Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje Instytutu Zachodniego

Europejski projekt fotograficzny „Faces of Europe”

#FacesofEurope #fotografia #wystawa #projekt #Sander

W ramach programu kulturalnego towarzyszącego prezydencji Niemiec w Radzie UE realizowany jest obecnie interesujący projekt znanego niemieckiego artysty-fotografika Carstena Sandera pt. „Faces of Europe”. Autor przygotowując się do jego realizacji, odbył wraz z operatorem filmowym podróż przez wszystkie państwa członkowskie UE; jej celem było wykonanie 1000 portretów Europejczyków i zaprezentowanie ich na specjalnej objazdowej wystawie.

Inspiracją był inny jego projekt z 2015 r. zatytułowany: „Ojczyzna. Niemcy ‒ Twoje twarze”, przedstawiający portrety 1000 mieszkańców tego kraju. Tym razem Sander postanowił poszerzyć obszar zainteresowań artystycznych, uważając, iż Europa skupia tak wiele krajów o różnej historii i różnej kulturze, iż warto to zjawisko utrwalić. Uzupełnienie stanowią filmy i wywiady z fotografowanymi osobami.

Przed przystąpieniem do pracy artysta sądził, że różnice pomiędzy ludźmi w krajach europejskich są znacznie większe, niż się to w rzeczywistości okazało. Jest wprost przeciwnie; jego zdaniem Europa jest „na dobrej drodze do dobrego współżycia”, przynajmniej w sensie emocjonalnym. Wystawa „Faces of Europe” ukazuje społeczność Europy jako „wspólnotę europejską”. Ekspozycja ma być swoistym „oświadczeniem” na rzecz człowieczeństwa, wyznawania wspólnych wartości i pokojowego obcowania ze sobą.

Wyboru portretowanych osób dokonano częściowo na miejscu zgodnie z sugestią ambasadorów, mających dobre rozeznanie względem osób reprezentatywnych dla danego kraju (polityków, pisarzy, przeciwników korupcji, członków zespołów etc.); większa część portretów powstała dzięki spontanicznym spotkaniom z ludźmi, np. na ulicy, na dworcu itp. Byli to przypadkowi przechodnie, których zagajano i pytano o pozwolenie sfotografowania.

W trakcie podróży realizatorzy projektu zebrali różne doświadczenia; dostrzegli też pewne różnice, np. w krajach bałtyckich zauważono, iż ich mieszkańcy mają wspaniałe poczucie wspólnoty; zwracał też uwagę fakt, iż są to społeczeństwa znacznie młodsze, co dotyczy także wieku polityków, a to z kolei przekłada się na ich inną kreatywność i pomysłowość. Ponadto na Litwie, w Estonii, a także w Finlandii funkcjonują bardzo dobre systemy socjalne, dzięki czemu prawie zupełnie nie występuje tam problem bezdomności. Sander sugeruje, iż od tych krajów również Niemcy mogłyby się czegoś nauczyć i niektóre rozwiązania przejąć i zastosować u siebie.  

W opinii Sandera sztuka nie powinna być obecnie egocentryczna i nie powinna koncentrować się na przetwarzaniu osobistych odczuć. Dostrzega natomiast szczególną odpowiedzialność artystów i twórców w ich działaniach nie tylko na rzecz Europy, ale i całego świata. Poprzez swoją sztukę chce stawiać „właściwe pytania”, wskazywać na „właściwe kwestie”.

Wystawa była dotychczas prezentowana w Brukseli, Strasburgu i Berlinie; zaplanowano też ekspozycje m.in. w Madrycie, Luksemburgu, Dublinie, Warszawie, Monachium, Hadze, Rzymie i in. Po zakończeniu trasy objazdowej po Europie portrety zostaną opublikowane w postaci albumu. Projekt jest też prezentowany w formie podcastów, wywiadów, rozmów i poprzez media społecznościowe. (MWM)

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/faces-of-europe-1796436

https://www.facesofeurope.eu/ausstellung-in-bruessel/  


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640