Tom XIV – Administracja, ludność, gospodarka, kultura i oświata na polskich ziemiach wcielonych do Trzeciej Rzeszy w świetle niemieckich dokumentów z 1944 r.

Oprac. Włodzimierz Jastrzębski

Bydgoszcz – Poznań, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Instytut Zachodni w Poznaniu, 1999

Tom ten jest zbiorem dokumentów, stanowiących opisy poszczególnych powiatów ziem włączonych do Rzeszy, w tym stosunków geograficznych, demograficznych, gospodarczych. Zamieszczone zostały niemieckie opisy 33 powiatów oraz miast okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie; 44 powiatów i miast okręgu Rzeszy Kraj Warty; 13 powiatów i miast prowincji górnośląskiej oraz opis obwodu suwalskiego.