Tom V – Hitlerowskie „prawo” okupacyjne w Polsce: wybór dokumentów. Cz. 1. Ziemie „wcielone”

Karol Marian Pospieszalski.
Poznań: Instytut Zachodni, 1952

W skład tego tomu wchodzi wybór ponad 200 dokumentów niemieckich – ustaw i rozporządzeń, które pozwalają przeanalizować „prawo” hitlerowskie na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy. Dokumenty dotyczą m.in.: ustroju administracyjnego ziem anektowanych, kwestii majątkowych, prawa pracy, szkolnictwa, religii, opieki cywilno-prawnej oraz sankcji karnych, nakładanych na Polaków.

Pobierz .pdf: Nazi Occupation “Law” in Poland I. Documenta Occupationis V ENG.pdf