Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje Instytutu Zachodniego

Wpływ pandemii COVID-19 na proces konwergencji środkowo- i wschodnioeuropejskich państw UE

#Bundesbank #kryzys #gospodarka #COVID-19

Analitycy Bundesbanku zakładają, że utrzymujący się wcześniej dynamiczny wzrost gospodarczy w środkowo- i wschodnioeuropejskich państwach UE zostanie gwałtownie zahamowany w wyniku spadku prywatnej konsumpcji, co spowodowane będzie podjęciem relatywnie surowych środków przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 w regionie oraz wywołaną kryzysem trudną sytuacją gospodarczą w partnerskich państwach unijnych. Ocenia się, że również po zniesieniu restrykcji gospodarki odbudują się jedynie częściowo, a problemy niskiego wzrostu PKB i bezrobocia pozostaną aktualne.

Państwa reagują poprzez wprowadzanie programów koniunkturalnych i gwarancji, a także środków stabilizujących dochody i zatrudnienie. Banki centralne zareagowały obniżeniem stóp procentowych, wspieraniem sektorów bankowych oraz ułatwieniami przy udzielaniu kredytów przedsiębiorstwom. Państwa środkowo- i wschodnioeuropejskie otrzymują też stosunkowo wysokie wsparcie finansowe ze strony UE oraz dodatkowo środki do walki z bezrobociem z funduszu SURE. Analitycy argumentują, że może to stanowić rekompensatę strat poniesionych w wyniku kryzysu COVID-19 oraz, w dłuższej perspektywie, wzmocnić gospodarki tych państw w wyniku reorganizacji międzynarodowych łańcuchów dostaw. (Prkt.)

Deutsche Bundesbank: Monatsbericht. August 2020, S. 23 ff.

https://www.bundesbank.de/resource/blob/841042/044bf64f65aee34d9ddb1b760837bc3e/mL/2020-08-monatsbericht-data.pdf


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640