Browsing Tag

Europa Zachodnia

Polska wobec zachodnioeur
Historia Polski, Problematyka europejska,

Polska wobec zachodnioeuropejskich procesów integ(...)

  • Autor:  Adam Barabasz
  • Wydawca:  Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2018
  • ISBN:  978-83-65817-41-9
  • Oprawa:  miękka
  • Liczba stron: 329, [1]

Po zakończeniu II wojny światowej w Europie Zachodniej pojawiły się ideologie promujące integrację europejską. W Polsce, która po wojnie znalazła się w orbicie wpływów ZSRR, różnie reagowano na trwające na Zachodzie procesy integracyjne. Stanowisko Polski w tej kwestii ewoluowało przez lata. Władze polskie w pierwszym okresie po 1945 roku całkowicie negowały zjawisko integracji, aby pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku dojść do pełnej akceptacji oraz nawiązania ściślejszej współpracy gospodarczej i handlowej.

Publikacja Polska wobec zachodnioeuropejskich procesów integra- cyjnych po II wojnie światowej analizuje przemiany zachodzące w stanowisku władz PRL wobec integracji Europy Zachodniej, poczynając od polskiej reakcji na ogłoszenie planu Marshalla. Przy porządkowaniu materiałów uzyskanych w licznych kwerendach archiwalnych autor zastosował kryterium chronologiczno-problemowe. Pozwoliło to na przedstawienie w przejrzysty sposób ewolucji poglądów prezentowanych przez władze polskie w latach 1946-1989.