Tom VI – Hitlerowskie „prawo” okupacyjne w Polsce: wybór dokumentów. Cz. 2. Generalna Gubernia: wybór dokumentów i próba syntezy

Karol Marian Pospieszalski.
Poznań: Instytut Zachodni, 1958

Tom stanowi drugą część cyklu dokumentów ukazujących sytuację prawną ludności polskiej pod okupacją niemiecką na obszarze Generalnego Gubernatorstwa. Zawarto w nim reprezentatywne dokumenty, które dotyczą programu hitlerowskiej polityki, ustroju administracyjnego, przynależności narodowej i państwowej ludności, eksterminacji ludności żydowskiej, konfiskaty mienia, warunków życia Polaków i sankcji karnych, które stały na straży hitlerowskich zarządzeń.

Pobierz .pdf: Nazi Occupation “Law” in Poland II. Documenta Occupationis VI ENG.pdf