Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Z dniem 19 kwietnia 2018 roku funkcję Inspektora Danych Osobowych w Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego, objął Kierownik pionu wsparcia dr Radosław Grodzki

email: iod@iz.poznan.pl

tel: 724 626 235 

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie od 25.05. 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO – informujemy na podstawie art. 13 RODO, że:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mostowej 27 A (dalej: Instytut Zachodni) instytucja publiczna dostępna pod adresem internetowym www.iz.poznan.pl.

Wyznaczyliśmy  Inspektora  Ochrony  Danych Osobowych,  z  którym  możecie się Państwo skontaktować w  sprawach  ochrony  swoich  danych  osobowych  pod  e-mailem  iod@iz.poznan.pl; pod  numerem  telefonu: +48 724 626 235 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jeśli nie chcą Państwo być zapraszani na organizowane przez nas dyskusje, konferencje, seminaria i spotkania, jeśli nie chcą Państwo otrzymywać przygotowywanych przez nas analiz, raportów, opinii i ekspertyz, prosimy o poinformowanie o tym Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Instytucie Zachodnim iod@iz.poznan.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas zgodnie z przepisami RODO na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody oraz w prawnie uzasadnionym interesie Instytutu Zachodniego, którym jest realizacja działalności statutowej. Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W   każdej   chwili   przysługuje   Państwu prawo   do   wniesienia   sprzeciwu   wobec przetwarzania  danych. W takim przypadku przestaniemy  przetwarzać  Państwa dane,  chyba że  będziemy  w stanie  wykazać, że  w  stosunku  do  tych danych  istnieją  dla  nas  ważne prawnie  uzasadnione  podstawy,  które  są  nadrzędne  wobec  Państwa interesów, praw  i  wolności,  lub  Państwa dane  będą  nam  niezbędne  do  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje  też Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Cofnięcie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed jej wycofaniem.

Zapewniamy Państwu możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na ich przetwarzanie pisząc na adres iod@iz.poznan.pl.

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Instytut Zachodni zawarte są w Polityce ochrony danych osobowych Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego.

Jeśli mają Państwo pytania związane ze sposobem przetwarzania przez nas danych osobowych prosimy o kontakt: iod@iz.poznan.pl

Bardzo zależy nam na utrzymaniu kontaktu z Państwem!

Jednocześnie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane wykonując zadania,  które  realizujemy  w  interesie  publicznym.

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640