W celu zapewnienia wygody użytkownikom podczas korzystaniu z witryny ta strona używa plików cookies.
Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij przycisk "X" z prawej strony, aby informacja więcej się nie wyświetlała.


W związku z wejściem w życie od 25.05. 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L119, s. 1) - dalej RODO - informujemy na podstawie art. 13 RODO, że: Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mostowej 27 A (dalej: Instytut Zachodni) instytucja publiczna dostępna pod adresem internetowym www.iz.poznan.pl

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@iz.poznan.pl  pod numerem telefonu: +48 724 626 235 lub pisemnie na adres naszej siedziby. Jeśli nie chcą Państwo być zapraszani na organizowane przez nas dyskusje, konferencje, seminaria i spotkania, jeśli nie chcą Państwo otrzymywać przygotowywanych przez nas analiz, raportów, opinii i ekspertyz, prosimy o poinformowanie o tym Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Instytucie Zachodnim iod@iz.poznan.pl.


Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas zgodnie z przepisami RODO na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody oraz w prawnie uzasadnionym interesie Instytutu Zachodniego, którym jest realizacja działalności statutowej. Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.


W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Cofnięcie zgody nie pływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zapewniamy Państwu możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na ich przetwarzanie pisząc na adres iod@iz.poznan.pl . 

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Instytut Zachodni zawarte są w Polityce ochrony danych osobowych Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego. Jeśli mają Państwo pytania związane ze sposobem przetwarzania przez nas danych osobowych prosimy o kontakt: iod@iz.poznan.pl

Bardzo zależy nam na utrzymaniu kontaktu z Państwem!
Jednocześnie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane wykonując zadania, które realizujemy w interesie publicznym.