Tom II – Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r.: zeznania – zdjęcia

Oprac. Edward Serwański, Irena Trawińska ; przedm. poprz. Zygmunt Wojciechowski.
Poznań: Instytut Zachodni, 1946.

Od sierpnia do październiku 1944 r. Edward Serwański i Irena Trawińska uruchomili akcję zbierania wśród wysiedlonych mieszkańców Warszawy relacji o zbrodniach popełnionych w czasie powstania warszawskiego. Początkowo miał to być materiał dowodowy, do wykorzystania w procesach, ale ze względu na warunki w jakich był gromadzony i trudności z weryfikowaniem danych, powstał obszerny zbiór wspomnień, który stał się podstawą dla tego tomu. W 2016 r. Instytut Zachodni wydał polskojęzyczny reprint tomu poprzedzony nowym wstępem. W 2019 r. ukazał się wersja anglojęzyczna tomu.

Pobierz .pdf: Zbrodnia niemiecka w Warszawie. Documenta Occupationis II Reprint PL.pdf

Download .pdf: German Crimes in Warsaw 1944. Documenta Occupationis II ENG.pdf