Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Publikacje Instytutu Zachodniego

Wprowadzenie minimalnej granicy wysokości honorarium w przydziale dotacji w obszarze kultury w Niemczech

#kultura #dotacje #BKM #minimalnehonorarium  #artyści #wynagrodzenia

Podczas spotkania w Urzędzie Kanclerskim w dniu 13 lutego 2024 r. z przedstawicielami stowarzyszeń i związków zawodowych w obszarze kultury, minister stanu ds. kultury Claudia Roth przedstawiła plany względem wyznaczenia dolnej granicy wysokości honorarium, jaka miałaby znaleźć się w przepisach dotyczących przydziału dotacji na projekty kulturalne finansowane z puli federalnej, przyznawanych przez urząd pełnomocnika rządu federalnego ds. kultury i mediów (BKM).

Zgodnie z przyjętymi regulacjami − w stosunku do twórców profesjonalnych i niezależnych działających w obszarze sztuk scenicznych, sztuk plastycznych, muzyki i słowa oraz edukacji kulturalnej − ma obowiązywać zapis o zagwarantowaniu minimalnego uposażenia, jakie powinno być uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosków o dotacje z puli środków BKM, jeśli w ramach projektu będą wykonywane przez artystów i twórców określone czynności rozliczane na podstawie honorariów.

Punktem wyjścia do przyjęcia tej zasady był fakt, że poziom zarobków wielu działających niezależnie artystów jest nadal (podobnie jak w przeszłości) „przeraźliwie niski”, jak zauważyła minister Roth, co potwierdzają wyniki aktualnych badań przeprowadzonych przez Niemiecką Radę Kultury (Deutscher Kulturrat). Minister Roth zamierza w związku z tym zmienić ten stan rzeczy i sprawić, by praca twórcza, z uwagi na jej wysoką wartość społeczną, była odpowiednio wynagradzana. W jej ocenie BKM wspierając kulturę ze środków publicznych, ponosi w tym względzie szczególną odpowiedzialność i powinna dawać przykład, wprowadzając wiążące standardy dotyczące minimalnego wynagrodzenia.

Zobowiązanie to dotyczy wszystkich rodzajów dotacji, w których udział finansowy federalnego resortu ds. kultury i mediów przekracza 50%. Będzie ono częścią stosownych rozporządzeń i będzie obowiązywało zasadniczo z dniem 1 lipca 2024 r. Kryterium do wyznaczenia najniższej granicy wysokości honorarium, którego należy przestrzegać, są odpowiednie ogólnonarodowe zalecenia odnośnych związków zawodowych i branżowych skupiających artystów i twórców.

Deutscher Musikrat ponownie wykazała w swym najnowszym studium pt. „Baustelle Geschlechtergerechtigkeit. Datenreport zur wirtschaftlichen und sozialen Lage im Arbeitsmarkt Kultur” (Plac budowy równouprawnienia płci. Raport danych dotyczących ekonomicznej i społecznej sytuacji na rynku pracy w obszarze kultury), że znaczna część niezależnych, profesjonalnych artystów w Niemczech wciąż uzyskuje przychody wynoszące poniżej średniej krajowej. Pociąga to za sobą określone konsekwencje, zwłaszcza w zakresie ubezpieczenia społecznego.

Podkreśla się, że poprzez wprowadzenie wymogu dotyczącego zagwarantowania minimalnego honorarium w przypadku starania się o dotacje federalne, minister Roth wdrożyła jedno z głównych zadań zawartych w Umowie koalicyjnej w odniesieniu do sfery kultury.  (M. Wagińska-Marzec)

 19.02.2024

https://www.kulturstaatsministerin.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/02/2024-02-13-honoraruntergrenzen-fuer-kulturfoerderung.html?nn=051dfa44-ac5d-4307-99ae-7b606b6d3618

https://www.kulturrat.de/presse/pressemitteilung/kulturrat-studie-erfolgreich-honoraruntergrenzen-fuer-kulturfoerderung/

https://kunst-kultur.verdi.de/schwerpunkte/mindeststandards/basishonorare/++co++2c38d05c-cb1c-11ee-b157-312b77a46214


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640