Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Publikacje Instytutu Zachodniego

„Luka technologiczna” ‒ raport na temat europejskiego kryzysu konkurencyjności

#Europa #UE #konkurencyjność #technologie #kryzys #raport #McKinsey

Jak stwierdzono w najnowszym raporcie McKinsey Global Institute, Europa, nawet w kontekście wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego oraz wzrostu cen, nie może stracić z pola widzenia również bardziej długoterminowego kryzysu: konkurencyjnego i technologicznego, rozwijającego się na kontynencie „po cichu” już od dwóch dekad.

Choć Europa jako region jest jednym z globalnych liderów w zakresie zrównoważonego rozwoju (np. poziom emisji) oraz integracji społecznej (np. nierówności społeczne, poziom ubóstwa, mobilność społeczna), niepokojąca jest trajektoria rozwoju makroekonomicznego.

Kryzys spowodowany jest gorszymi wynikami przedsiębiorstw europejskich w porównaniu z amerykańskimi czy azjatyckimi na najważniejszych polach: wzrostu, generowania dochodów i inwestycji w badania i rozwój. Jak wyliczono w raporcie, w latach 2014-2019 duże europejskie przedsiębiorstwa były o 20% mniej zyskowne (wg wskaźnika ROIC), notowały o 40% wolniejszy wzrost przychodów, inwestowały mniej o 8% i wydawały mniej o 40% na badania i rozwój niż firmy amerykańskie. 

Europa „nie wsiadła na statek” rewolucji technologicznej i poniosła przez to straty w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), kluczowych dla nowych „transwersalnych technologii” we wszystkich sektorach (np. sztuczna inteligencja, technologia chmury, obliczenia kwantowe). Wśród zidentyfikowanych w raporcie 10 takich technologii, Europa okazała się liderem jedynie w dwóch. Oznacza to, że może ona stracić również swoją dotychczasową przewagę konkurencyjną w tradycyjnych gałęziach przemysłu ‒ przykładowo, będąc liderem w przemyśle motoryzacyjnym, Europa nie jest obecnie konkurencyjna w sektorze autonomicznych pojazdów.

Jak wyliczono w raporcie, wartość dodana wynikająca z nadrobienia przez Europę tych zaległości mogłaby wynieść nawet od 2 do 4 bln euro do 2040 r., co stanowiłoby ekwiwalent 30-70% przewidywanego wzrostu PKB Europy w latach 2019-2040.

Według autorów raportu, „jeśli Europa nie nadrobi zaległości w stosunku do innych głównych regionów w obszarze technologii, stanie się nieodporna we wszystkich sektorach wzrostu i konkurencyjności, co skompromituje jej relatywnie solidny dorobek w zakresie zrównoważonego rozwoju i inkluzyjności, a także bezpieczeństwa i siły strategicznej”.

W raporcie uwzględniono 27 państw członkowskich UE, Norwegię, Szwajcarię oraz Wielką Brytanię. Przebadano ponad 2 tys. amerykańskich i europejskich firm z przychodami powyżej 1 mld USD. (TM)

23 września 2022

https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/securing-europes-competitiveness-addressing-its-technology-gap


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640