Browsing Tag

bezpieczeństwo

Fragile Sicherheit
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Fragile Sicherheit. Das Ende des Friedens und die (...)

 • Autor:  Christian  Mölling
 • Wydawca:  Verlag  Herder,  Freiburg – Basel – Wien  2023
 • ISBN:  978-3-451-39511-6
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  223

Wojna Rosji z Ukrainą zapoczątkowała epokową zmianę w rozwoju wydarzeń na świecie oraz radykalnie zmieniła Europę. W tej sytuacji Niemcy i Europa potrzebują nowej strategii umożliwiającej ugruntowanie swoich interesów w niespokojnym świecie, uwzględniającej przyszłe konflikty i zmiany władzy.

Ekspert do spraw bezpieczeństwa Christian Mölling analizuje obecną sytuację Europy i Niemiec w zakresie polityki bezpieczeństwa. Według Möllinga Europa musi przygotować się na trwającą dziesięciolecia konfrontację z reżimami autorytarnymi. Zdaniem eksperta Europejczycy nie powinni poprzestawać na ślepym zaufaniu do USA, ale wzmacniać siły, szczególnie w zakresie polityki, technologii i gospodarki.

XX-lecie wojny
Aktualności, Historia powszechna,

XX-lecie wojny z terroryzmem. Bilans i konsekwencj(...)

 • Redakcja  naukowa:  Barbara  Wiśniewska-Paź,  Damian  Szlachter
 • Wydawca:  Wydawnictwo  Adam  Marszałek,  Toruń  2022
 • Seria:  „Przestrzeń  Publiczna,  Terroryzm,  Bezpieczeństwo”
 • ISBN:  978-83-8180-643-5 ; 978-83-8180-644-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  307 + 244

Zamachy z 11 września 2001 r. w USA były katalizatorem procesów społecznych i politycznych, które doprowadziły do zupełnej przemiany środowiska bezpieczeństwa. Dwadzieścia lat po tych wydarzeniach na Uniwersytecie Wrocławskim zorganizowano konferencję naukową „20-lecie wojny z terroryzmem – bilans i perspektywy”.

Dwutomowa publikacja XX-lecie walki z terroryzmem – bilans i konsekwencje  komentuje aktualne wyzwania związane z bezpieczeństwem państwa, które omawiano na konferencji 10 września 2021 r.  Autorzy tekstów, m. in. prof. Sebastian Wojciechowski z Instytutu Zachodniego, ukazują współczesne zagrożenia oraz podejmowane rozwiązania w zakresie zapobiegania aktom terrorystycznym, a także przyglądają się edukacji do bezpieczeństwa.

Porządek_Warszawa
Historia Polski, Książki,

Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjne(...)

 • Redakcja:  Robert Spałek
 • Wydawca:  Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2018
 • ISBN:  978-83-8098-430-1
 • Seria:  „Warszawa Nie?pokonana”, t. XVII
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  507, [1]

Instytucje i organizacje działające podczas II wojny światowej w ramach Polskiego Państwa Podziemnego podjęły się ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa ludności Warszawy. Elity państwa konspiracyjnego walczyły o przywracanie mieszkańcom stolicy minimum bezpieczeństwa, nawet jeśli walka ta była ograniczona, często nieskuteczna, a po części iluzoryczna. Instytucje państwa podziemnego zwalczały szpiegostwo, kolaborację i zdradę, ale też przestępczość pospolitą i bandytyzm oraz szmalcownictwo.

Książka Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie powstała jako plon konferencji naukowej zorganizowanej w 2015 roku przez warszawski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Większość wygłoszonych wówczas referatów została obecnie opublikowana w wersji rozszerzonej. Autorzy poszczególnych tekstów omówili wybrane fragmenty aktywności poszczególnych instytucji i organizacji Polskiego Państwa Podziemnego, poczynając od konspiracyjnego sądownictwa, poprzez działania policyjne (Państwowy Korpus Bezpieczeństwa, a także współpraca z funkcjonariuszami policji granatowej), aż po działalność Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej (Kedywu), batalionu „Miotła” oraz grupy ekspropriacyjno-likwidacyjnej Andrzeja Popławskiego „Andrzeja Sudeczki”. Zwrócono również uwagę na przestępczość pospolitą żołnierzy AK oraz próby jej zwalczania.

W publikacji znalazły się przyczynki, syntezy oraz studia problemów, podsumowujące dotychczasowe badania, niejednokrotnie łączące je z nowatorskimi ustaleniami i nieznanymi szczegółami. Tom zawiera również teksty o cechach pionierskich, wytyczające nowe kierunki badań. Książka przekazuje interesująco przedstawioną wiedzę dotyczącą wybranego przez autorów zakresu tematyki, skierowaną nie tylko do badaczy, ale również do nauczycieli, studentów, dziennikarzy oraz miłośników historii.

źródło: wstęp do publikacji