W celu zapewnienia wygody użytkownikom podczas korzystaniu z witryny ta strona używa plików cookies.
Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij przycisk "X" z prawej strony, aby informacja więcej się nie wyświetlała.


2017-II Wielkopolska and Europe – Memory and Identity

15,00 zł
Brutto

2017-II Wielkopolska and Europe – Memory and Identity

Ilość

Z satysfakcją oddajemy do rąk czytelników kolejne wydanie specjalne czasopisma „Przegląd Zachodni” w języku angielskim. Zawiera ono antologię opracowań, które ukazały się pierwotnie w czterech kolejnych wydaniach kwartalnika Instytutu Zachodniego na przestrzeni 2016 r. Wybrane artykuły przedstawione zostały w porządku chronologicznym, a szczególne wśród nich miejsce zajmują rozprawy dotyczące Wielkopolski, jej dziedzictwa kulturowego, dziejów oraz współczesnej analizy społecznej. Ukazujące się od ponad siedemdziesięciu lat w Poznaniu czasopismo jest bowiem nierozerwalnie związane z regionem, który otwarty na Europę Zachodnią, na przestrzeni dziejów ulegał wpływom zagrażającym jego tożsamości, ale zdolny był też czerpać z niej idee, strategie oraz wzory aktywności, do dziś stanowiące o jego specyfice.

Autorzy kolejnych rozpraw piszą w szerszej perspektywie o meandrach kształtowania się tożsamości, pamięci oraz świadomości zbiorowej, a także o politycznej instrumentalizacji wydarzeń sportowych. Znaczną część tomu wypełniają artykuły dotyczące poszczególnych państw Europy oraz Unii Europejskiej w kontekstach historycznym, społecznym, politycznym oraz prawnym. Przedstawiony wybór odzwierciedla różnorodność tematyki podejmowanej na łamach czasopisma Instytut Zachodniego, od lat kierującego się hasłem Polska-Niemcy-Europa. Interdyscyplinarny charakter publikowanych rozpraw pozwala docenić złożoność problemów i kontekstów, które historycznie uformowały Stary Kontynent, a bez których znajomości nie sposób dziś podejmować pogłębione analizy możliwych scenariuszy przyszłości. Prawa człowieka, polityka ludnościowa czy aktualne rozterki Wielkiej Brytanii to przykłady jakże aktualnych tematów składających się na europejską mozaikę.

Wyjątkowe w publikowanym tomie jest wspomnienie o prof. Zbigniewie Mazurze – historyku i badaczu relacji polsko-niemieckich oraz Ziem Zachodnich i Północnych. Jego znaczący dorobek naukowy oraz liczne publikacje stanowią charakterystyczny rys profilu badawczego poznańskiego Instytutu Zachodniego, z którym związał całe życie oraz aktywność naukową.

Publikacja anglojęzycznego numeru „Przeglądu Zachodniego” jest finansowana w ramach umowy 729/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Spis treści oraz wybrane artykuły na stronie Przeglądu Zachodniego

 

100 Przedmioty