Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje Instytutu Zachodniego

Niemieccy obywatele blokują unijny instrument na rzecz odbudowy

#Niemcy #UE #instrumentodbudowy #FTK #Trybunał #skarga

W dniu 26.03.2021r. Federalny Trybunał Konstytucyjny RFN (dalej jako FTK) wydał na skutek wniesienia 5 skarg konstytucyjnych postanowienie zakazujące prezydentowi RFN podpisania ustawy federalnej, która wyraża zgodę na związanie RFN decyzją Rady UE z grudnia 2020 r. o utworzeniu Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności UE.

Jedna ze skarg konstytucyjnych została podpisana przez 2281 osób zebranych w ruch społecznych pod nazwą „Bündnis Bürgerwille” (Sojusz Wola Obywateli). Rzecznikiem skarżących jest B. Lucke, współzałożyciel AfD, obecnie pozostający poza tą partią. Skarga jest popierana przez blisko 40 profesorów, z których większość to ekonomiści. Do tego kręgu należeli również skarżący, którzy wnieśli skargi przeciwko decyzji Rady EBC o nabyciu obligacji w związku z kryzysem finansowym w niektórych państwach strefy euro, rozstrzygniętej pozytywnie dla skarżących wyrokiem FTK z 5.05.2020 r.

Sojusz Obywateli, działający pod znamiennym hasłem „Prawo obowiązuje także w UE. Traktaty UE muszą być przestrzegane”, prezentuje na swojej stronie internetowej główne zarzuty zawarte w skardze: 1) upoważnienie UE do zadłużenia jest naruszeniem obowiązujących traktatów, a państwa członkowskie zostaną zobowiązane do wzajemnej odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania. Narusza to podstawową zasadę Unii, że państwa członkowskie działają w zakresie polityki fiskalnej na własną odpowiedzialność i nie odpowiadają za długi innych państw; 2) zgoda na zadłużenie UE skutkuje także tym, że Bundestag nie jest już panem swojego prawa do ustanawiania budżetu. To Komisja będzie ustalała, czy i kiedy, a także w jakiej wysokości i które państwo ma spłacić dług. Ponadto górna granica odpowiedzialności państw jest ustawiona tak wysoko, iż potencjalnie Niemcy mogą odpowiadać za spłatę całej sumy 750 mld euro. (MB)

1 kwietnia 2021

https://buendnis-buergerwille.de/

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-023.html

https://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/jubel-ueber-neue-europaeische-fiskalunion-17261607.html


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640