Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje Instytutu Zachodniego

Portal internetowy dotyczący ochrony dóbr kultury w wersji anglojęzycznej

#kultura #dobrakultury #portal #Grütters #BKM

W dniu 6 stycznia 2021 r. minister stanu ds. kultury Monika Grütters poinformowała, iż działający pod jej pieczą portal internetowy dotyczący ochrony dóbr kultury będzie odtąd dostępny również w wersji anglojęzycznej. Rząd federalny oferuje tym samym szerokie spektrum informacji na temat ochrony dóbr kultury zarówno w Niemczech, jak też w ponad 100 innych państwach zainteresowanym osobom i podmiotom spoza niemieckiego obszaru językowego. Ma to na celu poszerzenie kręgu odbiorców i przekazanie zasadniczych informacji dotyczących kwestii zapobiegania nielegalnemu handlowi dobrami kultury na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej.

Kwestia nielegalnego handlu dziełami sztuki była skądinąd omawiana podczas spotkania warsztatowego i konferencji online na forum UE w dniu 11.11.2020 r. (zob. Serwis IZ z 13.11.2020).

Portal internetowy WWW.kulturgutschutz-deutschland.de jest dostępny w sieci od wejścia w życie Ustawy o ochronie dóbr kultury (sierpień 2016 r.); jest prowadzony i finansowany przez pełnomocnika rządu RFN ds. kultury i mediów (BKM); w 2017 r. został w znacznej mierze zmieniony i jest odtąd systematycznie uzupełniany.

Oferuje on szeroki zakres informacji na temat podstaw prawnych dotyczących kwestii ochrony dóbr kultury w kraju i za granicą. Obok informacji ogólnych odnoszących się do stanu prawnego w Niemczech, zawiera też zarys odrębnych regulacji obowiązujących w tej mierze w ponad 100 krajach świata, a także informacje specyficzne, dotyczące np. nowych regulacji w zakresie ochrony dóbr kultury po Brexicie. Na portalu znajdują się też materiały na temat cennych pod względem narodowym dóbr kultury w Niemczech, zamieszczone w specjalnej bazie danych.

Ochrona dóbr kultury obejmuje działania podejmowane w dwóch kierunkach: z jednej strony mają zabezpieczać narodowe dobra kultury, szczególnie cenne dla kulturowej tożsamości Niemiec, przed ich wywozem za granicę; a z drugiej strony mają chronić jednocześnie dobra kultury innych państw i uniemożliwiać ich nielegalny przywóz do Niemiec. Poza tym uregulowana jest też kwestia zwrotu dóbr kultury, przywiezionych niezgodnie z prawem, do danego państwa ich pochodzenia.

Minister Grütters stwierdziła, iż tworząc poszerzoną ofertę informacyjną dla odbiorców posługujących się językiem angielskim, uczyniono kolejny, milowy krok na drodze do poprawy ochrony dóbr kultury, aby przeciwdziałać nielegalnemu handlowi dziełami sztuki. Nowa oferta internetowa będzie stanowiła znaczącą pomoc zarówno dla niemieckich, jak też zagranicznych instytucji kultury i organów dochodzeniowych. Rząd chce tym samym uwypuklić kwestię znaczenia ochrony rodzimego dziedzictwa kultury oraz bardziej uświadomić i uwrażliwić opinię publiczną na te tematy. (MWM)

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/informationsangebot-zum-kulturgutschutz-1834508

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/internetportal-kulturgutschutz-deutschland-de-jetzt-in-englischer-sprachfassung-online-1834534


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640