Tom XVII – Specjalna księga gończa dla Polski. Sonderfahndungsbuch Polen

Maria Rutowska, Anna Ziółkowska.
Poznań, Instytut Zachodni, 2019
W tomie opublikowano „Specjalną księgę gończą dla Polski”, zawierającą nazwiska ponad 8 tys. obywateli polskich uznanych za „niebezpiecznych” dla Trzeciej Rzeszy. Publikację opatrzono ponadto 19 fotografiami.