Tom III – Wspomnienia młodzieży wielkopolskiej z lat okupacji niemieckiej: 1939 – 1945

Oprac. Zdzisław Grot, Wincenty Ostrowski
Poznań: Instytut Zachodni, 1946

Na tom trzeci składa się wybór 90 różnej objętości wspomnień, napisanych przez uczniów szkół powszechnych, zawierających opisy wojennych losów. Wspomnienia dotyczą przede wszystkim warunków życia w Kraju Warty oraz – w mniejszym stopniu – w Generalnym Gubernatorstwie.

Download .pdf: The Memories of Youths From Wielkopolska of the German Occupation 1939 – 1945. Documenta Occupationis III ENG.pdf