Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Publikacje Instytutu Zachodniego

„Kobiety Powstają dla Wszystkich” – globalna akcja sponsorowana przez Niemcy

#Kobiety #Niemcy # Svenja Schulze #Global Women Survey #HeForShe

Sponsorowane przez Niemcy i prowadzone przez ONZ globalne badanie „We the Women” pokazało, że 85% kobiet na świecie chce przyczynić się do polepszenia sytuacji kobiet, do postępu w walce o prawa kobiet i ich udział w zarządzaniu społecznościami, państwami i prywatnymi firmami.

Wyniki wywiadów z 25 854 respondentkami ze 185 państw (przeprowadzonych między 8.03 a 26.04.2024 r.) napawają optymizmem. Pomimo nierównowagi w prawach i praktyce życia codziennego zdecydowana większość kobiet jest świadoma nierównej sytuacji i opowiada się za aktywnym działaniem. Wierzy, że jakość ich życia poprawi się w ciągu najbliższych 5 lat (57%) i deklaruje, że w ostatnich 5 latach już uległa ono poprawie (61%). 60% respondentek uważa, że generalnie sytuacja kobiet w następnej dekadzie poprawi się.

Wśród największych przeszkód stanowiących bariery w działaniu i utrudniających poprawę jakości ich życia kobiety wskazują problemy zdrowia psychicznego (46%), konieczność czasochłonnej opieki nad dziećmi, rodziną i innymi osobami (42%), nierówność płci w wykonywaniu domowych obowiązków (41%), niewystarczający dostęp do seksualnych i reprodukcyjnych praw i ochrony zdrowia (29%) oraz przemoc domową (27%).

Badanie „We the Women” („My, Kobiety”), stanowiące element kampanii „Women Rise for All” („Kobiety Powstają dla Wszystkich”) zostało zainicjowane przez Aminę J. Mohammed, zastępczynię Sekretarza Generalnego ONZ oraz Svenję Schulze, federalną minister ds. współpracy i rozwoju RFN w 2023 r. podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju.

Niemcy od lat konsekwentnie wspierają działania odnoszące się do równouprawnienia kobiet. Było ono jednym z celów niemieckiej kadencji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (2019-2020), a szerokim echem w świecie odbiła się kampania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn z uczestnictwem Heiko Massa, poprzedniego ministra spraw zagranicznych RFN, prowadzona pod hasłem HeForShe. Równouprawnienie kobiet jest jednym z priorytetów działania obecnego Sekretarze Generalnego ONZ António Guterresa. (J. Dobosz-Dobrowolska)

https://unpartnerships.un.org/publications/2024/we-women-global-survey-results

https://webtv.un.org/en/asset/k13/k13asej9oi

https://sdgactionzone.org/class/women-rise-for-all-together-we-are-stronger/


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640