W celu zapewnienia wygody użytkownikom podczas korzystaniu z witryny ta strona używa plików cookies.
Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij przycisk "X" z prawej strony, aby informacja więcej się nie wyświetlała.


2015-1 (354) WSPÓŁCZESNE DYLEMATY EUROPY I UNII EUROPEJSKIEJ

15,00 zł
Brutto

2015-1 (354) WSPÓŁCZESNE DYLEMATY EUROPY I UNII EUROPEJSKIEJ

Ilość

Artykuły 2015-1 (354)

W zaprezentowanych w numerze 1/2015 „Przeglądu Zachodniego” tekstach odnajdujemy idee oraz wątki, które jeszcze niedawno towarzyszyły polskim debatom przedakcesyjnym, a ukazane przez pryzmat aktualnych dylematów Unii Europejskiej oraz Europy, odsłaniają swoje niemal pragmatyczne oblicze. Pytania o znaczenie braterstwa, zróżnicowania w procesie integracji i poszukiwanie spójnego modelu polityki UE nie pierwszy raz potrzebują pilnej odpowiedzi. Kolejne teksty dowodzą, że mimo tych słabości, zaawansowanie procesów konsolidujących Europę stanowi impuls dla państw bliższego i dalszego sąsiedztwa, by nie tylko z uwagą śledzić przeobrażenia UE, ale uwzględniać też jej wpływ na własne strategie polityczne i gospodarcze oraz system prawny. Trudności w wypracowaniu spójnej i konsekwentnej polityki UE, siła narodowych egoizmów czy rozbieżności interesów nie są bowiem w stanie zaprzeczyć zmianom zachodzącym w postrzeganiu Europy oraz UE z perspektywy globalnej. Skalę ewolucji najwyraźniej widać na szczegółowych przykładach, zaczerpniętych z różnych dziedzin, czemu dali wyraz autorzy tekstów bieżącego wydania. Ciekawy obraz ukazuje też perspektywa dziesięciolecia udziału Polski w strukturach UE. W ocenie każdej z opisywanych płaszczyzn niezbędne jest krytyczne podejście do realizowanych zmian, jednak propozycjom przyszłych rozwiązań winno towarzyszyć docenienie przebytego już dystansu.

- Cezary Kościelniak, Chrześcijańskie i laickie konteksty idei braterstwa i ich polityczne konsekwencje
- Tomasz Grzegorz Grosse, Czy „zróżnicowana integracja” może prowadzić do federacji w Europie?
- Sebastian Wojciechowski, W poszukiwaniu modelu polityki zagranicznej Unii Europejskiej 
- Michał Tomczyk, Wpływ europeizacji na proces decyzyjny w polityce zagranicznej Szwajcarii
- Magdalena Szkudlarek, Turcja w Unii Europejskiej – realna perspektywa czy polityczna fikcja?
- Przemysław Osiewicz, Wpływ zmian politycznych w Egipcie na bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej
- Adam Kirpsza, Koordynatorzy grup politycznych w Parlamencie Europejskim
- Wojciech Kasprowski, Polityka transportowa UE w działaniach Parlamentu Europejskiego VII kadencji
- Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Z historii dyplomacji polsko-austriackiej w latach 70. XX w. Wizyty kanclerza Austrii Bruno Kreisky’ego
- Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, Rola dyplomacji publicznej w kreowaniu zewnętrznego obrazu Unii Europejskiej
- Bartosz Jankowski, Umowy o partnerstwie gospodarczym jako element polityki rozwojowej UE
- Urszula Panicz, Janusz J. Tomidajewicz, Relokacja działalności gospodarczej a spójność w państwach członkowskich UE
- Piotr Kalka, Innowacyjność gospodarki polskiej na tle gospodarek krajów Unii Europejskiej
- Agata Ludera-Ruszel, Rozwój polskiego prawa pracy w następstwie integracji z Unią Europejską
- Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Unia Europejska wobec wyzwań rewolucji internetowej

Spis treści, streszczenia oraz wybrany artykuł na stronie Przeglądu Zachodniego

100 Przedmioty

Opis

Autor
praca zbiorowa
Liczba stron
266
Oprawa
miękka
Format
A5
PL ISSN
0033-2437