Redakcja:  Bożena  Gierat-Bieroń,  Janusz  Józef  Węc
 • Wydawca:  Harrassowitz Verlag,  Wiesbaden  2023
 • Seria:  „Polen  in  der  Gegenwart”,  Bd. 2
 • ISBN:  978-3-447-12024-1
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XI,  294

Pierwszą część publikacji Europa und die Europäer  poświęcono analizie myśli politycznej Bronisława Geremka i jego wkładu w reorientację polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa po 1989 roku. Tematem drugiej części jest natomiast bieżąca debata o przyszłości Unii Europejskiej. To dwoiste ujęcie ułatwia całościowe zrozumienie znaczenia postaci Geremka jako polskiego męża stanu, Europejczyka i wizjonera.

Bronisław Geremek czerpał z idei ojców integracji europejskiej, takich jak Jean Monnet, Robert Schuman czy Jacques Delors. Dla polskiego polityka jednym z celów Unii Europejskiej było położenie fundamentów pod trwały, demokratyczny porządek pokojowy w Europie. Geremek podkreślał też obopólną korzyść rozszerzenia Unii Europejskiej o Europę Środkową – zarówno dla UE, jak i dla krajów kandydujących.

S John Europaische
Aktualności, Niemcoznawstwo, Problematyka europejska,

Europäische Themen in deutschen Parteiorganisatio(...)

 • Autor:  Stefanie  John
 • Wydawca:  Springer  VS,  Wiesbaden  2021
 • Seria:  „Empirische Studien zur Parteienforschung”
 • ISBN:  978-3-658-34796-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XXV, [1], 490

Ostatnie kryzysy i konflikty polityczne w Unii Europejskiej dały nowy impuls debacie politycznej na temat integracji europejskiej podejmowanej w mediach, parlamentach oraz w partiach. Ma to wpływ nie tylko na ożywienie i wzbogacenie dyskursu, ale także na konkurencję międzypartyjną.

Stefanie John z Fundacji im. Heinricha Bölla sprawdza, jak niemieckie partie polityczne prezentują poszczególne kwestie europejskie. Niemiecka politolog dokonuje analizy dokumentów partyjnych wytworzonych w ciągu ostatnich 10 lat na różnych szczeblach: zjazdu partii, kierownictwa oraz grup parlamentarnych, ukazując istnienie wewnątrzpartyjnych podziałów zadań w artykulacji polityki.

Trójkąt Weimarski
Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Trójkąt Weimarski. Geneza i działalność na rz(...)

 • Autorzy:  Józef  M. Fiszer,  Mateusz  Czasak
 • Wydawca:  Instytut  Studiów  Politycznych  PAN,  Warszawa; Polsko-Niemiecka  Fundacja  na rzecz  Nauki, Frankfurt nad Odrą  2019
 • ISBN:  978-83-65972-75-0
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  485

Najważniejszym celem polskiej polityki zagranicznej na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku było zapewnienie Polsce suwerenności i bezpieczeństwa poprzez włączenie do NATO i Unii Europejskiej. Dzięki utworzeniu w 1991 roku Trójkąta Weimarskiego Polska uzyskała możliwość spotkań trilateralnych z przedstawicielami Niemiec i Francji – dwu dominujących sił Zachodniej Europy, co ułatwiło późniejsze procesy integracyjne.

Publikacja  Józefa M. Fiszera i Mariusza Czasaka omawia przesłanki utworzenia Trójkąta Weimarskiego po przemianach politycznych i ustrojowych w Polsce i w Niemczech w latach 1989-1990, a także jego działalność na rzecz integracji Europy. Autorzy odnotowują kolejne wzrosty i spadki aktywności Trójkąta Weimarskiego oraz szukają ich przyczyn m. in. w kryzysach europejskich: politycznym, imigracyjnym i finansowo-gospodarczym.

Polska wobec zachodnioeur
Historia Polski, Problematyka europejska,

Polska wobec zachodnioeuropejskich procesów integ(...)

 • Autor:  Adam Barabasz
 • Wydawca:  Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2018
 • ISBN:  978-83-65817-41-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron: 329, [1]

Po zakończeniu II wojny światowej w Europie Zachodniej pojawiły się ideologie promujące integrację europejską. W Polsce, która po wojnie znalazła się w orbicie wpływów ZSRR, różnie reagowano na trwające na Zachodzie procesy integracyjne. Stanowisko Polski w tej kwestii ewoluowało przez lata. Władze polskie w pierwszym okresie po 1945 roku całkowicie negowały zjawisko integracji, aby pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku dojść do pełnej akceptacji oraz nawiązania ściślejszej współpracy gospodarczej i handlowej.

Publikacja Polska wobec zachodnioeuropejskich procesów integra- cyjnych po II wojnie światowej analizuje przemiany zachodzące w stanowisku władz PRL wobec integracji Europy Zachodniej, poczynając od polskiej reakcji na ogłoszenie planu Marshalla. Przy porządkowaniu materiałów uzyskanych w licznych kwerendach archiwalnych autor zastosował kryterium chronologiczno-problemowe. Pozwoliło to na przedstawienie w przejrzysty sposób ewolucji poglądów prezentowanych przez władze polskie w latach 1946-1989.